11-09-06

De sp.a-spiritlijsten zijn ingediend!

Zaterdag hebben wij de lijsten ingediend van sp.a-spirit - lijst 1 - voor de gemeenteraadsverkiezingen en de provincieraadsverkiezingen. De stembusslag kan beginnen. Wij zijn paraat. Veel schoon volk gezien op de rechtbank.

Zaterdag 9 en zondag 10 september konden de partijen die willen deelnemen aan de komende lokale verkiezingen tussen 13 en 16 uur hun lijsten indienen bij de voorzitter van het hoofdbureau op de rechtbank. Voor de gemeentelijst van sp.a-spirit (lijst nummer 1) dienden Roger Lesaffre, gemeenteraadslid en ikzelf, fractieleider in de gemeenteraad de lijst in. Voor de provincieraad stuurde sp.a-spirit provincieraadslid Els Maertens en gewezen Europarlementslid Jan Dhaene. Luc Debels, een van onze hoofdgetuigen, stond beide delegaties met raad en daad bij. De andere hoofdgetuige is Germain Coelembier, deken van de Kortrijkse socialistische gemeenteraadsleden, die jammer genoeg niet meer opkomt.

Op de foto's zie je ons glunderend op de trappen van de Kortrijkse rechtbank, in het harde middaglicht van de zomerse zaterdag.

Voor de VLD dienden voorzitter Wout Maddens en provincieraadslid Pol Hiergens de lijsten in. Voor Groen! was dat gemeenteraadslid Cathy Matthieu en provincieraadslid Mareen Lieveyns. De CD&V-N-VA-delegatie werd geleid door burgemeester Stefaan De Clerck en UNIZO-man Gerard Parmentier. 

Lijst gemeenteraad

De sp.a-spiritlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die wij hebben ingediend, wordt getrokken door ons boegbeeld Philippe De Coene (45), de eerste socialistische schepen in de stad Kortrijk. Na hem komt Vlaams parlementslid Bart Caron (50, Marke, spirit).

De volgende plaatsen worden ingevuld door de uittredende gemeenteraadsleden Hilde Overbergh (46, Kortrijk), Marc Lemaitre (55, Kortrijk, voorzitter Goedkope Woning) en Roger Lesaffre (57, onze stemmenkampioen uit Rollegem). Daarna komen de uittredende OCMW-raadsleden Els Maertens (41, Aalbeke, ook provincieraadslid) en Patrick Nuyttens (53, Heule) aan de beurt.

Bij de eerste tien, twee jonge kandidaten: Bert Herrewyn (27), educatief medewerker bij de Kreun, gewezen voorzitter van de jeugdraad en actief in de fair trade-beweging en Vredeseilanden, en Hanne Denoo (28), maatschappelijk werker bij het OCMW.

Spirit levert 6 kandidaten: na de eerder genoemde Bart Caron, komt er vanaf de 31ste plaats een blokje met vier kandidaten: Huguette Deloddere (39, Marke, zelfstandig styliste), Hilde Eggermont (40, Kortrijk, zelfstandig kinderverzorgster), Hilde Declercq (49, Heule, coördinator dienstencentrum OCMW) en Michel Samyn (49, Kortrijk, commercieel consulent bij De Post).

De lijst wordt geduwd door Eddy Van Lancker (50, uittredend gemeenteraadslid en intussen de nummer drie bij het nationale ABVV) op de 41ste plaats, Jan Dhaene (47) op de 40ste plaats en Piet Missiaen (45), uittredend raadslid voor Spirit op de 39ste plaats.

De kern van de lijst wordt gevormd door een blok jongerenkandidaten: vanaf de 21ste plaats Petra Demeyere (27, projectcoördinator), Inge Vervaecke (28, beleidsmedewerker), Kenzy Dekimpe (24, moreel consulente), Bouchra Tamimi Yousoufi (20, studente aan de Hogeschool Gent), Tomas Bulcaen (24, kabinetsmedewerker), Timothy Synhaeve (19, student KULAK en scoutsleider), Ruben Mayeur (25, historicus en nazaat van wijlen CVP-burgemeester Arthur Mayeur) en Wesley Bille (27, assistent Vrije Universiteit Brussel).

De allochtone gemeenschap is vertegenwoordigd door Sliman You-Ala (57, arbeider en bekend vanuit basketmiddens), de eerder genoemde Bouchra Tamimi Yousoufi en Lily Galstyan (40, vormingswerker, afkomstig uit Armenië).

Andere opvallende kandidaten zijn huisarts Gerrit Bostoen (57) en uitbater van jongerencafé Den Bras Pierre Lefebvre (43). Ik trek ook de aandacht op Luc Vanden Bogaerde, ooit stichter van het bewonerscomité Kameleon dat in de jaren 80 zo lang aan de bel trok bij het stadsbestuur tot Overleie werd betrokken in de stadsvernieuwing. bewonersparticipatie en socialisme van onderenuit, daar ben ik voorstander van en Luc heeft daarin zijn sporen verdiend.

