23-07-06

ZONDAG 23 JULI 2006: fotogenieke ruïnes bij de westelijke binnenring

Het onvermoede hoekje van vandaag betreft de laatste uitbreiding van het stadscentrum van Kortrijk. Tot nu lag een gebied zo groot als de helft van historisch Overleie verborgen tussen de zieltogende Kortrijkse haven en de Magdalenastraat. Het grootste stuk was in eigendom van de Belgische spoorwegen, maar ook het OCMW heeft er veel grond, een eeuwenoude erfenis.

De aanleg van de westelijke binnenring keert het gebied binnenste buiten. Voordat binnen afzienbare tijd het gebied wordt ingenomen voor nieuwe stadsfuncties, heb je er nu een uitgelezen kans om op ontdekkingstocht te gaan in eigen stad. Ik bleef plakken bij de ruïnes van het gewezen brandstofbedrijf Frans Dupont. Voor de liefhebbers van tot verdwijnen gedoemde onvermoede hoekjes: ga kijken en trek foto's. Er is niet alleen Duponts, maar ook de entrepots van de Spoorwegen, de loods van de Civiele Bescherming (die de Civiele Bescherming niet meer is), en een boel indiscrete inkijken op achterkanten van straten.

Westelijke Binnenring

Een paar weken geleden is de Westelijke Binnenring ingewandeld door het stadsbestuur vergezeld door een honderdtal buurtbewoners. De nieuwe weg, die loopt van het beroemde kruispunt Appel (zie http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...) achter het nieuwe gerechtsgebouw, over de Leie naar de Meensesteenweg. Dit nieuwe stuk binnenring (R36) moet het verkeer weghalen van de al te drukke verkeersader Beheerstraat-Noordstraat, twee woonstraten. De Westelijke Binnenring is gebouwd door het Vlaamse Gewest en is de belangrijkste compensatie die Kortrijk heeft verkregen voor de lasten van de gigantische Leieverbredingswerken in de stadskern.

Eigenaardig genoeg is die compensatie ook een van de oorzaken geweest van de vertraging die de Leiewerken hebben opgelopen. Onder het bewind van burgemeester Emmanuel de Bethune vroeg het stadsbestuur zich af of die westelijke ring niet beter nog wat verder westwaarts zou worden aangelegd. Men dacht toen aan de Karel de Goedelaan aan de overkant van de spoorweg naar Brugge. Precies daar wou de historische burgemeester Auguste Reynaert rond de vorige eeuwwisseling zijn "Westlaan" (Boulevard de l'Ouest) realiseren, maar dat is er nooit van gekomen. Het gebakkelei over dat alternatief deed maanden verloren gaan. In elk geval gaat dat nieuwe stuk van de R36 (de Kortrijkse stadsring, die in tegenstelling met de grote ring R8 geen autostrade is) op 8 augustus open voor het verkeer.

Daarmee wordt een omvangrijk gebied toegankelijk dat jarenlang verborgen lag. Het gaat vooral om gronden van de NMBS, die daar samen met de Douane en private transport- en expeditiefirma's heel wat activiteiten van goederentransport en in- en uitklaring ontplooide. Met de Europese gemeenschappelijke markt en de realisatie van het transportcentrum LAR (Lauwe-Aalbeke-Rekkem) verloor het gebied zijn belangrijkste functies. Ook het OCMW heeft daar nog verscheidene eigendommen. En dat is niet zo verwonderlijk aangezien het hele gebied oorspronkelijk eigendom was van de voorlopers van het OCMW.

De weide van Kortrijk Weide en de meers van de Meersstraat

De heel oude functie van het gebied kan je nog aflezen in de naam van de Meersstraat. De nieuwe naam die officieus door de stadsdiensten aan het gebied wordt gegeven, "Kortrijk Weide", heeft er ook mee te maken. Van in de duistere middeleeuwen lag daar de 'gemene weide', de 'meers' waarop de armen van Kortrijk wat vee konden laten grazen op de vochtige terreinen net buiten de stadsomwalling.

Die collectieve weide - wellicht waren er ook wat men later volkstuintjes is gaan noemen - was heel uitgestrekt. Rondom rond liep de "Dreve van de Armen van Cortryck". Die dreef, een met bomen beplante landweg, begon aan de Zandstraat, volgde de stadsomwalling waar nu de Beheerstraat te vinden is en maakte een bocht ter hoogte van de huidige Blekersstraat. Die Blekersstraat was toen veel langer en liep tot aan de Marksesteenweg over een u-vormig parcours. Ook de straat die nu de Karel de Goedelaan wordt genoemd aan de overkant van de spoorweg maakte deel uit van die lange Blekersstraat. Via de Marksesteenweg en de Magdalenastraat kwam men terug aan de Zandstraat.

