29-09-06

Nieuw project sociaal wonen aan achterkant station Kortrijk

fotomarcdrukkerij

Goedkope Woning en Mobiel kopen samen de gewezen drukkerij Vandenbulcke in de Minister Tacklaan in Kortrijk. Het gaat om een geheel met woonhuis, appartementen, toonzaal en magazijn. Goedkope Woning renoveert de appartementen en het woonhuis, voor sociale verhuur. Sociaal fietsbedrijf Mobiel neemt de toonzaal en het magazijn in eigendom, voor een uitbreiding van zijn activiteiten. Het complex is uitstekend gelegen aan de achterkant van het station in Kortrijk.

Vanmorgen tekenden schepen Lieven Lybeer, voorzitter Mobiel en Gunther Debaerdemaeker, afgevaardigd bestuurder van Mobiel enerzijds en Ilse Piers, directeur Goedkope Woning en ikzelf als voorzitter van Goedkope Woning het compromis voor de aankoop van de gewezen drukkerij Vandenbulcke, Minister Tacklaan 55, 57, 57bis en 59.

Daarmee kan Ilse Piers, zeer nieuw directeur van Goedkope Woning (sociale huurwoningen in Kortrijk stad), al een eerste wapenfeit inschrijven op haar palmares. Zij breekt met een verleden waarin de sociale huisvestingsmaatschappij nauwelijks nog zocht naar mogelijkheden om bij te bouwen. Als voorzitter erger ik mij dagelijks aan de veel te lange wachtlijsten van kandidaat-huurders. De nieuwe directeur is onmiddellijk aan het prospecteren gegaan en vandaag is er al een eerste opmerkelijk resultaat.

De aankoop gebeurt samen en in overleg met het sociale fietsbedrijf Mobiel. Mobiel is gevestigd in de Bloemistenstraat 2b, juist om de hoek, en de achterkant daarvan paalt aan de gewezen drukkerij. Met de bedrijfsruimten kan Mobiel zijn ateliers uitbreiden en de toonzaal inschakelen in zijn werking.

Mobiel monteert en herstelt niet alleen fietsen voor de verkoop, maar verhuurt ook rijwielen in allerhande creatieve formules en doet intens aan fietspromotie. De ligging van het pas verworven pand aan de drukke achteringang van het station, is daarom een buitenkans. Wie in Kortrijk met de trein komt werken, studeren of een dagje doorbrengen, zal maar de straat moeten oversteken om een perfect onderhouden fiets ter beschikking te krijgen. Pas enkele dagen geleden maakte de NMBS bekend dat zij de achteringang van het station zal vervangen door een modern gebouw met verschillende voorzieningen.

Goedkope Woning koopt een eengezinswoning en drie ruime appartementen (twee slaapkamers). Het is de bedoeling alles grondig te renoveren. De woning zal in huur gegeven worden aan een groot gezin; daarom worden achteraan de woning de koterijen afgebroken en wordt  daarvan een stadstuin gemaakt. De appartementen, die boven het magazijn en de toonzaal zijn gebouwd, worden uitgerust met hedendaags comfort.

Het aangekochte pand heeft een grootte van 8a 95 ca. De koopprijs is 400.000 euro. Daarvan betaalt Goedkope Woning 212.000 euro voor het huis (met aanbouwsels) en de appartementen, en Mobiel 188.000 euro voor magazijn, toonzaal en achterliggende gronden. Een eerder bodemonderzoek wees uit dat de grond niet gesaneerd dient te worden.

Hiermee krijgt Goedkope Woning een extra kans om haar wachtlijsten te verminderen. De maatschappij heeft 1420 sociale woongelegenheden in verhuur. De wachtlijsten schommelen rond het duizendtal kandidaat-gezinnen. Enkele weken geleden werd de bouw aanbesteed van 9 appartementen bij de reeds gerealiseerde 11 appartementen in de Vaartstraat (verbouwing voormalige drukkerij Soenen). Ondertussen loopt de procedure voor de bouw van een flatgebouw met 36 appartementen aan de Gentpoort en een flatgebouw met 17 appartementen aan de Meensestraat. De start van beide bouwprojecten mag verwacht worden in de loop van volgend jaar.

Zie ook: http://www.mobiel.be en http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/post/3662711/g...

