17-11-07

Fietspad tramspoor Rollegem eindelijk afgewerkt


Rrogerlesaffre1

Roger Lesaffre heeft eindelijk voldoening gekregen: het fietspad op de verlaten bedding van de tram Kortrijk-Moeskroen wordt doorgetrokken. In 1990 stopte men de aanleg van het fietspad ter hoogte van de kerkwegel die naar Rollegemseplaats loopt. Daarmee creëerde men evenwel een zeer gevaarlijke plaats voor de fietsers. Auto's die de dorpskom van Rollegem doorkruisen worden ter hoogte van café De Platse onverhoeds geconfronteerd met fietsers komende uit een smalle gang. De 280 meter waarmee het fietspad op het resterende deel van de trambedding wordt verlengd, schakelen dat gevaarlijk punt uit.
 
Roger Lesaffre is bezig aan zijn derde termijn als socialistisch gemeenteraadslid. Hij is onze man in de zuidelijke deelgemeenten van Kortrijk. Zijn maidenspeech in de Kortrijkse gemeenteraad betrof het fietspad op de gewezen trambedding in Rollegem (van de Kleine Kannestraat naar de dorpskern). Hij drong erop aan dat fietspad door te trekken op het resterende gedeelte van de oude tramlijn, tot aan de vroegere tramstatie in de Tombroekstraat (Beekweg).

Hof van Rollegem

De tram die van in de 19de eeuw tot 25 mei 1963 Rollegem aandeed, was de lijn Kortrijk-Moeskroen. De lijn bracht niet alleen passagiers ter plekke maar ook goederen, ladingen steenkool bijvoorbeeld. Stopplaats en laadkoer - de kasseien zijn er nog - lagen in de Tombroekstraat. In 1990 bouwde de Vlaamse overheid op de talud van de afgeschafte lijn een fietspad dat Bellegem met Rollegem verbindt. Het was een investering van 10 miljoen frank, met inbegrip van een tunnel onder de A17.

In Rollegem zelf werden evenwel een kleine 300 meter trambedding ongemoeid gelaten. De bedding lag daar tussen twee weiden en de boer, vader Brouckaert van het Hof van Rollegem, had de bedding omgeploegd en ingezaaid met gras; zo verkreeg hij één grote weide met zoveel aren meer grasland. In compensatie ging hij ermee akkoord dat men zijn 'karriere', een kerkwegel komende van de Kwabrugstraat, verbreedde en asfalteerde. Op die manier konden de fietsers toch Rollegemplatse bereiken. Maar een ideale oplossing was dat niet. Voor fietsers - veel scholieren - is het aartsgevaarlijk uitkomen via het smalle gangetje naast café De Platse. Bovendien moet de weg gedeeld worden met wandelaars, want het is een erkend stuk van de Grote Routepaden (rood-wit gemerkt).

Rollegem voetpad1

Chiro Tandem

Vanaf 2004 - de sp.a zat nog in de meerderheid - is het stadsbestuur van Kortrijk de verdere percelen van de trambedding beginnen aan te kopen. Het ontbrekende stuk werd opgenomen in het Kortrijkse Fietsrouteplan. In dat stuk zit ook de vroegere brug over de Fabrieksbeek, nu bedolven onder de modder en de koeienvlaaien maar nog bruikbaar.

brug fabrieksbeek rollegem
Roger Lesaffre op de brug over de Fabrieksbeek. Verderop het bestaande fietspad en de tunnel onder de A17

Op de gronden van de vroegere tramstatie is naast het fietspad ook plaats gemaakt voor een nieuw Chirolokaal (zeer vooruitstrevend van architectuur - later ooit eens meer hierover) en wordt de brede strook wat opgeruimd voor een speelplaats voor de jeugdbeweging met de toepasselijke naam 'Chiro Tandem'. Er komt ook een vernieuwde bushalte.

chiro rollegem

Voor deze opdracht wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven. De opdracht (aanleg van 280 meter fietspad, vernieuwen en uitbreiden van de riolering, aanleg van een voetpad/speelkoer en inrichting van een bushalte) wordt geraamd op 145.504 euro, BTW inbegrepen. En de spleet naast café De Platse blijft open; het is maar een van de vele verrassingen voor wandelaars in het mooie Rollegem.

De Platse