09-03-08

Dure medicamenten: de invoerder van het kiwi-model in Kortrijk

apotheek Overleie

De club AC Curieus organiseert op donderdag 13 maart e.k. een gespreksavond met dokter Dirk Van Duppen, Geneeskunde voor het Volk (PVDA) en Chris Van den Bossche, provinciaal secretaris van Bond Moyson West-Vlaanderen, de socialistische mutualiteit. Onderwerp van het gesprek: de duurte van de medicamenten en wat ertegen te doen. Dr. Van Duppen drong er als eerste op aan het Nieuw-Zeelandse systeem over te nemen. Bij onze tegenvoeters, het land waar de beste kiwi's vandaan komen, houdt de overheid voor alle geneesmiddelen een aanbesteding; het goedkoopste medicament mag verkocht worden. PS-minister Rudy Demotte voerde een 'kiwi light' in, waarmee Van Duppen niet helemaal akkoord kan gaan. De socialistische mutualiteiten van hun kant gaan met hun sterke achterban rechtstreeks onderhandelen met de farmaceutische nijverheid en slagen er ook zo in bepaalde prijsverminderingen te bekomen. Hoe zal dat aflopen? Donderdag verneem je meer: om 19.30 uur in Den Haese, Langemunteplein 1 (Beeklaan) in Kortrijk. Gratis toegang.

AC Curieus 

AC Curieus organiseert is een sociaal-culturele club, die bijna om de maand een of andere activiteit organiseert. Mijn vrienden bombardeerden mij tot voorzitter ervan. AC zijn de initialen van Arthur Clays, een Kortrijks socialistisch voorman van tussen beide wereldoorlogen. 

Het was Eddy, een van de vele syndicalisten in de club, die met het idee afkwam. Waarom zouden wij niet eens een avond organiseren over de dure medicamenten? Op een militantenvergadering van het ACOD had hij een spreekbeurt meegemaakt van dokter Dirk Van Duppen en hij vond dat een treffend onderwerp in deze tijd van duur leven en koopkrachtverlies. En waarom zouden wij er de Bond Moyson niet bij betrekken, de mutualiteit die al langer ijvert voor betaalbare geneeskunde? Wij besloten die avond te organiseren.

Het kiwi-model

Dokter Dirk Van Duppen, werkzaam bij Geneeskunde voor het Volk van de Partij van de Arbeid, kan met recht de invoerder van het kiwi-model worden genoemd. In een grootse campagne pakte hij met dat voorstel uit in het najaar van 2004. Hij was het beu patiënten geneesmiddelen te moeten voorschrijven die nauwelijks betaalbaar waren, goed wetende dat de farmaceutische nijverheid en van de meest winstgevende bedrijfstakken is. In het land van de kiwi's, Nieuw-Zeeland - nochtans verre van een communistisch bolwerk - ontdekte hij dat de overheid openbare aanbestedingen hield voor geneesmiddelen. De pillenfabrikanten moeten er tegen elkaar opbieden en de prijzen van de medicamenten zijn er spectaculair gezakt. Waarom doen we dat in België niet? Een petitie ondersteunde de vraag.

Ook toenmalig sp.a-voorzitter Steve Stevaert vond het een geweldig idee. Andere partijen volgden schoorvoetend. In de paarse regering ging zelfs de VLD ermee akkoord om het Nieuw-Zeelandse model te kopiëren in ons land. Minister Rudy Demotte, Waals socialist, ging aan de slag. Maar de farmaceutische sector weerde zich als een duivel in een wijwatervat. De industrietak met kleppers als Janssens, UCB, GSK en Pfizer en de belangengroep pharma.be lanceerden "de grootste lobbycampagne ooit" - aldus farmalobbyist Herman Van Eeckhout geciteerd in De Morgen van 9 augustus 2007 - tegen de invoering van dat kiwi-model. De consumentenorganisatie Test-Aankoop sprak er schande van in een persbericht vorige zomer.

Kiwi light

"Ons lobbywerk heeft succes gehad" verklaarde farmalobbyist Van Eeckhout. Minister Demotte plooide voor een ultiem voorstel van de farmaceutische industrie. Zij beloofden de tewerkstelling ende investeringen in hun sector te verzekeren en zij verklaarden zich bereid de prijzen van hun geneesmiddelen waarvan het octrooi was vervallen serieus te laten zakken. Dat zijn precies de geneesmiddelen waarvan de prijs al onder druk stond van de concurrentie van 'generische geneesmiddelen' (geproduceerd door firma's die zonder eigen onderzoek niet meer beschermde recepten kopiëren). Voor die soort medicamenten zijn er wel aanbestedingen. Volgens Van Duppen is dat geen kiwi maar een afkooksel ervan, 'kiwi light' dus.

Maar zelfs kiwi light heeft opmerkelijke resultaten. Zo zakte - na een chaotisch verlopen aanbesteding! - de prijs voor cholesterolverlagende simvastatines (bijvoorbeeld het merk Zocor) van 184 euro tot 1 augustus 2003, naar 123,5 euro vanaf die datum, naar 58 euro vanaf nieuwjaar 2006 tot 31 euro vanaf nieuwjaar 2008. De generische middelen met dezelfde samenstelling kosten evenveel, maar Eurogenerics doet daar met 24 euro nog een flink stuk vanaf. Ondertussen kost dat medicament in Nieuw-Zeeland nog 12 euro. Of hoe de prijs kunstmatig torenhoog werd gehouden.

Bond Moyson

De socialistische mutualiteit, die in West- en Oost-Vlaanderen Bond Moyson wordt genoemd, voert al langer een strijd tegen te dure medicamenten. De organisatie gaat daar heel ver in. Begin 2007 startte het ziekenfonds met een dienst waarbij patiënten op zoek naar het goedkoopste medicament terechtkunnen voor persoonlijk advies. Het fonds berekende dat de patiënten in ons land niet minder dan 45 miljoen euro meer konden besparen als de artsen systematisch het goedkoopste geneesmiddel zouden voorschrijven in plaats van het duurdere merkmiddel.

Sinds enige tijd heeft de bond zelf besprekingen aangegaan met de farma-industrie om de prijzen van de medicamenten naar beneden te halen.

Debatavond op donderdag 13 maart 2008

Op de debatavond van AC Curieus kun je beide manieren van aanpak uitgelegd krijgen. Dokter Dirk Van Duppen komt het zelf expliceren. Bond Moyson stuurt niemand minder dan zijn provinciaal secretaris Chris Van den Bossche, zelf heel actief in die kwestie. Iedereen is welkom om 19.30 uur in taverne Den Haese, Langemunteplein 1 (Beeklaan) in Kortrijk. De toegang is gratis.

Zie ook de sites van AC Curieus en van Achturencultuur.