03-07-06

Op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Oude Dekenij

De Oude Dekenij was tot voor kort een soort mini-ontmoetingscentrum. Maar het stadsbestuur dacht - zoals velen -, dat het prachtige gebouw, gelegen op een toplocatie, een grotere meerwaarde kon bieden aan de stad. Er kwam een vraag om het pand in huur te krijgen voor een filmmuseum met een filmcafé. Twijfel over de economische haalbaarheid van het project doet vanavond de gemeenteraad besluiten het pand in huur of erfpacht te geven aan wie met een ernstig plan afkomt. Het filmmuseum kan zijn kans wagen, maar er kunnen kapers op de kust komen. In elk geval en vooreerst moet er een aantrekkelijke horeca-uitbating komen.

Een dik jaar geleden trok het stadsbestuur (schepencollege) zich even terug om na te denken over 'de activering van historisch Kortrijk', met andere woorden om het onderschatte erfgoed van de stad meer uit te spelen. Een van de beslissingen was dat er zou gezocht worden naar een aangepast gebruik van de mooie Oude Dekenij, op het rustige pleintje naast de Sint-Maartenskerk op twintig stappen van de Grote Markt. Het stadsbestuur zag twee mogelijkheden: een themacafé rond film of een zuiver privaat uitgebate taverne.

Enkele weken later diende het Ondernemerscentrum Kortrijk van schepen Jean de Bethune zich aan met een concreet voorstel. Het centrum wou het pand in huur nemen tegen 1250 euro per maand. Het zou er een horecazaak in onder brengen (kwestie van uit de kosten te komen wellicht) en op de verdiepingen onderdak bieden aan culturele en educatieve initiatieven die met film te maken hebben.

Een maand later komt het 'Vlaams Filmmuseum en -archief' zelf op de proppen (oprichter CD&V-raadslid en filmverdeler Johan Coulembier) met een voorstel. Het museum biedt 250 euro meer en zegt een private partner te zoeken voor de horeca-functie.

Geen van beide voorstellen kan het stadsbestuur overtuigen. De diensten worden aan het werk gezet om meer duidelijkheid en zekerheid te verschaffen. Dat resulteert in een bespreking in de vergadering van de directeurs van de stadsdiensten waarop ook de burgemeester aanwezig is (31 januari 2006). Uit die vergadering komt het voorstel dat vanavond aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.

De Oude Dekenij wordt openbaar te huur of in erfpacht aangeboden aan horeca-uitbaters. Voor de toewijzing wordt op twee zaken gelet. Wie het meeste huur biedt, krijgt 70 punten. 30 punten kunnen bijverdiend worden als men op de verdieping een thematische invulling brengt, bijvoorbeeld in verband met film. De stad wil dus enkel werken met een unieke partner, een cafébaas, die dan zelf maar moet zoeken naar een bijkomende culturele/artistieke activiteit. Die activiteit kan in samenwerking met het Vlaams Filmmuseum en -Archief opgezet zijn, maar iets anders is ook toegestaan.

Ik vraag mij af wat collega Johan Coulembier hiervan moet denken. Zijn droom was een Huis van Beeld en Geluid, georganiseerd rond een collectie oude projectietoestellen en filmrollen. Behalve een permanente tentoonstelling wilde het museum ook een filmstudio waarvan amateurfilmclubs en klassen gebruik konden maken en waarin ook historische amateuropnames konden gerestaureerd worden. Ideeën bestonden voor allerhande thema-evenementen.