28-07-06

De stedelijke rattenpakker komt van Roeselare

Zoals eerder al gemeld heeft het stadsbestuur beslist professionele hulp in te roepen bij de bestrijding van de bruine rat. Het ziet er immers naar uit dat er een heuse rattenplaag aan het opkomen is. Er werd prijs gevraagd bij drie gespecialiseerde firma's. De uitslag is nu bekend.
 
Op 16 mei had het stadsbestuur al beslist voor een preventieve en intergrale bestrijding van de bruine rat een beroep te doen op een externe firma. Tot nog toe deden de stadsdiensten dat zelf, maar de bruine rat is aan een opmars bezig. Drie firma's werden uitgenodigd een offerte in te dienen: HUNT pest control systems van Roeselare, Prohygiëna van Sint-Niklaas en Atop van Kortrijk.
 
Alleen de Roeselaarse en Kortrijkse bedrijven dienden een offerte in. Uit het nazicht blijkt dat de bieding van de Kortrijkse firma Atop niet voldoet op technisch vlak. Er wordt namelijk geen voorstel geformuleerd voor niet-giftige bestrijding op plaatsen waar het uitzetten van vergif te gevaarlijk is (bijvoorbeeld in parken).
 
De offerte van HUNT is wel technisch in orde. Maar de firma van Roeselarenaar Wim Vangierdegom lag met zijn prijs wel een pak hoger dan de raming en dan het beschikbare budget. Er werden dus onderhandelingen aangeknoopt en die leidden tot een nieuwe prijs (25.677,41 euro, BTW incluis) die meer dan 300 euro lager is dan de raming en het beschikbare krediet op de begroting.
 
Daarmee waren alle hinderpalen uit de weg geruimd. Het stadsbestuur heeft de opdracht dan ook gegund aan HUNT, Verbrandhofstraat 41, Roeselare tegen voormelde prijs.
 
 
Word je geconfronteerd met hinderlijke ratten, contacteer dan: rap.en.rein@kortrijk.be. De verkoop van rattenvergif in het stadhuis en in de deelgemeenten aan particulieren blijft gewoon doorgaan.

07:16 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: kortrijk, ratten |  Facebook |

17-06-06

Kortrijk gaat rattenplaag te lijf met professionele hulp

Kortrijk wordt geteisterd door een regelrechte rattenplaag. Vooral de bruine rat komt in de leefomgeving van de mensen opdringen. De bestaande bestrijding door de stadsdiensten is niet meer voldoende. Er wordt steun gezocht bij professionele verdelgers.
 
Ervoor zorgen dat de rattenpopulatie niet te groot wordt op het openbare domein (straten, pleinen, riolen en ondergrond), is een opdracht van de stad. Maar omdat de beestjes met het zachte velletje, de scherpe tandjes en de blote staart geen onderscheid maken tussen openbaar en privaat domein, helpt de stad ook particulieren om de knaagdieren uit huizen en tuinen te houden. De meest voorkomende rat in Kortrijk is de bruine rat.
 
Muskusrat
 
Rond beken en grachten vind je ook in grote getale de muskusrat. De muskusrat (Ondatra zibethicus) is de grootste waterbewonende soort van de woelmuisfamilie en komt oorspronkelijk uit Amerika (ingevoerd voor zijn prachtige vacht). De muskusrat is bruin van kleur en heeft een zilverkleurige onderkant en een verticaal afgeplatte, kale en geschubde staart, die bij het zwemmen als roer dienst doet. De achterpoten hebben korte zwemvliezen. Ze zijn tussen de 24 en de 40 cm groot met daarbij een staart van 20 tot 30 cm. Het zijn behendige zwemmers en duikers en krachtige gravers. Het knaagdier eet 's winters wortels van riet en andere waterplanten en eet 's zomers veel gras en oeverplanten.
 
De muskusrat is het meest gevreesd als graver. In oevers en dijken maakt de rat een gangenstelsel dat verzakkingen (en dus overstromingen) kan veroorzaken. De muskusrat wordt in samenwerking met de Provincie bestreden in de buurt van waterlopen met lokaas en vallen.
 
Bruine rat
 
Een derde soort, de zwarte rat, ooit verspreider van de pest, komt veel minder voor. De zwarte rat is verzot op graan en andere landbouwproducten en leeft dan ook vooral rond boerderijen. Hoewel de landbouwactiviteiten in stad en streek verminderen, neemt ook die rattensoort toe.
 
