08-11-07

Stad Kortrijk laat woning instorten. Cathy Matthieu in de bres voor bewoners - Met naschrift

sd2

Wat volgt, is een ongehoorde historie. Een inwoonster van de Sint-Denijsestraat is het slachtoffer. Bij grondige openbare werken aan haar straat door de stad dreigt haar woning in te storten. En het enige wat de stad doet, behalve het aanbrengen van stutten, is haar huis onbewoonbaar verklaren. Van enige opvang is geen sprake, laat staan van een voorschot op de schadevergoeding. Gelukkig vond de Kortrijkzane een luisterend oor bij Cathy Matthieu, gemeenteraadslid van Groen!, nu in de verenigde progressieve fractie sp.a-spirit-Groen!. 

Onstabiel

Op 26 oktober 2007 komt Dorine Quartier van haar werk. Bij het binnenkomen van haar straat, de Sint-Denijsestraat, die is opengebroken voor een grondige heraanleg, ziet zij haar huis provisoir onderstut. Aan het venster hangt een schrijven van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, die haar bezweert haar woning niet meer te betreden omdat hij ze onbewoonbaar  verklaard heeft. Fijntjes dreigt hij met inzet van politie als de bewoners toch zouden willen binnengaan. En bovendien brengt hij de eigenares - 'houdster van enig zakelijk recht' staat er - ervan op de hoogte dat ze voortaan taks zal moeten betalen wegens onbewoonbaarheid. 

In een moeite schuift de stad, opdrachtgever van de wegwerkzaamheden in de Sint-Denijsestraat, alle verantwoordelijkheid van zich af. Er staat dat de gevel al voor de start van de graafwerken in de straat onstabiel was. Daarmee poogt de stad te voorkomen dat mevrouw Quartier enige schadevergoeding van de stad zou kunnen bekomen. 

sd3
Bewoonster Dorine Quartier en gemeenteraadslid Cathy Matthieu 

Drama

Zware graafmachines zijn de Sint-Denijsestraat aan het uitgraven voor de bouw van nieuwe rioleringen. Nadien krijgt de straat, die gekenmerkt wordt door haar vele 19de-eeuwse arbeiderswoningen, een nieuw wegdek en een indeling die wat meer rekening houdt met voetgangers, fietsers en bewoners dan nu het geval is. Op verschillende plaatsen is het trottoir er erg smal; ter hoogte van nummer 95, de woning van mevrouw Quartier, was dat slechts een viertal dallen breed. Niettemin is de straatbodem ook daar uitgediept over de hele breedte, tot bijna tegen de gevel. Ik kan mij niet voorstellen dat het stadsbestuur niet weet dat de huizen uit de tijd van de industrialisatie soms nauwelijks een fundering hebben.

De graafmachinist bemerkte op een bepaald moment dat de betegelde gevel van de woning van Dorine Quartier bol begon te staan. Ter hoogte van de eerste verdieping waren barsten te zien van 8 cm. Er waren al brokstukken naar beneden gevallen. Voor de eigenares is toen een echt drama begonnen.

Onbetaalbare kosten

De ramp berokkent Dorine Quartier, die de woning bewoont samen met haar zoon en dochter, aanzienlijke financiële schade. Om te beginnen moet zij elders onderdak zoeken. Gemeenteraadslid Cathy Matthieu deed daartoe een poging bij CD&V-er Lieven Lybeer, die niet alleen als eerste schepen plaatsvervangend burgemeester is als Stefaan De Clerck naar het buitenland is, maar ook schepen van welzijn. Zoals hier al gemeld, heeft schepen Lybeer onlangs bekendgemaakt dat hij op zoek is naar 3 studio's als doorgangswoningen. Zie mijn stuk van 28 oktober jl. Hij heeft ze nog niet gevonden; maar in dit geval wou hij zijn diensten wel een vervangwoning laten zoeken.

Evenwel liet de schepen het groene gemeenteraadslid weten dat het slachtoffer zelf de huur van die vervangwoning zou moeten betalen. Dat betekent dat het gezin Quartier vele maanden lang niet alleen de aflossingen van de woning zou moeten betalen maar ook nog eens de huur van de vervangwoning.

Ook de andere vaste kosten blijven gewoon doorlopen, ook al kan Dorine Quartier haar eigendom niet gebruiken: abonnementen kabelTV en telefoon, vaste rechten stroom en gas. De verwarming wil de eigenares niet helemaal afsluiten om schade aan haar inboedel te vermijden. Diezelfde kosten staan het slachtoffer te wachten in de vervangwoning. En alhoewel zij niet van plan is om haar huis volledig leeg te maken, zijn bepaalde verhuiskosten onvermijdelijk.

