03-10-06

Openzwembad Abdijkaai: de echte 'plage' van Kortrijk

opzwem1
Er is een interessante briefdiscussie aan de gang tussen gewezen gemeenteraadslid Hilde Damman en stedelijk sportdirecteur Mia Maes, over heden en toekomst van het openlucht-zwembad aan de Abdijkaai. Hilde pleit voor een uitgebreider gebruik van "Kortrijks best bewaarde geheim". Mia zegt niet direct neen maar wijst op de kosten. Een vriendenkring van de 'echte plage' van Kortrijk staat intussen in de startblokken. De schitterende foto's (die ik een beetje te veel heb vergroot, sorry) zijn van Hilde Damman en zijn een voorbode van de kunsttentoonstelling die volgend jaar bij de heropening van het waterparadijs zal worden gehouden.
 
Beperkt open
 
Hilde Damman was gemeenteraadslid voor Agalev van 1996 tot 2000. Zij is getrouwd met Jan Dhaene, gewezen groen Europarlementslid en thans weer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezing in Kortrijk (lijst 1; sp.a-spirit, 40ste plaats) en voor de provincieraadsverkiezing (voorlaatste duwer). Hilde was van de zomer een van de trouwste bezoekers van het unieke openlucht-zwembad aan de Abdijkaai. Haar bedenkingen bij de beperkte periode en uren waarop het bad geopend is, vind ik grotendeels terecht.
 
De vorige jaren sloot het zwembad abrupt zijn deuren op 1 september, hoe warm het ook nog was, tot grote ergernis van waterliefhebbers en zonnekloppers. Eind januari besliste het stadsbestuur daarom om een geste te doen: het zwembad kon open blijven tot 17 september, maar dan alleen in de voormiddag (tot 14 uur). Hilde wijst erop dat de sluiting precies valt op het warmste moment van de dag. Ook op woensdagnamiddag en in het weekend wordt iedereen om 14 uur onverbiddelijk het water uitgejaagd.
 
Directeur Mia Maes blijkt die absurditeit in te zien. Een eindevaluatie van het wat langere zwemseizoen moet nog gemaakt worden. Maar men is bereid na te gaan of volgend jaar in een eventuele uitloopperiode tot halverwege september, de installaties niet na de middag moeten open gehouden worden in plaats van 's morgens.
 
Kosten
 
Mia wijst erop dat de beperkte uitbreiding van de zwemmogelijkheden in het openbad toch al aanmerkelijke kosten met zich mee hebben gebracht. Omdat het diepe bad al vanaf 1 mei (van 10 tot 14 uur, 18°) werd opengesteld samen met het minder diepe fonteinbad (hele dag, 23°), moest de stad meer redders in dienst nemen. Het hele complex bleef open tot zondag 4 september i.p.v. tot eind augustus zoals eerder. En om het af te leren, hield men het fonteinbad open tot en met 17 september van 10 tot 14 uur. Ook hiervoor moest de personeelsformatie worden uitgebreid.
 
Qua personeel komt dat op een meerkost van 8.860 euro. Daartegenover plaats Mia Maes dat er tussen 1 en 17 september 2006 amper 1.558 bezoekers de kassa hebben gepasseerd; wat 1.127 euro opbracht. Helemaal ernstig is die berekening niet. De meerkost moet over het hele seizoen gespreid worden. En abonnementshouders lieten wel niet in die periode de kassa rinkelen maar hadden al op voorhand betaald. Bovendien konden veel gegagdigden niet van het zwembad gebruik maken omdat zij niet vrij waren tijdens de heel beperkte openingsuren.
 
Directeur Maes stelt vast dat het aantal zwembadbezoekers na Kortrijk congé fel terugloopt en waagt zich aan een 'analyse' van dat fenomeen: "Na het Kortrijks verlof voelen de mensen zich blijkbaar voldoende 'gebronzeerd' en moeten zij hun financiële middelen besteden aan andere noodwendigheden dan aan ontspanning". Hilde Damman replikeert dan weer dat te weinig mensen wisten dat het zwembad nog toegankelijk was tot 17 september.
 
Jobstudenten
 
Hilde vraagt meer flexibiliteit in de openingsuren. Waarom zou men geen nocturnes organiseren op zeer hete zomerdagen? Mia ziet dat niet direct zo zitten. Er wordt nu al een grote flexibiliteit gevergd van het personeel. Zo moesten er op dinsdag 13 juni niet minder dan 1.683 bezoekers opgevangen worden en 's anderendaags - het weer was gekeerd - slechts 75. "De stand-by-regeling voor onze medewerkers wordt hierdoor reeds sterk op de proef gesteld", aldus de directeur.
 
Het heeft er ook mee te maken dat stad Kortrijk geen voorstander is van interim-arbeid in stadsdienst. Ook vanuit veiligheidsoogpunt lijkt interimarbeid de Sportdienst minder aangewezen. Hilde is het daar niet mee eens. Met wat meer jobstudenten kan beter ingespeeld worden op de weersomstandigheden.
 
Vrienden
 
Directeur Mia Maes weet nog nieuws te melden over een eventuele bescherming van het zwembad als monument. Volgens Hilde Damman is het een prachtig voorbeeld van art deco. Op 26 september is mevrouw Goossens van het Bestuur van Monumenten en Landschappen even komen kijken. Zij verklaarde zich "lichtjes positief" tegenover de vraag van de stad tot 'klassering'. De stedelijke directie Facility is samen met de Erfgoedcel een dossier aan het opstellen.
 
Uitgerust met een grote ligweide is het zwembadcomplex aan de Abdijkaai de eigenlijke 'plage' van Kortrijk. Er zijn wel plannen om in de IJzerkaai aan de verbrede Leie een 'Buda Beach' aan te leggen, een groot gazon met uitzicht over de Golden River. Ook daar kijk ik naar uit. Maar een beach zonder zwemmogelijkheden vind ik toch een beetje zoals een café zonder bier.
 
Als fervent baantjestrekker zag ik van de zomer heel opbeurende tafereeltjes in het openzwembad. Alle kleuren en culturele origines lagen, liepen en dreven er door elkaar. Je kon er moeders met hoofddoekjes zien met dochters in bikini; van inburgering gesproken. Op het terras van de cafetaria had zich een bejaard koppeltje geïnstaleerd, dat bij het genot van een stevig glas, al dat jonge en minder jonge watergeweld zat te bewonderen.
 
Nu heeft Hilde Damman wel gelijk als ze zegt dat die cafetaria, met een van de mooiste uitzichten van Kortrijk, onderbenut wordt. Waarom moet men eerst entree betalen, als men slechts een pintje komt drinken? En waarom kan café en terras niet openblijven na het sluitingsuur van het zwembad?
 
Ook pleit Hilde Damman ervoor om meer te doen met de mooie locatie. Zo zou het zwembad ook cultureel kunnen 'uitgebaat' worden. Alvast nemen de studenten schilderkunst van de Kortrijkse academie zich voor om bij de opening van het zwembad op 1 mei 2007 daar een expositie op te stellen. Nu al - en dat was ik eerst vergeten te vermelden - heeft de stadsbibliotheek een boekenstand onder een partytent op de ligweide; het leesvoer wordt gretig verslonden.
 
Tevens zijn verschillende mensen aan het broeden op een plan om een club "De vrienden van het openzwembad" op te richten. Het zou de bedoeling zijn allerhande randactiviteiten te organiseren om meer publiek te trekken naar "het best bewaarde geheim van Kortrijk". Ik doe mee! Wie nog?
opzwem2