23-02-08

Kortrijk geeft brandweerwagen weg aan Chileense pompiers

Brandweerwagen Kortrijk 1980

Het stadsbestuur heeft zopas beslist een defecte brandweerwagen weg te geven aan een organisatie die pompierwagens verzamelt voor brandweerkorpsen in Chili. Een cadeau van zowat 5000 euro aan de Fundacion Cooperadores y Amigos del Reino de Bélgica.

De pompiers van Kortrijk zitten al lang opgescheept met een brandweerwagen waarvan de waterpomp niet meer marcheert. Op het laatst werd het voertuig vooral van stal gehaald als signalisatievoertuig bij interventies op autowegen als er personen gekneld zitten in wrakken. De pomp was immers heel geschikt voor autobranden. Het gaat om een Mercedes-Benz 1319Y, 4 x 2, bouwjaar 1980. De defecte pomp en de rest van de opbouw zijn van de firma Etn. Pol Vanassche & Cie. Onder de motorkap zit  een V6- turbodieselmotor van 9.57 liter, met een vermogen van 140 kW (192 pk). Er is plaats voor een bemanning van 7 personen. Het gevaarte weegt 8050 kg en kan een mlaximumsnelheid halen van 100 km per uur.

De pompierwagen heeft een watertank van 2000 liter, een centrifugaalpomp, hogedrukhaspels (2x80 meter), straalpijpen van 45 en 70 mm, verdeelstukken, verminderingsstukken, opgerolde slangen, een standpijp en  hydrantensleutel, klein materiaal, een elektrogroep van 6kvA, een hydraulische groep, een waltherke, een zender-ontvanger, enzovoort. Al die gegevens zijn te vinden op de onvolprezen Kortrijkse brandweersite van brandweerman Bart Vandevenne, jammer genoeg niet meer geactualiseerd sinds eind 2004.

De directie Facility raamt de waarde van deze oldtimer op zowat 5000 euro. De stadsdienst stelde het stadsbestuur voor de keuze: ofwel weggeven ofwel verkopen aan een opkoper. Het is weggeven geworden.

De stad kreeg een verzoek van de Belgisch-Chileense organisatie Fundacion Cooperadores y Amigos del Reino de Bélgica (stichting coöperanten en vrienden het koninkrijk België). De organisatie wordt in Chili geleid door de voorzitter van de Kamer van Koophandel België-Chili en de Belgische Ambassade. Ze legt zich toe op het inzamelen van afgeschreven brandweermateriaal in België, dat ze daarna in Chili laat opknappen en ter beschikking stelt van Chileense pompierkorpsen. De Kortrijkse brandweer gaf positief advies voor die schenking. Ik had graag ook het advies gekend van de Noord-Zuidraad, maar blijkbaar heeft men dat hier over het hoofd gezien. 

Carlos Leiva Dewulf

In een brochure 'Uit het oog, in het hart - 10 jaar samenwerking Vlaanderen-Chili' (zie p. 38), een uitgave van de Vlaamse administratie in 2005, lees ik het verhaal achter die merkwaardige stichting. Initiatiefnemer was Carlos Leiva Dewulf, die als zoon van een Chilieense moeder en een in de jaren 40 naar Chili uitgeweken Oostendse vader, opgroeide in Conception. Op zijn 17de repatrieerde hij naar Antwerpen. Hij raakte er aan de slag als brandweerman in de Antwerpse haven. Als pompier zag hij dat er in België veel materiaal wordt afgedankt dat eigenlijk nog goed kan dienen, in arme dorpen en stadjes in zijn geboorteland Chili bijvoorbeeld. Door zijn werk in de haven kende hij de weg om zwaar materiaal te verschepen.

Die expertise was voldoende om met een paar vrienden de Cooperadores y Amigos op te richten halverwege de jaren negentig. Intussen vonden al ruim 200 brandweerwagens hun weg naar de Chileense collega's, en daarenboven ook heel wat ander gerief voor scholen, ziekenhuizen en andere hulpdiensten. Merkwaardig is de internationale samenwerking waarop het initiatief steunt. Een brandweerwagen op een boot naar Chili zetten kost ongeveer 3000 euro. Welnu, dat geld wordt in Chili zelf ingezameld door de betrokken brandweerkorpsen, met allerhande initiatieven bij de plaatselijke bevolking. En als die wagens daar aankomen, worden zij opgeknapt door de plaatselijke jeugd, vaak georganiseerd in jeugd-brandweerbrigades, die op die manier heel wat professionele ervaring kunnen opdoen.

Noord-Zuid-samenwerking: het is ook een kwestie van menselijke contacten. Mag een delegatie van de Kortrijkse pompiers binnen afzienbare tijd een bezoek brengen aan de collega's in Chili waar hun oude wagen zal rondtoeren?  

Carlos Leiva Dewulf
De initiatiefnemer van de Amigos: Carlos Leiva Dewulf
 
Oproep: kan mij iemand melden wat begot een Waltherke is?

03-08-06

Lecot levert brandweerkluizen voor diverse stadsgebouwen

Hoe kun je zien of een stadsgebouw belangrijk is? Kijk 3 meter boven de grond. Als je er een inox deurtje ziet, is het een belangrijk stadsgebouw: daar zit een 'brandweerkluis'. De Heulse firma Lecot mag een pak van die brandweerkluizen leveren en plaatsen, tegen een prijs die bijna 20% lager ligt dan de raming.

