06-10-07

Woonpark in Gentsesteenweg: prachtig maar een paar bedenkingen

Gentststwg71

Zopas is het openbaar onderzoek afgelopen voor een grootschalig woningbouwproject in de Gentsesteenweg. De Brusselse promotor HPG wil er een woonpark realiseren dat een groot deel van het bouwblok tussen de Loodwitstraat en de Abdijkaai zal innemen. Het ontwerp is van Buro II van Roeselare. Het is op het eerste gezicht een heel aantrekkelijk plan. Toch rijzen er vragen over de ontsluiting en over de sloping van het laatste restant van de ooit zo indrukwekkende fabrieksgebouwen van de Linière de Courtrai, het voormalige grondstoffenmagazijn. Soms lijkt het er wel op dat Kortrijk een beetje beschaamd is over zijn industriële (vlas)verleden.

Eind september verliep het openbaar onderzoek bij de aanvraag van een bouwvergunning voor een omvangrijk woningbouwproject in de Gentsesteenweg. Buurtbewoners trokken er mijn aandacht op. De aanvraag betreft de bouw van 61 appartementen met ondergrondse garage, een winkel en 7 eengezinswoningen met privétuintje, allemaal ingepast in een parktuin in het midden van het woonblok. De ligging van het project is het bouwblok tussen de Gentsesteenweg, de Loodwitstraat, de Schuttersstraat en de Abdijkaai. Om het te kunnen realiseren, zullen vooral de terreinen van de vorig jaar failliet gegane ververij Lambrecht gebruikt worden, aangevuld met de acht aanpalende arbeiderswoningen, café Bavikhove en jammer genoeg ook het voormalige grondstoffenmagazijn van de Linière.

Gentsestwg2

Woonkwaliteit

De aanvraag is gedaan door promotor HPG Belgium (Congolaan 9, 1000 Brussel), die speciaal voor dat project de firma HPG Kortrijk nv heeft opgericht. De ingediende plannen zijn van de architecten Buro II van Roeselare. Een van de architecten van Buro II is Herman Jult, die ooit zijn sporen verdiende bij de intercommunale Leiedal. Bouwmeester Jult tekende ook het ontwerp van het appartementsgebouw van nv Tsyon en het Stadsontwikkelingsbedrijf op de hoek van de Vlamingstraat en de Wijngaardstraat (thans in het stof van de werken van Foruminvest).

Alle opgesomde gebouwen zullen worden afgebroken en de gronden, vervuild door de vroegere industriële activiteiten - waar de buurt meer dan eens ernstige overlast van had - zullen worden gesaneerd. Hopelijk duurt die sanering minder lang dan deze van de Vetex-gronden in de Veldstraat - de Vetex is ook o.m. een ververij geweest! Promotor en ontwerpers willen de woonkwaliteit in die buurt aanzienlijk verhogen. Thans maken de massieve fabrieksmuren, hoge tuinmuren en wachtgevels, openingen voor inritten en stapelplaatsen van het bouwblok een onsamenhangend geheel. "De magazijnen geven door hun omvang en leegstand de buurt een onaangenaam uitzicht en hebben een negatieve weerslag op de aanpalende bewoning" zegt Herman Jult.

Café Bavik

Aan de Gentsesteenweg, in de Loodwitstraat en in het midden van de parktuin komen appartementsblokken. De building aan de Gentsesteenweg bevat 38 doorzonappartementen met 'inpandige' terrassen aan de parkzijde. Op het platte dak komen enkele penthouses, met een uitzicht over o.m. de Vaart en de groene omgeving in de verte. Samen is dat 5 bouwlagen. De gevel wordt uitgewerkt met verticale elementen zodat hij harmonisch aansluit bij de bestaande woonbebouwing. Het wordt een gevel in lichtgrijze baksteen en met betonnen balkons. De dakverdieping (penthouses) krijgt een donkere tint. Zwart-grijze aluminiumramen, heldere beglazing en glazen ballustrades aan de balkons geven het geheel een standingvol uitzicht. Dit gebouw zal niet reiken tot op de hoek van de smalle Loodwitstraat. Waar nu nog het legendarische café Bavik staat, komt een een pleintje dat voetgangers en fietsers toegang zal verlenen tot  de parktuin.

