21-12-07

Petra trekt van leer: 500 gezinnen de dupe van conflict binnen de meerderheid

stasegemsestraat1

De afschaffing van de stedelijke woonpremies is een streep door de rekening van de bevolking, zei Petra Demeyere, sp.a, in een opmerkelijke interventie in de gemeenteraad van Kortrijk. De onbezonnen maatregel is het gevolg van een ruzie binnen de meerderheid. Het is een streep door de beloftes van het bestuursakkoord, een streep door het woonbeleid, een streep door het milieubeleid en een streep door de rekening van de Kortrijkzanen die van plan waren een huis te kopen in 2008 om het op te knappen.

Petra Demeyere kan het weten. Nog niet zo lang geleden kochten zij en Thierry een woning in de Goedendaglaan in Kortrijk. Veel jonge mensen trekken na hun studies naar hippere oorden, Gent bijvoorbeeld. Wie blijft, schaft zich een huis aan, rijk van verleden en arm aan hedendaags comfort. De Kortrijkse agglomeratie staat er vol van en hoewel ook hier de prijzen aanzienlijk zijn gestegen, is het er nog wat minder onbetaalbaar dan elders. Welgemikte premies van de stad kunnen heel wat twijfelende jonge gezinnen die stap laten zetten. En dat is noodzakelijk voor een stad met een verouderende en verarmende bevolking. 

Petra Demeyere leest in het bestuursakkoord tussen de huidige meerderheidspartijen, CD&V en Open VLD: "Kortrijk moet weer groeien. Jonge gezinnen zijn een bijzondere doelgroep". De afschaffing van de premies treft nu juis die doelgroep rechtstreeks in zijn portemonnee.

Voorts ontdekt Petra in het bestuursakkoord volgende belofte: "Financiële en fiscale stimulansen worden verbeterd, met nadruk op jongeren (-35 jaar). Het bestuur zal de komende ondersteunende maatregelen op Vlaams niveau voor Kortrijk versterkt toepassen". In tegenstelling daarmee worden succesvolle premies afgeschaft. Een van de motivaties om de stedelijke renoivatiepremie af te schaffen is dat hij de Vlaamse premie overlapt. Was dat niet juist de bedoeling? Iets geven bovenop wat het Vlaamse Gewest geeft; dat is toch versterken?

Petra heeft berekend - en dat wordt bevestigd door premieschepen Wout Maddens - dat er sinds de uitbreiding van de renovatiepremie in 2003 (door ACW'er Frans Destoop) niet minder dan 2200 gezinnen premies trokken. Dat betekent dat 7% van alle Kortrijkse woningen met behulp van die premies is gerenoveerd in vier jaar! Op een volledige legislatuur zou het wellicht gaan om meer dan 10%, vooral als je er rekening mee houdt dat het succes van de premies in stijgende lijn gaat. Die stijgende lijn wordt nu abrubt afgeknakt.

Minder renovatie is, volgens Petra Demeyere, een ramp voor het milieu. Een woning opknappen is niet alleen een verfraaiing van straat en buurt. Het betekent ook dat er niet wordt uitgeweken naar een verkaveling en dat er op die manier minder druk op de vraag naar bouwgrond en op het aansnijden van open ruimte komt te staan. Bovendien gaat geen enkele renovatie voorbij zonder dat een woning grondig wordt geïsoleerd en voorzien van hoogrendementsglas. Snoeien in de premies betekent dat de verbouwers gaan teruggrijpen naar minder duurzame goedkopere oplossingen.

 Petra Demeyeren vestigt er de aandacht op dat de afgeschafte renovatiepremie beperkt was tot woningen met een KI lager dan 750 tot 1120 euro. Dat geeft aan dat van de premie wel degelijk een herverdelend effect uitging en dat hij gericht was op de straten en wijken die het meest een impuls konden gebruiken. Petra noemt bijvoorbeeld de Stasegemsestraat, de Sint-Denijsestraat, de Veldstraat, grote delen van Overleie enzovoort. De premie was ook uitermate geschikt om een woning aan te passen aan mensen met een handicap.

Ten slotte stoort Petra Demeyere zich geweldig aan het gebrek aan informatie omtrent de afschaffing van de premies. Het is duidelijk dat die afschaffing niet stoelt op een grondige beoordeling ervan. Zij concludeert dat de afschafing een anti-sociale maatregel is op kosten van de Kortrijkse bevolking. 

Zie ook 'Hoe de premies afgeschaft geraakten en de nieuwjaarsbrief van de ACW-voorzitter