22-07-06

KULAK bouwt bij

De KULAK verkreeg twee bouwvergunningen om bij te bouwen. De zwevende gang (die ze ginder "spina" noemen - 'ruggengraat'?) die de gebouwen A en B verbindt, mag doorgetrokken worden naar gebouw C. Er komt ook een nieuw gebouw, D. Achter het groen van de Etienne Sabbelaan bouwt KULAK een nieuwe studentenresidentie met 81 kamers. Spina en gebouw D worden ontworpen door Stéphane Beel. De residentie komt uit de tekenpen van de architecten Hans en Sarah Verplancke-Flebus.

Spina en gebouw D

De Katholieke Universiteit Leuven heeft indertijd (jaren 60) ruimschoots voldoende gronden aangekocht voor haar Kortrijkse vestiging op een helling van de Spoelberg. Zelf heb ik in de pioniersjaren nog college gelopen in de lokalen van het toenmalige Vormingsinstituut nabij de Rozentuin, Doorniksesteenweg. De ettelijke hectaren aan de steile Etienne Sabbelaan zijn nog verre van toegebouwd - hoeft ook niet naar mijn aanvoelen. Op het gewestplan staan ze ingekleurd als 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen'.

De gebouwen A (rectoraat en faculteit Rechten) en B (faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen) van de KULAK zijn met elkaar verbonden door een zwevende gang, een hoofdcirculatie-as die 'spina' (ruggengraat) genoemd wordt. Nu wil men die gang doortrekken naar gebouw C (faculteit Geneeskunde). De spina wordt met niet minder dan 121,5 meter verlengd. De gang is 4,08 meter breed en zijn dak is 6,85 meter hoog.

Het nieuwe "onderwijskundig" gebouw D wordt eveneens aangesloten op de verlengde spina. Het wordt een gebouw van 40,91 op 27,52 meter gelijkvloers en 41,10 maal 27,52 meter op de verdieping. Het gebouw zal 2 en hier en daar 3 bouwlagen tellen, met een maximale kroonlijsthoogte van 9,65 meter en afgewerkt met platte daken. Zoals voor gebouw B opteerde sterarchitect Beel, die ook het masterplan opstelde voor de hele KULAK-site, opnieuw voor licht gekleurde baksteen, gepolierde betonpanelen, aluminium schrijnwerk en stalen pilaren.

Al met al komt er 10.970 m³ universitaire ruimte bij, met 6 collegezalen (2 voor 20 personen, 3 voor 40, 2 voor 60 en een aula voor 150). Daarbij komt er ook een administratieve vleugel met werkplekken en onderzoeksruimten voor docenten, studiebegeleiders en onderwijsgerichte diensten. De toegang tot gebouw D gebeurt door de verlengde spina.

De directie Stadsplanning is enthousiast over het bouwplan: het past perfect in de omgeving en in het masterplan van Stéphane Beel. Het plan respecteert de zichtassen vanuit de Ambassadeur Baertlaan (de kam van de Spoelberg). De bouwhoogte blijft beperkt tot die van de aanpalende gebouwen. Ook de materiaalkeuze is assorti met het bestaande. En bovendien komen er 4 regenwaterputten, samen 75.000 liter, voor milieuvriendelijke aanwending als spoeling voor de toiletten.

Studentenresidentie

En dat is niet alles. Achter het groenscherm van de Etienne Sabbelaan - dat gelukkig behouden blijft - wil de KULAK ook nog eens een studentenresidentie bouwen (noemden wij dat vroeger niet een 'peda'?). Het wordt een gebouw met 3 en 4 bouwlagen met kroonlijsthoogtes van 9,25 en 12,15 meter. De technische verdieping bereikt een hoogte van 15,13 meter. Vooraan komt een stalling voor 82 fietsen. De residentie zal 81 studenten kunnen herbergen.

De gevel bestaat uit donkergrijs metselwerk, grijs gemoffeld aluminium schrijnwerk, kunstharsplaat met houtstructuur, ballustrades in gelaagd glas, lichtgrijze kunstharsplaat voor het technisch verdiep, gegalvaniseerd strekmetaal en zichtbeton. De nieuwe residentie wordt 1113 m² groot. Bovenop komen groendaken. De paden worden afgewerkt in waterdoorlatende klinkers.

Ook over dat bouwplan is Stadsplanning in zijn nopjes: "Het ontwerp beoogt een hedendaagse architecturale invulling in harmonie met de bestaande bebouwing op de universitaire campus. Het gebouw zal niet uitsteken boven de bestaande gebouwen met inbegrip van het Vlaams Kunststoffencentrum. Ook de hoogte van het hoger gelegen studentenhuis (22,11 meter) wordt niet overschreden. Bij de bouwvergunning preciseert het stadsbestuur dat er geen hoogstammige bomen mogen geveld worden zonder voorafgaandelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.

Ik heb er niets op tegen dat de KULAK zijn infrastructuur verder uitbreidt, met duidelijke aandacht voor de omgeving. Wel vraag ik mij af of het niet tijd wordt dat de universitaire instelling de band met de historische stad wat aanhaalt, bijvoorbeeld door daar studenten te huisvesten en niet langer in 'the splendid isolation' op de Spoelberg.