08-08-07

Belastingsparadijsjes in Kortrijk?

 stasegemsestraat1

Wie zijn belastingsbrief enkele weken geleden heeft ingevuld, werd geconfronteerd met de codeposten 1396-2396: 'belastingvermindering voor uitgaven zone positief grootstedelijk beleid'. Dat is een heel interessante mogelijkheid om zijn personenbelasting te verminderen, tot 640 euro per jaar (en vanaf dit jaar tot zelfs 1280 euro per jaar). Voorwaarde is dat men vernieuwingswerken uitvoert aan zijn woning en dat die woning gelegen is in een zone die de minister heeft uitgekozen om er de vernieuwbouw te stimuleren. Die zones zijn afgebakend in 17 stadsgewesten over heel België. Kortrijk is bij die geselecteerde steden. De Kortrijkse straten waarvoor die bijzondere belastingsaftrek geldt, liggen alle rond de Vaart Kortrijk-Bossuit. Het stadsbestuur zou wel wat meer ruchtbaarheid mogen geven aan dat mooie voordeel voor mensen die in die straten hun woning willen opknappen. 

In ons moeilijke land is er 'stedenbeleid', een bevoegdheid van de Gewesten, en 'grootstedenbeleid', een bevoegdheid van de federale overheid. Zowel de Vlaamse regering (minister Marino Keulen, Open VLD) als de federale regering (nog eventjes minister Christian Dupont, PS) nemen initiatieven.  Misschien verschuift er wel wat bevoegdheid, àls er een nieuwe staatshervorming komt. In het kader van haar grootstedenbeleid heeft de federale regering in 2003 een vermindering van de personenbelasting ingevoerd voor wie investeringen doet aan een woning gelegen in een "zone voor positief grootstedelijk beleid".

Het is de voorganger van minister Dupont, Charles Picqué, ook PS, die de bewuste zones heeft vastgelegd. Hij heeft zich daarvoor gebaseerd op wetenschappelijke studies van de Vlaamse prof. Christian Kesteloot (de uitvinder van de achtergestelde buurten) en de Franstalige prof. Christian Vandermotten. Als men denkt aan 'grootsteden' in ons land komen eigenlijk alleen Brussel en Antwerpen in aanmerking, en met een beetje goede wil ook Gent en Luik. Maar aan die beperking heeft de federale overheid zich niet laten binden. De zones voor grootstedelijk beleid zijn uitgekozen in de 17 grootste stadsgewesten van België. In West-Vlaanderen zijn dat Brugge, Oostende en Kortrijk - Roeselare niet bijvoorbeeld. 

De zones zijn vastgelegd in 2003 voor zes jaar. In 2009 komt er een nieuwe vaststelling, als die fiscale stimulans ten minste niet wordt opgedoekt door de nieuwe regering of sneuvelt in de aangekondigde staatshervorming. 

Over welke zones gaat het in Kortrijk? Wel, de geselecteerde zone is heel merkwaardig. Wetenschappelijk verantwoord is de keuze zeer zeker: het gaat om straten met de armste bevolking van de stad - er zijn nog andere, maar die liggen meer verspreid. Maar de keuze is merkwaardig omdat ze ingaat tegen de prioriteiten van het gevoerde beleid van het stadsbestuur. Het stadsbestuur opteerde al onder de vorige coalitie om zijn inspanningen voor stadsontwikkeling te concentreren op de buurt van Sint-Elisabeth, Sint-Denijsestraat en Volksplein. De buurten vermeld in de ''Atlas van achtergestelde buurten' van prof. Kesteloot moesten (en moeten meer dan ooit) geduld oefenen. Het kan een zekere compensatie zijn dat precies die buurten kunnen profiteren van vermelde belastingsvermindering. 

Het gaat om de zone Venning-Veemarkt, het werkterrein van het buurtwerk met dezelfde naam. De straten zijn: Abdijkaai, Beeldhouwerslaan, Damastweversstraat, Deerlijksestraat (van nr. 2 tot 82), Gentsesteenweg (22-85), Groeningebeluik, Groeningekaai, Juweliersplein, Kunstsmedenlaan, Loodwitstraat, Pluimstraat, Schaekenstraat, Schildersstraat, Schuttersstraat, Sint-Janshof, Slachthuisstraat, Spinnerijkaai, Spoorweglaan, Stasegemsestraat, Tapijtenweversstraat, Tekenaarslaan, Vaartstraat, Veemarkt, Vennestraat, Verversstraat en Zwevegemsestraat (1-65).

Persoonlijk ben ik blij met die selectie. Niet voor niets heb ik jaren voor die buurten geijverd in het ter ziele gegane bewonerscomité Vaart. Dat belet niet dat er wel een en ander kan aangemerkt worden op het lijstje. Vooreerst is dat lijstje veel te kort. Er zijn nog buurten en straten in het "stadsgewest" Kortrijk die wel wat stimuli voor stadsvernieuwing zouden kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan de Sint-Antoniusstraat, aan het oude gedeelte van Overleie, aan de Stadebuurt in Heule, delen van Bissegem, Kapel ter Bede, enzovoort. Het is de opdracht van een actief stadsbestuur om bij de betrokken minister een lijst te gaan verdedigen die meer volledig is. Dat veronderstelt dat er eerst lokaal onderzoek wordt gedaan naar achterstelling op Kortrijks grondgebied.

Voorts ligt een groot deel van de geselecteerde straten in de sociale woonwijk Venning. Dat heeft weinig zin, aangezien huurders niet kunnen genieten van de belastingsvermindering. Alhoewel: sinds kort hebben sociale huurders het recht om de sociale woning die ze huren, aan te kopen.

Tot slot: de maatregel ter verbetering van achtergestelde buurten kan slechts ten volle effect hebben, als de bewoners op de hoogte zijn. Een kleine navraag bij enkele kennissen die in die straten een huis hebben gekocht dat zij aan het renoveren zijn, leert dat zij vergeten zijn het voordeel op te vragen bij hun belastingsaangifte. Toch is het voor jonge gezinnen op zoek naar een eerste woning wel nuttig te weten dat zij fiscaal voordeel kunnen doen met een woning te kiezen en op te knappen in een van die straten. Het stadsbestuur zou die informatie actief moeten verspreiden.

Schaekenstraat1