Een schitterend idee hoeft niet altijd high tech te zijn. Iemand kwam ooit op het idee om de brandweer een verzekerde toegang te geven tot belangrijke gebouwen door op een afgesproken plaats een kastje met sleutels in te bouwen. Alleen de brandweer kan het openen. De 'brandweerkluis' was geboren, een stevige trend in de hedendaagse brandbestrijding.

Reeds 14 stadsgebouwen zijn met zo'n discreet aangebracht kluisje uitgerust. Het gaat om inox kastjes in de gevel, met een cylinderslot. Alleen de Kortrijkse brandweerkorpsen beschikken over de juiste hoofdsleutel (loper). De plaatsing gebeurt in overleg met de dienst brandvoorkoming van de brandweer. Veelal is dat kastje 3 meter hoog ingewerkt, om vandalisme te vermijden. In die kluisjes vindt de brandweer de nuttigste sleutel van het gebouw in kwestie: zoals van de stookplaats, de liften, de machinekamer enzovoort. Op de begroting 2006 is daarvoor 5.000 euro ingeschreven.

De gemeenteraad zette op 10 april 2006 het licht op groen om dat geld aan te wenden. In uitvoering van die beslissing vroeg het stadsbestuur prijs aan volgende firma's: ABES Demeyere van Zonnebeke, Decabooter Sleutels van Kortrijk, Edwin Multi-Service van Menen, NV Lecot van Heule, A. Duyvejonck-Belaen van Kortrijk, en APlus Security van Menen. Alleen Lecot en APlus deden een offerte.

De firma Lecot van Heule bleek de laagst regelmatige inschrijver te zijn, met een prijs van 4.114 euro, of 847 euro lager dan de geraamde prijs. Lecot kreeg de opdracht dan ook gegund.

21-07-06

De kostprijs van een bedrijfsbrand in Aalbeke

De verwoestende brand bij Cold Store in Aalbeke mobiliseerde alle brandweerkorpsen uit de regio. Zij deden prachtig werk en behoedden de omgeving voor nog grotere rampen. De kosten van de brandbestrijding zijn evenwel zo hoog dat de ingeschreven kredieten op de stadsbegroting niet volstaan. Na de vakantie is een begrotingswijziging nodig om alle rekeningen te kunnen betalen en het materiaal dat in de blussingswerken is gesneuveld te vervangen. Maar ik denk niet dat iemand dat weggesmeten geld vindt.

Op 24 mei 2006 brandde het bedrijf Cold Store van Claude en Jochen Stroobant (geen familie van elkaar) tot bijna op de grond af. "Bijna tot op de grond" want onder de smeulende asse vond men nog intacte verpakkingen (die nadien aan het rotten gingen, maar dat is intussen opgeruimd). De succesvolle jonge firma legde zich toe op stockage en invriezen van voedingswaren voor derden. Door de brand gingen tienduizend paletten met zowat 1,2 miljoen kilo ijs, vlees, frieten en boter te niet. Ook de bedrijfsgebouwen, een investering van drie miljoen euro, verdwenen in de brand.

Op het moment dat de vettige producten vuur vatten, breidde de brand zich zeer snel uit. Alle middelen werden ingezet om de naburige huizen en nabijgelegen bedrijven te vrijwaren. Daartoe werden alle brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen. Even werd gevreesd dat een stroom hete gesmolten boter in de richting van het bedrijf Louis De Poortere zou lopen. Deskundig ingrijpen voorkwam dat een tank gevuld met 3000 liter gifitge ammoniak mee in brand zou vliegen.

De omvang van de brand was zo groot dat de Kortrijkse pompierskorpsen zelf niet voldoende blusschuim in voorraad hadden. De schuimautopomp van de Kortrijkse brandweer moest opnieuw gevuld worden met 1000 liter schuimproduct, geleverd door de collega's van Kuurne en Roeselare. Dat moet uiteraard teruggegeven worden.

Het brandweermateriaal had erg te lijden van de hevige hitte, het contact met het vervuilde bluswater en de vetneerslag. Veel van dat materiaal is nu defect of onherstelbaar beschadigd. Dat moet dringend vervangen worden - stel je voor dat er een nieuwe grote brand uitbreekt. Ook de interventiekledij werd zwaar beschadigd; veel pakken zijn niet meer waterdicht.

In de hele actie werden dag en nacht meer dan honderd pompiers ingezet uit verschillende korpsen. De nablussingswerken duurden vier dagen. Al die manschappen moeten bevoorraad worden. Ook die rekeningen moeten betaald worden. Zo zijn er broodjes besteld bij Sandwichbar Baskuul, drank bij Johan Gheskiere en maaltijden bij restaurant 't Hemelhof. Ook de vriendenkring Bijpost Bissegem en de verbroedering Bijpost Aalbeke (2e foto) dienden ticketten in.

Dat alles kost zoveel dat de kredieten op de stadsbegroting 2006 niet meer volstaan voor de rest van het jaar. Er komt dus in het najaar een wijziging van de begroting waarbij de brandweerkredieten (artikel 351/124-02) uitzonderlijk worden verhoogd met 10.684,40 euro.