13-10-06

Kunnen 500 gezinnen nu eindelijk hun geld terugkrijgen van Goedkope Woning?

gw06

In de loop van de 4 jaar dat ik voorzitter ben van Goedkope Woning, de sociale huisvestingsmaatschappij van Kortrijk, werd ik nu en dan aangesproken door een huurder met de vraag wanneer hij zijn teveel betaalde onroerende voorheffing zou terugkrijgen. Bij navraag bij de toenmalige directie kreeg ik altijd hetzelfde antwoord: "Och, dat gaat over niet veel geld en we betalen dat om de twee jaar terug". Begin dit jaar kreeg ik eindelijk de cijfers te pakken. En toen bleek dat het wel over veel geld ging en dat er al zes jaar niet was uitbetaald. Een voorstel van mij om het dan toch zo vlug mogelijk uit te betalen, werd door de CD&V-meerderheid in de raad van bestuur van Goedkope Woning tegengehouden. Ik hoop dat de mensen die er recht op hebben - velen weten dat niet eens - nu uiteindelijk toch binnen enkele weken hun geld zien.

Zowat 500 gezinnen hebben geld tegoed van Goedkope Woning Kortrijk. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft al van in 2000 niet meer de vermindering van onroerende voorheffing terugbetaald, waarop gezinnen met kinderen of mensen met een handicap recht hebben. Het gaat om een totaal bedrag van 332.293,20 euro.

 

De terugbetaling werd al die jaren verwaarloosd door de inmiddels vervangen directeur. Toen dat uitkwam, wou ik onmiddellijk die zware fout laten rechtzetten, maar de meerderheid in de raad van bestuur vond het niet opportuun om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen die uitbetaling te doen. Zelf vond ik het onverantwoord om de mensen nog langer te laten wachten op geld dat zij al jaren geleden moesten ontvangen hebben, ook omdat september voor de meeste gezinnen een dure maand is. Uit loyauteit aan de coalitie heb ik mij bij de beslissing van de meerderheid neergelegd. Maar ik hoop dat de wisseling van wacht aan het hoofd van Goedkope Woning geen belemmering wordt om aan de betrokken huurders te geven waarop zij recht hebben.

 

Huurders van een woning kunnen genieten van vermindering van onroerende voorheffing (voor kinderlast of handicap), maar moeten dat in de privé zelf aanvragen. In de sociale verhuur doen de sociale huisvestingsmaatschappijen daartoe de aanvraag. De maatschappijen krijgen die vermindering en storten die dan door aan de rechthebbende huurders (of verrekenen die in de huur). Bij Goedkope Woning is die doorstorting een laatste keer gebeurd in 1999 en sindsdien niet meer.

 

Het gaat om volgende bedragen:

    2000:           45.175,45 euro              (411 gezinnen)

    2001:           46.273,77 euro              (405 gezinnen)

    2002:           45.893,10 euro              (392 gezinnen)

    2003:           64.417,37 euro              (484 gezinnen)

    2004:           61.731,76 euro              (479 gezinnen)

    2005:           68.801,79 euro              (486 gezinnen)

Totaal:              332.293,20 euro

 

Daar zijn gezinnen bij die niet meer huren bij Goedkope Woning, die gescheiden zijn, waarin rechthebbenden overleden zijn, enzovoort. Vandaar dat het totale aantal rechthebbenden groter is dan 486. Veelal zijn de rechthebbenden niet op de hoogte van het geld (rond de 5.000 frank per jaar) dat zij nog tegoed hebben. Dat is slechts één uiting van het schromelijke gebrek aan informatie en communicatie dat de maatschappij al die jaren heeft geteisterd. In dit geval zijn de huurders ook financieel tekortgedaan. Tegen die en andere wantoestanden heb ik mij altijd verzet.