27-05-08

De Kortrijkse plezierhaven heeft voortaan een havenkapitein

havenmeester1

De Kortrijkse plezierhaven, op diverse plekken op de Oude Leie en de Vaart Kortrijk-Bossuit, was tot nog toe een heel spontane bedoening. Meer aan en trek je plan. Daar komt verandering in. Er is een havenreglement goedgekeurd door de gemeenteraad. En het stadsbestuur benoemde een heuse havenmeester. De kapitein van de Ghidan is de eerste.

Koksmaatje

Hoewel het boottoerisme in Kortrijk, gelegen op de Leie en aan de Vaart Schelde-Leie, toeneemt, was het aanmeren aan de stedelijke kades en vlotters niet geregeld. Er wordt gewag gemaakt van 'overlastproblemen'. Bij gebrek aan een aanmeerreglement doet al wie komt aanvaren, van kapitein tot koksmaatje, zowat zijn goesting. De aanlegsteigers worden gebruikt als hersteldok, en als men het niet meer ziet zitten, laat men zijn wrak in het water achter. Elkeen zoekt op zijn manier elektriciteit; de kabels liggen onbeschermd op de steiger. Er is vandalisme en er is geen oplossing voor het afval. En hoe dikwijls gebeurt het niet dat zware wagens in de weg staan voor de tewaterlating van andere boten?

Toch heeft Kortrijk de laatste jaren enige investeringen gedaan om de ontwikkeling van een plezierhaven in het centrum van de stad een bescheiden kans te geven. Aan het Guido Gezellepad en de Handelskaai zijn vlottende aanlegsteigers aangebracht, uitgerust met 'aftakpalen' waar de plezierschippers water en elektriciteit kunnen halen. Tot vandaag is dat allemaal gratis geweest. Per jaar liepen de kosten voor de stad al gauw op tot zowat 8.000 euro.

Kajakadmiraal

Daar komt verandering in. Vanaf 1 juni 2008 valt er te betalen, maar dan alleen aan de kaaien die door het stadsbestuur zijn uitgeroepen tot 'passantenhaven': het Guido Gezellepad stroomafwaarts het houten brugje over de Oude Leie (115 meter ter hoogte van de residentie van de burgemeester), en de Handelskaai stroomopwaarts de Kasteelbrug (90 meter). Grappig is dat de retributie ook geldt voor de 10 meter vlottende steiger aan de Kasteelkaai stroomafwaarts de Kasteelbrug. Omdat de doorvaarthoogte daar zo miniem is, is die steiger enkel geschikt voor bootjes van het type kano of kajak. Ik ben eens benieuwd hoeveel kayakadmiraals hun vaartuig daar in het water gaan achterlaten...

Aan die steigers kun je maar 10 dagen naeen blijven liggen, in het vaarseizoen. Dat kost je dan 8 euro per dag, water en elektriciteit inbegrepen. Je kunt je vaartuig er ook laten overwinteren, van 1 november tot 31 maart. Dan betaal je een forfaitaire som van 250 euro en moet je je water- en stroomverbruik zelf afrekenen. Die taks wordt contant geïnd en je krijgt ervoor een vignet "toelating tot aanmeren". Je kan betalen aan de havenmeester of aan de dienst Toerisme. Vaartuigen zonder vignet worden weggesleept, op kosten van de eigenaar. Althans, daarmee dreigt het reglement.

havenmeester2

Havenkapitein

Bij de aflevering en de controle van de vignetten krijgt de havenmeester een belangrijke rol toebedeeld. Dat is een nieuwe functie en het stadsbestuur meent die opdracht te kunnen toevertrouwen aan een vrijwilliger.

Tot eerste havenkapitein van de Kortrijkse geschiedenis heeft het stadsbestuur de heer Daniël Spriet benoemd, een inwoner van Wuustwezel, die zijn plezierjacht 'Ghidan' een heel jaar aan de aanlegsteiger van de Guido Gezellepad mag laten dobberen. Hij krijgt zijn vignetten gratis en mag bovendien gratis stroom en water afnemen. En ten slotte bezorgt de stad hem nog een vrijwilligersverzekering.

