18-09-06

Elektrisch aangedreven paarden voldoen nog niet

Wagens aangedreven met elektriciteit zijn momenteel nog altijd kreupele paarden. Die technologie is nog niet zoals het hoort. Stad Kortrijk experimenteert al langer met 'propere motoren', maar die prototypewagens zijn lang niet altijd een succes. Drie wagens op elektriciteit stonden meer in panne dan ze reden. Na een stevig potje onderhandelen waren de betrokken garages bereid de niet-rijklare wagens te ruilen voor auto's op klassieke brandstof. In de gemeenteraad ging niet iedereen daarmee akkoord; ik wel.

Stad Kortrijk neemt al lang voorzichtig het voortouw in het gebruik van auto's met milieuvriendelijker motoren. De stadslucht kan heel wat verbeteren als al die auto's, vrachtwagens en bussen niet voortdurend verbrandingsgassen en fijn stof zouden lozen. Dat autorook de gevels vervuilt en aantast, weet iedereen. Reeds onder burgemeester Sansen, zowat 15 jaar geleden, pionierde de stad samen met De Lijn, naar het voorbeeld van Utrecht, met aardgasmotoren. Zo werden een paar jaar geleden ook enkele dienstwagens aangeschaft op elektriciteit.

Bij garage Vereecke werd een prototype van Citroën aangekocht, bij Vandecasteele een paar Peugeots. Twee wagens werden ingezet bij het stedelijk parkeerbedrijf Parko, eentje bij de directie Stadsplanning en Ontwikkeling. Maar de wagen vielen erg tegen. Na een reeks pannes bleek de vervanging van de transactiebatterijen veel te duur om verantwoord te zijn.

Met de garage Vereecke kon het probleem in der minne geregeld worden. De garage nam de wagen terug en gaf in ruil een nieuwe wagen op klassieke brandstof. De stad moest alleen een kleine opleg doen van 3.025 euro.

Garage Vandecasteele was minder toeschietelijk. De onderhandelingen stevenden recht af op een geschil voor de rechtbank. Maar uiteindelijk gaf de garage zijn akkoord om een dading (overeenkomst om niet naar de rechter te stappen) af te sluiten. Daarin verklaart Vandecasteele zich bereid om eveneens zijn elektrische wagens terug te nemen en te vervangen door twee klassieke wagens op diesel. Ook hier betaalt de stad een geringe opleg.

Daarmee is er nu geen enkele wagen op elektriciteit meer in de stedelijke vloot. Piet Missiaen, spirit, en Cathy Matthieu, Groen!, vonden dat in de gemeenteraad een 'achteruitgang'. Ik ben het daar niet mee eens. Een wagen die voortdurend in panne staat en waaraan de onderhoudskosten torenhoog zijn, past niet in het wagenpark van de stad. In Nederland, waar de steden en gemeenten al jaren verder staan in het gebruik van 'schone wagens', wordt de technologie van elektrische aandrijving daarom voorlopig nog geweerd, in Haarlem bijvoorbeeld.

Bovendien mogen de milieuvoordelen van elektrische wagens niet overschat worden. Wagens op stroom produceren geen uitlaatgassen op de weg - dat is het grote voordeel -, maar de elektriciteitscentrales waar die stroom wordt opgewekt, hebben wel degelijk rokende schouwen (als het geen kerncentrales zijn met nucleair probleemafval). Zo berekend veroorzaken elektrische wagens bijvoorbeeld 30% meer uitstoot van zwavelzuur dan dieselwagens.

Ik ben voorstander van zo proper mogelijke dienstwagens in Kortrijk, maar ze moeten operationeel zijn. Andere technologieën (bijvoorbeeld ook klassieke wagens met de beste filters en katalysatoren) zijn voorlopig veel beter dan wagens op elektriciteit. En de minst vervuilende wagen is nog altijd de wagen die voor dienstverplaatsingen zoveel mogelijk vervangen wordt door de fiets.