Precies in dat gebied waarrond de 'Dreve' liep, werd ook de Kortrijkse leprozerie, de Grote Madeleene, gevestigd, met eigen groententuin. Al wat armenzorg was werd tijdens de Franse revolutie ondergebracht in instellingen waaruit heel veel later de Commissie voor Openbare Onderstand en nog later het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) groeide. Vandaar de eigendommen van het OCMW in het gebied.

In 1847 werd het gebied doormidden gereten door de aanleg van de spoorweg naar Brugge. Het stuk 'Dreve' (Blekersstraat) aan de overkant van de spoorweg werd de Karel de Goedelaan. Een dreef is het laatst overgebleven stuk Blekersstraat al lang niet meer. Maar misschien kan de verwachte ontwikkeling van Kortrijk Weide, met zeer veel groen, daar iets aan doen.

Blekers en botekopers

Overigens verwijst de naam Blekersstraat naar een economische activiteit die eeuwenlang heel belangrijk was in Kortrijk: het bleken van textiel. Op het einde van de Westelijke Binnenring, aan de overkant van de Leie, is trouwens nog altijd de Blanchisserie de Courtrai in werking (nu Masureel NV).

Blekersstraat en Meersstraat liggen loodrecht op de Beheerstraat. Ze zijn met elkaar verbonden door de Botenkopersstraat. De 'kopers' in die straatnaam waren niet uit op binnenschepen of jachtjes, maar op partijen vlas die klaar waren om doorverkocht te worden aan de vlasspinnerijen. Maar volgens mij moet het 'bote' zijn zonder 'n'; het is een verzamelnaam zoals 'groente'.

Voor de Botenkopersstraat is een tracé vastgelegd van de Meersstraat tot aan Kortrijk Haven aan de Leie. Maar de aanleg is beperkt gebleven tot aan de Blekersstraat.

Ontwikkelingsgebied

Voor het gebied van ruim 7 hectare dat nu ontsloten wordt door de nieuwe weg heeft de stad al geruime tijd een masterplan laten ontwerpen door sterarchitect Stéphane Beel (die ook zijn naam zette onder andere ontwerpen in Kortrijk zoals de Tacktoren en het nieuwe gerechtsgebouw). In dat plan suggereert hij om de monumentale Douane-entrepots te behouden. Ik hoop van ganser harte dat die wens uitkomt.

In dat gebied komt tegen 2010 een politiehoofdkwartier dat zal gedeeld worden door de lokale politiezone Vlas en de federale politie. Op de hogere gedeelten van het gebied komt er ruimte voor stedelijke functies zoals kantoren. In het lager gelegen gebied naar de Leie toe (de vroegere winterbedding van de rivier) komen een drietal woontorens, waarvan de allersjiekste met twee van zijn vier poten in het Leiewater zal baden.

Het gebied wordt ontwikkeld als parkgebied, met een weelde aan groen. Zelfs de ruime parkings zullen in de schaduw van bomen liggen.

Ruïnes Dupont

Voor liefhebbers van industriële archeologie bieden de blootgelegde terreinen nog eventjes verschillende buitenkansjes. Afhankelijk van de snelheid waarmee men het gebied bouwrijp zal maken, zullen de vele restanten van vroegere bedrijvigheid er verdwijnen.

Zelf ben ik in de ban gekomen van de ruïnes van de gewezen brandstofgroothandel van Frans Dupont, vroeger gelegen aan het uiteinde van de Blekersstraat, nu daarvan gescheiden door de Westelijke Binnenring. Gevestigd op gronden van het OCMW had de firma ook lange tijd een feitelijk monopolie van leveringen van steenkool en olie aan het OCMW.

De gebouwen, pompen en opslaginstallaties van Frans Dupont waren opgetrokken rond een soort erf aan de voet van de helling van de vroegere winterbedding van de Leie. Ze zijn al enkele jaren verlaten. Maar dat betekent niet dat ze helemaal leeg staan. In sommige gebouwen vind je nog de rekken en ander meubilair van de firma. Aan de achterkant van het administratiegebouw met appartement liggen pakken administratieve documenten door het venster gegooid ten prooi aan weer en wind.

De bovenste constructies zijn, wellicht bij de aanleg van de Westelijke Binnenring, gedeeltelijk gesloopt. Maar het lijkt alsof de bulldozers er plots de brui aan gaven. Of was het gewapende beton te sterk? In elk geval is het een schitterend decor voor bevreemdende foto's.

