Resolutie gemeenteraad september 2011 voor verlaging prijzen gas en elektriciteit

Voorstel van resolutie

betreffende het prijzenbeleid van distributienetbeheerder Gaselwest

en het standpunt van de Kortrijkse vertegenwoordigers

in de bestuursorganen van Gaselwest

De gemeenteraad van Kortrijk stelt vast dat de distributietarieven voor gas en elektriciteit voor de Kortrijkse gezinnen onverklaarbaar hoger liggen dan in de andere Belgische steden (studie Test-Aankoop, september 2011). Bovendien liggen die erg uiteenlopende distributietarieven alle veel hoger dan in steden in het nabije buitenland. Die distributietarieven worden voor Kortrijk vastgelegd in de bestuursorganen van de intercommunale Gaselwest waarbij Kortrijk is aangesloten. In die bestuursorganen heeft de stad zijn vertegenwoordigers, die mee het prijsbeleid uitstippelen.

De gemeenteraad van Kortrijk verzoekt het stadsbestuur het nodige te doen om de Kortrijkse vertegenwoordigers in de bestuursorganen van Gaselwest de opdracht te geven redelijker distributietarieven te eisen. Redelijker distributietarieven zijn – gelet op het grote verschil met het buitenland – tarieven die de laagste in België gehanteerde tarieven benaderen.

 Daartoe vraagt de gemeenteraad:

  • dat het stadsbestuur een beargumenteerd standpunt ter zake uitwerkt;

  • dat standpunt ter discussie brengt in de gemeenteraad;

  • dat na goedkeuring van dat al dan niet door de gemeenteraad aangepast standpunt de vertegenwoordigers van Kortrijk de opdracht krijgen dat standpunt te verdedigen in de bestuursorganen van Gaselwest;

  • dat het stadsbestuur bovendien dat standpunt verspreidt onder de steden en gemeenten die mede-vennoot zijn van Gaselwest, met het oog op het behalen van een meerderheid in de bestuursorganen.

Gepost door Marc Lemaitre Permalink | Commentaren (2)

Commentaren

goed artikel en duidelijk verhaal.

Gepost door: Energie vergelijken | 23-09-14

goed artikel zeg, bedankt

Gepost door: gas en licht | 22-12-14

De commentaren zijn gesloten.