Ook het gebouw in de Loodwitstraat wordt in grijze tinten gestoken. De 12 appartementen, 3 hoog, krijgen een ingang aan de kant van de Gentsesteenweg. Centraal in de parktuin komt een derde flatgebouw, met3 bouwlagen voor 11 grotere appartementen. Dat gebouw zal ook toegang verlenen tot de ondergrondse parkeergarage. Die ingang zal te bereiken zijn via een in- en uitrit in de Schuttersstraat.  Promotor en architecten hebben die weg zo ontworpen om een latere uitbreiding van hun woonpark naar de Abdijkaai toe niet te belemmeren. Wellicht wordt eraan gedacht om ooit de bedrijfsgebouwen van de firma Decorteam-Meuleman (ik schreef eerst Mulleman, zoals de naam van Frank, de scharlaken globetrotter) bouwrijp te maken voor aansluitende appartementsblokken.

Schuttersstraat

Ten slotte worden in de eveneens heel smalle Schuttersstraat 7 eengezinswoningen met tuintje gepland. De architecten vonden het niet aangewezen de bestaande reeks rijwoningen te onderbreken met een flatgebouw dat uit de toon zou vallen.Het is tussen die woningen dat er een opening komt voor de toegang tot de parkings. De ondergrondse parkeergarage strekt zich uit tussen het middengebouw en het gebouw aan de Gentsesteenweg.: 87 stalplaatsen, 42 bergingen en een ruimte voor fietsen. Bovengronds komt er een bezoekersparking met 22 plaatsen in waterdoorlatende betonstraatstenen.

Het park wordt een gemeenschappelijke binnentuin, toegankelijk voor de bewoners en derden. Vooral inheemse planten en bomen, gazon en hagen, doorsneden met wandelpaden en trappen in split zullen een oase van rust bieden in die buurt aan de heel drukke Gentsesteenweg.

Smalle straatjes

Een heikel punt in dat ontwerp is dat wagens van bewoners en bezoekers alleen via de Schuttersstraat de parkeergarage en de bovengrondse parking kunnen bereiken. Heel ernstig is dat niet als je rekening houdt met de smalte van de straatjes  die naar de Genstesteenweg leiden. Nu al is er 's zomers  een  verkeersdrukte van jewelste in de Abdijkaai, van bedrijfswagens van Decorteam, vrachtwagens van de verderop liggende Vetex-vestiging,  en bezoekers van het openluchtzwembad en de private sportclub 'de Wikings'. Ofwel wordt het ontwerp aangepast in die zin dat er een rechtstsreekse toegang voor wagens komt in de Gentsesteenweg. Ofwel komt er een drastische reorganisatie van het verkeer in die smalle straatjes. De omwonenden zijn er intussen niet gerust in.

Linière1

Grondstoffenmagazijn van 1884

Een ander aspect dat mij de wenkbrauwen doet fronzen, is de afbraak van de statige fabrieksloods in de Gentsesteenweg. Het is het voormalige grondstoffenmagazijn van de Linière de Courtrai, ooit de trots van Kortrijks vlasverwerkende nijverheid. Het magazijn dateert van 1884 en op de gevel is nog een reclame te zien voor vlas en linnen: 'adelijk, stevig en luchtig - prestigieux, solide et aéré'. De redelijk onderhouden loods is het enige overblijfsel van de machtige fabriek die in de jaren 80 definitief de deuren sloot en waarvan de gebouwen aan de overkant van de Gentsesteenweg werden gesloopt om plaats te maken voor winkels zoals Aldi en Krefel.

Als industrieel-archeologisch erfgoed kan dat magazijn tellen. Temeer omdat er elders in Kortrijk evenmin nog iets te zien is van het grootse vlasverleden. Het is veelzeggend dat het Kortrijkse Vlasmuseum gevestigd is in een boerderij en niet in een fabriek, hoewel deze textieltak onvergelijkbaar meer mensen heeft tewerkgesteld in de industrie dan in de landbouw. Van die andere grote vlasfabriek van Kortrijk, deze van Leonard De Kien in de Nijverheidskaai-Gasstraat, bakermat van het socialisme in de Groeningestad, schiet ook al bijna niets meer over. 

Er is een poging ondernomen om van de loods een multifunctionele zaal te maken. Enkele jaren geleden voerde theater Antigone daar een stuk op. De heer Jacques Verhulst deed daartoe in 2004 een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Maar het project liep op een sisser uit.

Linière2

10:26 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kortrijk, vlas, wonen |  Facebook |