Maar de meest voorkomende soort, die vooral het verstedelijkte deel van de stad opzoekt en alles lust wat de mensen lusten of achterlaten, is de bruine rat. Het knaagdiertje wordt het succesvolste zoogdier van de wereld genoemd - tiens, ik dacht dat de mens dat was? - en heeft zich vanuit Noord-China over de hele wereld verspreid. Het beestje is 20 tot 30 cm groot en heeft een staart tussen de 15 tot 23 cm.
 
Eigenlijk zouden wij de bruine rat dankbaar moeten zijn. Als grootste concurrent heeft de bruine de zwarte verdreven uit de stad. De vlooien die pest kunnen veroorzaken, leven alleen op de zwarte rat. Door die zwarte te verdringen, heeft de bruine rat Europa meteen verlost van de pest!
 
De bruine rat vestigt zich het liefst in een vochtige plek, vooral in de buurt van de mens. Zijn favoriete leefplaatsen zijn kelders, kruipruimtes, boerderijgebouwen, storten, opslagplaatsen van hout of landbouwproducten, oevers van beken en grachten. Ook de bruine rat leeft graag in onderaardse holen, maar het mogen ook riolen zijn, zelfs met vervuild water.
 
Bestrijding bruine rat
 
De stadsdiensten proberen het aantal bruine ratten in de straten en pleinen te beperken door vergif uit te zetten op plaatsen waarvan men weet dat de ratten er graag komen. Die plaatsen komt men op het spoor door meldingen van burgers en vaststellingen door de diensten zelf.
 
Bij meldingen van ratten op privéterrein gaan de verantwoordelijken van de rattenbestrijding van de dienst Leefmilieu ter plekke om te zien wat er aan de hand is. Een enkele keer leggen ze vergif en geven uitleg over de beste manier om ratten buiten huis en tuin te houden. Particulieren kunnen rattenvergif kopen in het stadhuis en in de gemeentehuizen van de deelgemeenten.
 
Ook bij de rattenplaag is voorkomen beter dan genezen. Ratten komen af op voedsel dat ze vinden in afvalhopen, sluikstorten en etensresten (voor de eendjes of andere vogeltjes bijvoorbeeld). Breuken in rioleringen maken het de ratten gemakkelijk om hun nestholen te verlaten en elders op zoek te gaan naar enig vertier. Preventief kan men dus het beste zoveel mogelijk voedselbronnen wegnemen en de doorgangen voor ratten afsluiten.
 
Een plaag komt op
 
Het laatste jaar is een opvallende toename van het aantal ratten gesignaleerd. Sinds 2004 is er een gestage stijging van het aantal meldingen. De stijging gaat van 19 meldingen in het laatste trimester van 2004 tot meer dan 40 in het tweede en derde kwartaal van 2005 en het eerste kwartaal van 2006. Het aantal verkochte dosissen rattenvergif aan particulieren steeg van nog geen duizend in het tweede kwartaal van 2005 tot bijna 1600 in het eerste kwartaal van 2006.
 
Over de oorzaak heeft men het raden. Het verschijnsel doet zich in heel de provincie voor. Het is hinderlijk voor de bevolking en het is een risico voor de volksgezondheid. De schade door de ratten is aanzienlijk: schade aan riolen, kapotgebeten nutsleidingen, ondermijnde oevers en dijken. En geef toe: het is geen zicht voor een stad die bruisend wil zijn.
 
Systematische aanpak
 
Voor een meer systematische aanpak beschikt de stad niet over voldoende krachten met een wettelijke erkenning (KB van 22 mei 2003 inzake 'biociden', d.i. dodelijke gifstoffen). Daarom heeft het stadsbestuur op 16 mei jl. besloten een beroep te doen op externe specialisten.
 
Men wil op zoveel mogelijk risicoplaatsen giftig lokaas uitzetten. Omdat men ondervonden heeft dat ratten zeer vlug ongevoelig worden voor dat gif, of het laten liggen, is het nodig geregeld van gifsoort te veranderen. Ook in riolen en bij bepaalde beken en vijvers wordt vergif geplaatst. Waar kinderen komen (in parken bijvoorbeeld), kan er niet met vergif worden gewerkt. Daar zijn vallen meer aangewezen. En vooral is het van belang een inzicht te krijgen in de schommelingen van het rattenvolkje.
 
Die opdracht wordt op zowat 26.000 euro per jaat geschat. Er wordt prijs gevraagd bij volgende firma's: Hunt pest control systems - Roeselare, Prohygiëna - Sint-Niklaas, en Atop - Kortrijk.
 
Word je geconfronteerd met hinderlijke ratten, contacteer: rap.en.rein@kortrijk.be