05-09-06

Jongeren op de bus voor de helft van de prijs

Een aloude eis van de Kortrijkse socialisten wordt ingewilligd. Jongeren van minder dan 25 kunnen voor de helft van de prijs op de bus. Stad Kortrijk legt bij. Dat voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van volgende week maandag. Een verkiezingsstunt? Duidelijk wel. Maar een van de betere, waar veel Kortrijkse gezinnen baat bij hebben. Hopelijk leert het de aankomende generaties de bus te nemen, in tegenstelling tot de oudere Kortrijkzanen die het verleerd hebben. Het verkeer en de woonsfeer in de stad kunnen er maar wel bij varen.

Maandag, 11 september, is de laatste gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen (8 oktober). Groot was de verwondering bij de sp.a-gemeenteraadsleden toen wij bemerkten dat schepen Leleu, CD&V, volgend punt op de agenda van de gemeenteraad had geplaatst: een bijleg van 50% door de stad op de busabonnementen van Kortrijkse jongeren van minder dan 25 jaar.

Al meer dan tien jaar dringen wij erop aan om de inwoners van Kortrijk te stimuleren tot busgebruik. In een interpellatie in de gemeenteraad noemde ik het ooit een helse cirkel. Doordat er zo weinig volk op de bus stapt in Kortrijk, is er ook geen noemenswaardige uitbreiding van het stadsbusnet. Dat is dan weer een van de redenen waarom onze stadsgenoten het verleerd zijn de bus te nemen. Ook toen het stadsbestuur besliste om samen met de schoolbesturen het busabonnement van hogeschoolstudenten in onze stad te betalen, drong ik aan op verbreding van de maatregel tot àlle jongeren.

In ons verkiezingsprogramma van zes jaar geleden vroegen wij goedkoper busvervoer voor de Kortrijkse jeugd. En in ons huidig verkiezingsprogramma, van sp.a-spirit, dat wij dagelijks verspreiden met honderden huisbezoeken, vind je zelfs bijna letterlijk het voorstel zoals het nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Om maar te zeggen dat wij compleet verrast zijn. Nog nooit werd een sp.a-voorstel zo vlug gerealiseerd in Kortrijk.

Buzzy Pazz

Wat houdt het voorstel in? Kortrijk verbindt er zich toe bij De Lijn om 50% te betalen van elk uitgereikt abonnement Buzzy Pazz van Kortrijkse inwoners. Alleen wie nog geen 25 is, kan zich een dergelijke, voordelige, Buzzy Pazz aanschaffen. Met zo'n abonnement kun je overal in Vlaanderen op de bus en de tram zonder te betalen.

Voor grote gezinnen is die inbreng van stad Kortrijk nog voordeliger. De Lijn zelf geeft immers korting voor verscheidene Buzzy Pazzen in één gezin. Een dergelijke Pazz kost tegen de volle pot (voor de eerste) 157 euro. De toelage van de stad bedraagt 50% en dat is 78,5 euro. Voor een tweede Buzzy Pazz in een gezin geeft De Lijn 20% korting. Na aftrek van de 50% van de stad, betaal je dan nog maar 62,8%. Vanaf het derde abonnement is het volledig gratis.

Begroting 2007

Die verstandige geste kost de stad 42.085,58 euro per jaar. Dat is in de veronderstelling dat het aantal Kortrijkse Buzzy Pazzen niet zal stijgen. Maar het ligt voor de hand - en het is te hopen! - dat de verkoop wel zal toenemen. Als de verkoop stijgt met de helft, is de kost voor de stad 63.128,37 euro.

Daarvoor staat nog geen krediet op de stadsbegroting. Maar geen nood, de maatregel gaat pas in op 1 januari 2007 en dus kan het ingeschreven worden op de begroting van volgend jaar. Dat zal dan wel moeten uitgevoerd worden door het nieuwe bestuur dat zal gevormd worden volgens de uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Men bindt dus de opvolgers.

Waarom dan die haast? Volgens de schepen is het de openbare vervoersmaatschappij De Lijn zelf die daarop aangedrongen heeft. Als de bevolking te laat wordt ingelicht over die buitenkans, bestaat het gevaar van een overrompeling van de diensten. Daarom gaat aan de invoering van die steunmaatregel een campagne van de communicatiedienst van de stad vooraf. Ik ben eens benieuwd of die campagne al zal starten voor 8 oktober. Toch maar oppassen met de regelgeving op de verkiezingsuitgaven.

Zie ook: http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/buzzypazz.asp . Mensen die ouder zijn dan 65 jaar, kunnen een gratis Omnipas aanvragen, waarmee ze ook over heel Vlaanderen kunnen rondfladderen op bus en tram. Voor de leeftijden tussen 25 en 60 en tussen 60 en 65 is er een te betalen Omnipas, maar het blijft voordelig. En wie het lef heeft om de nummerplaat van zijn auto in te leveren, krijgt gratis een Buzzy Pazz (indien jonger dan 25) of een Omnipas voor drie jaar cadeau. Wie laat zich verleiden?