12-05-07

Stefaan De Clerck laat de Kortrijkse gezinnen een miljoen euro teveel belastingen betalen

stoep

Op de gemeenteraad van 14 mei zal de progressieve fractie sp.a-spirit-Groen! het voorstel doen om de aanvullende personenbelasting te verminderen van 7,9 tot 7,4 %. Daardoor zou de Kortrijkse bevolking zowat 1,1 miljoen euro minder belastingen moeten betalen. De financiële situatie van Kortrijk is immers zo stevig dat de stad zich gerust een belastingsvermindering kan permitteren, zelfs al zou het huidige bestuur beslissen meer te gaan investeren - er staan trouwens bedroevend weinig werken op de begroting voor het lopende jaar. Dat blijkt uit de cijfers van vorig jaar, waarvan de afrekening maandag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Uitstekende financiële uitgangspositie

2006 was het laatste jaar van het CD&V-sp.a-bestuur in Kortrijk. De begrotingsrekening 2006 van stad Kortrijk vertoont een positief resultaat van 8.429.208,19 euro. Dat is het hoogste overschot van de voorbije bestuursperiode. Weliswaar waren er vorig jaar voor 11,7 miljoen euro uitzonderlijke inkomsten (door de verkoop van Electrabel-aandelen voor 3,6 miljoen euro, de uitkering van de reserves van Gaselwest voor 4,5 miljoen euro en de beursgang van Telenet voor 5,5 miljoen euro). Maar die financiële gelukslag is uit het begrotingsresultaat weggegomd met netto-overboekingen (15 miljoen euro) naar de investeringen en de reserves van de stad.

Door een voorzichtig beleid heeft de vorige bestuursploeg, waarvan de sp.a deel uitmaakte, een riant starkapitaal bijeengespaard voor het huidige bestuur, waaruit de sp.a is verwijderd. Helemaal anders dus dan de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin de vorige ploeg in 2001 begon. In 2001 bedroegen de reserves hoop en al 64.000 euro (och arme 2,6 miljoen frank). De financiële reserves van de stad bedragen momenteel 17,5 miljoen euro (meer dan 700 miljoen frank) en daar komt in 2007 nogmaals 5 miljoen euro netto bij.

Desondanks een investeringsstop

Ondanks die goede financiële startpositie is de nieuwe bestuursploeg niet ernstig aan het investeren gegaan in zijn eerste jaar. Zelfs na de wijziging van de begroting 2007 na verwerking van de resultaten van vorig jaar, neemt het huidige bestuur zich voor om amper 33 miljoen euro te investeren. Vorig jaar begrootte Kortrijk, met de sp.a in het schepencollege, niet minder dan 60 miljoen euro. Daarvan is er voor 43 miljoen euro vastgelegd. De resterende 17 miljoen euro werden doorgeschoven naar dit jaar. Dat betekent dat er dit jaar slechts voor 16 miljoen euro nieuwe werken op de begroting is ingeschreven. Dat is bedroevend laag in het licht van de stevige stadsfinancies.

Bijzonder pijnlijk voor de Kortrijkse bevolking is de verschrompeling van de post ‘wegenwerken in uitvoering’. Dat zijn de geplande investeringen in zaken die iedereen aanbelangen, zoals herstel van asfaltlagen, wegaanpassingen, onderhoud van fietspaden en trottoirs, aanleg van nieuwe fietspaden en trottoirs enzovoort. Vorig jaar stond daarvoor 9,5 miljoen euro op de begroting; dit jaar slechts 3,9 miljoen euro. Aangezien er vorig jaar voor 1 miljoen euro van die wegenwerken niet vastgelegd geraakten, bevat de begroting 2007 voor wegenwerken in uitvoering amper 2,9 miljoen euro nieuwe werken. Dat zou dus veel beter kunnen.

Ruimte voor belastingsverlaging

De aanvullende belasting op de personenbelasting, die in Kortrijk 7,9 % bedraagt, leverde vorig jaar 18 miljoen euro op. Uit het grote overschot van vorig jaar en het aanzwellen van de financiële reserves kan besloten worden dat er ruimte is voor een belastingsverlaging. Het is niet de opdracht van een stad om op kosten van zijn bevolking onverantwoord grote reserves aan te leggen. De reserves moeten groot genoeg zijn om in periodes van tegenvallende rentestanden verder te kunnen investeren zonder de leninglast te hoog te laten oplopen, maar het kan niet de bedoeling zijn het opgepotte geld te blijven vermeerderen.

Zelfs al zou Kortrijk wat dynamischer gaan investeren, dan nog zijn de ontvangsten zodanig dat de reserves niet hoeven te worden aangesproken. Het is proefondervindelijk bewezen dat de stad dynamisch gerund kan worden met minder belastingen. Sp.a-spirit-Groen! stelt dus voor om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,9 tot 7,4%. Dat is precies het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Een dergelijke belastingsvermindering zou betekenen dat de Kortrijkse gezinnen 1,1 miljoen euro minder belastingen per jaar zouden moeten betalen.

