02-11-06

De Raadskelder wordt weer gewoon kelder van het stadhuis van Kortrijk

raadskelder3bis_edited

Het keldercomplex onder het stadhuis van Kortrijk is een zeer stemmige plek en wellicht het oudste deel van - als het al niet ouder is dan - het historische gebouw. Jarenlang werd de ruimte onder de bakstenen gewelven uitgebaat als herberg. Het was voor de gemeenteraadsleden - behalve dan die van christendemocratische strekking - een uitgelezen gelegenheid om even stoom af te blazen na de gemeenteraad. Na nieuwjaar worden er geen pinten meer getapt. Het stadsbestuur wil de kelder inschakelen in het stadhuisgebeuren. Ik zie niet direct een zinnige bestemming. Eigenlijk wel een beetje jammer.

Eigenlijk heeft het stadsbestuur al op 3 oktober jl. de beslissing genomen. Omdat er twijfel bestaat of het schepencollege daar zelf over kan beslissen, wordt aan de gemeenteraad gevraagd die beslissing te bevestigen. Het stadsbestuur nam zijn beslissing naar aanleiding van een vraag van de huurder van de Raadskelder, "brouwer" (die al lang niet meer brouwt, eigenlijk biersteker) NV Etablissementen A. De Grijse, om de bestaande handelshuur met nog eens 9 jaar te verlengen.

De brouwer heeft een beetje zijn hand overspeeld door te vragen dat die verlenging zou gebeuren "tegen dezelfde voorwaarden als voorheen". Nu moet je weten dat het gaat om voorwaarden vastgelegd in 1981! Na indexaties bedraagt de jaarlijkse handelshuurprijs, zoals bepaald door de gemeenteraad van 14 maart 1980 - o nostalgie! - amper 10.037,20 euro (BTW incluis). Gemiddeld brengt een cafetaria in stadsgebouwen de stad een dikke 17.700 euro op; de huur van de Raadskelder ligt daar ferm onder.

Eigenaardig is dat de Raadskelder al die jaren is "verhuurd". Cafetaria in stadsgebouwen worden al geruime tijd "in concessie gegeven". Concessiehouders zijn, veel meer dan huurders, gehouden aan strikte voorschriften en uitbatingsvoorwaarden. Het is de stad als concessieverlener die bijvoorbeeld bepaalt wanneer de tap moet lopen en wanneer de zaak moet gesloten zijn. Een van de recente problemen met de uitbating van de Raadskelder was precies dat de zaak in de week nooit meer open was.

Ik kan erin komen dat de vergoeding voor de stad zou moeten opgetrokken worden en dat er duidelijker afspraken zouden moeten komen over de uitbating van de herberg in de pittoreske krochten van het stadhuis. Maar of dat voldoende redenen zijn om die herberg te sluiten, betwijfel ik. Keren wij terug naar de lamentabele situatie van in de jaren zestigen zeventig toen "Het Kelderke" jarenlang opgesloten stond en gedegradeerd werd tot vergeetput voor allerhande materiaal en afval waar men geen blijf mee wist?

Het keldercomplex is een restant van kelders van diverse middeleeuwse stenen huizen die een voor een werden opgenomen in uitbreidingen van de schepenbank en later het stadhuis van Kortrijk. De oudste delen dateren uit de 12de eeuw en zijn opgebouwd in Doornikse kalksteen. Latere verbouwingen (13de eeuw) voegden daar drie middenzuilen in grèsgesteente uit Béthune (waarempel een Kortrijkse zusterstad) aan toe. Die pilonen dragen twee bakstenen gewelven. Een historisch konteverkeerde restauratie in 1980 (ontwerper Fred Sandra) liet veel authenticiteit uit het verleden verloren gaan, maar het (nep-)resultaat schiep wel een zeer stemmige ruimte.

