29-06-08

Mini-renovatie oud Stadhuis Kortrijk

stadhuis1

In juni 2006 kreeg het jonge bureau noA.architecten, Brugge, de opdracht een masterplan te maken voor een grondige herinrichting van het oude gedeelte van het stadhuis van Kortrijk. In mei 2007 waren de bouwmeesters An Fonteyne, Jitse van den Berg en Philippe Viérin klaar. Maar een jaar later besliste het stadsbestuur, ondanks alle bewondering voor de gepresenteerde plannen, om die renovatie toch maar uit te stellen. In de plaats daarvan komt een bescheiden opfrissing, die toch zowat 200.000 euro zal kosten, met inbegrip van 22.298,79 euro ereloon voor de architecten. De eerdere ontwerpopdracht voor het masterplan van het noA-team kostte 24.986,50 euro (er was 25.000 euro begroot - goed gemikt!). 

Viérin

Een van de belangrijkste en laatste wapenfeiten van burgemeester Emmanuel de Bethune was de aankoop van een groot bankgebouw palend aan de achterkant van het stadhuis in Kortrijk, het KBC-gebouw (2000). Na een meer dan geslaagde verbouwing werd het herdoopt tot het Nieuwe Stadhuis, waar nagenoeg alle administratieve diensten van de stad zijn gecentraliseerd, met de publieksbalies op de benedenverdieping, een festivalweide groot.

Het ontwerp van het Nieuwe Stadhuis was al van noA.architecten. Opmerkelijk is de aanwezigheid van Philippe Viérin in dat bureau, telg uit een Kortrijks-Brugse dynastie van bouwmeesters en kunstenaars. Het historische stadhuis, Grote Markt 54, heeft zijn neo-zestiende-eeuwse uitzicht gekregen bij een grondige verbouwing in 1959-1962, naar de plannen van arch. Jozef Viérin en onder leiding van zijn zoon Luc Viérin. Zie ook mijn stuk van twee jaar geleden. 

Op een 'strategisch college' (een soort conclaaf zonder publieke notulen, een typische werkmethode van het Kortrijkse stadsbestuur) op 8 mei 2007 kreeg het stadsbestuur het bestelde masterplan gepresenteerd. De heren en dames waren vol bewondering: op een intelligente manier en zonder bijkomende ruimte te vragen worden hier oplossingen aangebracht voor de vele tegenstrijdige functies en mogelijheden van de oude gedeelten van het stadhuis, aldus een insider.

Beperkt budget

Maar later rees de twijfel: is een grondige verbouwing van het oude stadhuis wel prioritair? De duizend Foruminvest-perikels eisen ook hier, in het stadhuis zelf, hun financiële tol. Dus werd beslist om zich te beperken tot het in orde zetten van enkele vergaderzalen, met een beperkt budget. Later, als er nog wat over is, volgt misschien de rest van de uitvoering van het masterplan.

stadhuis2

Meer bepaald worden alleen volgende kamers aangepakt: de "Nieuwe Schepenzaal" (op de eerste verdieping, ook al stokoud, maar jonger dan de oude schepenzaal, de trouwzaal beneden), het 'salonske' op de gelijkvloerse verdieping (niet te verwarren met de café in de schaduw van het stadhuis op de hoek van de Grote Markt en de O.L.Vrouwestraat), de 'conciërgerie' en de vergaderzaal ernaast, in een annex op de binnenkoer van het stadhuis.

Paterstafel

Het drastische masterplan van noA.architecten wordt beperkt tot schilderwerken, nieuwe stroom-, ICT- en projectiebekabeling, propere gordijnen en nieuwe meubeltjes aangevuld met enkele oude waarvan men geen afscheid kan nemen. Toch is ook voor die mini-renovatie de hulp ingeschakeld van het noA-team; kwestie van compatibel te blijven met een eventuele latere uitvoering van het grote masterplan.   

De ingrijpendste werken gebeuren in de Nieuwe Schepenzaal. De zaal ligt een meter lager dan de rest van de eerste verdieping en het niveauverschil wordt momenteel overbrugd door een trapconstructie die op het toneel niet zou misstaan. De trap wordt vervangen door iets kleiners. De huidige opvallend gekleurde plankenvloer van de zaal krijgt een andere tint die meer zal samengaan met de verse muurverf. De grote vensters met eronder lelijke radiatoren worden weggestopt achter transparante gordijnen. Met moderne stopcontacten, een projectiescherm en een plaats voor een beamer, krijgt de Nieuwe Schepenzaal een multimediaal karakter. De waardevolle schouw en plafondelementen worden gerestaureerd. En er komen nieuwe meubels: een op maat gemaakte paterstafel en standaardstoelen.

Het Salonske wordt opnieuw receptiekamer en wordt daartoe grondig opgefrist, met behoud van de historische schouw. Het bestaande design-meubilair uit de hall van het stadhuis zal daar een nieuwe bestemming krijgen. De ruimten in de conciërgerie krijgen eigenlijk alleen maar nieuwe meubels. 

Rond

De renovatie wordt opgesplitst in drie afzonderlijke dossiers, met de bedoeling gespecialiseerde vakmensen de opdracht te kunnen gunnen, na telkens een beperkte prijsvraag. De afwerking van de vergaderzalen wordt op 66.376,97 euro geraamd; het maatmeubilair op 54.692 euro, de levering van standaardmeubels 56.632,24 euro en het ereloon 22.298,79 euro. Samen is dat 200.000 euro rond. Er zal nog wat met kredieten moeten geschoven worden op de begroting 2008 om dat allemaal betaald te krijgen.