Ik vrees dat de Dupont-terreinen, met al die tonnen petroleum en kolen die er gestockeerd, behandeld en verhandeld zijn, grondig vervuild gaan zijn. Niettemin heeft de natuur in die enkele jaren het gebied opnieuw gekoloniseerd. Je vindt er heel wat planten die je elders in Kortrijk niet vaak tegenkomt. Zowaar liep ik er door een plek vol bosaardbeitjes.

Meer foto's op http://kortrijkonvermoedehoekjes.skynetblogs.be

 

22-07-06

KULAK bouwt bij

De KULAK verkreeg twee bouwvergunningen om bij te bouwen. De zwevende gang (die ze ginder "spina" noemen - 'ruggengraat'?) die de gebouwen A en B verbindt, mag doorgetrokken worden naar gebouw C. Er komt ook een nieuw gebouw, D. Achter het groen van de Etienne Sabbelaan bouwt KULAK een nieuwe studentenresidentie met 81 kamers. Spina en gebouw D worden ontworpen door Stéphane Beel. De residentie komt uit de tekenpen van de architecten Hans en Sarah Verplancke-Flebus.

Spina en gebouw D

De Katholieke Universiteit Leuven heeft indertijd (jaren 60) ruimschoots voldoende gronden aangekocht voor haar Kortrijkse vestiging op een helling van de Spoelberg. Zelf heb ik in de pioniersjaren nog college gelopen in de lokalen van het toenmalige Vormingsinstituut nabij de Rozentuin, Doorniksesteenweg. De ettelijke hectaren aan de steile Etienne Sabbelaan zijn nog verre van toegebouwd - hoeft ook niet naar mijn aanvoelen. Op het gewestplan staan ze ingekleurd als 'gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen'.

De gebouwen A (rectoraat en faculteit Rechten) en B (faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen) van de KULAK zijn met elkaar verbonden door een zwevende gang, een hoofdcirculatie-as die 'spina' (ruggengraat) genoemd wordt. Nu wil men die gang doortrekken naar gebouw C (faculteit Geneeskunde). De spina wordt met niet minder dan 121,5 meter verlengd. De gang is 4,08 meter breed en zijn dak is 6,85 meter hoog.

Het nieuwe "onderwijskundig" gebouw D wordt eveneens aangesloten op de verlengde spina. Het wordt een gebouw van 40,91 op 27,52 meter gelijkvloers en 41,10 maal 27,52 meter op de verdieping. Het gebouw zal 2 en hier en daar 3 bouwlagen tellen, met een maximale kroonlijsthoogte van 9,65 meter en afgewerkt met platte daken. Zoals voor gebouw B opteerde sterarchitect Beel, die ook het masterplan opstelde voor de hele KULAK-site, opnieuw voor licht gekleurde baksteen, gepolierde betonpanelen, aluminium schrijnwerk en stalen pilaren.

Al met al komt er 10.970 m³ universitaire ruimte bij, met 6 collegezalen (2 voor 20 personen, 3 voor 40, 2 voor 60 en een aula voor 150). Daarbij komt er ook een administratieve vleugel met werkplekken en onderzoeksruimten voor docenten, studiebegeleiders en onderwijsgerichte diensten. De toegang tot gebouw D gebeurt door de verlengde spina.

De directie Stadsplanning is enthousiast over het bouwplan: het past perfect in de omgeving en in het masterplan van Stéphane Beel. Het plan respecteert de zichtassen vanuit de Ambassadeur Baertlaan (de kam van de Spoelberg). De bouwhoogte blijft beperkt tot die van de aanpalende gebouwen. Ook de materiaalkeuze is assorti met het bestaande. En bovendien komen er 4 regenwaterputten, samen 75.000 liter, voor milieuvriendelijke aanwending als spoeling voor de toiletten.

Studentenresidentie

En dat is niet alles. Achter het groenscherm van de Etienne Sabbelaan - dat gelukkig behouden blijft - wil de KULAK ook nog eens een studentenresidentie bouwen (noemden wij dat vroeger niet een 'peda'?). Het wordt een gebouw met 3 en 4 bouwlagen met kroonlijsthoogtes van 9,25 en 12,15 meter. De technische verdieping bereikt een hoogte van 15,13 meter. Vooraan komt een stalling voor 82 fietsen. De residentie zal 81 studenten kunnen herbergen.

De gevel bestaat uit donkergrijs metselwerk, grijs gemoffeld aluminium schrijnwerk, kunstharsplaat met houtstructuur, ballustrades in gelaagd glas, lichtgrijze kunstharsplaat voor het technisch verdiep, gegalvaniseerd strekmetaal en zichtbeton. De nieuwe residentie wordt 1113 m² groot. Bovenop komen groendaken. De paden worden afgewerkt in waterdoorlatende klinkers.