Een van de grote argumenten om de herberg op te doeken is dat "deze caféruimte eigenlijk vervat zit in het stadhuiscomplex". Het stadsbestuur wil daar "elke handelsonderneming uitsluiten" met de bedoeling "die ruimte (opnieuw [sic]) te incorporeren in het stadhuiscomplex". Die argumenten gaan voorbij aan het feit dat die kelders al sinds mensenheugenis werden gebruikt als herberg. Meer zelfs, de herbergfunctie werd gezien als een essentieel onderdeel van het stadhuisgebeuren. Zo kun je in het Rijksarchief vinden dat het Kortrijkse Ambacht van de Zilversmeden van 1745 tot 1793 elk jaar zijn "rekeningen" liet voorlezen "in de herberg van de kelder van het stadhuis, De Raadskelder genaamd". Dat "opnieuw" klopt dus van geen kanten.

Ik ga er dus mee akkoord dat het contract met brouwer Arsène De Grijse niet wordt verlengd. Ik ben het niet eens met het uitgangspunt dat er geen handelsonderneming meer mag komen. Ik zou het doodjammer vinden als de mooie kelders "geïncorporeerd" zouden worden als stapelruimte. Als er geen kroeg meer komt, maak er dan een merkwaardige receptieruimte van.

Zie ook: http://kortrijkwatcher.be/?p=392

01-11-06

Oproep tot de lezers van voorbij Heulebus, 't Foreest en de Barrière de Fer

Pigeon

Soms krijg ik de indruk dat mijn stukjes nogal gelezen worden door mensen van buiten Kortrijk. Wellicht zijn daar heel wat uitgeweken Kortrijkzanen bij. Dat maakt mij nieuwsgierig. Wie zijn ze en waarom hebben ze de Groeningestad verlaten?

De sociologische oorzaken van de uittocht van velen uit Kortrijk interesseren mij, maar evenzeer de persoonlijke verhalen. Daarom deze oproep: lezers van buiten Groot-Kortrijk, laat eens iets van u horen. Waar bent u beland? Hoe en waarom hebt u elders uw geluk gezocht? Lukt het u een beetje? Welke indruk maakt Kortrijk bijvoorbeeld in Leuven of in Ouarzazate?

4,9% van de lezers van deze blog komen van buiten België. Het grootste deel daarvan zijn Nederlanders (3,4%). Van waar die Nederlandse belangstelling voor Kortrijk? Weinig interesse zie ik vanuit Marokko - ik blijf nochtans pleiten voor een 'stedenband' tussen Kortrijk en een Marokkaanse stad. Maar nog altijd is het aantal lezers uit Marokko drie keer zoveel als dat uit de Filippijnen - de stedenband tussen Kortrijk en wereldstad Cebu ten spijt.

Bijzonder nieuwsgierig ben ik naar twee geregelde bezoekers. Namelijk die bezoeker uit Zweden (met provider Swipnet) en die bezoeker uit de Verenigde Arabische Emiraten (met provider ETC). Kunnen wij geen elektronisch interviewtje regelen?

Lezers van buiten Groot-Kortrijk, laat eens iets van u horen. Mail: kortrijk@marclemaitre.be.

 

19:44 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: oproep |  Facebook |

Kinderkerkhof straks heraangelegd

kinkerkh

Het kindergrafveld op de stedelijke begraafplaats Sint-Jan krijgt een opsmukbeurt. Het is de volgende fase in de systematische renovatie van de oude begraafplaats van Kortrijk.

Sinds de ingebruikname van de nieuwe begraafplaats Hoog Kortrijk (Ambassadeur Baertlaan) hebben de Kortrijkzanen de keuze bij begrafenissen. Ook de oude stedelijke begraafplaats Sint-Jan (Meensesteenweg) blijft in gebruik. Schepen voor begraafplaatsen Philippe De Coene heeft er indertijd een erezaak van gemaakt om ook die oude dodenakker stap voor stap op te knappen. Reeds gerenoveerd zijn het erepark en de afsluitmuur. Thans komt het kindergrafveld aan de beurt.

De komende gemeenteraad keurt daartoe de opdracht goed. De vele bezoekers die vandaag hun overledenen een bezoek hebben gerbacht, hebben gezien dat het erg nodig is. De percelen met hier en daar een traditioneel hemelsblauw kruisje en veel engeltjes en beertjes, liggen er momenteel niet al te proper en verzorgd bij. Daarom worden de paadjes heraangelegd met kleiklinkers (zeg maar bakstenen). De grasstroken worden heringezaaid. Het grafveld wordt genivelleerd en afgewerkt met kiezel. En centraal komt er een rustelement.