Trouwe en hardwerkende partijmilitanten op de lijst zijn Mario Craeynest, Ronny Titeca, Marleen Opsommer, Martine Messiaen, Dorine Debusschere, Isabelle Lemaire, Christine Deprez en Caroline Decaluwé. Een bijzondere vermelding geef ik mijn vriend uit de wijkclub AC-Curieus Freddy Bossuyt, bediende en onvermoeibaar organisator.

Ten slotte is ook de aanwezigheid van een hele ploeg vakbonders van het ABVV vermeldenswaard. Naast al genoemde lijstgenoten, vermeld ik Ann De Deken (8ste plaats), Phyllis Roosen (13de) en Katy Ackeyn (30ste).

In totaal zijn er 21 mannen en 20 vrouwen, de gemiddelde leeftijd van de lijst bedraagt 42 jaar. Opvallend zijn de vele nieuwe namen op de lijst.

Lijst provincieraad

De ingediende lijst voor de provincieraad is compleet met 10 kandidaten. Het district Kortrijk omvat ook Kuurne, Lendelede, Zwevegem, Avelgem, Anzegem en Spiere-Helkijn.

Lijsttrekker is ABVV-kopman Eddy Van Lancker van Kortrijk, gevolgd door Sandra Platteau van Avelgem. Op de derde plaats staat Annelies Vandenbussche van Kuurne, juist voor Els Maertens, uittredend provincieraadslid van Aalbeke (Kortrijk). Anzegem (Vichte) vaardigt Sofie De Smet-Demurie af (5de plaats) en Lendelede Nina Verstraete (6). De 7de plaats wordt ingenomen door de groen-rode Zwevegemnaar Marc Claeys.  Zoals op de gemeenteraadslijst staat Jan Dhaene, even groen-rood, op de voorlaatste duwersplaats. Philippe De Coene is lijstduwer.

10-09-06

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2006: park of overstromingsgebied?

Heule is een groene deelgemeente van Kortrijk. Aan de noordkant is er de uitgestrekte open ruimte tussen de Kortrijkse agglomeratie en Roeselare-Izegem. Maar ook de kern van de Tinnekesgemeente heeft een fameuze groene long: het Kasteelpark in de winterbedding van de Heulebeek. Het park rond de niet helemaal te temmen waterloop wordt binnenkort onder handen genomen. Die dringende werken zijn een voorbereiding op een grondige renovatie later. Dit onvermoede hoekje is nu al een bezoek waard.

Parijse architect

Het Kasteelpark in Heule is de grote tuin van het 'kasteel' van Heule. Daar, op de plek waar ooit de oude pastorie stond, werd in 1874 een eerste landhuis gebouwd door notaris Lagae. De zeer rijke familie Goethals, die ook in Kortrijk stad een grote rol speelde, kocht de eigendom in 1882. De familie Goethals bezat ook het Heulebos (18 hectare).

Tot 1895 verbouwden zij het landgoed ingrijpend in eclectische stijl en lieten de tuin (3 ha) inrichten als park volgens de plannen van een Parijse architect. Achteraan het kasteel kreeg de tuin het uitzicht van een Engels landschapspark. Naast het kasteel werd een kleine tuin in Franse stijl aangelegd, maar de gemeente Heule maakte daar in 1965 een parking van.

In dat park stond een orangerie (tropische serre met warm water), gesloopt door de eigenaars in 1963. Het prieeltje en de paden zijn behouden, alsook de bruggetjes.

Gelegen op de lage linkeroever (stroomafwaarts bezien) van de waterloop, stond het park van in den beginne geregeld onder water. Eigenlijk is het een stuk winterbedding van de Heulebeek. Om het riviertje met zijn zotte kuren enigszins te bedwingen, werd centraal in het park een omvangrijke vijver uitgegraven. Er was zelfs een soort overloopsluis om bij hoge debieten de beek een beetje te ontlasten in de parkvijver. De meeste overstromingen doen zich voor onder invloed van de aanhoudende winterregens. Maar ook felle zomerstormen, zoals op 4 juli 2005, doen de Heulebeek soms uit haar oevers treden.

Kasteel en domein werden op 21 mei 1964 door de gemeente aangekocht. Het landhuis werd in gebruik genomen als gemeentehuis, de tuin als openbaar park. Na de fusie met stad Kortrijk kwam het kasteel ter beschikking van de culturele verenigingen van Heule. In 1967 verloor het park een strook aan de achterkant voor de aanleg van de Goethalslaan. Op 3 oktober 1971 werd precies 100 jaar na de geboorte van Stijn Streuvels - in Heule geboren en er werkzaam geweest als bakkersknecht - in het Kasteelpark het 'Nationaal Streuvelsteken" ingewijd: een op een sokkel geplaatste ronde structuur die aan een molensteen doet denken (beeldhouwer Jan Vandekerckhove).

Verjonging

Bij zijn aanleg moet het park een zonnige en luchtige locatie geweest zijn. Ik kan mij de glooiende gazons onder de jonge boompjes rond de glanzende vijver levendig voorstellen. De elegante bruggetjes onderstreepten de lichte sfeer van de 'lusttuin'.

