21-09-06

Bypass-operatie voor verkeer AZ Groeninge

Om het verkeerskluwen op Hoog-Kortrijk te ontwarren is eigenlijk de doortrekking van de Kortrijkse grote ringweg R8 nodig. Maar voor die omvangrijke klus is er in het Vlaamse Gewest nog voor jaren geen geld genoeg. Intussen hoeft men niet bij de pakken te blijven zitten. De stad liet een studie (mobiliteitseffectenrapport ofte 'mober') uitvoeren door studiebureau Tritel. Dat schoof een reeks voor de hand liggende maatregelen naar voren, onder meer een rechtstreekse afslag van de afrit van het Ei naar Kennedypark en fusieziekenhuis AZ Groeninge in aanbouw. NV Arcadis mag al de plannen tekenen.

Het is een constante beleidskeuze van het Kortrijkse stadsbestuur (al sinds burgemeester Lambrecht in de jaren 60) geweest om grootschalige attractiepolen buiten het stadscentrum en aan de overkant van de autostrade E17 bijeen te brengen op 't Hoge. Over de gegrondheid van die keuze kan gediscussieerd worden. Maar die weg is onherroepelijk ingeslagen en intussen trekken diverse activiteiten daar dagelijks lange rijen auto's aan. Denk aan de universiteit KULAK, de campus voor hoger onderwijs Katho, de beurshallen Xpo, het vormingscentrum voor middenstanders Syntra West en de hoofdkwartierenzone Kennedypark.

Recentelijk zijn daar bij gekomen de megabioscoop Kinepolis en de topsporthal Lange Munte. En dan vergeten wij nog de uitbreiding van het Kennedypark, de commerciële zone Beneluxlaan (Decathlon!), het komende crematorium, omvangrijke nieuwe verkavelingen. In volle opbouw is het nieuwe ziekenhuis van AZ Groeninge, waarin op termijn alle ziekenhuisactiviteiten van Kortrijk zullen verzameld worden en dat het verkeer nog sterker zal doen aangroeien.

Mober

Hoewel gelegen aan de autostrade E17, is het wegennet van Hoog-Kortrijk (de naam is een creatie van de intercommunale Leiedal) niet voorzien op die ontstuimige ontwikkeling. Het grote probleem is de verbinding met zowel de E17 als met de R8. Momenteel functioneert een eivormig doolhof, 'het Ei van Kortrijk', als enige verkeerswisselaar tussen de onafgewerkte ring, de autostrade en de ontsluitingswegen als de Beneluxlaan, de Doorniksesteenweg en de Kennedylaan. Het Ei is niet berekend op die opdracht. Alleen de doortrekking van de ringweg R8 tussen de Oudenaardsesteenweg en Walle (ter hoogte van het Ei) kan een definitieve oplossing betekenen, aldus directeur Robert Stock van de stedelijke directie Mobiliteit en Infrastructuur. Maar daarvoor is er bij het Vlaams Gewest geen geld beschikbaar.

Op zoek naar interimoplossingen voor het erger wordende verkeersprobleem op Hoog-Kortrijk liet de stad in samenwerking met de afdeling Wegen West-Vlaanderen van het Vlaamse Gewest, de wegenbeheerder, een mobiliteitseffectenrapport (mober) opstellen door het Mechelse studiebureau Tritel. De studieopdracht werd gegeven in november 2004. Binnenkort wordt een tweede mober-opdracht uitgeschreven, voor de oostkant van het gebied over de E17 (kant Lange Munte).

Kennedylaan

Tritel rondde zijn onderzoek af met een lijst van wenselijke infrastructuurwerken. Om het verkeer naar het Kennedypark en AZ Groeninge gemakkelijker te laten doorstromen, moet er aan het uiterst drukke rondpunt Kennedylaan-Beneluxlaan (het eerste rondpunt na afrit van het Ei) een apart wegje komen (een 'bypass' om in ziekenhuistermen te blijven) met rechtstreekse aansluiting op de Kennedylaan. Dat is een kleine ingreep met zeer gunstige gevolgen: het verkeer met bestemming Kennedylaan-west moet niet meer de rotonde op, die daardoor minder overbelast zal zijn. Voor de aanleg van die 'bypass' hoeft nauwelijks grond van het Kennedybos afgenomen worden. De bestaande brede berm volstaat.

Er moet voorts een tweede rond punt komen in de Kennedylaan ter hoogte van het kruispunt met de Munkendoornstraat. Daarlangs zou dan het verkeer gestuurd worden dat naar een van de 'palazzo's' (de sjieke hoofdkwartieren van de grote ondernemingen van de streek - het woord is van de Italiaanse urbanist Bernardo Secchi) op het Kennedypark moet. Dat verkeer steekt thans de laan over om in te slaan aan het Moysoncentrum; dat wordt onmogelijk gemaakt door de middenberm in de Kennedylaan door te trekken.

De Kennedylaan zelf wordt op volle breedte gebracht tussen de Munkendoornstraat en de Marionetten. Momenteel is dat nog een smalle weg van het landelijke type. Op het einde, aan de Marionetten, komt er nog een derde rond punt, dat ook moet dienen voor de wagens die de uitgestrekte parking van AZ Groeninge op- of afrijden.

Ten slotte komt er tussen de nieuwe kliniek en het Bruyningspad (fietsroute) een nieuwe oprit van het Ei, als kortste verbinding met de E17.

Arcadis

Het Vlaamse Gewest heeft al laten weten geen bezwaren te hebben tegen al die ingrepen. Wel verwacht men dat stad Kortrijk zelf het initiatief neemt door de plannen voor die werken te laten opstellen. De kosten van die studieopdracht en de eigenlijke werken achteraf, zullen verdeeld worden tussen beide instanties. Doordat Kortrijk module 14 van de 'mobiliteitsconvenant' heeft afgesloten met het Vlaamse Gewest, krijgt de stad een tegemoetkoming in de verschillende werken van 40 of 60%.

Het stadsbestuur raamt de ontwerpkosten op zowat 150.000 euro (plus 18.000 euro voor de veiligheidscoördinatie). In tegenstelling met wat gebruikelijk is, wordt voor die ontwerpopdracht geen prijs gevraagd bij verschillende gegadigden. In diezelfde omgeving is thans immers studiebureau Arcadis, Kortrijk, aan de slag voor een hele reeks ontwerpen (360.000 euro) van riolerings- en waterbeheersingswerken. Volgens de stadsadministratie zijn die werken verweven met voormelde wegenwerken. Aangezien de nieuwe (hier als aanvullend beschouwde) opdrachten minder kosten van de helft van de eerste opdracht, kan men ze wettelijk direct toevertrouwen aan Arcadis. Arcadis heeft overigens een ruime ervaring in het ontwerpen van wegeninfrastructuur.