Ook over dat bouwplan is Stadsplanning in zijn nopjes: "Het ontwerp beoogt een hedendaagse architecturale invulling in harmonie met de bestaande bebouwing op de universitaire campus. Het gebouw zal niet uitsteken boven de bestaande gebouwen met inbegrip van het Vlaams Kunststoffencentrum. Ook de hoogte van het hoger gelegen studentenhuis (22,11 meter) wordt niet overschreden. Bij de bouwvergunning preciseert het stadsbestuur dat er geen hoogstammige bomen mogen geveld worden zonder voorafgaandelijke vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.

Ik heb er niets op tegen dat de KULAK zijn infrastructuur verder uitbreidt, met duidelijke aandacht voor de omgeving. Wel vraag ik mij af of het niet tijd wordt dat de universitaire instelling de band met de historische stad wat aanhaalt, bijvoorbeeld door daar studenten te huisvesten en niet langer in 'the splendid isolation' op de Spoelberg.

21-07-06

De kostprijs van een bedrijfsbrand in Aalbeke

De verwoestende brand bij Cold Store in Aalbeke mobiliseerde alle brandweerkorpsen uit de regio. Zij deden prachtig werk en behoedden de omgeving voor nog grotere rampen. De kosten van de brandbestrijding zijn evenwel zo hoog dat de ingeschreven kredieten op de stadsbegroting niet volstaan. Na de vakantie is een begrotingswijziging nodig om alle rekeningen te kunnen betalen en het materiaal dat in de blussingswerken is gesneuveld te vervangen. Maar ik denk niet dat iemand dat weggesmeten geld vindt.

Op 24 mei 2006 brandde het bedrijf Cold Store van Claude en Jochen Stroobant (geen familie van elkaar) tot bijna op de grond af. "Bijna tot op de grond" want onder de smeulende asse vond men nog intacte verpakkingen (die nadien aan het rotten gingen, maar dat is intussen opgeruimd). De succesvolle jonge firma legde zich toe op stockage en invriezen van voedingswaren voor derden. Door de brand gingen tienduizend paletten met zowat 1,2 miljoen kilo ijs, vlees, frieten en boter te niet. Ook de bedrijfsgebouwen, een investering van drie miljoen euro, verdwenen in de brand.

Op het moment dat de vettige producten vuur vatten, breidde de brand zich zeer snel uit. Alle middelen werden ingezet om de naburige huizen en nabijgelegen bedrijven te vrijwaren. Daartoe werden alle brandweerkorpsen uit de regio opgeroepen. Even werd gevreesd dat een stroom hete gesmolten boter in de richting van het bedrijf Louis De Poortere zou lopen. Deskundig ingrijpen voorkwam dat een tank gevuld met 3000 liter gifitge ammoniak mee in brand zou vliegen.

De omvang van de brand was zo groot dat de Kortrijkse pompierskorpsen zelf niet voldoende blusschuim in voorraad hadden. De schuimautopomp van de Kortrijkse brandweer moest opnieuw gevuld worden met 1000 liter schuimproduct, geleverd door de collega's van Kuurne en Roeselare. Dat moet uiteraard teruggegeven worden.

Het brandweermateriaal had erg te lijden van de hevige hitte, het contact met het vervuilde bluswater en de vetneerslag. Veel van dat materiaal is nu defect of onherstelbaar beschadigd. Dat moet dringend vervangen worden - stel je voor dat er een nieuwe grote brand uitbreekt. Ook de interventiekledij werd zwaar beschadigd; veel pakken zijn niet meer waterdicht.

In de hele actie werden dag en nacht meer dan honderd pompiers ingezet uit verschillende korpsen. De nablussingswerken duurden vier dagen. Al die manschappen moeten bevoorraad worden. Ook die rekeningen moeten betaald worden. Zo zijn er broodjes besteld bij Sandwichbar Baskuul, drank bij Johan Gheskiere en maaltijden bij restaurant 't Hemelhof. Ook de vriendenkring Bijpost Bissegem en de verbroedering Bijpost Aalbeke (2e foto) dienden ticketten in.

Dat alles kost zoveel dat de kredieten op de stadsbegroting 2006 niet meer volstaan voor de rest van het jaar. Er komt dus in het najaar een wijziging van de begroting waarbij de brandweerkredieten (artikel 351/124-02) uitzonderlijk worden verhoogd met 10.684,40 euro.