Na 120 jaar is het park oud geworden. Sommige waardevolle bomen hebben een statig uitzicht gekregen. De 'dendrologische waarde' van de indrukwekkende moerascypres bij de vijver is onschatbaar. Maar in het algemeen geven de vele hoogopgeschoten bomen en het dichte struikgewas de tuin een al te somber aspect.

Bovendien hebben de steeds weerkerende overstromingen bepaalde beplantingen ernstig aangetast. Enorme beuken met hele kolonies zwammen tussen de worteltenen zijn boeiend om te bekijken, maar ik vrees dat die aantasting niet bevorderlijk is voor de stabiliteit van de parkreuzen.

Stad Kortrijk koestert al geruime tijd plannen om het park grondig te renoveren. Die verjonging is evenwel altijd weer uitgesteld omdat het Vlaamse Gewest had laten verstaan het overstromingsprobleem van de Heulebeek aan te pakken. Dat eeuwige uitstel leidt tot grote ergernis van veel Heulenaars.

Waterberging

De meningen over die overstromingen zijn trouwens grondig verdeeld. Volgens het decreet integraal waterbeheer (2003) wil het Vlaamse Gewest zoveel mogelijk ruimte laten aan het water door overstromingsgebieden in die functie te behouden. Plannen om de Heulebeek verder recht te trekken, werden daarom opgeborgen. De vraag is of een honderdjarig park nog kan beschouwd worden als een overstromingsgebied. Het park is trouwens beschermd als dorpsgezicht.

De Open Werkgroep Heulebeek opteert voor behoud van de functie waterberging in het park. De omvangrijke vijver kan deels die rol spelen, maar of dat voldoende is... ? Groen- en parkschepen Philippe De Coene, sp.a, wil niet dat het park wordt gedegradeerd tot bufferbekken. Hij blijft aandringen op gepaste maatregelen van het Vlaamse Gewest om die overstromingen te voorkomen. Volgens de schepen is de enige duurzame oplossing om overstromingen te voorkomen, de aanleg van een bufferbekken stroomopwaarts in Moorsele.

Het wachten moe en op aandringen van een groot deel van de Heulse bevolking start binnenkort een eerste fase van renovatie- en verbeterwerken. 31 problematische bomen (o.m. verschillende kaprijpe populieren op vraag van Monumenten en Landschappen) worden geveld en vervangen door 11 streekeigen bomen. De boomwortels worden uitgefreesd. Uit de vijver worden slib en vuilnis uitgebaggerd en verwerkt in de vijveroevers. De oever aan de kant van de Peperstraat worden versterkt met matten die begroeiing mogelijk maken. Om de plantenrijkdom te bevorderen wordt de bodem verbeterd met ingewerkte teelaarde, vulzand, groencompost, kalk en organische meststof. De vijvermuren worden verstevigd. De paden krijgen een nieuwe dolomietverharding. Er komen opnieuw zitbanken. De brug over de Heulebeek wordt vervangen; de brug over de vijver wordt hersteld en krijgt kastanjehouten relingen. Het speelplein dat nu in het meest zompige stuk van het park staat, wordt op een hogere en drogere plaats opgesteld. Het waterrijke natuurgebiedje in de dreef naar de Gullegemsestraat blijft behouden.

Het gaat om opdrachten met een totale kost van 129.876,87 euro.  

Voor meer foto's, zie: http://kortrijkonvermoedehoekjes.skynetblogs.be

09-09-06

Claude de stadsijker en John de arrondissementscommissaris

Voor twee stadsgebouwen heeft Kortrijk een huurder gevonden. De Stadswaag aan het Sint-Michielsplein wordt het nieuwe etablissement van spaghettikeizer Claude (tot nu Petit Paris). Het gewezen arrondissementscommissariaat wordt de zoveelste stek van John (nu Moriaanshoofd). Kortrijk wordt nog gezelliger!
 
Twee stadseigendommen zijn komen leeg te staan. In beide gevallen gaat het om waardevol bouwkundig erfgoed. In plaats van de gebouwen te verkopen, heeft het stadsbestuur een huurder gezocht. De operatie is wonderwel geslaagd. Beide panden in het hartje van de stad gaan volledig tot hun recht kunnen komen als horecazaak. Beide kasteleins hebben al meer dan hun sporen verdiend in het Kortrijkse caféleven. Ik kijk al uit naar de opening.
 
Arrondissementscommissariaat
 
Het eerste pand, het gewezen arrondissementscommissariaat, Groeningelaan 36, heeft de stad eerst nog willen verkopen. Maar daarvoor was de belangstelling (en de geboden prijs) ontoereikend. Eind 2004 besliste de gemeenteraad het roer om te gooien en het pand te verhuren.
 
Het neoclassicistische gebouw ligt in de onmiddellijke buurt van een publiekstrekker als de Groeningeabdij, in een van de historisch interessantste straten van Kortrijk. Het gebouw staat op de plaats waar eertijds de brouwerij was van de Groeningeabdij. Ook het interieur is de moeite waard: de salons zijn gedecoreerd in neo-Lodewijkstijlen. Ee, groot voordeel van het gebouw is dat het via een grote poort toegang kan geven tot het Begijnhofpark. Achteraan is er, na sloping van een reeks bijgebouwen, plaats voor een immens terras dat bovendien op het zuiden is gericht.
 