Niet te omzeilen zijn eveneens zware kosten voor het opnieuw bewoonbaar maken van de woning. En als die investeringen niet worden gedaan, hangt de eigenares, zoals gezegd, een jaarlijkse stadstaks boven het hoofd. Dorine Quartier had in het voorjaar al een vergunning aangevraagd voor een verregaande verbouwing. Zij hoopte haar woning opgeknapt te hebben vooraleer de werken in de straat begonnen. Het heeft niet mogen zijn. De onbewoonbaarverklaring maakt die verbouwing nu nog zoveel ingewikkelder. De architect moet een nieuw plan opstellen. De leningaanvraag moet van nul af herbeginnen.

sd4

Gerecht

Zoals gezegd betwist de stad zijn aansprakelijkheid in dit drama. De oorzaak van het overhellen van de gevel is volgens de stad toe te schrijven aan de onstabiliteit van de gevel zelf. Geen zinnig mens kan evenwel ontkennen dat het de graafwerken zijn die de gevel uiteindelijk lieten loskomen van de rest van het huis. Mevrouw Quartier contacteerde al haar woningverzekering en die gingen een expert sturen.

Vroeg of laat zal het op de rechtbank zijn waar de verschillende verantwoordelijkheden tussen de stad, de aannemer(s) en de eigenares zullen verdeeld worden. Procederen betekent echter weeral een pak kosten.

Menselijkheid

Gemeenteraadslid Cathy Matthieu heeft zich over dit geval ontfermd. Zij voelt vooral mee met het slachtoffer: "Dit lijkt een onwaarschijnlijk verhaal. Maar het kan ons allemaal overkomen! Niemand zou in die situatie willen belanden waarin je opeens in een onvoorstelbaar kluwen van financiële en administratieve problemen verstrengeld geraakt. Dorine is al veertien dagen in het ongewisse gelaten door het stadsbestuur. Je zou voor minder je slaap laten."

Beleidsmatig meent Cathy Matthieu toch een grotere hulpvaardigheid en menselijkheid te mogen verwachten van een stadsbestuur dat ziet hoe een inwoner in een draaikolk van problemen dreigt te verdwijnen. De stad moet in dergelijke gevallen niet optreden als tegenstander van het slachtoffer, maar als partner en begeleider, aldus Cathy. Concreet stelt zij voor dat een ambtenaar wordt aangesteld, bijvoorbeeld van het pas opgerichte Sociaal Huis, om het gezin Quartier in deze moeilijke periode te begeleiden.

Zelf meen ik dat de stad alles moet doen om de schadevergoeding die Kortrijk hoe dan ook ooit zal moeten betalen, zo klein mogelijk te houden. Dat kan door bijvoorbeeld de kosten voor herhuisvesting voor te schieten. Ook zou een financiële regeling kunnen getroffen worden voor de dringendste instandhoudingswerken, zodat mevrouw Quartier geen extra geld moet zien te lenen.

sd5

 Naschrift:

Van Caroline Verhaeghe van de buurthuis Achturenhuis kreeg ik volgende reactie die een en ander relativeert. Het accute woonprobleem van het slachtoffer zal wel opgelost geraken. Maar hoe zit het met de administratieve en financiële strop die rond haar nek wordt gelegd door het ontkennen van de aansprakelijkheid van de stad in die affaire? In elk geval bedankt voor de aanvulling, Caroline.

Beste,

Deze morgen kreeg ik een e-mail van mijn collega afkomstig van je website omtrent de onbewoonbaarverklaring van mevr. Dorien Quartier.  Ik heb het artikel gelezen.  Hier en daar wens ik het artikel toch te corrigeren. 

Sedert eind oktober - de dag nà de onbewoonbaarverklaring - heeft Ellen Vandeputte, kabinetsmedewerker van L. Lybeer, onophoudelijk alle diensten opgebeld rond het verkrijgen van een sociale woning of crisiswoning voor Dorien (Het SVK, de Goedkope Woning, het ocmw, de opvangcentra van de beide CAW's, de verzekering, enz.).  Omdat Ellen daadwerkelijk bezorgd is rond het welzijn van Dorien heeft ze diverse malen ons en de huurdersbond gecontacteerd om na te gaan of alle rechten voor Dorien effectief werden uitgeput.

Vorige week dinsdag hebben we in spoed een overleg kunnen plannen met de woonbegeleiders van het SVK en het OCMW, het regionaal crisisnetwerk, Ellen en ikzelf.  Uiteindelijk is het ocmw druk bezig om een woning grondig in orde te maken opdat Dorien zo vlug mogelijk zelfstandig zou kunnen wonen. 

Het is effectief te betreuren dat Dorien dreigt slachtoffer te worden van het debat tussen haar eigen respectievelijke verzekering en deze van de stad. 

Doch ik stond erop het bericht enigszins te nuanceren. 

Vriendelijke groeten,
Caroline Verhaeghe

OCMW Integratieprojecten
Buurtcentrum Achturenhuis
Spoorweglaan 6-7-8
8500 Kortrijk
T. 056/24.42.50
F. 056/24.42.60

Welkom op 18 november vanaf 17u op de Veemarkt voor de 'Soepe fjièste'!  Meer info op http://www.mentorkortrijk.be/soepfeesten07.html