Het gaat om een opdracht van 65.227,47 euro. Het stadsbestuur mag prijs vragen aan enkele gespecialiseerde aannemers.

Zie ook: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be/post/3043724/z...

 

23-10-06

Kortrijk, Kuurne en Lendelede betalen teveel voor zuinige Politiezone VLAS

Foto PZ VLAS
 
pzvlas1
Zoals in de twee voorgaande jaren boekte de Politiezone VLAS ook in 2004 een ferm financieel overschot. Die cijfers zijn pas nu bekend. Dat wijst erop dat de politie van de zone Kortrijk-Kuurne-Lendelede zuinig en efficiënt omspringt met de haar toegeschoven middelen. Maar het wijst er ook op dat de drie aangesloten gemeenten een pak teveel betalen: al meer dan 3 miljoen euro in die 3 jaar. Er zijn volgens mij geen goede motieven voor die 'speklaag' op kosten van de belastingbetaler. En daarmee is eens te meer bewezen dat de onheilsprofeten - "de politiehervorming zal de gemeenten stukken van mensen kosten" - in 2001 volkomen ongelijk hadden.
 
Pas vanavond wordt de 'rekening 2004' van de Politiezone VLAS voorgelegd aan de politieraad. Cijfers na de verkiezingen zijn een beetje zoals vijgen na pasen, maar omdat ze heel verhelderend zijn, geef ik ze toch mee. In 2004 blijkt de Politiezone VLAS 866.887,12 euro overschot te boeken na aftrek van de uitgaven van haar inkomsten. In 2002 (het oprichtingsjaar van de Politiezone) bedroeg het overschot 1,28 miljoen euro; in 2003 was dat 0,933 miljoen euro. Samen met de doorgeschoven overschotten van de jaren 2002 en 2003 sluit de rekening 2004 met een globaal overschot van 3.080.647,81 euro.
 
De totale uitgaven bedroegen twee jaar geleden 18.149.459,02 euro (ontvangen facturen). Dat is een pak minder (93,9%) dan voorzien in de begroting. Daarvan ging het grootste deel naar de personeelskosten: 15,573 miljoen euro. De werkingskosten vergden 2,342 miljoen euro, de uitgaven voor de vorming van de politiemensen 4.221 euro en de financiële kosten (leningskosten) 0,230 miljoen euro.
 
De totale inkomsten beliepen 18,971 miljoen euro (toegezegde toelagen en andere ontvangsten). Dat is bijna zoveel als verwacht (97,9%). 5,036 miljoen euro kwam van de federale overheid en daar mag je nog eens 339.512 euro bijtellen van het Boetefonds. De drie aangesloten gemeenten dokten 13,469 miljoen euro af: Kortrijk 11,681 miljoen euro, Kuurne 1,374 miljoen euro en Lendelede 0,413 miljoen euro.
 
Gezien het overschot van meer dan 866.000 euro lijkt de toelage van de drie aangesloten gemeenten mij te hoog. Zo kon Kortrijk, die het grootste aandeel in de dotatie betaalt, in 2004 meer dan 700.000 euro (toch een dikke 28 miljoen Belgische frank) bespaard hebben zonder dat de Politiezone in het rood zou geëindigd zijn.
 
Nonkels en tanten
 
Zoals gezegd, heeft de Politiezone in haar korte bestaan (opgericht in 2002) al een spaarboek aangelegd van meer dan 3 miljoen euro. Die geruisloos aangroeiende reserve is tot de laatste frank betaald door de belastingbetalers van de drie aangesloten gemeenten.
 
Er wordt gezegd dat dit geld gespaard wordt om toekomstige investeringen mee te financieren, zonder daarvoor leningen te moeten aangaan. Voor de bouw en de inrichting van een nieuw politiehoofdkwartier op Kortrijk Weide bijvoorbeeld. Ik kan daarmee niet akkoord gaan. Zelffinanciering is een goede financieringstechniek voor familiebedrijven. Maar een Politiezone is geen familiebedrijf waar een groot stuk van de overschotten buiten het bereik moeten gehouden worden van de nonkels en de tanten die zoveel mogelijk van de winst willen delen.
 
