02-10-06

Fietsers winnen het pleit in O-L-Vrouwestraat

OLVstraat1

Bij de heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt er rekening gehouden met de wens van de fietsers om in tegenrichting naar de Grote Markt te kunnen rijden. Hoewel verboden, doet bijna elke fietser dat nu al. Het stadsbestuur dat het eerst anders zag, draait bij.

Ik beken dat ik elke keer als ik naar het stadhuis fiets, de wegcode overtreed. Komende van het Plein en de Groeningestraat rij ik rechtdoor de Onze-Lieve-Vrouwestraat in, de kortste weg naar de Grote Markt. En ik ben lang niet de enige fietser die daar een boete riskeert. Het is een beetje wringen en oppassen voor het eenrichtingsverkeer van auto's in de tegenrichting, maar precies omdat het zo smal is, matigen de wagens hun snelheid. En zeggen dat die smalle straat ooit gedeeld werd door auto's in beide richtingen èn de tram!

Binnenkort start een nieuwe fase in de vernieuwing van het historische stadscentrum: de heraanleg van Onze-Lieve-Vrouwestraat, Begijnhofstraat, Kapittelstraat, Pieter de Cockelaerestraat, omgeving OLV-kerk en riolering Begijnhofpark. De aangestelde ontwerpers, de vereniging NV Arcadis-Gedas - BVBA JPLX - bureau Michel Delvigne leverde al een eerste globaal schetsontwerp in. Op 22 augustus jl. keurde het stadsbestuur de schets goed op voorwaarde van: "parkeerplaatsen te voorzien in de O-L-Vrouwestraat en geen tweerichtingsverkeer voor fietsers".

Het stadsbestuur is intussen op zijn stappen teruggekeerd. Een nota van de stedelijke directie Mobiliteit en Infrastructuur deed hen inzien dat tweerichtingsverkeer voor fietsers in de O-L-Vrouwestraat essentieel is. Dat komt tot uiting in de vaststelling dat nu al veel fietsers het verbod on in tegenrichting te rijden negeren. Overigens heeft het stadsbestuur de fietsers zelf de pap in de mond gegeven. Bij de heraanleg van de aansluitende Groeningelaan is het vroegere eenrichtingsverkeer voor fietsers afgeschaft. Een fietsverbinding tussen het Plein en de Grote Markt in de twee richtingen ligt dus voor de hand.

Het ontwerperssyndicaat had dat ook zo geschetst. Dat mag dus zo blijven. In de O-L-V-straat komt een laad- en loszone van 12 meter en twee parkeerzones voor 12 stalplaatsen met telkens drie parkeervakken. Voor de fietsers komt er in tegenrichting een fietssuggestiestrook. De rijweg wordt uitgevoerd in asfalt, afgeboord door een greppel in mozaïekkeien. De parkeervakken krijgen de vorm van 'parkeerhavens', ingewerkt in de trottoirs, ook in mozaïekkeien. Visueel maakt dat de rijweg smaller, wat de verkeerssnelheid zal vertragen.

07:46 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk, verkeer, fiets |  Facebook |

14-07-06

Fietsersbond heeft verlanglijstje verkiezingen

De Fietsersbond van Kortrijk ijvert, met vallen en opstaan, voor meer veiligheid en comfort voor fietsers. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de vrijwilligersorganisatie een memorandum opgesteld: twaalf punten die de bond graag gerealiseerd zou zien door het komende stadsbestuur.

De Fietsersbond is een drukkingsgroep die hoe langer hoe meer serieus wordt genomen door de overheid. Zo wordt het Vademecum Fietsvoorzieningen goed in acht genomen door 'wegbeheerders'. De organisatie bestaat in plaatselijke afdelingen hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Ook in Kortrijk komt er, na een periode van moeilijkheden, weer geregeld een groep bijeen. Vanuit de praktijk signaleren de georganiseerde fietsers heel wat knelpunten aan het stadsbestuur.

En nu heeft de groep in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum opgesteld. het streefdoel blijft het fietsen in de stad aangenamer en veiliger te maken. Twaalf punten worden naar voren geschoven.

1. Fietsersbond Kortrijk wil dat de stad de oude fietsstallingen overal vervangt door nieuwe van het type Pedalo. De oude (zoals aan het open zwembad in de Abdijkaai) zijn een ramp voor fietswielen (zelf ondervonden!). Verlichte en overdekte fietsstallingen moeten er komen aan alle openbare gebouwen en het eerst aan sporthallen, zwembaden en ontmoetingscentra.

2. In de onmiddellijke omgeving van het geplande winkelcentrum van Foruminvest moet een bewaakte bovengrondse fietsenstalling komen.

3. De fietsdoorsteek Wolvenstraat-Loofstraat (alternatief voor de drukke Doorniksewijk) mag niet langer uitblijven. Nu eindigt het mooie fietspad op betonplaten.

4. Het Guldenspoorpad moet doorgetrokken worden naar Lauwe.

5. Er moet een veilige en bewegwijzerde fietsroute komen naar de Gavers.

6. De stad moet een specifieke onderhoudsploeg inzetten voor de fietspaden, het hele jaar rond (dat staat alvast in het sp.a-programma).

7. Er moet een netwerk komen van "weekend-fietsstraten": uitgekozen smalle wegen waarop auto's in het weekend minder welkom zijn.

8. Bij de heraanleg van de Oude Leieboorden mag een fietspad langs de historische Leie niet vergeten worden.

9. Op de Pottelberg moet eenrichtingsverkeer komen voor auto's, om ruimte te maken voor een fietspad.

10. Op de hoeken van de straten moeten fietsvriendelijke boordstenen komen.

11. Aan (in) het stadhuis moet de bewaakte fietsstalling een betere locatie krijgen.

12. De fietsvoorzieningen zijn nooit af en altijd zal er wel onderhoud en herstel nodig zijn. Het stadsbestuur moet blijvend oog hebben voor het wegwerken van fietsknelpunten.

Met het merendeel van die punten ben ik het volmondig eens. Als fietsfanaat ben ik trouwens lid van de Fietsersbond - kan ik iedereen aanraden, je krijgt er ook een degelijke fietsverzekering. Maar ik geef grif toe dat er heel wat actievere leden zijn dan jouw dienaar. Alleen bij de punten 9 en 10 frons ik even de wenkbrouwen. De lange Pottelberg veranderen in een eenrichtingsweg? Zal dat de auto's niet nog meer vrije baan geven om nog onaangepaster snelheden te ontwikkelen? En wat doe je met de andere richting; moet dat drukke verkeer door straten geloodst worden waar het nu nog rustig is? Ik ben niet helemaal overtuigd.

Fietsvriendelijke boordstenen? Zal dat het trottoirfietsen niet in de hand werken? Ik ben voor een zo groot mogelijk fietscomfort, maar ik ga daar niet zo ver in dat ik de fietsers elke kasseistrook wil besparen. Kasseien zijn niet alleen mooi, maar ze hebben ook een psychologisch snelheidsbeperkend effect.

Maar voor de rest krijgt het memorandum van mij 10 op 12. Is dat geen allergrootste onderscheiding?

Zie ook: http://www.fietsersbond.be

07:04 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, fiets |  Facebook |