09-09-06

Claude de stadsijker en John de arrondissementscommissaris

Voor twee stadsgebouwen heeft Kortrijk een huurder gevonden. De Stadswaag aan het Sint-Michielsplein wordt het nieuwe etablissement van spaghettikeizer Claude (tot nu Petit Paris). Het gewezen arrondissementscommissariaat wordt de zoveelste stek van John (nu Moriaanshoofd). Kortrijk wordt nog gezelliger!
 
Twee stadseigendommen zijn komen leeg te staan. In beide gevallen gaat het om waardevol bouwkundig erfgoed. In plaats van de gebouwen te verkopen, heeft het stadsbestuur een huurder gezocht. De operatie is wonderwel geslaagd. Beide panden in het hartje van de stad gaan volledig tot hun recht kunnen komen als horecazaak. Beide kasteleins hebben al meer dan hun sporen verdiend in het Kortrijkse caféleven. Ik kijk al uit naar de opening.
 
Arrondissementscommissariaat
 
Het eerste pand, het gewezen arrondissementscommissariaat, Groeningelaan 36, heeft de stad eerst nog willen verkopen. Maar daarvoor was de belangstelling (en de geboden prijs) ontoereikend. Eind 2004 besliste de gemeenteraad het roer om te gooien en het pand te verhuren.
 
Het neoclassicistische gebouw ligt in de onmiddellijke buurt van een publiekstrekker als de Groeningeabdij, in een van de historisch interessantste straten van Kortrijk. Het gebouw staat op de plaats waar eertijds de brouwerij was van de Groeningeabdij. Ook het interieur is de moeite waard: de salons zijn gedecoreerd in neo-Lodewijkstijlen. Ee, groot voordeel van het gebouw is dat het via een grote poort toegang kan geven tot het Begijnhofpark. Achteraan is er, na sloping van een reeks bijgebouwen, plaats voor een immens terras dat bovendien op het zuiden is gericht.
 
Kandidaat-huurders werden gewogen volgens twee maatstaven. De geboden huurprijs was van belang. Maar er werd ook gekeken naar wat men met het gebouw wou aanvangen. Het gebruik van het pand moest een verrijking zijn voor het stadsleven, cultuur en toerisme.
 

Twee kandidaten dienden zich aan: vzw Buda Kunstencentrum en het echtpaar John Deroo en Gwenda Verstraete. John Deroo, huidig uitbater van 't Moriaanshoofd in de Sint-Jansstraat, kreeg de voorkeur. Toch heeft het nog een jaar harde onderhandelingen gekost om tot een huurovereenkomst te komen. Dat contract wordt morgen in de gemeenteraad goedgekeurd.

John Deroo en echtgenote willen het monumentale pand inrichten als een horecazaak. Daarmee is John niet aan zijn proefstuk toe. Het Fonteintje, De Geit, De Duysent Perickels en 't Moriaanshoofd zijn zovele voorbeelden van zijn geslaagde initiatieven. Uit de keuze van verantwoorde namen en interessante panden blijkt zijn gevoel voor historische authenticiteit. Ook nu weer komt er niet alleen een gezellige pleisterplaats bij in het hartje van de stad, maar zal de zaak een versterking betekenen van de toeristische troef die het museum 'Kortrijk 1302' en het Streekbezoekerscentrum zijn. Meteen komt er in die stille hoek van de stad wat leven in de ... brouwerij.
 
Stadswaag
 
In het tweede pand, Rijselsestraat 22, huisde tot voor kort de toeristische dienst van Kortrijk. Die dienst is nu ondergebracht in het Streekbezoekerscentrum. In 2002 had het college van burgemeester en schepenen beslist een dossier te laten voorbereiden voor de verkoop van het gebouw Rijselsestraat 22/Sint-Michielsplein 5, de voormalige Stadswaag. 
 
Het gebouw is een stijlzuiver pand in Vlaamse neo-renaissance (architect Jules Carette?). Het werd gebouwd in 1904 na afbraak van een classicistische stadseigendom waarin vanaf 1867 de stedelijke Nijverheidsschool en de Tekenacademie waren ondergebracht. In de stadswaag werden gewichten en meters geijkt. Dat was een niet onbelangrijke dienstverlening in een stad waar bijvoorbeeld de edelsmeedkunst een grote bloei kende.
 
Het elegante gebouw met trapgevel en achthoekige hoektoren is een van de beeldbepalende panden van het Sint-Michielsplein. Het zou jammer geweest zijn dat er onoordeelkundige ingrepen aan zouden gebeuren. Daarom is het m.i. veiliger dat de stad het pand in eigendom houdt.
 
Hier ging het vlugger. De gemeenteraad besliste in mei jl. dat het gebouw niet verkocht maar verhuurd moest worden. Er werd een openbare oproep gedaan voor kandidaat-huurders. Hierop hebben zich twee gegadigden gemeld: Claude Dezitter en Rita Vandenbroucke, de uibaters van Petit Paris in de Wijngaardstraat, en het koppel Gabrou Gallo en Jamila Kasmi.
 
In een eerste ronde hadden Gallo-Kasmi het hoogste bod gedaan. Zij waren van plan een theesalon met sandwicherie uit te baten. Maar er was ook een tweede ronde voorgeschreven waarin de gegadigden uitleg moesten geven over hun plannen en eventueel een hoger bod konden doen. Behalve de huurprijs was ook voor dit pand de bestemming en de meerwaarde voor het stadsleven van groot belang.
 
In die tweede ronde daagden alleen nog Claude Dezitter en Rita Vandenbroucke op. Zij willen op het Sint-Michielsplein hun eetcafé voortzetten. Door het Foruminvestproject moeten zij binnen afzienbare tijd Petit Paris, een van de gezelligste terrassen van Kortrijk en befaamd voor zijn spaghetti en andere hongerstillers, verlaten. Zij hebben al een poging gedaan om de herberg Saint-Médard aan de O.L.Vrouwekerk over te nemen. Daarvoor hadden zij zelfs van de stad al de toestemming gekregen om een terras uit te zetten op het gazonnetje met uitzicht op de Gravenkapel. Maar dat project sneuvelde op de eisen van de biersteker-eigenaar.
 
De geboden huurprijs ligt ruim boven de schattingsprijs. Het schattige pand biedt mooie mogelijkheden voor een horecazaak. Ik stel mij wel de vraag hoe zij erin zullen slagen een even groot terras uit te zetten als bij Petit Paris. Het gebouw heeft aan de kant van het pleintje een deels met arcaden overdekt trottoir, waarop de tafeltjes en stoeltjes altijd in het droge zullen staan. Maar de rest van het trottoir is nogal smalletjes. Van mij mogen daar enkele parkeerplaatsen sneuvelen om een groter terras mogelijk te maken.