11-09-07

Mestput wordt zwembad in Kooigem

paint1

Het Kortrijkse stadsbestuur geeft gunstig advies bij de aanvraag van nv Transim om op The Paint Ranch in Kooigem een mestput om te bouwen tot zwembad. Evenmin heeft de stad bezwaren tegen de inrichting van acht 'chambres d'hôtes' op het bedrijf, dat een centrum is van 'Western riding' (een Noord-Amerikaanse manier van paarden te mennen). Een tiental jaar geleden had het paardenbedrijf heel wat meer moeite om een vergunning/regularisatie te bekomen voor de ombouw van het historische 'Goed te Mylbeke'. De boerderij op de landschappelijk waardevolle Geitenberg werd een paardenbedrijf dat met zijn allures van een kasteelvilla en zijn grote bedrijfsloods volop de aandacht trekt op de Doornikserijksweg .

Is Kooigem een dorp van mirakelen? Een mestput wordt een zwembad, tien jaar nadat een patattenschuur plots een ruiterij-installatie werd. Het schepencollege van 21 augustus geeft gunstig advies aan de aanvraag van Transim, eigenaar van de Kooigemse Paint Ranch, om een mestput om te bouwen tot een zwembad van 10 op 5 meter, om de halfopen loods boven de put af te sluiten met vensters, en om op de zolder van de loods acht gastenkamers met eigen sanitair in te richten. Overnachtingen ('chambres d'hôtes') en eventuele maaltijden voor de gasten ('tables d'hôtes') zijn daarbij toegestaan; horecadiensten voor niet-gasten zijn verboden. De aanvraag was geen routinekwestie gezien de incidentrijke voorgeschiedenis van het paardenhoudersbedrijf.

In de tijd van Juul,  Marcel, Gerrit en Patrick

In 1997 kreeg de eigenaar een vergunning voor de bouw van een 'aardappelloods' op de plaats van een afgetakelde hangar op zijn erf. Toen bleek dat er in de plaats daarvan een paardenfokkerij was gebouwd, die 500 m² groter was dan de vergunde oppervlakte en waaraan een dienstgebouw en een houten stapmolen waren toegevoegd, werd het stadsbestuur bereid gevonden de zaak te regulariseren (eind 1998). De Vlaamse administratie voor ruimtelijke ordening (Arohm) weigerde evenwel de regularisatie (2000). De gemachtigde ambtenaar stoorde zich vooral aan de aard van de uitbating van de 'ranch'. Volgens hem was de Paint Ranch in hoofdzaak een handel in paarden en dat beschouwde hij als een niet-agrarische activiteit die niet thuis hoorde in een - dan nog als waardevol beschermd - landbouwgebied. Uiteindelijk moest Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen de resterende knopen doorhakken.

paint2

Indertijd vlooiden de toenmalige Nieuwsbladjournalisten Gerrit Luts (die de kat de bel aanbond in de krant van 7-8 juni 1997) en Patrick Ghyselen de zaak grondig uit. Gemeenteraadslid Jules Debaere, Agalev, ondervroeg daarover schepen voor Ruimtelijke Ordening Marcel Waegemans, CVP, in de gemeenteraad van 12 april 2000. Hij betwistte dat The Paint Ranch een paardefokkerij - een landbouwexploitatie dus - was en schaarde zich achter het Arohm-standpunt dat het hier ging om een paardenhandel. De schepen onthulde dat de ranch een milieuvergunning klasse Ii bezat om tot 2018 paarden te fokken. Om beschouwd te kunnen worden als fokkerij dienden er toen minstens twintig fokmerry's in de stallen te staan. Debaere betwijfelde of dat het geval was.

Agrarische functie

Intussen heeft de ranch zich meer ontwikkeld tot een gespecialiseerde manège voor liefhebbers van 'Western riding', een Noord-Amerikaanse manier van omgang met paarden. De diensten die er worden aangeboden zijn: paardrijlessen op eigen of gehuurd paard, allerhande paardrijstages, demonstratiedagen, het rijvaardig maken van paarden, training en presentatie van wedstrijdpaarden, en occasionele verkoop van eigen kweek en andere dieren. Er is een binnen- en een buitenmanège. Met de verblijfsaccomodatie die er nu aan toegevoegd wordt, krijgt de kasteelhoeve ook een toeristische betekenis voor paardenliefhebbers. Het omliggende landbouwgebied is een landschapsbreed park geworden.

 

paint3

Daarmee verwijdert The Paint Ranch zich meer en meer van zijn oorspronkelijke landbouwfunctie. Maar dat is inmiddels geen probleem meer. De heisa van tien jaar geleden zou zich nu niet meer voordoen. Minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) liet de Vlaamse Regering op 28 november 2003 een besluit treffen waardoor 'paardenhouderij' uitdrukkelijk is vernoemd als een functiewijziging die kan verleend worden aan een landbouwbedrijf in een agrarisch gebied (art. 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003, zoals gewijzigd door het besluit van 23 juni 2006).

Hoe geschikt is een mestput als zwembad? 

