13-10-07

Bouwt Kortrijk een nationaal zwemcentrum zoals De Tongelreep in Eindhoven?

tong_overzichtsfoto_golfslagbad_573x381

Vooral voor de zwemsport is er in Kortrijk een tekort aan zwemwater. Het stadsbestuur poogt daar een mouw aan te passen met een extra subsidie aan de zwemclubs, zodat zij buiten Kortrijk zwembaden kunnen afhuren. Al geruime tijd leeft bovendien in de Groeningestad, ooit de thuishaven van zwemkampioene (en ere-burger van de stad) Brigitte Becue en nog altijd van de waterpolocracks van KZK, de vraag naar een zwembad met olympische afmetingen: 50 meter lang, 10 baantjes breed. Het stadsbestuur wil zeker in de komende vijf jaar nog niet investeren in een dergelijke infrastructuur, maar een haalbaarheidsstudie voor later kan er wel van af. Die studie wordt uitgevoerd door de eigen sportdienst. Ze zijn volop aan het prospecteren en een eerste werkbezoek betrof niets minder dan het grootste Nederlandse zwemparadijs: De Tongelreep in Eindhoven. Dat noem ik gepaste ambitie. Doe zo voort, Tom en Mia!

Haalbaarheidsonderzoek

In het bestuursakkoord van het huidige CD&V-OpenVLD-stadsbestuur staat heel schuchter het voornemen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren met betrekking tot de eventuele bouw in Kortrijk van een 50 meter-zwembad. Ik zeg "schuchter", omdat de eerste vraag waarop de studie antwoord moet geven is: of de bouw van een dergelijke sportinfrastructuur wel 'aangewezen' is. Voorts moeten de onderzoekers op zoek gaan naar een mogelijks geschikte locatie en ... "hoe het openluchtzwembad aan de Abdijkaai binnen zijn huidige dimensie opgewaardeerd kan worden".

Ik hoop dat men ons op de lange duur niet voor de keuze gaat stellen: of een 50 meter-zwembad of een openluchtzwembad. Beide voorzieningen beantwoorden aan onderscheiden behoeften. Het grote bad is noodzakelijk als Kortrijk ooit nog iets wil betekenen in de zwemsport. Het openluchtbad is de 'plage' van Kortrijk, een erg onderbenutte maar enige kans om in onze stad van zon, water en open luchtrecreatie te genieten. En er is hoe dan ook een tekort aan zwemwater voor zowel atleten als recreanten en scholen.

Enkele jaren geleden heeft men een goede gelegenheid laten passeren om beter tegemoet te komen aan de zwembehoeften van de stad. De aan het zwembad in de Abdijkaai palende, private sport- en societyclub De Wikings zag zijn clublokaal onteigend voor de verbreding van de Leie en was eventueel bereid zijn domein aan de stad te verkopen. Voorwaarde was dat het stadsbestuur voor de club elders terreinen zou versieren, op de site van Koramic bijvoorbeeld. De stad is toen niet ingegaan op die eis en de Wikings hebben zich dan maar opnieuw ingegraven op hun terreinen naast het openluchtzwembad. Daarmee verzwond de droom om op die terreinen een zwemsportcentrum (met openlucht- en indoorzwembaden) uit te bouwen met een ligweide op de oever van the Golden River. Misschien kunnen de 'haalbaarheidsonderzoekers' toch nog even die optie bestuderen?

Markante zwembaden bezoeken

Dat haalbaarheidsonderzoek is toevertrouwd aan de eigen stedelijke sportdienst, onder coördinatie van Tom Hillewaere, adjunct van de directeur. Ook de directeur sport zelf, Mia Maes, en de zwembadbeheerders werken eraan mee. Voor dat onderzoek acht het stadsbestuur het noodzakelijk dat men even gaat kijken in de buurlanden wat er allemaal mogelijk is op zwembadgebied. De betrokken ambtenaren krijgen dus de toestemming om op stadskosten enkele markante zwembaden te gaan inspecteren.

Met terugwerkende kracht - is hier een hartig woordje over gepraat? - is aan Tom Hillewaere een regularisatie toegestaan voor een dienstreis op 10 augustus jl. naar De Tongelreep in Eindhoven, Nederland.  Nu, als De Tongelreep de norm is voor wat er in de toekomst in Kortrijk moet komen, zitten wij goed! De Tongelreep is het grootste zwembadencomplex van Nederland, dat zichzelf niet voor niets het 'nationaal zwemcentrum' noemt.

