Tussenkomst gemeenteraad 12 XII 11 - voorlopige twaalfden

 

GR12 XII 11 pt. 31

 

Voorlopige twaalfden: een belabberde manier om een bestuursperiode af te sluiten

 

Het stadsbestuur vraagt ons een machtiging om te kunnen beschikken over voorlopige kredieten “vanaf januari 2012”. We starten het jaar dus zonder de vereiste begroting.Voor een laatste jaar van een legislatuur is dat ongezien. We hebben het gissen naar de eigenlijke reden van die afgang.

 

Een smartlap

 

Wat zeker is, is dat de aangehaalde redenen niet opgaan. Een mogelijke algemene economische crisis zal zich maar met een vertraging van één à twee jaar manifesteren in de stadsfinanciën. Wie volgend jaar werkloos wordt of minder gaat verdienen, zal pas in 2013 of 2014 minder belastingen moeten betalen, aan de stad bijvoorbeeld. Vlaams minister van Binnenlandse Zaken heeft u al laten weten dat u voor de aanvullende personenbelasting voor volgend jaar mag rekenen op een ... stijging van de inkomsten met 2,2%. Voor de onroerende voorheffing mag u 1,5% meer inschrijven. Blijkbaar hebt u geen vertrouwen meer in de Vlaamse Regering.

 

In de pers kwam de begrotingsschepen met het verhaal van de zich aankondigende groei van de pensioenlasten. Zelf gaf hij intussen toe dat die lastenstijging pas ingaat vanaf 2013. De stijging zou beperkt blijven tot 2,5 miljoen euro in het eerste jaar en zou oplopen tot 3,6 miljoen in 2016. Dat is een tegenslag maar niet iets om te dramatiseren.

 

De daling van de dividenden: zelfde verhaal. Het wegvallen van de inkomsten uit de Gemeentelijke Holding hebben wij al verteerd in 2011. De inkomsten uit gas en elektriciteit – een onrechtvaardige belasting die een van de oorzaken is van de dure energieprijzen voor onze bevolking – zijn al gedaald en zijn vooral schommelend van jaar tot jaar. De inkomsten van Gemeentefonds en Stedenfonds gaan niet dalen en zijn al gekend voor volgend jaar.

 

U kunt ons niet bewijzen dat uw verhaal van de “financiële uitdagingen” die op stad Kortrijk afkomen meer is dan een smartlap. Die uitdagingen gaan pas in vanaf 2013, maar dat zal niet meer de zorg zijn van de huidige bestuursploeg. Maar als wij afstevenen op zwaar weer, precies dan zou het getuigen van een ongelofelijk gebrek aan verantwoordelijkheidszin als u zou nalaten tijdig een begroting op te stellen. Als de toekomst inderdaad zo zwart is voor onze stad, dan is het heel erg nodig dat krachtig wordt bestuurd met alle middelen die de wet ons geeft. Dan zou het geklungel met voorlopige kredieten in elk geval onverantwoord zijn.

 

Cruise control in de file

 

Terug moeten grijpen naar voorlopige twaalfden is geklungel omdat die noodgreep alleen een zeer beperkte vorm van bestuur toelaat. Per begonnen maand mag u niet meer uitgeven dan een twaalfde van de kredieten op de vorige begroting. Uitgaven voor initiatieven die nog niet vermeld waren op de vorige begroting, mogen niet. En bovendien mogen uw voorlopige kredieten alleen slaan op de verplichte uitgaven; ze zijn verboden voor 'facultatieve uitgaven'. Verplichte uitgaven zijn uitgaven op grond van de gemeentewet, rechterlijke uitspraken of contracten. Zo is de stad verplicht zijn personeel te betalen en dotaties vast te leggen voor het OCMW, de Politiezone en de kerkfabrieken. Verplicht te betalen zijn ook de lasten van lopende leningen en facturen van eerder afgesloten overheidsopdrachten.

 

Niet-verplichte uitgaven, facultatieve uitgaven, moeten wachten tot er een jaarbudget is goedgekeurd. Receptiekosten zijn per definitie facultatief. Hoe lost u dat op voor de nieuwjaarsreceptie van het personeel en deze voor de bevolking? Erger is het gevolg voor de premies en subsidies aan de bevoking, de verenigingen, sociale projecten enzovoort. Ook die moeten wachten. En ten slotte mag u in de maanden met voorlopige kredieten niet investeren. Het cameradossier bijvoorbeeld zal dus moeten wachten. Wetende dat het reglementair en deontologisch niet verantwoord is om in de laatste zes maanden van een bestuursperiode projecten op te zetten die het volgende bestuur gaan binden, betekent dit dat u volgend jaar alleen nog investeringen kunt doen van maart – als 't lukt! - tot juni.

 

Voorlopige twaalfden betekent dus dat u het voor een paar maanden opgeeft om echt te besturen. U gaat op automatische piloot op een moment dat u zelf de bevolking wilt wijsmaken dat Kortrijk op een moeilijke periode afstevent. U schakelt over op cruise control in de file! Dat is een flagrant voorbeeld van gebrek aan bestuurskracht.

 

Onwettige handelingen?

 

Nog een belangrijke opmerking:

 

Ik ben ferm geschrokken van de uitleg die het stadsbestuur bij het verslag van de derde raadscommissie heeft laten opnemen. Ik citeer: “Omdat er wellicht in bepaalde probleemgevallen van de wetgeving zal moeten afgeweken worden om de verdere werking van het bestuur zo vlot mogelijk te laten verlopen, [enzovoort]”. Voorts vraagt u zich ongegeneerd af “hoe strikt met de wetgeving moet omgegaan worden”. Welnu, u hebt simpelweg niet af te wijken van de wetgeving! Als u het bestuur zo vlot mogelijk wilt laten werken, moet u tijdig een begroting opstellen! Het zou ongehoord zijn als u uw personeel zoudt verplichten onwettige handelingen te stellen. Wat als dat personeel daar – terecht – niet aan mee zou willen doen? Ik vraag dus zolang de periode van voorlopige kredieten aanhoudt, per maand een overzicht van de financiële verrichtingen en de aangegane verbintenissen. Ik ben hier niet gerust in!

 

Marc Lemaitre

Progressieve fractie

 

Gepost door Marc Lemaitre Permalink | Commentaren (0)

De commentaren zijn gesloten.