05-04-08

De stad wordt hoofdsponsor als KVK naar eerste promoveert

kvk1

De Kortrijkse voetbalclub KVK, virtueel leider in tweedeklasse, maakt kans op promotie naar eerste. Probleem: het Guldensporenstadion voldoet niet aan de eisen die de Kon. Belgische Voetbalbond stelt voor een licentie van profclub. Een onderzoek naar de nodige aanpassingen wijst uit dat er voor ruim 1,5 miljoen euro (exclusief BTW) investeringen moeten worden gedaan. De stad is daartoe verplicht op grond van een overeenkomst van 2004. Maar als de stad de verbouwing op zich neemt, is men gebonden aan de regels voor overheidsopdrachten; dan kan men niet meer klaargeraken tegen volgend seizoen (uiterlijk tegen 15 oktober en 31 december 2008). De Voetbalbond verzet zich tegen enig uitstel. Daarom wil het stadsbestuur KVK zelf de werken laten uitvoeren, onder toezicht van de stad. Daarvoor krijgt de club een extra subsidie van 1.594.389,84 euro. Als er over is, mag de club het houden voor bijkomende verbeteringswerken. Als er te kort is, komen er nieuwe onderhandelingen. In ruil wordt Stad Kortrijk hoofdsponsor, met het stadslogo op de shirts van alle ploegen. En als KVK toch niet promoveert? Dan gaat de verbouwing niet door en dan betaalt de stad alleen het ereloon van de architect.

kvk2

25-09-06

KVK wil naar eerste en moet dus camera's aanpassen

KV Kortrijk wil naar eerste nationale in de voetbalcompetitie. Voorwaarde daartoe is uiteraard dat de 'kerels' genoeg punten behalen. Maar een koninklijk besluit formuleert een extra voorwaarde: de camerabewaking moet aangepast worden. In plaats van de twee camera's die er nu hangen, moeten er 18 komen. De gemeenteraad ging ermee akkoord dat het stadsbestuur prijs zou vragen bij verschillende installateurs.

KV Kortrijk, die nu in de tweede afdeling van de nationale voetbalcompetitie speelt, wil naar eerste. Ploeg en bestuur komen daar ronduit voor uit. Dat vergt een aantal technische aanpassingen aan het Guldensporenstadion. Zo legt het koninklijk besluit van 22 februari 2006 'betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions' een hele reeks nieuwe regels op. Volgens de toelichting komt die wijziging aan de reglementering er om onruststokers beter te kunnen identificeren.

Momenteel beschikt KVK over twee bolcamera's, een aan elke zijde van de grote tribune. Dat is lang niet meer voldoende. Bovendien zijn beide camera's niet meer zo bedrijfszeker. Voormeld KB eist camera's die het volledige terrein en elk compartiment in detail kunnen filmen, bij dag of bij nacht, in gelijk welke weersomstandigheden. Ook moeten er camera's komen om de ingang en de kantien voor de supporters van de bezoekende clubs in het oog te houden. In elk geval moeten er camera's staan op de plaatsen waar er in het verleden gevochten is.

Die camera's moeten kunnen inzoomen op individuen. De beelden moeten direct kunnen uitgeprint worden en digitaal geregistreerd. Ten slotte is eveneens een onderhoudscontract vereist met een gespecialiseerde firma.

Voor het Guldensporenstadion betekent dat de installatie van een aantal vaste en een aantal beweegbare camera's. Met de vaste camera's kan men in het commandolokaal de ticketverkoop, de in- en uitgangen en de cafetaria bekijken. Die camera's kunnen ook foto's nemen. De beweegbare camera's worden manueel bediend bij incidenten. Op rustige momenten maken zij een virtuele wandeling door het stadion.

In totaal komen er 5 beweegbare bolcamera's (muurmontage, dag/nacht, 26 x optosche zoom), 4 vaste kleurencamera's voor buiten (met auto-irislens), 2 vaste kleurencamera's voor binnen (met auto-irislens), en 7 vaste bolcamera's in vandaalbestendige behuizing. Samen alle toebehoren, registratieapparatuur, printers en commandopost is het een opdracht van 79.769,25 euro (BTW in).

Het stadsbestuur gaat nu prijs vragen bij verschillende installateurs.