13-07-06

Nieuw politiehoofdkwartier tegen 2010

Het staat nu vast: de lokale en federale politie gaan hun hoofdkwartieren bijeenbrengen in hetzelfde complex. Het wordt een nieuwbouw op Kortrijk Weide; dat zijn de gronden die zijn vrijgekomen door de aanleg van de westelijke binnenring. Om fiscale en organisatorische redenen zal het Stadsontwikkelingsbedrijf van Kortrijk de grond kopen en het complex bouwen. Stad Kortrijk krijgt het gebouw in leasing, en zal het op zijn beurt doorverhuren aan beide politiekorpsen. Daartoe is vorige week een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een ontwerper zal worden gezocht met een Europese aanbesteding voor architecten.

De huisvesting van de politie in Kortrijk is al een oud zeer. De lokale politie (politiezone VLAS) zit verspreid in verschillende gebouwen, die elk op zich verouderd en niet geschikt zijn voor efficiënt politiewerk. De federale politie hokt in de oude rijkswachtkazerne - het woord typeert het gebouw ten volle - in de Boudewijn IX-laan.

Eerder (2001) bestond een plan om de federale politie onder te brengen in een deel van een torengebouw dat het Ministerie van Financiën wou inplanten achteraan het nieuwe gerechtsgebouw, nabij Kortrijk Weide. Eventueel kon de lokale politie dan zijn intrek nemen in de rijkswachtkazerne, na grondige modernisering. Dat plan, uitgetekend in een masterplan van de architecten Stéphane Beel en Alain Bossuyt, stuikte ineen toen Financiën zijn gewaagde bouwdromen opgaf. Nog een geluk voor de Politiezone VLAS, die van dan af ook aanspraken kon maken op de woeste gronden tussen de Beheerstraat en de spoorlijn naar Brugge, Kortrijk Weide dus, ontsloten door de nieuwe westelijke binnenring.

De kogel is nu door de kerk. Vorige week hebben de lokale politie, de federale politie, Stad Kortrijk, de (federale) Regie der Gebouwen en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) een akkoord gesloten dat moet leiden tot de bouw van een gezamenlijk politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Het wordt een complex van 20.000 m² vloeroppervlakte. Een vierde van de ruimten zal gemeenschappelijk gebruikt worden, zoals voor een collectief laboratorium, gezamenlijke cellen, een gedeelde ontvangstruimte en door beide te gebruiken vergaderzalen.

Beide korpsen hebben samen zowat 420 manschappen in dienst. Korpschef Stefaan Eeckhout heeft al laten weten dat hij absoluut geen voorstander is van een torencomplex, maar veeleer mikt op een heel toegankelijk, bescheidenheid uitstralend gebouw. Maar wetend dat er maar 6.000 m² bouwgrond ter beschikking is, zal er toch een verdieping of drie, vier moeten komen. Van groot belang is voor de korpschef de ruimte en de uitrusting voor de dispatching, wat hij "het hart van het hoofdkwartier" noemt. Die centrale dienst zit nu hopeloos benepen in de Oude Vestingstraat. Hij hoopt op een videowall met ruime schermen, om de verschillende bewakingscamera's goed te kunnen volgen.

Het betreft een investering van 20 miljoen euro (zonder BTW), te financieren door alle partners. Een juridische studie, besteld door het SOK, wees uit hoe men in dit dossier de voordeligste fiscale constructie kon opzetten. In uitvoering van die bevindingen wordt het SOK bouwheer. Het SOK zal het gebouw na voltooiing in leasing geven aan Stad Kortrijk. De stad zal dan het complex doorverhuren aan de federale politie en aan de Politiezone VLAS voor 20 jaar.

Eind juli moet de federale ministerraad zijn goedkeuring hechten aan het bereikte akkoord. Dan kan de Europese aanbesteding worden gelanceerd om de beste ontwerper te selecteren. De architecten zullen er beoordeeld worden volgens vier criteria. 60% van de beoordeling zal slaan op het algemene concept van het gebouw en 25% op de aandacht voor duurzaamheid en ecologie. De kostprijs van het gebouw en de erelonen tellen mee voor 10%, en ten slotte gaat 5% naar de aspecten timing en planning. Verwacht wordt dat de erelonen voor het architectenbureau zal oplopen tot 10 à 12% van de bouwkost.

Het SOK maakt zich sterk dat de bouwwerken kunnen starten in 2008. In 2010 zouden de flikken kunnen verhuizen.

Zie ook: http://www.stadsontwikkelingkortrijk.be