15-07-06

ZONDAG 16 JUNI 2006: de libel op de mestvaalt

 
Het hoekje van vandaag zal niet lang onvermoed blijven. Als aantrekkingspunt voor een natuurgebied van 60 hectare zal het binnen afzienbare tijd uitgroeien tot een recreatieve attractie. Maar nu is de libel op de gewezen stort van Marke zo nieuw dat ik er wel even de weg naartoe wil wijzen. Het is een prachtige realisatie die de kritiek uit verschillende hoeken doet verstommen.
 
Voor meer hierover moet ik wat geduld vragen. Wij gaan er voor een dag of vier op uit, naar Barcelona. Donderdag vul ik dit stukje in. Geniet van de zomer!
 
 
De libel is te bereiken op het hoogste punt (de Schittenberg) van de Bosstraat, een zijweg van de Marionetten. Van daaruit vertrekkend kun je alle kanten uit voor wandelingen in het bucolische landschap.
 

23:24 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Geen tweede 'At The Villa' in Kooigem

Het stadsbestuur heeft een vergunning geweigerd tot regularisatie en uitbouw van dancing 'Lounge Oasis' (vroeger 'De Molentjes') aan de Doornikserijksweg in Kooigem. Dit, tot grote tevredenheid van de buurt. In de jaren 90 hadden de omwonenden veel last van weekenddancing 'At the villa', die hele stromen uitgaanders aantrok die veel hinder veroorzaakten in het landschappelijk waardevolle landbouwgebied.

Net voorbij de Legerstock in Kooigem, aan de Doornikserijksweg, is er al enige tijd een café dat wordt geëxploiteerd als weekenddanstent: 'Lounge Oasis'. De zaak heeft een vergunning als drankgelegenheid maar niet als dancing ("lokaal met dansgelegenheid"). Geconfronteerd met klachten van de omwonenden, vroeg de uitbater ter regularisatie een ruimere vergunning aan.

Zoals het hoort, won het stadsbestuur diverse adviezen aan en raadpleegde het de omwonenden in een openbaar onderzoek. Het gehucht 'De Molentjes' waarin de tot café omgebouwde villa is gelegen, is op het gewestplan een woongebied met landelijk karakter. De tot parking verharde tuin ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Het advies van de brandweer bevat een omvangrijke lijst uit te voeren maatregelen van brandvoorkoming. Vooraleer kan gedacht worden aan de uitbreiding van de zaak tot danstent moet de stookplaats gecompartimenteerd worden, moet er een betere evacuatiemogelijkheid gecreëerd worden, moet er veiligheidsverlichting komen, moet de elektrische installatie genormaliseerd worden, moet er een veiliger verwarmingsinstallatie komen enzovoort.

Van 16 maart tot 14 april 2006 liep een openbaar onderzoek. Daarop kwamen niet minder dan 34 bezwaarschriften binnen van omwonenden. Daarin stond onder andere te lezen dat de benaming 'zaal voor dansgelegenheid' een zwakke uitdrukking is voor een zaak die opent op vrijdag- en zaterdagnacht en soms ook op zondagnacht, van 23 tot een uur of zeven 's morgens. Op topmomenten trekt de omgebouwde villa 200 à 300 fuivers. Dat brengt bijna ononderbroken nachtelijke geluidshinder (die bonkende bastonen!). Lawaai is er ook op de parking en op straat door geschreeuw, discussies, dichtslaande portieren, gierende banden. Dancingbezoekers laten hun auto vaak op een hinderlijke manier achter op straat.

Mensen uit de buurt signaleren dat het dancingpubliek de dure drankjes in de villa ontwijkt door meegebrachte flessen in de auto's te consumeren. Dat daarbij snoeiharde muziek moet gemaakt worden, liefst met openstaande ramen, is blijkbaar een noodzaak. Afval zoals drankblikken, vodkaflessen, sigarettenpakjes enzovoort komen dan terecht op straat of in de tuinen van de buren.

De directie Leefmilieu (o.l.v. schepen Philippe De Coene, sp.a) acht de bezwaren gegrond. Een beperkt café of lounge-bar kan daar wel geduld worden: de omgebouwde villa heeft een commerciële oppervlakte van 100 m². Een dancing daarentegen past niet in die omgeving, waar wonen en agrarische rust moeten primeren. Het perceel waarop de zaak zich bevindt is veel te klein om, zeker bij druk bezoek, de hinder op eigen terrein te houden. De omgeving wordt daarvan het slachtoffer.

Het stadsbestuur besluit dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren - het is een 'zuiveringszone C -, op de natuur en op de mens door de gevraagde uitbating niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden. De vergunning wordt dan ook geweigerd.