Kandidaat-huurders werden gewogen volgens twee maatstaven. De geboden huurprijs was van belang. Maar er werd ook gekeken naar wat men met het gebouw wou aanvangen. Het gebruik van het pand moest een verrijking zijn voor het stadsleven, cultuur en toerisme.
 

Twee kandidaten dienden zich aan: vzw Buda Kunstencentrum en het echtpaar John Deroo en Gwenda Verstraete. John Deroo, huidig uitbater van 't Moriaanshoofd in de Sint-Jansstraat, kreeg de voorkeur. Toch heeft het nog een jaar harde onderhandelingen gekost om tot een huurovereenkomst te komen. Dat contract wordt morgen in de gemeenteraad goedgekeurd.

John Deroo en echtgenote willen het monumentale pand inrichten als een horecazaak. Daarmee is John niet aan zijn proefstuk toe. Het Fonteintje, De Geit, De Duysent Perickels en 't Moriaanshoofd zijn zovele voorbeelden van zijn geslaagde initiatieven. Uit de keuze van verantwoorde namen en interessante panden blijkt zijn gevoel voor historische authenticiteit. Ook nu weer komt er niet alleen een gezellige pleisterplaats bij in het hartje van de stad, maar zal de zaak een versterking betekenen van de toeristische troef die het museum 'Kortrijk 1302' en het Streekbezoekerscentrum zijn. Meteen komt er in die stille hoek van de stad wat leven in de ... brouwerij.
 
Stadswaag
 
In het tweede pand, Rijselsestraat 22, huisde tot voor kort de toeristische dienst van Kortrijk. Die dienst is nu ondergebracht in het Streekbezoekerscentrum. In 2002 had het college van burgemeester en schepenen beslist een dossier te laten voorbereiden voor de verkoop van het gebouw Rijselsestraat 22/Sint-Michielsplein 5, de voormalige Stadswaag. 
 
Het gebouw is een stijlzuiver pand in Vlaamse neo-renaissance (architect Jules Carette?). Het werd gebouwd in 1904 na afbraak van een classicistische stadseigendom waarin vanaf 1867 de stedelijke Nijverheidsschool en de Tekenacademie waren ondergebracht. In de stadswaag werden gewichten en meters geijkt. Dat was een niet onbelangrijke dienstverlening in een stad waar bijvoorbeeld de edelsmeedkunst een grote bloei kende.
 
Het elegante gebouw met trapgevel en achthoekige hoektoren is een van de beeldbepalende panden van het Sint-Michielsplein. Het zou jammer geweest zijn dat er onoordeelkundige ingrepen aan zouden gebeuren. Daarom is het m.i. veiliger dat de stad het pand in eigendom houdt.
 
Hier ging het vlugger. De gemeenteraad besliste in mei jl. dat het gebouw niet verkocht maar verhuurd moest worden. Er werd een openbare oproep gedaan voor kandidaat-huurders. Hierop hebben zich twee gegadigden gemeld: Claude Dezitter en Rita Vandenbroucke, de uibaters van Petit Paris in de Wijngaardstraat, en het koppel Gabrou Gallo en Jamila Kasmi.
 
In een eerste ronde hadden Gallo-Kasmi het hoogste bod gedaan. Zij waren van plan een theesalon met sandwicherie uit te baten. Maar er was ook een tweede ronde voorgeschreven waarin de gegadigden uitleg moesten geven over hun plannen en eventueel een hoger bod konden doen. Behalve de huurprijs was ook voor dit pand de bestemming en de meerwaarde voor het stadsleven van groot belang.
 
In die tweede ronde daagden alleen nog Claude Dezitter en Rita Vandenbroucke op. Zij willen op het Sint-Michielsplein hun eetcafé voortzetten. Door het Foruminvestproject moeten zij binnen afzienbare tijd Petit Paris, een van de gezelligste terrassen van Kortrijk en befaamd voor zijn spaghetti en andere hongerstillers, verlaten. Zij hebben al een poging gedaan om de herberg Saint-Médard aan de O.L.Vrouwekerk over te nemen. Daarvoor hadden zij zelfs van de stad al de toestemming gekregen om een terras uit te zetten op het gazonnetje met uitzicht op de Gravenkapel. Maar dat project sneuvelde op de eisen van de biersteker-eigenaar.
 
De geboden huurprijs ligt ruim boven de schattingsprijs. Het schattige pand biedt mooie mogelijkheden voor een horecazaak. Ik stel mij wel de vraag hoe zij erin zullen slagen een even groot terras uit te zetten als bij Petit Paris. Het gebouw heeft aan de kant van het pleintje een deels met arcaden overdekt trottoir, waarop de tafeltjes en stoeltjes altijd in het droge zullen staan. Maar de rest van het trottoir is nogal smalletjes. Van mij mogen daar enkele parkeerplaatsen sneuvelen om een groter terras mogelijk te maken.