Een Politiezone is een openbare instantie bestuurd en gecontroleerd door een democratisch samengestelde raad en college. Het systematisch overschatten van de lopende kosten om overschotten opzij te kunnen zetten, is een vorm van sluipende besluitvorming. Op wat is de grootte van het gewenste jaarlijkse overschot berekend? Hoeveel reserve moeten wij bijeensparen en tegen wanneer? Als iemand het al weet: wie heeft daarover beslist? Dat is allemaal niet duidelijk. Op die manier wordt de democratische controle omzeild. Ik heb liever klare beslissingen over nauwkeurig berekende investeringen en over de wijze waarop men ze zal financieren.
 
Wanneer 2005?
 
In elk geval bewijzen de overschotten dat de nieuwe structuur van de politie niet zo rampzalig is voor de stadsfinanciën als burgemeester Stefaan De Clerck in 2001 stelde. De kosten van de politiehervorming riep hij in als een van de oorzaken van de slechte toestand van de stadsfinanciën van Kortrijk bij zijn aantreden. De organisatie van de Politiezone VLAS, heeft de stad, samen met Kuurne en Lendelede, inderdaad wat financiële inspanningen gekost (in 2001 kostte de politie stad Kortrijk netto 9,3 miljoen euro; in 2004 was dat, na aftrek van het Kortrijkse deel van het overschot: 10,9 miljoen euro). Maar dat is beduidend minder dan gevreesd en we hebben er een betere politie voor in de plaats gekregen.
 
Het is heel jammer dat wij die discussie over de werkelijke kosten van de politiehervorming niet hebben kunnen voeren in de voorbije jaren. De cijfers die wij vanavond bespreken in de politieraad betreffen bovendien nog maar 2004. Wanneer krijgen wij de afrekening van 2005? Ik hoop dat dit nog dit jaar is, zodat de nieuw samengestelde politieraad in 2007 kan starten met duidelijke gegevens over de financies. Voor de stadsbegroting 2007 zie ik alvast geen redenen om de dotatie aan de Politiezone op te trekken.

19-10-06

Blogvakantie

Ja, ik weet het, ik laat mijn oren hangen. Beetje blogvakantie genomen. Moest van iets bekomen...

Maar binnen enkele dagen, schiet ik weer in gang.

Na lang overwegen heb ik besloten op dezelfde lijn verder te gaan: nieuws brengen over Kortrijk. Weliswaar gekleurd nieuws, maar toch in de eerste plaats nieuws, berichten die ook bij niet-politici nieuwsgierigheid kunnen opwekken. Wat niet betekent dat ik niet zal uitkomen voor mijn gedacht.

Wel kan ik niet meer garanderen dat ik elke dag iets post. Ik moet dringend nog enkele uitgestelde klussen afwerken. Bijvoorbeeld een scriptie maken voor mijn rechtenstudie in Nederland, een andere uit de hand gelopen hobby. En gezin en vrienden vragen terecht ook prioriteit. Toch doe ik voort! 

15:51 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

13-10-06

Uitwaaien. Wie gaat er mee?

VL-Parlement

Met AC Curieus, een rode club in een volkse wijk (Langemunte), gaan we volgende week zaterdag op bezoek in het Vlaams Parlement. Iedereen mag mee. Het wordt een interessante en leuke uitstap naar de hoofdstad.

Ik sta op de affiche als gids, omdat ik, als ambtenaar (èn gids) van het Vlaams Parlement, de rondleiding zal verzorgen. En omdat ik al van in 1975 naar Brussel pendel, ken ik er wel genoeg interessante plekjes voor een plezierige stadswandeling. Met de nodige stops in een paar typische cafeetjes.

