20-05-08

Kortrijk steunt Bergen als culturele hoofdstad 2015 (en niet Mechelen)

mons1

Terwijl in Brussel de discussie over Bergen of Mechelen als Culturele Hoofdstad van Europa 2015 aan het ontaarden is tot politiek gekrakeel, heeft het stadsbestuur van Kortrijk, CD&V en OpenVLD, in alle gemoedsrust beslist zich achter Bergen te scharen. Daarmee neemt het stadsbestuur hetzelfde standpunt in als federaal premier Yves Leterme, CD&V. Een uitspraak van Leterme in die zin, leverde hem banvloeken op van heel de OpenVLD en van Vlaams minister Dirk Van Mechelen, OpenVLD, in het bijzonder. Uiteindelijk zijn het de Gemeenschappen die de knoop zullen doorhakken. Kortrijk staat klaar met een heel programma voor het geval de stad van Elio Di Rupo, PS, Bergen dus, het pleit wint.

Partner van Mons 2015

Kortrijk is door de stichting 'Mons 2015' aangezocht om partner te worden bij de kandidatuur van Bergen voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2015. De stichting draagt de artistieke en culturele verantwoordelijkheid voor het hele project. Daarvoor - en natuurlijk ook wel om de kandidatuur van de hoofdstad van Henegouwen te ondersteunen - zoekt de stichting partners in de provincie en verderop in het Waalse land en in de grensstreek met Frankrijk en het Vlaamse Gewest. Zo arriveerde Mons 2015 ook in Kortrijk.

Het stadsbestuur toont zich zeer bereidwillig. Stad Kortrijk gaat ermee akkoord om in Kortrijk zelf een of meer activiteiten te organiseren die deel uitmaken van het programma Mons 2015. Het stadsbestuur rekent daarvoor op initiatieven van Buda-Kunsteneiland en schuift bovendien zelfs een concreet evenement naar voren: de opening van de bibliotheek van de toekomst (die hopelijk tegen dan zal afgewerkt zijn). De Stedelijke Musea van Kortrijk zullen in hun werking deelnemen aan de geplande exposities rond het thema 'Saint Georges dans la peinture européenne'.

Een voorstel van Bergense kant is een educatief project "20 jaar in 2015", met taalgerichte uitwisselingen van scholieren tussen Vlaamse en Franstalige scholen. Mons 2015 belooft zijn deel in de kosten te dragen. Stad Kortrijk zal op zijn beurt bijdragen in het algemene communicatiebudget van Mons 2015.

Als Bergen effectief Culturele Hoofdstad van Europa 2015 wordt, komt er een meer gedetailleerde partnerovereenkomst.

Mechelen

Met zijn kandidatuur komt de stad van PS-president Elio Di Rupo in concurrentie met het Mechelen van OpenVLD-voorzitter Bart Somers. Nochtans zijn de kandidaturen nog niet officieel opgevraagd. Die eerste stap in de procedure moet genomen worden door de federale regering tegen eind 2008. De belangstellende steden hebben tien maanden de tijd om hun dossier in te dienen. In 2010 maakt een jury een eerste schifting tussen de gegadigde steden. Die jury bestaat uit 13 experten: 7 benoemd door het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie en het Comité van de Regio's, en 3 benoemd door de beide grote taalgemeenschappen van ons land (is dat geen discriminatie van de Duitstalige Gemeenschap?). Die jury krijgt negen maanden om zijn definitieve keuze te maken. En uiteindelijk is het de Raad van Europa die een stad formeel de titel van Culturele Hoofdstad van Europa toekent, in 2011.

In 2015 zijn België en Tsjechië aan de beurt om elk een culturele hoofdstad te hebben. In 2014 zijn dat Zweden en Letland, en in 2016 Spanje en Polen. In België staan we nog nergens in de procedure. De kandidaturen zijn nog niet opgevraagd. Precies vandaag, 21 mei 2008, buigt het Overlegcomité (waarin alle regeringen van ons land - de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen - gaan samenzitten) zich over die kwestie, die communautaire stekeltjes begint te vertonen. Op vraag van federaal premier Yves Leterme zou dat Overlegcomité zich akkoord moeten verklaren met het principe dat het nu de beurt is aan een Franstalige stad om culturele hoofdstad te worden. Datzelfde comité zou dan de tekst van de oproep voor kandidaten moeten opstellen. Vanavond weten wij wellicht meer.

De premier maakte zijn voorkeur voor Bergen een eerste keer bekend in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Ecolo-kamerlid Juliette Boulet. Leterme wees erop dat de vorige Belgische culturele hoofdsteden waren: Antwerpen (1993), Brussel (2000) en Brugge (2003, waarbij Bart Caron, nu Vlaams volksvertegenwoordiger voor VlaamsProgressieven, projectleider was).

Onmiddellijk stak in Vlaanderen en vooral bij OpenVLD een storm van protest uit. Vlaams minister Dirk Van Mechelen noemde het voorstel van Leterme een voorbeeld van "culturele wafelijzerpolitiek". Hij betoogde dat culturele hoofdsteden moeten worden aangeduid volgens de kwaliteit van hun dossier en niet op hun communautair bepaalde locatie". De Mechelse afdeling van OpenVLD ging nog verder in haar kritiek: "Moet Mechelen worden opgeofferd opdat Leterme vriendje met Di Rupo kan zijn?". Het grote nadeel van Mechelen zou zijn dat het te dicht bij Brussel ligt; bezoekers aan de culturele hoofdstad zouden te vlug afzakken naar de internationale aantrekkingspool Brussel in plaats van de ruimere regio van de culturele hoofdstad te verkennen.

Luik

Het is voorts niet uitgesloten dat ook nog andere steden een gooi doen naar de titel. In Namen gaan daartoe stemmen op. In Luik is er zelfs een comité Liége2015 opgericht, dat een massale petitie heeft gelanceerd. Initiatiefnemer is beeldend kunstenaar Alain ... 'De Clerck'.