14-09-06

Vernieuwing Cité Vuylsteke binnenkort afgewerkt

Sommige dossiers slepen toch wel wat lang aan. Een voorbeeld is de heraanleg van cité Vuylsteke, het beluik in Sint-Antoniusstraat. Vijf jaar na datum komt er nu toch opnieuw schot in de zaak. De gemeenteraad gaf zijn toestemming om voor zowat 116.000 euro werken uit te voeren. Er wordt ter dege rekening gehouden met de wensen van de bewoners.

Cité Vuylsteke is een steegje in de Sint-Antoniusstraat, een buurt vol arbeiderswoningen uit de 19e eeuw. Het beluikje had vroeger dubbel zoveel woningen als nu. Het bestond uit een dubbele rij huisjes aan weerszijden van een koer met dallen en kasseien. Het paalt aan het talud van de spoorweg Kortrijk-Gent.

Bij de aanleg, enkele jaren geleden, van het Guldenspoorfietspad langs de spoorwegberm, sneuvelden alle huisjes aan de spoorwegkant. Daardoor kregen de huisjes die met hun rug tegen de huizenrij van de Sint-Antoniusstraat staan, wat meer ruimte.

Op initiatief van het buurtwerk Venning-Veemarkt beloofde het stadsbestuur in 2001 het restant van het citeetje te herwaarderen. De woningen werden intussen opgekocht door het OCMW. De grond van de gesloopte kant werd groen ingekleed. Maar de bewoners waren een beetje kwaad dat die groenstrook middendoor werd gesneden door een afsluiting in Ursusdraad. Ze voelden het aan alsof ze opgesloten werden.

De verdere renovatie van het steegje lag lange tijd stil omdat eerst het vervallen pand in de Sint-Antoniusstraat, het gewezen café 'De rust der arbeiders', boven het gangetje naar de cité, moest gesloopt worden (fase 1). Dat is pas dit jaar kunnen gebeuren door de dienst Facility van de stad.

Pas in 2005 zette het stadsbestuur het licht op groen om voort te doen met de heraanleg. De directie Mobiliteit en Infrastructuur moest de plannen uitwerken voor de riolerings- en bestratingswerken en de directie Leefmuilieu voor groen en tuinhuisjes. Op 16 april 2006 werd een bewonersvergadering georganiseerd met OCMW-verantwoordelijke Dennis Hofman en stadsingenieur Frans Vandenbossche. De bewoners stemden in met het voorgelegde plan.

De groenstrook tussen het fietspad aan het spoorwegtalud wordt bij het beluik gevoegd: die verwenste afsluiting verdwijnt dus. Waar het afgebroken café stond aan de ingang van de cité, komt ook beplanting. De negen huisjes, die niet beschikken over tuin noch koer, krijgen elk een berging (tuinhuisje) op de koer van de cité (huurprijs: 2,5 euro per maand). De koer zelf wordt proper heraangelegd. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de riolering te vernieuwen.

Voor de riolerings- en bestratingswerken (fase 2) zal een beroep worden gedaan op het invoegbedrijf Clarus. Omdat de werken grotendeels gefinancierd worden met geld van het intussen opgedoekte Sociaal Impulsfonds, moeten de werken worden toevertrouwd aan bedrijven uit de sector van de sociale economie. Clarus is indertijd opgericht op initiatief van het OCMW en geeft langdurige werklozen de kans zich in te werken in allerhande bouwberoepen. Fase 2 kost 52.670 euro.

Voor fase 3, de groenaanleg en de tuinhuisjes, vraagt het stadsbestuur prijs aan twee beschutte werkplaatsen, Westlandia van Ieper en Mariasteen van Gits en aan de sociale werkplaats van De Poort. Dat is een opdracht van 63.303,45 euro.

Ik heb er in de gemeenteraad altijd op aangedrongen dat de stadsvernieuwing ook en vooral in de minder begoede buurten moest doorgevoerd worden. Dat is hier een goed voorbeeld. Maar er is meer van dat nodig. Ik moet altijd denken aan het Vandammebeluik op Overleie (Brugsestraat). De toestand is daar erger dan het ooit is geweest in cité Vuylsteke. En zo zijn er nog stadsdelen die meer aandacht behoeven. Een aandachtspunt voor de komende bestuursperiode!

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...