17-02-07

Mysterieuze verdwijning bij De Post in Kortrijk

postje

De Post snoeit in zijn verlieslatend kantorennet. Ook in Kortrijk sneuvelen twee postkantoren. Dank zij socialistisch verzet in de federale regering mag er geen enkel postkantoor verdwijnen zonder dat er een 'postpunt' (postdiensten in private winkels) in de plaats komt. Zo staat het in het beheerscontract. Toch verdeelde De Post van de week in alle Kortrijkse bussen een folder met haar postcontacten (postkantoren en postpunten), waarbij het veroordeelde postkantoor in de Stasegemsestraat in Kortrijk simpelweg is verdwenen zonder dat het in de buurt door een postpunt is vervangen. Het bewonerscomité 'Ons postje blijft!' had nochtans van een topman van De Post de garantie gekregen dat het kantoor niet zondermeer zou verdwijnen. Ondertussen sluit het drukste postkantoor van Kortrijk - dat van de Brugsesteenweg - op 23 februari 2007. Misnoegde postgebruikers organiseren samen met voormeld bewonerscomité een heuse rouwstoet.

Zoals al eerder gemeld is een actiecomité van bezorgde buurtbewoners druk in de weer tegen de sluiting van de twee drukste postkantoren van Kortrijk: het kantoor in de Brugsesteenweg en dat in de Stasegemsestraat. Honderden vensteraffiches tegen de sluiting werden opgehangen door bewoners van de getroffen wijken. Een monsterpetitie leverde meer dan 4.500 handtekeningen op tegen de sluiting. Een weekend lang in januari gingen actievoerders aanbellen bij zowat 3000 buren en bijna nooit ging de voordeur open zonder dat mevrouw of mijnheer de petitie ondertekende. Een bijzondere vermelding verdient Piet Depauw, die zich een week lang in die ene koude week van januari aan de deur van het postje in de Stasegemsestraat opstelde en iedere postgebruiker liet tekenen.

Het standpunt van De Post

Met dat dikke pak petititieformulieren trok een delegatie van het comité naar het hoofdkwartier van De Post, in het Muntcentrum in Brussel. Hoewel de petitie was gericht aan Johnny Thijs, CEO van De Post, werden zij er ontvangen door een andere topman, Walter Van Wolputte, verantwoordelijke voor de publieke aangelegenheden van De Post.

De heer Van Wolputte deelde de delegatie onder meer het volgende mee. De Post heeft jarenlang verlies geboekt, maar vorig jaar was er winst. Die winst kwam er uitsluitend door de postbedeling; het kantorennet van De Post blijft zwaar verlieslatend. Binnen enkele jaren moet De Post, die nu nog voor verschillende activiteiten de enige dienstverlener is, de concurrentie aangaan met private en buitenlandse postdiensten; zo wil de Europese Unie het (n.v.d.r.: De sp.a, Philippe De Coene met name, verzet zich in het federale parlement met hand en tand tegen een "sociaal bloedbad" onder het postpersoneel en tegen een aftakeling van de openbare dienstverlening). In die Europese concurrentie die eraankomt, kan De Post maar overleven als ze haar verlieslatende activiteiten gezondmaakt.

Eerst wilde de raad van bestuur van De Post eenvoudigweg het grootste deel van het kantorennet zondermeer opdoeken. De federale regering - de overheid is nog altijd de hoofdaandeelhouder van De Post hoewel 40% van de aandelen is verkocht aan Deense partners - verzette zich tegen dat onzalige plan. Een nieuwe beheersovereenkomst verplicht De Post om minstens in elke officiële gemeente 1 postkantoor open te houden. De andere kantoren mogen pas gesloten worden op het moment dat er een alternatief is ingericht in de vorm van een 'postpunt'.

Een postpunt is een postdienst in een private winkel. Die postpunten zullen 80% van de diensten van de postkantoren over nemen. Wat verdwijnt, zijn de diensten waarvoor uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, geldverrichtingen van meer dan 500 euro bijvoorbeeld. Anderzijds zijn die postpunten langer (van 9 tot 20 uur) en op meer dagen (ook op zaterdag) open dan de postkantoren.

Omdat voor de oprichting van die postpunten de medewerking van private winkels nodig is, is het niet eigenaardig dat de drukste postkantoren het eerst worden gesloten. Precies die kantoren met een aanzienlijk klantenbestand zijn het aantrekkelijkst voor eventuele private partners.

Intussen heeft De Post voor het kantoor in de Brugsesteenweg een postpunt geopend bij Carrefour in het Ring Shopping Center. Voor de Stasegemsestraat zijn er contacten met Delhaize Noord, ook in de Stasegemsestraat, maar voor de inrichting van het postpunt is nog niet alles geregeld. Zo lang er geen postpunt komt, blijft het postkantoor in de Stasegemsestraat open, aldus Van Wolputte.

Niet helemaal tevreden

Helemaal tevreden met die uitleg is het comité niet. De 20% diensten die zullen verdwijnen bij de vervanging van het postkantoor door een postpunt, zijn juist diensten waarvan veel gebruik wordt gemaakt door het eigen punbliek van de Stasegemsestraat. Gepensioneerden komen er hun pensioen ophalen op het moment dat het gestort is; voortaan zal dat in schuifjes van 500 euro moeten gebeuren. Bedrijven van in het omliggende gaan voor hun geldzaken ook elders moeten gaan.

De ervaring met het postpunt bij Carrefour aan de Ring is niet bevredigend. Je kan er bijvoorbeeld niet meer terecht voor minder dan 10 postzegels - volgens Walter Van Wolputte is dat tegen de afspraken. Het postpunt ligt veel verder van stad dan het postkantoor in de Brugsesteenweg, dat in het midden van een dicht bewoonde buurt ligt.

Ook wordt gevreesd voor lange rijen wachtenden. Die zijn er nu ook wel in het drukke kantoor in de Stasegemsestraat, maar in Delhaize zullen de rijen nog langer zijn omdat er het personeel dat de postproducten verkoopt ook nog andere dingen zal verkopen zoals sigaretten, huisvuilzakken van Stad Kortrijk, sterke drank, enzovoort.

Verdwenen

In strijd met de uitleg van Posttopman Van Wolputte verspreidt De Post in Kortrijk thans een folder waarin het postkantoor/punt in de Stasegemsestraat op mysterieuze wijze is verdwenen. Het comité vindt dat oneerlijk. Is het de bedoeling het publiek in verwarring te brengen? Nu al denken veel mensen dat het kantoor in de Stasegemsestraat al gesloten is. Dat is niet waar. Van een alternatief postpunt is nog altijd geen sprake, en geruchten doen de ronde dat Delhaize niet zo happig zou zijn om een postpunt in te richten. In elk geval is het commercieel geen goede zet als men aan een privepartner een postpunt wil slijten waarvan men eerst het publiek heeft weggejaagd.

Rouwstoet

Ondertussen wil het comité de definitieve sluiting van het postkantoor 'Brugsepoort' in de Brugsesteenweg niet zomaar laten voorbijgaan. Op de sluitingsdag, vrijdag 23 februari, willen de actievoerders de laatste poststempel laten slaan op een 'doodsbrief' (rouwbericht) gericht aan staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens. Nadat de postbediende voor de laatste keer haar deur heeft gesloten, vertrekt een rouwstoet met doodskist en fakkels van de Brugsesteenweg naar het postkantoor in het stadscentrum (Kon. Albertstraat).

Afspraak op vrijdag 23 februari om 16.45 uur op de hoek van de Brugsesteenweg en de Kon. Elisabethlaan.