08-09-06

Zwaluwnesten met bouwpremie(tje) in Kortrijk

Eigenaars van panden waar zwaluwen tegen de gevel een nestje metsen, kunnen in Kortrijk een premie van de stad bekomen. Het is een poging om de dramatische vermindering van die vogelsoort om te buigen. Onlangs werden weer 20 van die 'bouwpremies' toegekend.

De zwaluwen, die ooit zeer algemeen waren in onze streek, zijn erg uitgedund. Op aangeven van Gaia en Natuurpunt is er in Kortrijk sinds vorig jaar een gemeentelijk toelagereglement tot het beschermen van huis-, boeren- en gierzwaluwen. Milieuschepen Philippe De Coene, sp.a, was met dat project een van de pioniers in Vlaanderen. Sindsdien is het reglement al door verschillende andere gemeenten gekopieerd.

Veel eigenaars vinden het niet proper als zwaluwen met modder en speeksel een nestje bouwen tegen de façade van hun pand. De diertjes zelf zijn wel zo proper dat zij hun uitwerpselen over de rand laten vallen. Een plankje onder het ingenieuze bouwsel van de vogeltjes kan het meeste vuil opvangen. Toch worden die zeldzaam wordende zwaluwnesten nog te dikwijls kapotgeslagen.

Om de eigenaars van panden met zwaluwnesten wat gunstiger te stemmen, kunnen zij een premie krijgen voor bewoonde zwaluwnesten, 25 euro per nest per jaar. Daartoe is op de begroting 2006 een bedrag ingeschreven van 2.500 euro. 

Onlangs heeft het stadsbestuur premies toegekend voor 20 zwaluwnesten. Het is opvallend dat die premies vaak naar dezelfde buurt gaan. Is dat omdat er veel zwaluwen geconcentreerd zijn in die buurten? Of komt het doordat de mensen het doorvertellen aan elkaar? Dat zou er dan op wijzen dat de premie nog wat beter bekendgemaakt moet worden.

De meeste premies gaan richting Heule (6). Het is een hoopvol teken dat er ook aanvragen zijn binnengekomen uit het hartje van de stad (Sint-Denijsestraat). Zelfs in het drukke stadsklimaat voelen de zwaluwen zich dus nog altijd thuis (4 aanvragen uit Kortrijk-stad). Voorts gaan er 3 premies naar Aalbeke, en telkens 1 naar Rollegem, Kooigem en Bissegem. Zijn de vogels die de lente aankondigen uitgestorven in Marke en Bellegem?

Volgende mensen helpen de huis-, boeren- en gierzwaluwen te overleven in onze stad en kregen dan ook de premie:

- mevrouw Hannelore Brulez , Izegemsestraat 192, 8501 Heule

- de heer Ignace Castel , Schreiboomstraat 36, 8510 Rollegem

- mevrouw Eliana Deflo , St. Godelievestraat 3, 8501 Heule

de heer Leopold Degraveleyn , St. Denijsestraat 61, 8500 Kortrijk

- de heer Roger Delchambre , Brumierstraat 4, 8511 Aalbeke

- de heer Georges Demuynck , Moeskroensesteenweg 34, 8511 Aalbeke

 - mevrouw Dorine Deprez , Guido Gezellelaan 40, 8501 Heule

- de heer Germain Desmet , Molentjesstraat 82, 8510 Kooigem

- domein Leiedal, Kruiskouter 50, 8501 Bissegem, 8501 Bissegem

de heer Paul Desmedt , Ronksdreef 5, 8500 Kortrijk

- mevrouw Dina Huyse , St. Denijsestraat 18, 8500 Kortrijk

- de heer Martin Ketels , Izegemsestraat 153, 8501 Heule

- mevrouw Els Lenez , Guido Gezellelaan 36, 8501 Heule

- mevrouw Ann-Sofie Maes , Toekomststraat 4, 8500 Kortrijk

- mevrouw Benedicte ’t Joen , Guido Gezellelaan 49, 8501 Heule

- familie Vanneste – Orroi, Brumierstraat 6, 8511 Aalbeke

07-09-06

Xavier Beyens ontwerpt verbouwing Hoeve Te Coucx

In de 60 hectare van stadsgroen Marionetten wordt een hoeve omgebouwd tot bezoekerscentrum: Hoeve Te Coucx. De studieopdracht voor die verbouwing is na grondige selectie toegewezen aan architect Xavier Beyens van Kortrijk. De ontwerpkosten bedragen 8% van de bouwkosten en worden geraamd op 46.090,74 euro.

In de groene bufferstrook tussen het in opbouw zijnde fusieziekenhuis AZ Groeninge en de E17 ligt een eeuwenoude hoeve: Goed Te Coucx uit de zestiende eeuw. Die strook van 6 hectare aan de voet van de Marionettenberg werd in 1999 aangekocht door het stadsbestuur van Kortrijk (10.130.000 frank). Het is een deel van het Groen Lint Zuid (thans Stadsgroen Marionetten) dat het Kennedybos moet verbinden met het stadsrandbos van het Vlaamse Gewest (Preshoek). Dat stadsgroen is een gebied van 60 hectare natuur en bos, bekroond met een paviljoen in de vorm van een libel op de Schittenberg (Bosstraat). Hoeve Te Coucx moet in dat wandel- en natuurontdekkingsgebied een bezoekerscentrum worden. Het Goed is beschermd als bouwkundig patrimonium door Monumenten en Landschappen.