06-09-06

Goedkope Woning Kortrijk bouwt weer

Gisteren is in het stadhuis van Kortrijk de aanbesteding gehouden voor de tweede fase van de verbouwing van de gewezen Drukkerij Soenen in de Vaartstraat. Bouwheer is de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning, waarvan ik voorzitter ben. Er komen 9 nieuwe appartementen. Vier daarvan zijn bestemd voor Den Achtkanter, een instelling die mensen zelfstandig helpt wonen. Voor Den Achtkanter wordt er ook een atelier gebouwd. Het gaat om een project van zowat een miljoen euro. De laagste inschrijver was het bouwbedrijf Himpe NV van Loppem (Zedelgem). De bouwwerken starten nog dit najaar.Ondanks dat project, blijft de nood aan meer sociale woongelegenheden in Kortrijk stad heel scherp.

Twee jaar geleden nam Goedkope Woning in de verbouwde, vroegere eigendommen van het staalboekbedrijf Soenen in de Kortrijkse Vaartstraat, 11 nieuwe appartementen in gebruik. Dat was de eerste fase van het project. Het pand, een complex waarin een drukkerij (nr. 18 en 20) was uitgebreid met de panden van twee oude cafés (De Roode Steentjes in nr. 22 en In de Stad Harelbeke in nr. 16) kocht Goedkope Woning aan in 1999. Het gaat om 10 a 85 ca in de onmiddellijke omgeving van het Plein en op loopafstand van de Grote Markt.

Gisteren werd de aanbesteding gehouden van de tweede fase van de verbouwingswerken: nog eens 9 appartementen erbij, plus een atelier en de afwerking van de gemeenschappelijke garage. De ramingsprijs was 956.823 euro (+ 6% BTW). Er dienden drie algemene aannemers een offerte in. Daarvan was Himpe NV van Loppem (Zedelgem) de laagste, met 1.113.564,25 euro. De werken zullen wellicht binnen enkele weken kunnen starten.

Voor die tweede fase is een samenwerking aangegaan met vzw Den Achtkanter, een instelling voor de begeleiding van volwassenen met verstandelijke beperkingen. De vzw huist met een van haar vestigingen, 't Nest, aan de achterkant van de vroegere drukkerij Soenen. Het atelier en 4 van de 9 appartementen worden in gebruik genomen door Den Achtkanter, voor begeleid wonen. Er komt eveneens een achteringang, die over het terrein van de vzw zal lopen en die zowel door Den Achtkanter als door de huurders van Goedkope Woning zal kunnen gebruikt worden. Op die manier krijgt het nieuwe wooncomplex een rechtstreekse verbinding met het Groeningepark.

Ontwerper van beide fasen is architect Julo Demeyere. Ook voor de tweede fase koos hij voor een verscheidenheid van appartementen. Zo zit er een 'duplex-appartement' tussen, een flat met verdieping. Aan de gevel zal niets meer veranderen, aangezien die al mooi en kleurrijk was afgewerkt in de eerste fase. De eerste fase is uitgevoerd door aannemer Coudron uit Ieper (728.168,55 euro zonder BTW), die deze keer geen offerte indiende.

Sociale woonnood

Die 9 extra appartementen (eigenlijk maar 5 sociale appartementen) zijn lang niet voldoende om de grote woonnood te lenigen in de Kortrijkse binnenstad. Goedkope Woning heeft ellenlange wachtlijsten. De wachttijd voor kandidaat-huurders is gemiddeld 2 jaar en 9 maanden, maar bepaalde categorieën, vooral de gegadigden voor een of twee slaapkamers, moeten veel langer geduld hebben. Het aandeel van de sociale huurwoningen in het totale woningenbestand in Kortrijk bedraagt 7% en dat is merkelijk lager dan in de meeste andere centrumsteden.

Goedkope Woning heeft nog een paar bouwprojecten op stapel staan. Een 'machtiging tot aanbesteding' (een noodzakelijke stap) bij de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vroeger VHM) is aangevraagd voor de bouw van 36 appartementen aan het rondpunt van de Gentsesteenweg (project Gentpoort) en voor 17 appartementen in de Meensestraat.

Maar om goed te zijn en om de wachtlijsten te halveren, moeten er eigenlijk een 500-tal sociale woongelegenheden in de huursector bijkomen in Kortrijk. Er is dus nog heel veel werk voor de boeg. Maar ik heb er als voorzitter goede hoop in dat de nieuwe directeur die Goedkope Woning onlangs heeft aangesteld, de maatschappij een nieuw elan zal geven. Of ik zelf voorzitter kan blijven, zal in de eerste plaats afhangen van de kiezers op 8 oktober. Het is mijn grote droom de pas begonnen vernieuwing te kunnen voortzetten.