In de jaren 90 berokkende een gelijksoortige boite, 'At The Villa', in de nabije omgeving veel hinder. Toen werd het proefondervindelijk duidelijk dat de lasten voor de buurt niet tot normale proporties beperkt bleven. Een andere dancing aan de Doornikserijksweg in Kooigem, 'The Soft', ging in 2001 in de vlammen op, na een aanslag met een molotovcocktail.

08:49 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (20) | Tags: kooigem, leefmilieu |  Facebook |

14-07-06

Fietsersbond heeft verlanglijstje verkiezingen

De Fietsersbond van Kortrijk ijvert, met vallen en opstaan, voor meer veiligheid en comfort voor fietsers. In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen heeft de vrijwilligersorganisatie een memorandum opgesteld: twaalf punten die de bond graag gerealiseerd zou zien door het komende stadsbestuur.

De Fietsersbond is een drukkingsgroep die hoe langer hoe meer serieus wordt genomen door de overheid. Zo wordt het Vademecum Fietsvoorzieningen goed in acht genomen door 'wegbeheerders'. De organisatie bestaat in plaatselijke afdelingen hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Ook in Kortrijk komt er, na een periode van moeilijkheden, weer geregeld een groep bijeen. Vanuit de praktijk signaleren de georganiseerde fietsers heel wat knelpunten aan het stadsbestuur.

En nu heeft de groep in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen een memorandum opgesteld. het streefdoel blijft het fietsen in de stad aangenamer en veiliger te maken. Twaalf punten worden naar voren geschoven.

1. Fietsersbond Kortrijk wil dat de stad de oude fietsstallingen overal vervangt door nieuwe van het type Pedalo. De oude (zoals aan het open zwembad in de Abdijkaai) zijn een ramp voor fietswielen (zelf ondervonden!). Verlichte en overdekte fietsstallingen moeten er komen aan alle openbare gebouwen en het eerst aan sporthallen, zwembaden en ontmoetingscentra.

2. In de onmiddellijke omgeving van het geplande winkelcentrum van Foruminvest moet een bewaakte bovengrondse fietsenstalling komen.

3. De fietsdoorsteek Wolvenstraat-Loofstraat (alternatief voor de drukke Doorniksewijk) mag niet langer uitblijven. Nu eindigt het mooie fietspad op betonplaten.

4. Het Guldenspoorpad moet doorgetrokken worden naar Lauwe.

5. Er moet een veilige en bewegwijzerde fietsroute komen naar de Gavers.

6. De stad moet een specifieke onderhoudsploeg inzetten voor de fietspaden, het hele jaar rond (dat staat alvast in het sp.a-programma).

7. Er moet een netwerk komen van "weekend-fietsstraten": uitgekozen smalle wegen waarop auto's in het weekend minder welkom zijn.

8. Bij de heraanleg van de Oude Leieboorden mag een fietspad langs de historische Leie niet vergeten worden.

9. Op de Pottelberg moet eenrichtingsverkeer komen voor auto's, om ruimte te maken voor een fietspad.

10. Op de hoeken van de straten moeten fietsvriendelijke boordstenen komen.

11. Aan (in) het stadhuis moet de bewaakte fietsstalling een betere locatie krijgen.

12. De fietsvoorzieningen zijn nooit af en altijd zal er wel onderhoud en herstel nodig zijn. Het stadsbestuur moet blijvend oog hebben voor het wegwerken van fietsknelpunten.

Met het merendeel van die punten ben ik het volmondig eens. Als fietsfanaat ben ik trouwens lid van de Fietsersbond - kan ik iedereen aanraden, je krijgt er ook een degelijke fietsverzekering. Maar ik geef grif toe dat er heel wat actievere leden zijn dan jouw dienaar. Alleen bij de punten 9 en 10 frons ik even de wenkbrouwen. De lange Pottelberg veranderen in een eenrichtingsweg? Zal dat de auto's niet nog meer vrije baan geven om nog onaangepaster snelheden te ontwikkelen? En wat doe je met de andere richting; moet dat drukke verkeer door straten geloodst worden waar het nu nog rustig is? Ik ben niet helemaal overtuigd.

Fietsvriendelijke boordstenen? Zal dat het trottoirfietsen niet in de hand werken? Ik ben voor een zo groot mogelijk fietscomfort, maar ik ga daar niet zo ver in dat ik de fietsers elke kasseistrook wil besparen. Kasseien zijn niet alleen mooi, maar ze hebben ook een psychologisch snelheidsbeperkend effect.

Maar voor de rest krijgt het memorandum van mij 10 op 12. Is dat geen allergrootste onderscheiding?