De verbouwing van Hoeve Te Coucx zal naar raming 622.225 euro kosten. De Vlaamse Regering verbond er zich evenwel toe een subsidie te geven van niet minder dan 324.680 euro. Het Goed is een schilderachtig complex van diverse gebouwen achter een brede ringgracht. Het witte woonhuis is nog bewoond - en wordt bewaakt door een nijdig keffertje. In een eerste fase wordt de grote schuur (met paardenstal) heringericht tot een soort loft met inkomhal, informatie- en verkoopsbalie, expositieruimte, vergadermogelijkheden, leslokaal, kantoortje, sanitair, bergruimte en stalplaatsen voor fietsen en zwaar materieel. Ook het monumentale poortgebouw wordt aangepakt - het staat bijna op invallen.

Voor de ontwerpopdracht werden zes architecten aangezocht. Alleen de bouwmeesters Maarten Ternier en Xavier Beysens dienden een dossier in. De architecten Veerle Waegemans en Bureau Goddeeris lieten weten teveel werk te hebben. Ook architecte Sophie Lecot zag af van een offerte.

De ingediende kandidaturen werden grondig onderzocht. Beide beantwoorden aan de kwaliteitseisen en werden door diverse instanties onderzocht op hun positieve en negatieve punten. De eindevaluatie werd gemaakt door de stedelijke directie Facility na raadpleging van milieuambtenaar Lode Valcke en van Frederik mahieu van Monumenten en Landschappen, Brugge. In die beoordeling scoorde Xavier Beysens het hoogst. Hij kreeg door het stadsbestuur dan ook de opdracht toegewezen.

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/?number=1&...

06-09-06

Goedkope Woning Kortrijk bouwt weer

Gisteren is in het stadhuis van Kortrijk de aanbesteding gehouden voor de tweede fase van de verbouwing van de gewezen Drukkerij Soenen in de Vaartstraat. Bouwheer is de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning, waarvan ik voorzitter ben. Er komen 9 nieuwe appartementen. Vier daarvan zijn bestemd voor Den Achtkanter, een instelling die mensen zelfstandig helpt wonen. Voor Den Achtkanter wordt er ook een atelier gebouwd. Het gaat om een project van zowat een miljoen euro. De laagste inschrijver was het bouwbedrijf Himpe NV van Loppem (Zedelgem). De bouwwerken starten nog dit najaar.Ondanks dat project, blijft de nood aan meer sociale woongelegenheden in Kortrijk stad heel scherp.

Twee jaar geleden nam Goedkope Woning in de verbouwde, vroegere eigendommen van het staalboekbedrijf Soenen in de Kortrijkse Vaartstraat, 11 nieuwe appartementen in gebruik. Dat was de eerste fase van het project. Het pand, een complex waarin een drukkerij (nr. 18 en 20) was uitgebreid met de panden van twee oude cafés (De Roode Steentjes in nr. 22 en In de Stad Harelbeke in nr. 16) kocht Goedkope Woning aan in 1999. Het gaat om 10 a 85 ca in de onmiddellijke omgeving van het Plein en op loopafstand van de Grote Markt.

Gisteren werd de aanbesteding gehouden van de tweede fase van de verbouwingswerken: nog eens 9 appartementen erbij, plus een atelier en de afwerking van de gemeenschappelijke garage. De ramingsprijs was 956.823 euro (+ 6% BTW). Er dienden drie algemene aannemers een offerte in. Daarvan was Himpe NV van Loppem (Zedelgem) de laagste, met 1.113.564,25 euro. De werken zullen wellicht binnen enkele weken kunnen starten.

Voor die tweede fase is een samenwerking aangegaan met vzw Den Achtkanter, een instelling voor de begeleiding van volwassenen met verstandelijke beperkingen. De vzw huist met een van haar vestigingen, 't Nest, aan de achterkant van de vroegere drukkerij Soenen. Het atelier en 4 van de 9 appartementen worden in gebruik genomen door Den Achtkanter, voor begeleid wonen. Er komt eveneens een achteringang, die over het terrein van de vzw zal lopen en die zowel door Den Achtkanter als door de huurders van Goedkope Woning zal kunnen gebruikt worden. Op die manier krijgt het nieuwe wooncomplex een rechtstreekse verbinding met het Groeningepark.

Ontwerper van beide fasen is architect Julo Demeyere. Ook voor de tweede fase koos hij voor een verscheidenheid van appartementen. Zo zit er een 'duplex-appartement' tussen, een flat met verdieping. Aan de gevel zal niets meer veranderen, aangezien die al mooi en kleurrijk was afgewerkt in de eerste fase. De eerste fase is uitgevoerd door aannemer Coudron uit Ieper (728.168,55 euro zonder BTW), die deze keer geen offerte indiende.

