28-09-06

Kioto op Overleie

overl1

In Kortrijk wordt voor de derde keer naeen een actie opgezet in een bepaalde wijk, Overleie nu, om de bewoners te helpen met energiebesparing. De vorige acties hadden als gevolg dat de mensen die meededen, voortaan 12 maanden elektriciteit en gas krijgen voor de prijs van 11 maanden. En het milieu vaart er ook wel bij. "Kioto" heet de stedelijke actie, met een knipoog naar Kyoto.

Kyoto is een stad in Japan waar in 1997 een wereldverdrag werd opgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Men spreekt soms ook van het Klimaatverdrag. De industrielanden kwamen er akkoord om minder broeikasgassen zoals CO² (in rook) door de schouwen te laten ontsnappen. Die gassen veroorzaken een grondige verandering van het klimaat en zouden op de duur kunnen leiden tot grote rampen.

De actie die milieuschepen Philippe De Coene nu al een drietal jaar op poten zet in Kortrijk, draagt de naam 'Kioto'. Dat staat voor "Klimaatplan is Ook Thuis Onmisbaar". Het is een project om gezinnen aan te moedigen ernstig te besparen op hun gas en elektriciteit. Dat is goed voor het milieu, maar eveneens voor de portemonnee van die gezinnen. De gemiddelde besparing per gezin bedroeg 9%. De eerste acties zijn gevoerd in sociale woonwijken (Sioenwijk en Kapel ter Bedehof), met medewerking van Goedkope Woning. De actie wordt nu voortgezet in andere wijken. Thans komt Overleie aan de beurt.

De actie bestaat uit drie onderdelen. De gezinnen die willen meedoen, krijgen een gratis energie-audit; dat is een onderzoek door een specialist om te zien hoe men met kleine ingrepen veel kan besparen zonder aan comfort in te boeten. Voorts krijgen de deelnemers een shoppingtas met daarop een reclameboodschap voor de Kioto-actie. het zijn tassen in katoen met lange handvaten. En ten slotte is er nog een aanmoedigingsgeschenk voor alle deelnemers, iets wat kan gebruikt worden om energie te besparen. De hele actie wordt begeleid door een team van de Bond Beter Leefmilieu (door de stad aangesteld voor 4.400 euro).

De actie past in de milieuovereenkomst die Kortrijk heeft afgesloten met het Vlaamse Gewest en die de stad aanzienlijke subsidies oplevert. De overeenkomst met Kortrijk gaat verder dan die met de meeste andere gemeenten. Ook de Federale Regering steunt het project: staatssecretaris Els Van Weert, spirit, geeft Kortrijk een toelage van 30.000 euro. Op het kabinet van de staatssecretaris werkt Kortrijkzaan Jan Dhaene, sp.a. Voorts doet ook Eandis, werkmaatschappij van Gaselwest, zijn duit in het zakje.

Voor de energie-audits is prijs gevraagd bij MilieuAdviesWinkel (Gent), Zonnewindt (Klerken) en BVBA E-Ster (Gent). Hoewel alle offertes voldeden, was die van E-Ster niet alleen het goedkoopst, maar ook het best: de deelnemende gezinnen krijgen van E-Ster zelf meetapparatuur ter beschikking. De opdracht wordt dan ook aan E-Ster toegewezen (12.100 euro).

Voor de shoppingtassen waren er offertes van Eurogifts (Wervik) en OSU International (Kortrijk). De Kortrijkse firma deed de gunstigste bieding en krijgt dan ook de opdracht (338,2 euro).

Voor de aanmoedigingsgeschenken dacht men eerst aan aankoopbonnen bij doe-het-zelf-zaken. Maar Gamma noch Brico-Plan-it vonden het de moeite waard om een offerte in te dienen. Daarom opteert het stadsbestuur voor een andere formule. De Directie Leefmilieu zal na een telefonische rondvraag zelf een waaier aan energiebesparende snufjes kopen bij Kortrijkse leveranciers. Er wordt gedacht aan spaarlampen, spaardoucheknoppen, tochtstrips enzovoort. Bij de lancering van het Kiotproject op Overleie zal het buurtcentrum, dat volop zijn medewerking verleent, een 'markt' organiseren waarop de deelnemende gezinnen iets gratis kunnen komen kiezen.