Wie mee wil, stuurt mij een mailtje (kortrijk@marclemaitre.be) of geeft mij een belletje (0473 38 26 47). Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Kunnen 500 gezinnen nu eindelijk hun geld terugkrijgen van Goedkope Woning?

gw06

In de loop van de 4 jaar dat ik voorzitter ben van Goedkope Woning, de sociale huisvestingsmaatschappij van Kortrijk, werd ik nu en dan aangesproken door een huurder met de vraag wanneer hij zijn teveel betaalde onroerende voorheffing zou terugkrijgen. Bij navraag bij de toenmalige directie kreeg ik altijd hetzelfde antwoord: "Och, dat gaat over niet veel geld en we betalen dat om de twee jaar terug". Begin dit jaar kreeg ik eindelijk de cijfers te pakken. En toen bleek dat het wel over veel geld ging en dat er al zes jaar niet was uitbetaald. Een voorstel van mij om het dan toch zo vlug mogelijk uit te betalen, werd door de CD&V-meerderheid in de raad van bestuur van Goedkope Woning tegengehouden. Ik hoop dat de mensen die er recht op hebben - velen weten dat niet eens - nu uiteindelijk toch binnen enkele weken hun geld zien.

Zowat 500 gezinnen hebben geld tegoed van Goedkope Woning Kortrijk. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft al van in 2000 niet meer de vermindering van onroerende voorheffing terugbetaald, waarop gezinnen met kinderen of mensen met een handicap recht hebben. Het gaat om een totaal bedrag van 332.293,20 euro.

 

De terugbetaling werd al die jaren verwaarloosd door de inmiddels vervangen directeur. Toen dat uitkwam, wou ik onmiddellijk die zware fout laten rechtzetten, maar de meerderheid in de raad van bestuur vond het niet opportuun om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen die uitbetaling te doen. Zelf vond ik het onverantwoord om de mensen nog langer te laten wachten op geld dat zij al jaren geleden moesten ontvangen hebben, ook omdat september voor de meeste gezinnen een dure maand is. Uit loyauteit aan de coalitie heb ik mij bij de beslissing van de meerderheid neergelegd. Maar ik hoop dat de wisseling van wacht aan het hoofd van Goedkope Woning geen belemmering wordt om aan de betrokken huurders te geven waarop zij recht hebben.

 

Huurders van een woning kunnen genieten van vermindering van onroerende voorheffing (voor kinderlast of handicap), maar moeten dat in de privé zelf aanvragen. In de sociale verhuur doen de sociale huisvestingsmaatschappijen daartoe de aanvraag. De maatschappijen krijgen die vermindering en storten die dan door aan de rechthebbende huurders (of verrekenen die in de huur). Bij Goedkope Woning is die doorstorting een laatste keer gebeurd in 1999 en sindsdien niet meer.

 

Het gaat om volgende bedragen:

    2000:           45.175,45 euro              (411 gezinnen)

    2001:           46.273,77 euro              (405 gezinnen)

    2002:           45.893,10 euro              (392 gezinnen)

    2003:           64.417,37 euro              (484 gezinnen)

    2004:           61.731,76 euro              (479 gezinnen)

    2005:           68.801,79 euro              (486 gezinnen)

Totaal:              332.293,20 euro

 

Daar zijn gezinnen bij die niet meer huren bij Goedkope Woning, die gescheiden zijn, waarin rechthebbenden overleden zijn, enzovoort. Vandaar dat het totale aantal rechthebbenden groter is dan 486. Veelal zijn de rechthebbenden niet op de hoogte van het geld (rond de 5.000 frank per jaar) dat zij nog tegoed hebben. Dat is slechts één uiting van het schromelijke gebrek aan informatie en communicatie dat de maatschappij al die jaren heeft geteisterd. In dit geval zijn de huurders ook financieel tekortgedaan. Tegen die en andere wantoestanden heb ik mij altijd verzet.

12-10-06

A fistfull of dollars (Per un Pugno di Dollari)

FistfullOfDollars2a

Ik val even uit mijn rol en mijn goede voornemens. Maar de gebeurtenissen na de gemeenteraadsverkiezing in Kortrijk wil ik toch even bespreken. En de coalitiewissel zal op de duur ook zijn gevolgen hebben voor de mensen.

