26-10-07

Munitie nu ook bij Decathlon in Kortrijk

deca1
Decathlon in Kortrijk mag van het stadsbestuur jachtmunitie verkopen. De beslissing is gebaseerd op diverse adviezen. En de sportzaak moet een resem voorwaarden in acht nemen. Belanghebbenden kunnen nog in beroep gaan tegen deze stockage van 250 kg kruit. Wat zou Michael Moore ervan denken?

Is het een primeur voor ons land? Ik weet het niet, maar op de website van Decathlon.be is nergens vermeld dat je in de Belgische sportwinkels van dat merk terecht kunt voor jachtmunitie. Wat aangeboden wordt zijn accessoires voor de jacht - die blijkbaar gezien wordt als een sport - : signaalhoorns, multifunctionele messen, verrekijkers, hengelstandaards, zakken voor de jacht, camouflagenetten en lokmiddelen voor duiven. Voorts vind je er ook wapen-accessoires, dus niet de schietgeweren zelf maar: weitassen en patroongordels (zonder de patronen evenwel), veiligheidskoffers, oliën en vetten voor de buksen, een 'foedralen' voor karabijnen en geweren.

In Frankrijk daarentegen verkoopt Decathlon al langer munitie voor de jacht en het kleiduifschieten: kogels en patronen (cartouches). De aangeboden merken zijn Solognac en Winchester. Een doosje van 12 Winchester ZZ Electrocibles (huls van 70 mm, 36 g kruit, 20 mm-koppen, 415 m per seconde) bijvoorbeeld kost 9,99 euro.

Nu heeft Decathlon voor zijn vestiging in de Kortrijkse Beneluxlaan van de zomer een aanvraag gedaan voor een vergunning tot "het opslaan en verkopen van jachtmunitie". Is dat een eerste verkenning van de Belgische markt om later eventueel het munitieaanbod ook te koop te leggen in de andere Belgische vestigingen?

Te laat?

Het stadsbestuur heeft die aanvraag grondig onderzocht en heeft zich daarbij niet laten opjagen door het vooruitzicht van de opening van het jachtseizoen. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen is pas genomen op 16 oktober. Dat is precies tien dagen te laat. Artikel 19 van het Algemeen Reglement op de Springstoffen (KB van 23 september 1958, ontelbare keren gewijzigd) geeft het stadsbestuur immers ten langste vier maanden 'na de dag waarop de aanvraag regelmatig is ingediend' (door Decathlon op 6 juni 2007) om een besluit te treffen. Als binnen die termijn geen beslissing is genomen, 'kan' (mogelijkheid, geen verplichting) de bestendige deputatie het dossier tot zich trekken.

Volgens dat Algemeen Reglement (het belangrijke artikel 200) "mogen springstoffen alleen in vergunninghoudende magazijnen of opslagplaatsen worden bewaard". Voor magazijnen van klasse 2, kleinhandels - al is het dan in grote winkels zoals Decathlon - is het de gemeentelijke overheid die een dergelijke vergunning kan afleveren. In uitvoering van dat Reglement heeft de stad een onderzoek 'de commodo et incommodo' uitgevoerd, waarop geen enkele reactie kwam. Het vereiste en opgevraagde advies van de Belgische Dienst der Springstoffen was positief.

Beperkt

De vergunning geeft aan Decathlon voor twintig jaar de toestemming om in de Beneluxlaan 1 te Kortrijk jachtpatronen voor draagbare wapens op te slaan ten belope van maximum 250 kg erin vervat kruit. Die vergunning is beperkter dan mogelijk was. Volgens art. 261 van het Algemeen Reglement mocht de stad gaan tot 500 kilogram. Ook mocht de vergunning een duurtijd krijgen van dertig i.p.v. twintig jaar. 

Op advies van de stedelijke dienst Brandvoorkoming mag er hoogstens tot 50 kg in hulzen verwerkt kruit uitgestald worden in de winkel - dat zijn 2.777 patronen. De rest moet afgezonderd staan in een brandvrije, aparte ruimte. De munitievitrine in kwestie is te vinden in afgesloten kasten achteraan rechts in de winkel; de stock in een opslagplaats links van de winkel.

Een extra beperking is een verbod om ineens cartouchen aan een koper af te leveren waarin meer dan 10 kg kruit zit. Dat verbod geldt evenwel niet voor verzendingen naar het buitenland - ik weet niet waarom export van munitie minder streng wordt geregeld. Maar het is ook verboden jachtpatronen "met de post te verzenden". Mag het dan wel per geprivatiseerde besteldiensten? En wat met bestellingen via het internet?

Nog in de vergunning staat dat Decathlon "te allen tijde zijn inrichting moet laten onderzoeken door de ambtenaren belast met het toezicht". Welnu, ze beseffen het misschien zelf niet, maar met die clausule - vanzelfsprekende clausule hoor - laden de heren en dames van het schepencollege een nieuwe taak op hun schouders. Iemand van de schepenen moet immers de ambtenaren van de Dienst der Springstoffen vergezellen als zij op inspectie gaan in "de voor het publiek niet toegankelijke" opslagruimte aan de linkerkant van de Decathlonwinkel. Zo staat het in artikel 4 van de wet van 28 mei 1956 "betreffende onplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en daar mede geladen tuigen".

Marie-Claire, je kan misschien het beste nu al een kogelvrij vestje kopen; ik zou niet wachten tot ze in aanbieding liggen in Zara in het toekomstige megawinkelcentrum van Foruminvest. Marie-Claire Vandenbulcke is schepen voor administratieve vereenvoudiging en jubilees. Lachend

Beroep mogelijk

Een wat raadselachtige clausule in de vergunning is de volgende: "Deze vergunning zal mogen worden ingetrokken ingeval de ondervinding daarvan de noodzakelijkheid doet uitschijnen [...]". Betekent dit dat het stadsbestuur de vergunning te allen tijde kan intrekken als haar dat nodig lijkt? Voor mij niet gelaten, maar strijdt die bepaling niet met de normale rechtszekerheid waarop een vergunninghouder mag rekenen? Geeft het stadsbestuur hiermee geen aanleiding aan Decathlon om in beroep te gaan tegen de beperkingen van de vergunning bij de Bestendige Deputatie van de Provincie?

Belanghebbenden kunnen immers tegen de beslissing van het stadsbestuur in beroep gaan bij de provinciale overheid. Wie is hier belanghebbend? In de eerste plaats Decathlon, vervolgens ook omwonenden of aanpalende firma's op de bedrijven- en handelszone Beneluxlaan, en misschien ook wel andere burgers die enige belang kunnen aantonen. Dat beroep moet aangetekend worden binnen de 10 dagen na de 'aanplakking' van het besluit van het college van burgemeester en schepenen. Die aanplakking moet gebeuren binnen de vijf dagen na de datum van het vergunningverlenend besluit. Dat besluity in hier genomen op 16 oktober. Plus vijf dagen is 21 oktober, plus 10 dagen is 31 oktober 2007: tot volgende week woensdag dus. 

deca2