Sociale woonnood

Die 9 extra appartementen (eigenlijk maar 5 sociale appartementen) zijn lang niet voldoende om de grote woonnood te lenigen in de Kortrijkse binnenstad. Goedkope Woning heeft ellenlange wachtlijsten. De wachttijd voor kandidaat-huurders is gemiddeld 2 jaar en 9 maanden, maar bepaalde categorieën, vooral de gegadigden voor een of twee slaapkamers, moeten veel langer geduld hebben. Het aandeel van de sociale huurwoningen in het totale woningenbestand in Kortrijk bedraagt 7% en dat is merkelijk lager dan in de meeste andere centrumsteden.

Goedkope Woning heeft nog een paar bouwprojecten op stapel staan. Een 'machtiging tot aanbesteding' (een noodzakelijke stap) bij de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vroeger VHM) is aangevraagd voor de bouw van 36 appartementen aan het rondpunt van de Gentsesteenweg (project Gentpoort) en voor 17 appartementen in de Meensestraat.

Maar om goed te zijn en om de wachtlijsten te halveren, moeten er eigenlijk een 500-tal sociale woongelegenheden in de huursector bijkomen in Kortrijk. Er is dus nog heel veel werk voor de boeg. Maar ik heb er als voorzitter goede hoop in dat de nieuwe directeur die Goedkope Woning onlangs heeft aangesteld, de maatschappij een nieuw elan zal geven. Of ik zelf voorzitter kan blijven, zal in de eerste plaats afhangen van de kiezers op 8 oktober. Het is mijn grote droom de pas begonnen vernieuwing te kunnen voortzetten.

05-09-06

Jongeren op de bus voor de helft van de prijs

Een aloude eis van de Kortrijkse socialisten wordt ingewilligd. Jongeren van minder dan 25 kunnen voor de helft van de prijs op de bus. Stad Kortrijk legt bij. Dat voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van volgende week maandag. Een verkiezingsstunt? Duidelijk wel. Maar een van de betere, waar veel Kortrijkse gezinnen baat bij hebben. Hopelijk leert het de aankomende generaties de bus te nemen, in tegenstelling tot de oudere Kortrijkzanen die het verleerd hebben. Het verkeer en de woonsfeer in de stad kunnen er maar wel bij varen.

Maandag, 11 september, is de laatste gemeenteraad voor de gemeenteraadsverkiezingen (8 oktober). Groot was de verwondering bij de sp.a-gemeenteraadsleden toen wij bemerkten dat schepen Leleu, CD&V, volgend punt op de agenda van de gemeenteraad had geplaatst: een bijleg van 50% door de stad op de busabonnementen van Kortrijkse jongeren van minder dan 25 jaar.

Al meer dan tien jaar dringen wij erop aan om de inwoners van Kortrijk te stimuleren tot busgebruik. In een interpellatie in de gemeenteraad noemde ik het ooit een helse cirkel. Doordat er zo weinig volk op de bus stapt in Kortrijk, is er ook geen noemenswaardige uitbreiding van het stadsbusnet. Dat is dan weer een van de redenen waarom onze stadsgenoten het verleerd zijn de bus te nemen. Ook toen het stadsbestuur besliste om samen met de schoolbesturen het busabonnement van hogeschoolstudenten in onze stad te betalen, drong ik aan op verbreding van de maatregel tot àlle jongeren.

In ons verkiezingsprogramma van zes jaar geleden vroegen wij goedkoper busvervoer voor de Kortrijkse jeugd. En in ons huidig verkiezingsprogramma, van sp.a-spirit, dat wij dagelijks verspreiden met honderden huisbezoeken, vind je zelfs bijna letterlijk het voorstel zoals het nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Om maar te zeggen dat wij compleet verrast zijn. Nog nooit werd een sp.a-voorstel zo vlug gerealiseerd in Kortrijk.

Buzzy Pazz

Wat houdt het voorstel in? Kortrijk verbindt er zich toe bij De Lijn om 50% te betalen van elk uitgereikt abonnement Buzzy Pazz van Kortrijkse inwoners. Alleen wie nog geen 25 is, kan zich een dergelijke, voordelige, Buzzy Pazz aanschaffen. Met zo'n abonnement kun je overal in Vlaanderen op de bus en de tram zonder te betalen.

Voor grote gezinnen is die inbreng van stad Kortrijk nog voordeliger. De Lijn zelf geeft immers korting voor verscheidene Buzzy Pazzen in één gezin. Een dergelijke Pazz kost tegen de volle pot (voor de eerste) 157 euro. De toelage van de stad bedraagt 50% en dat is 78,5 euro. Voor een tweede Buzzy Pazz in een gezin geeft De Lijn 20% korting. Na aftrek van de 50% van de stad, betaal je dan nog maar 62,8%. Vanaf het derde abonnement is het volledig gratis.