Een addertje onder het gras duikt mogelijk op in een nieuwe wijziging van dat besluit op 29 juni 2007. Daarin wordt gesteld dat een toelaatbare functiewijziging enkel kan als het gebouw 'bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie' (art. 2, §4). 'Geschikt zijn' wordt uitgelegd als geen ingrijpende werken noch al te grote investeringen nodig te hebben en "als de bestaande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd". Als voorbeelden van dergelijke minder ingrijpende verbouwingen noemt de toelichting bij het besluit van de Vlaamse Regering: "het bijmaken van raam- en deuropeningen en het aanbrengen van uithangborden".

Nu begrijp ik waarom die mestput wordt ingeschakeld voor de bouwaanvraag van een zwembad. Als die put daar niet was geweest, dan was het graven van een zwembad zeker niet vergunbaar geweest. Maar of die mestput de schuur geschikt maakt voor het realiseren van een zwembad 'zonder ingrijpende werken', is nog maar de vraag. Het blauw schilderen van de put zal wel niet voldoende zijn. En waar moet men voortaan met het mest naartoe? De aanvraag moet nu nog naar de stedenbouwkundige ambtenaar van het Vlaamse Gewest. Ik ben eens benieuwd wat zijn oordeel zal zijn...

paint4

15-07-06

Geen tweede 'At The Villa' in Kooigem

Het stadsbestuur heeft een vergunning geweigerd tot regularisatie en uitbouw van dancing 'Lounge Oasis' (vroeger 'De Molentjes') aan de Doornikserijksweg in Kooigem. Dit, tot grote tevredenheid van de buurt. In de jaren 90 hadden de omwonenden veel last van weekenddancing 'At the villa', die hele stromen uitgaanders aantrok die veel hinder veroorzaakten in het landschappelijk waardevolle landbouwgebied.

Net voorbij de Legerstock in Kooigem, aan de Doornikserijksweg, is er al enige tijd een café dat wordt geëxploiteerd als weekenddanstent: 'Lounge Oasis'. De zaak heeft een vergunning als drankgelegenheid maar niet als dancing ("lokaal met dansgelegenheid"). Geconfronteerd met klachten van de omwonenden, vroeg de uitbater ter regularisatie een ruimere vergunning aan.

Zoals het hoort, won het stadsbestuur diverse adviezen aan en raadpleegde het de omwonenden in een openbaar onderzoek. Het gehucht 'De Molentjes' waarin de tot café omgebouwde villa is gelegen, is op het gewestplan een woongebied met landelijk karakter. De tot parking verharde tuin ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het advies van de brandweer bevat een omvangrijke lijst uit te voeren maatregelen van brandvoorkoming. Vooraleer kan gedacht worden aan de uitbreiding van de zaak tot danstent moet de stookplaats gecompartimenteerd worden, moet er een betere evacuatiemogelijkheid gecreëerd worden, moet er veiligheidsverlichting komen, moet de elektrische installatie genormaliseerd worden, moet er een veiliger verwarmingsinstallatie komen enzovoort.

Van 16 maart tot 14 april 2006 liep een openbaar onderzoek. Daarop kwamen niet minder dan 34 bezwaarschriften binnen van omwonenden. Daarin stond onder andere te lezen dat de benaming 'zaal voor dansgelegenheid' een zwakke uitdrukking is voor een zaak die opent op vrijdag- en zaterdagnacht en soms ook op zondagnacht, van 23 tot een uur of zeven 's morgens. Op topmomenten trekt de omgebouwde villa 200 à 300 fuivers. Dat brengt bijna ononderbroken nachtelijke geluidshinder (die bonkende bastonen!). Lawaai is er ook op de parking en op straat door geschreeuw, discussies, dichtslaande portieren, gierende banden. Dancingbezoekers laten hun auto vaak op een hinderlijke manier achter op straat.

Mensen uit de buurt signaleren dat het dancingpubliek de dure drankjes in de villa ontwijkt door meegebrachte flessen in de auto's te consumeren. Dat daarbij snoeiharde muziek moet gemaakt worden, liefst met openstaande ramen, is blijkbaar een noodzaak. Afval zoals drankblikken, vodkaflessen, sigarettenpakjes enzovoort komen dan terecht op straat of in de tuinen van de buren.

De directie Leefmilieu (o.l.v. schepen Philippe De Coene, sp.a) acht de bezwaren gegrond. Een beperkt café of lounge-bar kan daar wel geduld worden: de omgebouwde villa heeft een commerciële oppervlakte van 100 m². Een dancing daarentegen past niet in die omgeving, waar wonen en agrarische rust moeten primeren. Het perceel waarop de zaak zich bevindt is veel te klein om, zeker bij druk bezoek, de hinder op eigen terrein te houden. De omgeving wordt daarvan het slachtoffer.

Het stadsbestuur besluit dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren - het is een 'zuiveringszone C -, op de natuur en op de mens door de gevraagde uitbating niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden. De vergunning wordt dan ook geweigerd.

In de jaren 90 berokkende een gelijksoortige boite, 'At The Villa', in de nabije omgeving veel hinder. Toen werd het proefondervindelijk duidelijk dat de lasten voor de buurt niet tot normale proporties beperkt bleven. Een andere dancing aan de Doornikserijksweg in Kooigem, 'The Soft', ging in 2001 in de vlammen op, na een aanslag met een molotovcocktail.

08:49 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (20) | Tags: kooigem, leefmilieu |  Facebook |