15-07-06

Geen tweede 'At The Villa' in Kooigem

Het stadsbestuur heeft een vergunning geweigerd tot regularisatie en uitbouw van dancing 'Lounge Oasis' (vroeger 'De Molentjes') aan de Doornikserijksweg in Kooigem. Dit, tot grote tevredenheid van de buurt. In de jaren 90 hadden de omwonenden veel last van weekenddancing 'At the villa', die hele stromen uitgaanders aantrok die veel hinder veroorzaakten in het landschappelijk waardevolle landbouwgebied.

Net voorbij de Legerstock in Kooigem, aan de Doornikserijksweg, is er al enige tijd een café dat wordt geëxploiteerd als weekenddanstent: 'Lounge Oasis'. De zaak heeft een vergunning als drankgelegenheid maar niet als dancing ("lokaal met dansgelegenheid"). Geconfronteerd met klachten van de omwonenden, vroeg de uitbater ter regularisatie een ruimere vergunning aan.

Zoals het hoort, won het stadsbestuur diverse adviezen aan en raadpleegde het de omwonenden in een openbaar onderzoek. Het gehucht 'De Molentjes' waarin de tot café omgebouwde villa is gelegen, is op het gewestplan een woongebied met landelijk karakter. De tot parking verharde tuin ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het advies van de brandweer bevat een omvangrijke lijst uit te voeren maatregelen van brandvoorkoming. Vooraleer kan gedacht worden aan de uitbreiding van de zaak tot danstent moet de stookplaats gecompartimenteerd worden, moet er een betere evacuatiemogelijkheid gecreëerd worden, moet er veiligheidsverlichting komen, moet de elektrische installatie genormaliseerd worden, moet er een veiliger verwarmingsinstallatie komen enzovoort.

Van 16 maart tot 14 april 2006 liep een openbaar onderzoek. Daarop kwamen niet minder dan 34 bezwaarschriften binnen van omwonenden. Daarin stond onder andere te lezen dat de benaming 'zaal voor dansgelegenheid' een zwakke uitdrukking is voor een zaak die opent op vrijdag- en zaterdagnacht en soms ook op zondagnacht, van 23 tot een uur of zeven 's morgens. Op topmomenten trekt de omgebouwde villa 200 à 300 fuivers. Dat brengt bijna ononderbroken nachtelijke geluidshinder (die bonkende bastonen!). Lawaai is er ook op de parking en op straat door geschreeuw, discussies, dichtslaande portieren, gierende banden. Dancingbezoekers laten hun auto vaak op een hinderlijke manier achter op straat.

Mensen uit de buurt signaleren dat het dancingpubliek de dure drankjes in de villa ontwijkt door meegebrachte flessen in de auto's te consumeren. Dat daarbij snoeiharde muziek moet gemaakt worden, liefst met openstaande ramen, is blijkbaar een noodzaak. Afval zoals drankblikken, vodkaflessen, sigarettenpakjes enzovoort komen dan terecht op straat of in de tuinen van de buren.

De directie Leefmilieu (o.l.v. schepen Philippe De Coene, sp.a) acht de bezwaren gegrond. Een beperkt café of lounge-bar kan daar wel geduld worden: de omgebouwde villa heeft een commerciële oppervlakte van 100 m². Een dancing daarentegen past niet in die omgeving, waar wonen en agrarische rust moeten primeren. Het perceel waarop de zaak zich bevindt is veel te klein om, zeker bij druk bezoek, de hinder op eigen terrein te houden. De omgeving wordt daarvan het slachtoffer.

Het stadsbestuur besluit dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren - het is een 'zuiveringszone C -, op de natuur en op de mens door de gevraagde uitbating niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden. De vergunning wordt dan ook geweigerd.

In de jaren 90 berokkende een gelijksoortige boite, 'At The Villa', in de nabije omgeving veel hinder. Toen werd het proefondervindelijk duidelijk dat de lasten voor de buurt niet tot normale proporties beperkt bleven. Een andere dancing aan de Doornikserijksweg in Kooigem, 'The Soft', ging in 2001 in de vlammen op, na een aanslag met een molotovcocktail.

08:49 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (20) | Tags: kooigem, leefmilieu |  Facebook |