Zie ook: http://www.fietsersbond.be

07:04 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijk, fiets |  Facebook |

13-07-06

Nieuw politiehoofdkwartier tegen 2010

Het staat nu vast: de lokale en federale politie gaan hun hoofdkwartieren bijeenbrengen in hetzelfde complex. Het wordt een nieuwbouw op Kortrijk Weide; dat zijn de gronden die zijn vrijgekomen door de aanleg van de westelijke binnenring. Om fiscale en organisatorische redenen zal het Stadsontwikkelingsbedrijf van Kortrijk de grond kopen en het complex bouwen. Stad Kortrijk krijgt het gebouw in leasing, en zal het op zijn beurt doorverhuren aan beide politiekorpsen. Daartoe is vorige week een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Een ontwerper zal worden gezocht met een Europese aanbesteding voor architecten.

De huisvesting van de politie in Kortrijk is al een oud zeer. De lokale politie (politiezone VLAS) zit verspreid in verschillende gebouwen, die elk op zich verouderd en niet geschikt zijn voor efficiënt politiewerk. De federale politie hokt in de oude rijkswachtkazerne - het woord typeert het gebouw ten volle - in de Boudewijn IX-laan.

Eerder (2001) bestond een plan om de federale politie onder te brengen in een deel van een torengebouw dat het Ministerie van Financiën wou inplanten achteraan het nieuwe gerechtsgebouw, nabij Kortrijk Weide. Eventueel kon de lokale politie dan zijn intrek nemen in de rijkswachtkazerne, na grondige modernisering. Dat plan, uitgetekend in een masterplan van de architecten Stéphane Beel en Alain Bossuyt, stuikte ineen toen Financiën zijn gewaagde bouwdromen opgaf. Nog een geluk voor de Politiezone VLAS, die van dan af ook aanspraken kon maken op de woeste gronden tussen de Beheerstraat en de spoorlijn naar Brugge, Kortrijk Weide dus, ontsloten door de nieuwe westelijke binnenring.

De kogel is nu door de kerk. Vorige week hebben de lokale politie, de federale politie, Stad Kortrijk, de (federale) Regie der Gebouwen en het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) een akkoord gesloten dat moet leiden tot de bouw van een gezamenlijk politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide. Het wordt een complex van 20.000 m² vloeroppervlakte. Een vierde van de ruimten zal gemeenschappelijk gebruikt worden, zoals voor een collectief laboratorium, gezamenlijke cellen, een gedeelde ontvangstruimte en door beide te gebruiken vergaderzalen.

Beide korpsen hebben samen zowat 420 manschappen in dienst. Korpschef Stefaan Eeckhout heeft al laten weten dat hij absoluut geen voorstander is van een torencomplex, maar veeleer mikt op een heel toegankelijk, bescheidenheid uitstralend gebouw. Maar wetend dat er maar 6.000 m² bouwgrond ter beschikking is, zal er toch een verdieping of drie, vier moeten komen. Van groot belang is voor de korpschef de ruimte en de uitrusting voor de dispatching, wat hij "het hart van het hoofdkwartier" noemt. Die centrale dienst zit nu hopeloos benepen in de Oude Vestingstraat. Hij hoopt op een videowall met ruime schermen, om de verschillende bewakingscamera's goed te kunnen volgen.

Het betreft een investering van 20 miljoen euro (zonder BTW), te financieren door alle partners. Een juridische studie, besteld door het SOK, wees uit hoe men in dit dossier de voordeligste fiscale constructie kon opzetten. In uitvoering van die bevindingen wordt het SOK bouwheer. Het SOK zal het gebouw na voltooiing in leasing geven aan Stad Kortrijk. De stad zal dan het complex doorverhuren aan de federale politie en aan de Politiezone VLAS voor 20 jaar.

Eind juli moet de federale ministerraad zijn goedkeuring hechten aan het bereikte akkoord. Dan kan de Europese aanbesteding worden gelanceerd om de beste ontwerper te selecteren. De architecten zullen er beoordeeld worden volgens vier criteria. 60% van de beoordeling zal slaan op het algemene concept van het gebouw en 25% op de aandacht voor duurzaamheid en ecologie. De kostprijs van het gebouw en de erelonen tellen mee voor 10%, en ten slotte gaat 5% naar de aspecten timing en planning. Verwacht wordt dat de erelonen voor het architectenbureau zal oplopen tot 10 à 12% van de bouwkost.

Het SOK maakt zich sterk dat de bouwwerken kunnen starten in 2008. In 2010 zouden de flikken kunnen verhuizen.

