24-12-06

Kortrijkse discussie uit 1962 doemt weer op

grote markt

In 1962 werd de Korte Steenstraat voetgangersgebied. Veel handelaars uit de buurt waren er vierkant tegen. Het gemor verstomde met het onmiddellijke succes van onze Shoppingstreet, de eerste van België. Ene Jan Dormael, een Brusselse zakenman, heropent de discussie met een brief aan alle gemeenteraadsleden van de oude gemeenteraad. Geven we, in afwachting van de realisatie van Foruminvest, weer het hele winkelwandelgebied prijs aan de auto's? Ik ben niet direct helemaal overtuigd.

"Er is geen leven meer in Kortrijk" is de boude stelling van ene meneer Jan Dormael, die mij een brief schrijft in naam van NV Industrie Hotelière, J. Bordetlaan 160/1, 1140 Brussel. Of die Brusselse visie op onze Groeningestad klopt met de realiteit, laat ik voorlopig in het midden. Voor hotelindustrieel Jan is het in elk geval een vertrekpunt om bijna 50 jaar Kortrijks verkeersbeleid onderuit te halen: "Vele handel is uit het stadscentrum weggejaagt wegens het parking en verkeersprobleem. Geen auto's in de stad is geen leven in de stad." (Sic; stoor u niet aan het schabouwelijke taaltje en de spellingsfouten van onze correspondent).

De heer Dormael - die het adres gebruikt van de Brusselse vastgoedmakelaar Château Promotion - stelt dat "Stefaan Declerck (sic) heeft geblunderd": "Hij heeft willen luisteren naar enkele progressieve art-liefhebbers die komen vertellen dat de 9,8% inwoners die het openbaar vervoer gebruiken interessanter zijn dan de 90,2% die met de wagen komen." Heeft de man ooit al eens geprobeerd zijn lefbak te stallen in het Kortrijkse centrum? Ik denk van niet, want dan zou hij ervaren hebben dat er in Kortrijk voor dagjesmensen geen parkeerprobleem (meer) is, zeker niet na de ingebruikname van de ondergrondse Veemarktparking en de overname door de stad van de ondergrondse parking Schouwburgplein.

Parkeerproblemen die nog niet helemaal zijn opgelost in Kortrijk, betreffen de centrumbewoners en de pendelaars, niet de shoppende bezoekers. Overigens is het openbaar vervoer in onze stad nog altijd een zwak broertje - en dat is dan weer een reden om niet in Kortrijk te komen wonen -, dat wel nog wat meer steun van de stedelijke overheid zou mogen krijgen.

Voor Jan de kastelenpromotor - châteaux en Espagne? -, heeft Kortrijk meer parkings nodig. Prioritair noemt hij parkings onder de Markt en het Vandaeleplein! In afwachting van die realisaties acht hij het "absoluut noodzakelijk om bovengronds parkeren op de volledige Markt en het Vandaeleplein terug toe te laten". Meer nog: hij vraagt de herinvoering van het verkeersbeleid van "10, 20, 30, 40 en 50 jaar geleden". De man weet waarschijnlijk niet dat er 50 jaar geleden nog trams reden door onze stad; ik mis ze nog elke dag. "En" zegt Jan: "als je direct spectaculair resultaat wil, stel dan de Korte en Lange Steenstraat open voor autoverkeer en parkeren".

Ooit heb ik Marie-Claire Vandenbulcke, als VLD-fractieleider, in de voorbije zes jaar voorzichtig dezelfde stelling horen opperen, maar dat was nog voor de komst van Foruminvest. De heer Dormael is blijkbaar niet op de hoogte van de bouw van een mega-winkelcentrum in het grote bouwblok tussen de Wijngaardstraat en de Langesteenstraat. De ondergrondse parking onder de shopping mall, aansluitend op de grote parkeerkelder onder de Veemarkt, zal meer dan voldoende stalruimte opleveren voor kooplustige bezoekers.

Het verkeersprobleem van de komende jaren zal niets te maken hebben met parkeren - zelfs al maak je de Grote Markt helemaal parkingvrij! Maar ik voorspel de schepen van mobiliteit grote kopzorgen om een ordentelijke manier te vinden om de onophoudelijke stroom auto's en camions door het fijnmazige stadsweefsel naar het centrum te loodsen. De vraag is of er een wel een goede manier daarvoor bestaat.

Wonen in de binnenstad

En als er al een probleem van leven is in de binnenstad, dan heeft dat minder met het slabakken van de winkels te maken - Foruminvest zal wel voor enkele jaren een nieuwe 'boost' met zich meebrengen - dan met het gebrek aan actieve centrumbewoners. Wie zich met zijn of haar gezin in het hartje van de stad wil vestigen moet er veel voor over hebben. Je hebt er nauwelijks aanspreekbare buren. Je vindt er bijna geen plaats voor je gezinswagen, laat staan dat je met je aankopen tot bij je voordeur kunt rijden. Waar kunnen je kinderen in een redelijk veilige omgeving gaan spelen en de wereld verkennen? En bovenal: als je nu koper bent of huurder, het vastgoed blijft er stinkend duur. Je moet er met je gezinsbudget een ongelijke strijd leveren tegen het kapitaal van de winkelketens.

Daaraan iets doen, is dè uitdaging voor het stedelijk beleid. Een uitstekend instrument daartoe zou het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK, ex-Woonregie) kunnen zijn. Maar dat heeft nu juist zijn doelstellingen verlegd van het wonen naar de handel in de binnenstad.

Voor zover het geen grap is, bewijst de heer Jan Dormael met zijn voorstellen dat hij onze stad van toeten noch van blazen kent. Ik hoop maar dat de aantredende CD&V-N-VA-VLD-coalitie zich niet laat verleiden door het sirenengezang vanuit Evere. Zoniet mogen zij zich verwachten aan een onmiddellijke reactie van de sp.a-spirit-Groen!-oppositie.