Al bij al is dat toch maar een karige beloning voor iemand met een dergelijk takenpakket. Hij moet de naleving van het aanmeerreglement controleren. Dat houdt onder meer in de ontvangst van passantenboten, het doorverwijzen van zijn collega's-kapiteins naar de dienst Toerisme voor de betaling van het liggeld, en de controle van de vignetten. Eigenlijk is dat een bijna dagelijkse opdracht.

Archimedes

De regels - eerste regels! - voor het aanmeren op de Kortrijkse binnenwateren zijn vastgelegd in een apart politiereglement. De handhaving gebeurt voorlopig door het strafgerecht, waar dat wellicht geen prioriteit zal zijn. Maar het is de bedoeling het reglement op te nemen in het nieuwe algemeen politiereglement waaraan men op het stadhuis aan het werken is. na die opname zal men overtredingen kunnen bestraffen met administratieve sancties die niet meer door de strafrechter moeten worden uitgesproken.

Die reglement geldt voor alle binnenwateren op Kortrijks grondgebied. Dus ook voor wie per kano het niet al te welriekende water van de Heulebeek opvaart. Onder vaartuig begrijpt het reglement "elk drijvend of varend toestel" en zelfs "met inbegrip van de tuigen zonder waterverplaatsing". Wat zou dat kunnen zijn? Gelden in Kortrijk de wetten van Archimedes niet? Artikel 2 geeft een indrukwekkende opsommingt van al wat ooit op de Kortrijkse binnenwateren zou kunnen aangetroffen worden: binnenschepen, woonvaartuigen, pleziervaartuigen, bedrijfsvaartuigen, vlotten, pontons, drijvende werktuigen, baggermolens, bokken, elevatoren, watervliegtuigen (!), kajaks, kano's, en zelfs zeilplanken, surfplanken of andere gelijkaardige tuigen.

De auteurs hebben een soort vergeten: duikboten. Nochtans is er ooit(jaren dertig?) een experiment geweest met een ineengeknutseld duikbootje; eer het kon aanmeren, lag het vol water in het Leieslib. 

Lens houden

Het reglement is opgebouwd zoals men het leert in de colleges legistiek aan de rechtsfaculteiten: het is verboden aan te meren op Kortrijks grondgebied, behalve op bepaalde plaatsen voor bepaalde soorten boten. De aanlegoevers zijn opgedeeld in zones voor verschillende soorten boten. Op de zuidelijke oever aan beide uiteinden van de Oude Leie wordt het aanmeerverbod opgeheven voor plezierboten (passanten). Voor een jachthaven in het centrum zoals Portus Ganda is de uitrusting vooralsnog te gering.

Woonboten, zoals de schilderachtige Pavot op de foto, kunnen ankeren aan het verste stuk van het Guido Gezellepad stroomafwaarts de Oude Leie, en aan de Groeningekaai op de Vaart. Aan de Handelskaai mogen horecaschepen aanmeren. Aan de Kasteelkaai, zoals gezegd, kano's, kajaks en ... gondels. En op de Vaart, kant Venning, Spinnerijkaai, is er 350 meter ter beschikking als tijdelijke aanmeerplaats, voor de Bijbelschepen bijvoorbeeld die er nu op gelovigen wachten.

Een belangrijke regel is dat men elk vaartuig dat men aan een Kortrijkse oever legt, moet "lens houden". Dat moet gebeuren met een door een hulpmotor aangedreven lenspomp. Ook op het water is dubbele parkeerfile verboden. Op de oever mogen geen vaste constructies gebouwd worden. "Het is verboden te hengelen (op de Leie?!), te barbecuen of te spelen op de aanmeersteigers". Over 'spelevaren' rept het reglement niet.

En eindelijk krijgen bootbewoners het recht - want ook de plicht - zich in Kortrijk te domiciliëren als inwoner. Eindelijk stemrecht! 

Politiereglement, retributiereglement en een kaart met de indeling in verschillende aanmeerzones vind je op de website van stad Kortrijk, onder toerisme/praktische info. 

havenmeester3