Met de vastgestelde financiële toestand van Kortrijk kan goed bestuur slechts betekenen: meer investeringen en minder belastingen. De fractie sp.a-spirit-Groen! is benieuwd of de huidige bestuursploeg, met VLD, daar wil op ingaan. Burgemeester Stefaan De Clerck heeft aan Het Laatste Nieuws al laten weten te lachen met ons voorstel.

20:11 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

01-05-07

1 mei 2007

rood

1 mei festival dinsdag 1 mei ‘07 Begijnhofpark Kortrijk

Gratis, gekleurd en geestig, dat zijn de troeven van één van de boeiendste Vlaamse stadsfestivals. Het feest van de arbeid wordt in Kortrijk in festivalvorm verpakt. Devijftiende editie van het 1 mei festival is opnieuw in het begijnhofpark.

Je mag je dit jaar opnieuw verwachten aan een mix van muziek, animatie, boodschappen van solidariteit, infostandjes, exotische culinaire hoogstandjes,… en dit voor jong en oud. Een deel van de opbrengst gaat ook dit jaar weer naar projecten in Cuba die strijden voor gelijke rechten.

De muziek

De dertien voorbije jaren bracht het festival steevast muzikale kwaliteit naar Kortrijk. Niet de vanzelfsprekende festivalacts, maar artiesten op hoog muzikaal niveau met hun hart op de juiste plaats. Ook dit jaar oogt de muziek bijzonder leuk.

17u30 – 18u15: Gèsman

19u00 – 20u15: Yevgueni

21u00 – 22u15: 'King' Naat Veliov & the original Kocani Orkestar

Sfeerbeelden van Frank Mulleman:Danny

10:42 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

22-04-07

Ontdekt op Erfgoeddag: weer beschermd erfgoed verdwenen

Op Erfgoeddag, 22 april 2007, besloot ik eens een kijkje te gaan nemen in het beschermde park Nolf in de Doorniksewijk in Kortrijk. De grote tuin, nog altijd eigendom van de fusiekliniek AZ Groeninge, is hetgeen overblijft van een domein met een prachtig kasteelpaviljoen dat wederrechtelijk is gesloopt door de vroegere kliniek Maria's Voorzienigheid (Loofstraat). In die parktuin, bestemd om ooit door stad Kortrijk overgenomen te worden als openbaar park, stonden een paar beschermde gebouwtjes: een 'mirador' (uitkijktoren) in neogotische stijl en een 'gloriëtte' (prieel) in chinoiserieschrijnwerk op een namaakrots boven de vijver. Precies op Erfgoeddag ontdek ik dat de gloriëtte is gesloopt en dat de uitkijktoren is ontdaan van zijn dak. Zijn hier antiekdieven aan het werk geweest of heeft de kliniek zich nogmaals van zijn barbaarse kant laten kennen?

Op 23 oktober 2005 schreef ik hier een stuk over het domein Nolf naar aanleiding van de afbraak van een rij herenhuizen in de Doorniksewijk waarbij de vroegere tuinmanswoning van het domein hoorde. Nu, de promotor die daar een appartementencomplex aan het neerpoten is, heeft zijn woord gehouden. De tuinmanswoning, in neo-renaissancestijl, is gerestaureerd en is smaakvol geïntegreerd in het nieuwe ensemble.

Mijn teleurstelling over de verdere degradatie van het park Nolf is des te groter.

In mijn vorig stuk schreef ik het volgende: "In het verwaarloosde park staan de beschermde bouwsels voorlopig nog recht. De gloriëtte is een prachtig houten tempeltje dat uitkijkt over de vijver, maar zij is in erbarmelijke staat. Het dak is voor de helft weggerot. De mirador staat er nog, op een heuveltje waarachter een eindeloze parking begint. De wenteltrap is verdwenen en ook hier is de helft van het stijlvolle dak ingevallen. Zelfs de brug is er nog, maar ik geloof nooit dat de betonnen overgang de oorspronkelijke constructie is."

Het monumentale prieel is dus compleet afgebroken. De slopers hebben zelfs de 19de-eeuwse vloertegels uitgebroken. Maar in hun haast hebben zij er enkele in de struiken rondom moeten achterlaten. Is dat een aanwijzing dat er hier antiekdieven aan het werk zijn geweest? Of heeft de directie van de kliniek eens te meer erfgoed dat in de weg stond of dat teveel onderhoudskosten vergde, 'opgeruimd'? En zelfs al zijn hier plunderaars langsgekomen: wordt van de eigenaar van beschermd erfgoed niet verwacht dat hij dat erfgoed in stand houdt en vrijwaart van vernieling?

