05-08-10

De jurisprudentie van de parkeersancties in Kortrijk (8): het stadsbestuur erkent uitzonderlijke omstandigheden en overmacht

 

VT2.JPG

Eens te meer deed het stadsbestuur van Kortrijk als bezwaarinstantie uitspraak over een aantal parkeerbonnen uitgeschreven door het autonoom gemeentebedrijf Parko. Sinds oktober vorig jaar publiceert Kortrijklinksbekeken een commentaar op die uitspraken. Zo kunnen parkeerders zich een idee vormen van de beleidslijnen die het stadsbestuur aanhoudt. Onder meer bij ongemotiveerde afwijkingen van die beleidslijnen heeft men kans in beroep gelijk te halen bij de rechtbank. Algemene regels die uit de nieuwe oogst uitspraken kunnen worden gehaald zijn de volgende. Het stadsbestuur blijkt – voor het eerst! - bereid te zijn om in 'uitzonderlijke omstandigheden' naheffingen kwijt te schelden. Ook bij 'overmacht' toont het stadsbestuur zich inschikkelijk. En Parko blijkt zich te houden aan een ongeschreven regel dat parkeerbonnen kunnen worden geannuleerd voor de dag waarin men opgenomen wordt in een Kortrijks ziekenhuis.

 

Uitzonderlijke omstandigheden

Een automobilist bood zich op 2 maart 2010 aan bij de cardioloog van de kliniek in de Loofstraat. Geen dag te vroeg, zo bleek: de dokter stelde een hartslag vast van 180, liet de man stante pede elektroshocks toedienen en hospitaliseerde hem in de afdeling hartbewaking. Pas op 5 maart liet hij hem gaan. Intussen stond de wagen van de patiënt geparkeerd in de Boerderijstraat. Daar geldt 'betalend dagparkeren': tegen 1 euro kan men er zijn voertuig een dag achterlaten. Parkeerwachters van Parko staken op 4 maart een 'naheffing' van 15 euro onder de ruitenwisser. “Ik kon toch moeilijk in pyama en met een baxter aan mijn arm iedere ochtend een euro komen bijsteken” verklaart de man in zijn bezwaar.

In zijn advies is Parko onvermurwbaar: er is vastgesteld dat er geen geldig parkeerticket lag en dus moet de parkeerbon worden betaald. Wel stelt Parko uitdrukkelijk – en dat is nieuw! - dat men voortaan bereid is de eerste dag van een spoedopname een naheffing te annuleren. Maar in dit geval is sprake van vier dagen waarvan slechts 1 door een geldig ticket was gedekt. De bezwaarschrijver mag zelfs nog van geluk spreken dat hij geen 6 bonnen aangesmeerd heeft gekregen; er mag immers een parkeerboete worden uitgeschreven per halve dag.

Het stadsbestuur volgt zijn parkeerbedrijf niet in zoveel harteloosheid. Het scheldt de naheffing kwijt gezien de 'uitzonderlijke omstandigheden'. Voorwaar een belangrijk precedent.

Overmacht

De bestuurder van een bedrijfswagen viel in panne – startmotor en alternator kapot – op het Stationsplein in Kortrijk,op het moment dat hij naar Parijs moest voor een beurs. Hij plaatste een gevarendriehoek aan de voorruit en nam de trein in plaats van de wagen. Parko schreef twee bonnen uit, waartegen de man protesteert met voorlegging van de sleep- en garagefactuur van die dag. Eigenaardig genoeg maakt Parko aan dit geval niet veel woorden vuil: de factuur bewijst overmacht en dat volstaat om het stadsbestuur te adviseren de bonnen kwijt te schelden.

Het stadsbestuur volgt zonder verpinken het advies op. Ook hieruit kan een belangrijke beleidslijn worden gedistilleerd: bij bewezen overmacht worden parkeerbonnen ingetrokken.

Annulatie wegens ziekenhuisopname

In een tweede geval van ziekenhuisopname bevestigt en preciseert Parko zijn gedragsregel om parkeerbonnen voor de dag van de opname te annuleren: “Parko voorziet in een annulatie op de dag van de opname omdat men er tijdens die omstandigheden niet aan denkt een parkeerticket aan te kopen” - zo staat het letterlijk in een advies aan het stadsbestuur.

Een vader moest zijn zoontje van vijf maanden laten opnemen in het ziekenhuis op de Houtmarkt. Hij kon zijn spruit onmogelijk even alleen laten om geld te gaan bijstoppen. De dag van de opname was 16 december 2009. Parko schreef de wagen op wegens ontbreken van een parkeerticket. Maar zoals gezegd, wordt die bon ingetrokken.

