04-09-06

De Kreun verhuist kantoren naar stadscentrum

Muziekcentrum De Kreun mag zijn kantoren verhuizen van het jeugdcafé in Bissegem naar het verlaten gebouw van Radio2 op het Conservatoriumplein. Dat beslist de gemeenteraad in afwachting van de definitieve plannen voor de uitbouw van een muziekcentrum en andere ontwikkelingen (pendelaarsparking, nieuwe bibliotheek...) op het Conservatoriumplein. Eerder al gaf het stadsbestuur aan de concertorganisator de toestemming om de NMBS-loodsen op Kortrijk-Weide te gebruiken als tijdelijke concertzaal.

Het staat in de sterren geschreven dat het 'waaigat' van het Conservatoriumplein - eigenlijk nog altijd een bomkrater na de vernieling van de Kortrijkse gevangenis door de bombardementen van 1944 - binnen afzienbare tijd het toneel zal zijn van grootschalige initiatieven van de stad. Er is sprake van een (half)ondergrondse pendelaarsparking, een modern bibliotheekgebouw, een muziekcentrum, een concertgebouw in of aan het vroegere gebouw van Radio2, enzovoort. Maar zo heel erg concreet is nog niets. De projecten zitten nog in de studiefase. Het duurt allemaal wat lang, maar voor zo'n belangrijke aanvulling van de stedelijke infrastructuur kan men niet improviseren.

De uit een Bissegemse jeugdclub gegroeide belangrijke concertorganisator De Kreun kreeg in die omgeving eerder al (25 oktober 2005) van het stadsbestuur een voorwaardelijk opstalrecht op grond nabij het muziekconservatorium, voor de bouw van een hedendaagse concertzaal voor zowat 500 toehoorders. De stad behield zich evenwel het recht voor om een andere plaats aan te duiden voor de inrichting van die zaal. Alles hangt af van de studie die bezig is over het toekomstige gebruik van de hele site.

Voor De Kreun is dat uitstel van realisatie echter rampzalig. Het zou betekeken dat de concertorganisator, die onder meer zwaar wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap (minister van Cultuur Bert Anciaux, spirit) nog enkele jaren in zijn jeugdcafé in Bissegem zou moeten blijven. Volgens De Kreun zou dat "zeer nadelig" zijn "voor onze positie binnen de Vlaamse en internationale muzieksector" en zou dat "heel wat compromissen" vereisen "op het vlak van hygiëne en veiligheid". Met "compromissen" bedoelen ze eigenlijk ontoelaatbare toegevingen. De Kreun vraagt de stad dan ook om een tijdelijke concertzaal en tijdelijke kantoorruimte.

Het stadsbestuur toonde zich bereid op die dubbele vraag in te gaan. De Kreun kreeg de principiële toestemming om in de leegstaande NMBS-loodsen aan de nieuwe westelijke binnenring een tijdelijke concertzaal in te richten voor 500 personen. In diezelfde zaal zal op 8 oktober de stemmentelling gebeuren van de gemeenetraadsverkiezingen.

En volgende week maandag wordt aan de gemeenteraad een beslissing voorgelegd om De Kreun tijdelijk zijn intrek te laten nemen in kantoren op de derde verdieping van het vroegere radiogebouw op het Conservatoriumplein. De Kreun ondertekende al de gebruiksovereenkomst.