Zie ook: http://www.stadsontwikkelingkortrijk.be

12-07-06

Electrabel bouwt windmolen op industrieterrein Heule

Als voorstander van windenergie ben ik blij dat er op het industriepark in Heule een windtubine komt. Electrabel heeft daartoe een aanvraag gedaan en het stadsbestuur geeft positief advies. Een bezwaarschrift van het vliegveld Bissegem-Wevelgem - het enige bezwaarschrift van het openbaar onderzoek - blijkt ongegrond. De beslissing over de bouwvergunning valt in Brugge.

Elektriciteitsproducent Electrabel, dringend op zoek naar mogelijkheden om te beantwoorden aan zijn groenestroomverplichtingen, gaat een windmolen bouwen op het industriepark in Heule. Het wordt een turbine op een mast van 100 meter met wieken van 80 meter. Het toestel heeft een vermogen van 2 mega-Watt. De molen wordt verankerd in een betonblok en zal kunnen bereikt worden over een bedrijfsweg in kiezel.

De bouwplaats komt aan de Izegemsestraat, ter hoogte van de oprit van de Ring R8. Het perceel ligt aan de achterkant van het bedrijf Mehui op 190 meter van de Ringlaan. Naar verluidt, wordt de productie van stroom met een windmolen beschouwd als een industriële activiteit die volkomen past op een industriegebied. Volgens de voorschriften van het gewestplan is een windturbine op die plaats zone-eigen.

De plaats die voor de windmolen is gekozen voldoet bovendien aan de Omzendbrief EME/2000.01. Aan alle randvoorwaarden van afstand van woningen, vliegroutes luchtvaart, ruimtelijke en landschappelijke elementen, het 'windplan Vlaanderen', de invloed op nabijgelegen natuur- en vogelrichtlijngebieden, wordt beantwoordt. Dit type van turbines moet minstens 250 meter afgelegen zijn van woningen. In de cirkel van 250 meter ligt welgeteld 1 woning, maar dat is een bedrijfswoning en de bewoners hebben geen bezwaar ingediend bij het openbaar onderzoek.

Voor het overige is de directie Stadsplanning en -ontwikkeling erg opgzet met de aanvraag. Ik heb nog maar zelden een zo positief advies gezien; ik deel hun mening. "De windmolen, als object op zich, is namelijk een goed voorbeeld van toegepaste spitstechnologie met een hoog designgehalte. Door de voorgestelde inplanting aan een oprit van de R8 gaat deze windmolen fungeren als een soort landmark, een duidelijk herkenningspunt langs de ringlaan. Hij is verenigbaar met de schaal en het karakter van de betrokken omgeving. De open ruimte wordt hierdoor geenszins aangetast." aldus de stadsdienst.

Uitbreiding vliegveld?

Tijdens het openbaar onderzoek kwam een enkel bezwaarschrift binnen, een van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV). Het vliegveldbestuur wil alle kansen open houden om te promoveren naar een hogere 'ICAO-code' en het 140 meter hoge obstakel zou daarvoor misschien in de weg kunnen staan. Neen, zegt het stadsbestuur: "De eventuele uitbreiding van het vliegveld en de overgang naar een hogere ICAO-code is niet aan de orde en gezien de huidige ruimtelijke context waarbinnen het vliegveld zich bevindt ook niet waarschijnlijk".

De manier waarop het stadsbestuur die "ruimtelijke context" beschrijft, verraadt dat het stadsbestuur de mogelijkheid van een uitbreiding van het vliegveld eigenlijk niet ziet zitten. Er wordt op gewezen dat de huidige bebouwing rond het vliegveld en nabije torens zoals die van de kerken van Bissegem en Wevelgem nu al hoger zijn dan de toegelaten profielen. Om in orde te zijn voor een uitbreiding van het vliegveld moeten een 30-tal hoge gebouwen ten noorden van het vliegveld tegen de vlakte, waaronder de toren van het Sint-Amandscollege. De windturbine komt op 4 km van het vliegveld. Als dat niet ver genoeg is, kunnen alleen windmolens gebouwd worden in het open landschap tussen Heule en Izegem in het noorden en in de open ruimte voorbij Bellegem in het zuiden: pas daar zouden die tuigen het landschap schenden.

Het stadsbestuur geeft het dossier een gunstig advies mee (27 juni 2006) en heeft het verstuurd naar de Provinciale Directie ROHM in Brugge.

Eerder al zette het stadsbestuur het licht op groen voor 4 windmolens op het nog te ontwikkelen hoogwaardig industrieterrein Deltapark aan de Oudenaardsesteenweg. Zie: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?date=20060127...