12-07-06

Electrabel bouwt windmolen op industrieterrein Heule

Als voorstander van windenergie ben ik blij dat er op het industriepark in Heule een windtubine komt. Electrabel heeft daartoe een aanvraag gedaan en het stadsbestuur geeft positief advies. Een bezwaarschrift van het vliegveld Bissegem-Wevelgem - het enige bezwaarschrift van het openbaar onderzoek - blijkt ongegrond. De beslissing over de bouwvergunning valt in Brugge.

Elektriciteitsproducent Electrabel, dringend op zoek naar mogelijkheden om te beantwoorden aan zijn groenestroomverplichtingen, gaat een windmolen bouwen op het industriepark in Heule. Het wordt een turbine op een mast van 100 meter met wieken van 80 meter. Het toestel heeft een vermogen van 2 mega-Watt. De molen wordt verankerd in een betonblok en zal kunnen bereikt worden over een bedrijfsweg in kiezel.

De bouwplaats komt aan de Izegemsestraat, ter hoogte van de oprit van de Ring R8. Het perceel ligt aan de achterkant van het bedrijf Mehui op 190 meter van de Ringlaan. Naar verluidt, wordt de productie van stroom met een windmolen beschouwd als een industriële activiteit die volkomen past op een industriegebied. Volgens de voorschriften van het gewestplan is een windturbine op die plaats zone-eigen.

De plaats die voor de windmolen is gekozen voldoet bovendien aan de Omzendbrief EME/2000.01. Aan alle randvoorwaarden van afstand van woningen, vliegroutes luchtvaart, ruimtelijke en landschappelijke elementen, het 'windplan Vlaanderen', de invloed op nabijgelegen natuur- en vogelrichtlijngebieden, wordt beantwoordt. Dit type van turbines moet minstens 250 meter afgelegen zijn van woningen. In de cirkel van 250 meter ligt welgeteld 1 woning, maar dat is een bedrijfswoning en de bewoners hebben geen bezwaar ingediend bij het openbaar onderzoek.

Voor het overige is de directie Stadsplanning en -ontwikkeling erg opgzet met de aanvraag. Ik heb nog maar zelden een zo positief advies gezien; ik deel hun mening. "De windmolen, als object op zich, is namelijk een goed voorbeeld van toegepaste spitstechnologie met een hoog designgehalte. Door de voorgestelde inplanting aan een oprit van de R8 gaat deze windmolen fungeren als een soort landmark, een duidelijk herkenningspunt langs de ringlaan. Hij is verenigbaar met de schaal en het karakter van de betrokken omgeving. De open ruimte wordt hierdoor geenszins aangetast." aldus de stadsdienst.

Uitbreiding vliegveld?

Tijdens het openbaar onderzoek kwam een enkel bezwaarschrift binnen, een van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Het vliegveldbestuur wil alle kansen open houden om te promoveren naar een hogere 'ICAO-code' en het 140 meter hoge obstakel zou daarvoor misschien in de weg kunnen staan. Neen, zegt het stadsbestuur: "De eventuele uitbreiding van het vliegveld en de overgang naar een hogere ICAO-code is niet aan de orde en gezien de huidige ruimtelijke context waarbinnen het vliegveld zich bevindt ook niet waarschijnlijk".

De manier waarop het stadsbestuur die "ruimtelijke context" beschrijft, verraadt dat het stadsbestuur de mogelijkheid van een uitbreiding van het vliegveld eigenlijk niet ziet zitten. Er wordt op gewezen dat de huidige bebouwing rond het vliegveld en nabije torens zoals die van de kerken van Bissegem en Wevelgem nu al hoger zijn dan de toegelaten profielen. Om in orde te zijn voor een uitbreiding van het vliegveld moeten een 30-tal hoge gebouwen ten noorden van het vliegveld tegen de vlakte, waaronder de toren van het Sint-Amandscollege. De windturbine komt op 4 km van het vliegveld. Als dat niet ver genoeg is, kunnen alleen windmolens gebouwd worden in het open landschap tussen Heule en Izegem in het noorden en in de open ruimte voorbij Bellegem in het zuiden: pas daar zouden die tuigen het landschap schenden.

Het stadsbestuur geeft het dossier een gunstig advies mee (27 juni 2006) en heeft het verstuurd naar de Provinciale Directie ROHM in Brugge.

Eerder al zette het stadsbestuur het licht op groen voor 4 windmolens op het nog te ontwikkelen hoogwaardig industrieterrein Deltapark aan de Oudenaardsesteenweg. Zie: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?date=20060127...