Waarom doen de gebeurtenissen in Kortrijk na de gemeenteraadsverkiezingen mij onwillekeurig denken aan de eerste cultwestern van Sergio Leone (met die opzwepende muziek van Ennio Morricone): A fistfull of dollars (1964)? De CD&V heeft zich in haar partnerkeuze laten leiden door postjesbejag. De partij is wel haar meerderheid kwijt, maar het blijft een feit dat er zonder haar geen meerderheid kan gevormd worden. Dat is hèt politieke probleem in Kortrijk. Maar of de coalitiewissel de CD&V in de beste positie plaatst om haar verlies binnen zes jaar weer goed te maken, is maar de vraag. Ik denk van niet en ik ben daar helemaal niet rouwig om.

De CD&V heeft haar keuze gemaakt. De partij breekt een goedlopende samenwerking met de sp.a op en gaat een coalitie aan met de VLD. Men maakt geen mens wijs dat die keuze is gebaseerd op de frisse ideeën aan VLD-kant. Als de nieuwe coalitie er in de eerste drie jaar in slaagt die massa projecten uit te voeren die nu al in de steigers staan, dan zal dat een succes zijn. Voor veel okselfrisse initiatieven zal er geen plaats zijn.

De keuze is gebaseerd op een kille berekening van het aantal mandaten dat men zou moeten inleveren. Sp.a vroeg twee schepenen - wat minder is dan als men een evenredige berekening zou maken. VLD ging na wat pramen akkoord met een en een half. Doorslaggevend was dat men een half schepenambt minder heeft moeten afstaan aan die vreemde luizen in het CD&V-nest.

Bij de CD&V ziet men Kortrijk nog altijd als een exclusief christendemocratische burcht, waarin de andere strekkingen er maar voor spek en bonen bij lopen. Coalitiegenoten worden minder gezien als collega's, dan wel als een noodzakelijk kwaad, indringers die niet teveel 'koorde' mogen gelaten worden.

Daarmee is meteen het fundamentele politieke probleem van Kortrijk geschetst. Het volstaat niet de CD&V-meerderheid te breken. Er kan maar een volwassen debat ontstaan als de CD&V niet meer onontwijkbaar wordt als partner. Met 18 zetels op 41 kan er geen meerderheid zonder de CD&V worden gevormd. Met 14 zetels of minder, was er een alternatieve meerderheid mogelijk en waren de onderhandelingen helemaal anders verlopen.

Hoewel de CD&V in de voorbije verkiezingen in Kortrijk zeer zwaar verloor, kwam zij toch weer aan zet. CD&V had nog voldoende zetels in de gemeenteraad om zelf vrij de partner te kiezen om een meerderheid te vormen. De partij heeft die vrijheid ten volle benut. Ze hebben een soort 'openbare aanbesteding' uiitgeschreven: wie het minst vraagt, krijgt het partnerschap.

De manier waarop een en ander gebeurde, getuigt van weinig respect voor de toekomstige partner. Beide delegaties moesten zich begeven ten hove van Stefaan De Clerck. Een voor een werden zij onbewogen verhoord over wat zij de CD&V te bieden hadden en dan wandelen gestuurd met de mededeling dat men wel zou bellen als het nodig was. Sommigen menen dat men op die manier sollicitanten moet ontvangen, maar zo onderhandelt men niet met gelijken. Des te meer geldt dat voor de sp.a waaraan men toch zes jaar aan een stuk een loyale partner had: op geen enkel moment is ingegaan op een verzoek voor een ernstig gesprek over de toekomst van Kortrijk.

Dank zij die taktiek heeft de CD&V de buit binnen: zegge en schrijve een half schepenambt, drie jaar om een extra mandataris tevreden te stellen. Een magere buit, als je het mij vraagt. Het zou mij niet verwonderen dat de VLD binnen zes jaar het gros van de 'middengroepen' binnenhaalt. En wij van sp.a krijgen nu weer volop vrij spel om in concurrentie te gaan met de ACW-vleugel. Ik ben eens benieuwd in hoeverre die ACW-vleugel weerstand zal kunnen (of willen!) bieden aan de verdubbelde krachten aan de zijde van de middengroepen (Unizo en VLD).