Op 18 december noteerden parkeerwachters evenwel een tweede keer dat de wagen zonder geldig ticket was geparkeerd op de Houmarkt. Er lag wel een ticket, maar slechts eentje van 0,9 euro in plaats van de vereiste 2,5 euro voor de maximale twee uur dat men er mag staan. Bovendien, zegt Parko, kon de man gemakkelijk zijn wagen een hele dag kwijt in de nabijgelegen stedelijke parkeerkelder op de Veemarkt (een hele dag tegen 5 euro). Het stadsbestuur gaat ermee akkoord dat de vader die tweede bon van 15 euro dan toch moet betalen.

Het noteren waard is de opmerking van Parko dat men nu niet meer moet afkomen met de smoes dat men geen kleingeld bij zich had om in de parkeerautomaat te stoppen: “Sinds de invoering van het sms-parkeren kan men nu te allen tijde zijn parkeertijd verlengen of starten”.

Toleranter?

Vorig jaar liet Parko weten voortaan toleranter te zullen optreden en bijvoorbeeld geen bonnen meer te zullen uitschrijven voor korte boodschappen van minder dan een kwartier. In de praktijk blijkt de meegaandheid van Parko echter heel wat gerelativeerd te moeten worden.

Een kersverse vader verliet even het moederhuis in de Loofstraat om rap een pakje frieten te gaan verorberen in frituur Cindy op het Volksplein. Na welgeteld zeven minuten kwam hij met zijn puntzak buiten bij Cindy en hij vond al een naheffing van 15 euro onder zijn ruitenwisser. Parko vindt dat te recht. Op het Volksplein kan men een hele dag parkeren tegen 1 euro. Het eerste uur is zelfs gratis maar men moet wel een ticket gaan nemen aan een automaat. Waar kosteloos kan geparkeerd worden met een gratis ticket, kan volgens Parko van geen tolerantie sprake zijn. Het stadsbestuur volgt zijn bedrijf daarin.

In dergelijke zones mag men zelfs geen enkele minuut te laat zijn! Dat overkwam een mevrouw op het Conservatoriumplein. Zij had een gratis ticket tot 15.30 uur. Maar precies op dat moment passeerde er een stortvlaag en zij ging even schuilen onder de luifel van het conservatorium. Toen zij om 15.31 uur dan toch aan haar wagen kwam, had een druipende parkeerwachter haar al opgeschreven. Geen tolerantie, zeggen zowel Parko als het stadsbestuur.

Tevergeefse argumenten

Een paar bekeurde parkeerders vinden het overdreven dat parkeerwachters bonnen uitschrijven op momenten waarop er in de betrokken straten absoluut geen vrije parkeerplaatsen te kort zijn. Dat beroep op het gezond verstand vinden Parko en stadsbestuur tevergeefs; reglement is reglement!

Eens te meer is er een geval van een parkeerder die niet wist dat er in de wijk achter het station een blauwe zone geldt. Het blijft een parkeerdersval omdat niet in elke straat ondubbelzinnig wordt duidelijk gemaakt dat men er zijn blauwe kaart moet plaatsen.

Het argument van een verontwaardigde Waregemnaar dat hij geen blauwe kaart meehad, is eveneens tevergeefs. Een Spierenaar probeerde aan zijn bon te ontsnappen door te stellen dat het zijn wagen niet was die was opgeschreven. Zijn leugentje pakte niet want er waren foto's genomen.

Betalend zondagparkeren

Interessanter is het bezwaar van een Heulenaar die met de wagen naar een ... fietsbeurs (Velofollies) in Xpo ging. Hij werd er opgeschreven op een zondag. Voor parkeren geldt in Kortrijk als algemene regel dat het op zondag gratis is, zo stelt hij, niet helemaal ten onrechte. Maar in de omgeving van de beurshallen van Xpo (Doorniksesteenweg, Kennedylaan) moet er om de parkeerdruk bij beurzen beheersbaar te maken, toch ook op zondag een ticket worden genomen.

De man beweert dat die uitzondering op de algemene regel niet voldoende onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Dat wordt ten stelligste ontkent door Parko, daarin gevolgd door het stadsbestuur. Aan de hoofdingang van Xpo hangt trouwens een bericht waarin wordt benadrukt dat parkeren op de terreinen van Xpo goedkoper is dan parkeren op straat.

VT1.JPG
De vorige becommentarieerde parkeerbonuitspraken van het stadsbestuur vind je met volgende links:

Jurisprudentie parkeersancties 1

Jurisprudentie parkeersancties 2

Jurisprudentie parkeersancties 3

Jurisprudentie parkeersancties 4

Jurisprudentie parkeersancties 5

Jurisprudentie parkeersancties 6

Jurisprudentie parkeersancties 7