Begroting 2007

Die verstandige geste kost de stad 42.085,58 euro per jaar. Dat is in de veronderstelling dat het aantal Kortrijkse Buzzy Pazzen niet zal stijgen. Maar het ligt voor de hand - en het is te hopen! - dat de verkoop wel zal toenemen. Als de verkoop stijgt met de helft, is de kost voor de stad 63.128,37 euro.

Daarvoor staat nog geen krediet op de stadsbegroting. Maar geen nood, de maatregel gaat pas in op 1 januari 2007 en dus kan het ingeschreven worden op de begroting van volgend jaar. Dat zal dan wel moeten uitgevoerd worden door het nieuwe bestuur dat zal gevormd worden volgens de uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Men bindt dus de opvolgers.

Waarom dan die haast? Volgens de schepen is het de openbare vervoersmaatschappij De Lijn zelf die daarop aangedrongen heeft. Als de bevolking te laat wordt ingelicht over die buitenkans, bestaat het gevaar van een overrompeling van de diensten. Daarom gaat aan de invoering van die steunmaatregel een campagne van de communicatiedienst van de stad vooraf. Ik ben eens benieuwd of die campagne al zal starten voor 8 oktober. Toch maar oppassen met de regelgeving op de verkiezingsuitgaven.

Zie ook: http://www.delijn.be/vervoerbewijzen/buzzypazz.asp . Mensen die ouder zijn dan 65 jaar, kunnen een gratis Omnipas aanvragen, waarmee ze ook over heel Vlaanderen kunnen rondfladderen op bus en tram. Voor de leeftijden tussen 25 en 60 en tussen 60 en 65 is er een te betalen Omnipas, maar het blijft voordelig. En wie het lef heeft om de nummerplaat van zijn auto in te leveren, krijgt gratis een Buzzy Pazz (indien jonger dan 25) of een Omnipas voor drie jaar cadeau. Wie laat zich verleiden?

04-09-06

De Kreun verhuist kantoren naar stadscentrum

Muziekcentrum De Kreun mag zijn kantoren verhuizen van het jeugdcafé in Bissegem naar het verlaten gebouw van Radio2 op het Conservatoriumplein. Dat beslist de gemeenteraad in afwachting van de definitieve plannen voor de uitbouw van een muziekcentrum en andere ontwikkelingen (pendelaarsparking, nieuwe bibliotheek...) op het Conservatoriumplein. Eerder al gaf het stadsbestuur aan de concertorganisator de toestemming om de NMBS-loodsen op Kortrijk-Weide te gebruiken als tijdelijke concertzaal.

Het staat in de sterren geschreven dat het 'waaigat' van het Conservatoriumplein - eigenlijk nog altijd een bomkrater na de vernieling van de Kortrijkse gevangenis door de bombardementen van 1944 - binnen afzienbare tijd het toneel zal zijn van grootschalige initiatieven van de stad. Er is sprake van een (half)ondergrondse pendelaarsparking, een modern bibliotheekgebouw, een muziekcentrum, een concertgebouw in of aan het vroegere gebouw van Radio2, enzovoort. Maar zo heel erg concreet is nog niets. De projecten zitten nog in de studiefase. Het duurt allemaal wat lang, maar voor zo'n belangrijke aanvulling van de stedelijke infrastructuur kan men niet improviseren.

De uit een Bissegemse jeugdclub gegroeide belangrijke concertorganisator De Kreun kreeg in die omgeving eerder al (25 oktober 2005) van het stadsbestuur een voorwaardelijk opstalrecht op grond nabij het muziekconservatorium, voor de bouw van een hedendaagse concertzaal voor zowat 500 toehoorders. De stad behield zich evenwel het recht voor om een andere plaats aan te duiden voor de inrichting van die zaal. Alles hangt af van de studie die bezig is over het toekomstige gebruik van de hele site.

Voor De Kreun is dat uitstel van realisatie echter rampzalig. Het zou betekeken dat de concertorganisator, die onder meer zwaar wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap (minister van Cultuur Bert Anciaux, spirit) nog enkele jaren in zijn jeugdcafé in Bissegem zou moeten blijven. Volgens De Kreun zou dat "zeer nadelig" zijn "voor onze positie binnen de Vlaamse en internationale muzieksector" en zou dat "heel wat compromissen" vereisen "op het vlak van hygiëne en veiligheid". Met "compromissen" bedoelen ze eigenlijk ontoelaatbare toegevingen. De Kreun vraagt de stad dan ook om een tijdelijke concertzaal en tijdelijke kantoorruimte.

Het stadsbestuur toonde zich bereid op die dubbele vraag in te gaan. De Kreun kreeg de principiële toestemming om in de leegstaande NMBS-loodsen aan de nieuwe westelijke binnenring een tijdelijke concertzaal in te richten voor 500 personen. In diezelfde zaal zal op 8 oktober de stemmentelling gebeuren van de gemeenetraadsverkiezingen.

En volgende week maandag wordt aan de gemeenteraad een beslissing voorgelegd om De Kreun tijdelijk zijn intrek te laten nemen in kantoren op de derde verdieping van het vroegere radiogebouw op het Conservatoriumplein. De Kreun ondertekende al de gebruiksovereenkomst.