De Tongelreep

Voor echte waterliefhebbers moet De Tongelreep zowat de ultieme - ... natte - droom zijn. Zwemclubs kunnen er zich volledig uitleven in een tienbaans 50 meter wedstrijdbassin en een achtbaans 25 meter springbassin met 3.000 zitplaatsen voor toeschouwers. Het olympische zwembassin is geschikt voor internationale topwedstrijden. Het 25-meterbad met duiktoren heeft een beweegbare bodem en is geschikt voor internationale springwedstrijden. Daarbij is er ook een vierbaans trainingsbassin, ook 50 meter, uitgerust met een zogenaamd 'Vision Training System' - 13 camera's waardoor uitgebreide analyses gemaakt kunnen worden, uniek in Europa.

Voor recreanten is er een grootschalig golfslagbad met glijbanen, instructiebaden, buitenbaden en de drie nieuwe baden. Er is ook een indrukwekkende ligweide, natuurlijk ingepast in de omgeving, de Genneper Parken. De ligweide is ingericht als een komvormige grasvlakte die zo geleidelijk mogelijk uitwaaiert naar de omringende taluds. De ligweide wordt aan de gebouwzijde afgebakend door het met donderplantjes begroeide groendak van het traniningsbad, aan de achterzijde door een houten wand en aan de natuurzijde door hulststruiken waarover de bezoekers uitzicht hebben op de natuurontwikkeling rondom de ligweide.

Het zwemcentrum is voorzien van 15.000 m2 aan tegelwerk en 3.500 m2 aan plinttegels. Alle tegels zijn gezet en gelegd in specie en zijn dus niet gelijmd. Met de bouw van het zwemcentrum is in totaal 24 miljoen euro gemoeid. De financiële bijdragen zijn hoofdzakelijk afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), het Europees subsidiefonds Stimulus en de gemeente Eindhoven, de opdrachtgever-eigenaar.

De baden in het zwemcentrum bevatten in totaal 12.500 m3 water. Gemiddeld trekt het zwemcentrum jaarlijks bijna  een miljoen bezoekers. Een normaal ticket kost 6 euro, een halfjaarlijks abonnement 106 euro. Er zijn gecombineerde entreekaartjes mogelijk met het nabijgelegen, ook  gemeentelijk IJssportcentrum Eindhoven.

Tongelreep

Tekort aan zwemwater voor de clubs

Dat er in Kortrijk een schrijnend tekort is aan zwemwater voor de clubs, blijkt uit een recente beslissing van het stadsbestuur. Voor het seizoen 2006-2007 is met een jaar vertraging een bedrag van 7.259 euro toegekend aan KZK Waterpolo en KZK Zwemmen als huursubsidie voor de huurkosten van beide vleugels van de Kortrijkse Zwemkring. KZK kan voor zijn trainingen en wedstrijden gratis gebruik maken van de Kortrijkse zwembaden. Dat is niet uitzonderlijk: het is in Kortrijk aan aloude beleidskeuze om aan de erkende sportverenigingen kosteloos sportinfrastructuur ter beschikking te stellen voor hun reguliere werking.

KZK moet evenwel, bij gebrek aan voldoende zwemwater, uitwijken naar het 50 meterbad in Zwevegem en zelfs over de taalgrens naar het zwembad van Moeskroen (stel je voor dat KZK zich binnenkort genoopt ziet om gebruik te maken van het zwembad dat onderdeel zal vormen van het vermaledijde shoppingdorp Cora in Moeskroen - dit geheel ter zijde). Voor andere sportclubs huurt de stad sportinfrastructuur af in scholen. Maar er zijn geen scholen die nog een zwembad rijk zijn. In zekere zin kan KZK zich dus gediscrimineerd voelen. Vandaar die huursubsidie. Behalve de twee afdelingen van KZK delen ook Kortrijk Sport CB en Basketteam Kortrijk van dat nieuwe potje.

Het betreft hier een geheel nieuwe uitgave uit de stadskas. Pas bij de eerste begrotingswijziging 2007 (gemeenteraad van 14 mei 2007) is een krediet van 17.000 euro ingeschreven voor 'subsidies voor huur sportinfrastructuur'. Enigszins pikant is de vaststelling dat de huursubsidie aan de vier verenigingen wordt uitgekeerd zonder dat daar al een subsidiereglement voor bestaat. Beschouw het als een ad hoc-toelage. De directie Sport heeft intussen de opdracht gekregen een huursubsidiereglement uit te werken, dat dan aan de gemeenteraad ter goedkeuring kan worden voorgelegd. het blijft de bedoeling aan de sportclubs alle kosten terug te betalen voor de huur van sportinfrastructuur die zij in Kortrijk zelf niet kunnen vinden.