31-08-06

Nieuw schooljaar ook voor Nederlands Tweede Taal in Kortrijk

Bepaalde groepen mensen van vreemde afkomst moeten Nederlands leren. De meesten zijn blij met die kans. Anderen zijn niet verplicht maar hebben recht op die cursussen. Inburgering op een positieve manier. Die cursussen starten opnieuw met ingang van het nieuwe schooljaar. In Kortrijk heeft iemand die Nederlands wil leren, een ruime keuze.

Inburgering

Vlak voor de zomervakantie werd in het Vlaams Parlement het inburgeringsdecreet goedgekeurd. Mensen die hier niet geboren zijn, worden geholpen om zich "in te burgeren". Dat wil zeggen dat ze de kans en soms de verplichting krijgen cursussen te volgen om beter hun werk te vinden in onze samenleving.

Verplicht zijn de "nieuwkomers" (inwijkelingen die nog geen jaar zijn ingeschreven in het Rijksregister), de "bedienaars van erkende erediensten" van buiten de Europese Unie (dus bepaalde imams maar ook bijvoorbeeld katholieke priesters van Congolese afkomst), erkende vluchtelingen enzovoort. Ook verplicht - en dat is helemaal nieuw - zijn de "oudkomers" (een lelijk woord voor inwijkelingen die hier al langer dan een jaar zijn ingeschreven) als ze een leefloon of een OCMW-inkomen trekken. "Oudkomers" die werkloos zijn, kunnen door de VDAB eveneens worden verwezen naar de inburgeringscursussen als dat nodig is. Er zijn een heleboel vrijstellingen (Belgisch diploma, te oud, ingeburgerd in buurlanden, enzovoort).

Daarnaast zijn er ook inwijkelingen die niet verplicht zijn, maar wel recht hebben op die cursussen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ingeweken ouders van schoolgaande kinderen (als die ouders willen meekunnen met hun kinderen, kunnen die cursussen heel interessant zijn).

De cursussen zijn enerzijds lessen Nederlands als tweede taal en anderzijds lessen "maatschappelijke oriëntatie". Die laatste cursus moet de "inburgeraars" - toch veel nieuwe woorden in die sector! -wegwijs maken in onze ingewikkelde samenleving en in onze basiswaarden en -normen. "Maatschappelijke oriëntatie" wordt gegeven door het onthaalbureau, waar de mensen zich als eerste stap moeten inschrijven. In Kortrijk is dat in het Kom-Pas, de Kortrijkse afdeling van het Provinciaal Integratiecentrum (PIC), Pieter De Conincklaan 4, in het vroegere Migrantencentrum (coördinator Jimmy Feys, kom-pas@onthaalbureau-wvl.be)..

Voor de lessen Nederlands moeten de inburgeraars zich inschrijven bij het Huis van het Nederlands, dat de taalvaardigheid van de kandidaat-cursist test (de "Covaartest") en doorverwijst naar een keuze van gepaste scholen. De "antenne" van het West-Vlaamse Huis van het Nederlands is ook gevestigd in de Pieter De Conincklaan 4 (contact: Ann De Vlamynck, kortrijk@hvn-wvl.be).

Cursussenaanbod Nederlands als tweede taal

Anderstaligen hebben in Kortrijk veel mogelijkheden om Nederlands te leren. Maar zoals gezegd: inburgeraars moeten eerst naar het Huis van het Nederlands voor de Covaartest en voor enige begeleiding naar de meest geschikte cursus.

Nederlands voor anderstaligen is een van de cursussen in het aanbod van Open School voor volwassenen (het vroegere Basiseducatie). Met een heel eigen methode - gericht op een versterking van de zelfredzaamheid van de cursist - leer je er Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven op je eigen tempo, zowel voor beginners als voor gevorderden. Overigens kunnen ook Belgen er leren lezen en schrijven (en ook rekenen) op latere leeftijd. Naar verluidt, zijn er wachtlijsten. De Open Schoolmethode houdt in dat ook vrijwilligers zich inzetten bij het lesgeven. Tel. 0478/80 43 95, website: http://www.basiseducatie.be/434/defaultcur.aspx?centra=493.

Wat klassieker maar heel professioneel gegeven zijn de cursussen van het Centrum voor Volwassenenonderwijs 3 Hofsteden, op verschillende plaatsen in de regio en in Kortrijk op de campus, Minister De Tayelaan 13 (foto). CVO 3 Hofsteden biedt een hele waaier van mogelijkheden aan. Er zijn cursussen voor alle niveaus (van complete beginners tot gevorderden ter voorbereiding op een hogere opleiding), op verschilende tijdstippen ('s morgens, 's middags en 's avonds), en met verschillende frequenties (1, 2, of 4 keer per week). Cursisten kunnen zich ook inschrijven in een praatgroep om hun conversatie te oefenen. Er is een keuzevak 'sociaal-culturele integratie' om de Belgische maatschappij beter te verstaan. Tel. 0473 92 36 80, website: http://www.cvo3hofsteden.be.

En ook bij talenonderwijsspecialist HITEK (Hoger Instituut voor Talen en Economie) kunnen anderstaligen Nederlands leren. HITEK is meer bestemd voor mensen bij wie het rap moet gaan. Er is keuze tussen halfintensief (6 uur per week), intensief (12 uur per week) en superintensief (24 uur per week), zowel overdag als 's avonds. HITEK heeft ook schrijf- en praatgroepen. In Kortrijk geeft HITEK zijn cursussen op de campus Katho, Doorniksesteenweg 145. Tel. 056 26 41 48, website: http://www.hitek.be.