Tot mijn grote verbazing ontdekte ik bij mijn bezoek in 2005 dat er nog een ander restant van het domein Nolf bestond en dat dit een functie had gekregen in de ziekenhuiswerking. Tegenaan de tuinen van de buren in de Doorniksewijk staat nog in volle glorie het koetshuis, in dezelfde neo-renaissansestijl van het nu heropgefriste tuinmanshuisje. Binnen afzienbare tijd moeten de gebouwen van het ziekenhuis een andere bestemming krijgen, want alle Kortrijkse klinieken worden bijeengebracht in de nieuwbouw in de Kennedylaan (nabij stadsgroen Marionetten). Dat koetshuis is nog niet beschermd. Gezien de herhaalde aanslagen op het domein, is het reëel in gevaar.
Zie ook: Kortrijkonvermoedehoekjes

 

06-04-07

En natuurlijk ook op de eerste mei:

1 mei 07

18:25 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-03-07

Zwemmen is losbandig slapen ... in het open zwembad van Kortrijk

h2o1

De opening van het Kortrijkse openluchtzwembad zal niet ongemerkt voorbijgaan. Enkele artiesten-waterratten pakken uit met een opmerkelijk project, op 1 mei. Hopelijk lokt dat meer getrouwe bezoekers naar de nostalgisch mooie zwemplek en hopelijk brengt dat het stadsbestuur ertoe het zwembad langer open te laten.

Toen het openluchtzwembad in de Abdijkaai vorig jaar in september weer eens veel te vroeg zijn deuren sloot, smeedden fervente zwemmers en zonnekloppers plannen om het èchte strand van Kortrijk te ondersteunen met allerhande acties. Uiteindelijk zijn het vooral Academiegangers die elkaar daarin gevonden hebben. Het complot draait uit op een tijdelijke tentoonstelling van kunstwerken in de kleedhokjes en een blijvende uitstalling van enkele grote schilderijen.

 

In september maakten de leerlingen van het schildersatelier van de Kortrijkse Academie kennis met het jaarthema ‘water’. Volgens leraar Hervé Martijn leent het thema zich bijzonder goed tot opvallende schilderijen: transparantie, beweeglijkheid, reflectie en schaduw.

 De leerlingen van het atelier van Hervé Martijn vormen een hechte groep. Ze volgen samen acht uur les per week. De eerste drie leerjaren van de opleiding schilderkunst zijn een groepsgebeuren met gezamenlijke opdrachten. Vierde- en vijfdejaars werken individueler vanuit hun persoonlijke visie.

 

De opdrachten in het schildersatelier leverden zoveel werken op die mogen gezien zijn, dat de leerlingen ze willen presenteren aan een ruimer publiek. Leerlinge Hilde Damman, vrouw van Jan Dhaene, vond het stedelijk openluchtzwembad dé perfecte locatie. Al van in haar jeugd gaat Hilde vaak zwemmen in het zwem- en zoncomplex in pakketbootstijl (late art deco). Ze kreeg de leerlingengroep achter zich en legde contacten met de directie Sport van de stad.

 

Op voorstel van de directie Sport maakte het schildersatelier 16 grote schilderspanelen. Deze hangen vanaf 1 mei permanent op verschillende plaatsen in het decor van het zwembad. De leerlingen brachten een bezoek aan het zwembad en maakten er foto’s van de infrastructuur en de zwemmers. Geïnspireerd door die foto’s werden schilderijen gemaakt. Wie dat wou, kon aan de slag met een paneel van 1,22 m op 2,50 m. Het grootste formaat in het schildersatelier is normaal slechts 80 cm op  1 m.  “Een hele uitdaging om op zo’n oppervlakte met brede borstels te werken. Eigenlijk is zo’n uitdaging beangstigend. Je weet niet onmiddellijk hoe je zo’n grote oppervlakte moet invullen. Maar het resultaat is verbazend,” geeft Hilde mee. “Het werken met grote panelen gaf een grotere lijfelijke gewaarwording van het schilderen,” voegt Hervé toe.

 

“Wat als bescheiden voorstel begon, groeide uit tot een groot kunstproject waaraan twee stedelijke diensten, de Academie en de directie Sport, meewerken. Ook binnen de academie breidde de aanvankelijke opdracht rond water uit. Alle leerjaren werken met het project mee. Ik vind het initiatief lovenswaardig omdat het niet van bovenaf werd opgelegd,     maar vanuit de leerlingen zelf komt. Verschillende leerlingen verdeelden onderling taken om de tentoonstelling voor te bereiden,” zegt Hervé. “We overleggen regelmatig met de directie Sport over de uitvoering van onze tentoonstelling. We hangen 40 geselecteerde kunstwerken op in het openluchtzwembad: in kleedhokjes, bergruimte, cafetaria enzovoort. We zorgen ervoor dat elke leerling minstens een schilderij kan tentoonstellen.

 

Die 40 werken kan je tijdens de openingsuren van het zwembad tot en met zondag 6 mei bewonderen. Telkens is er één of meer kunstenaars aanwezig. Daarnaast schroeven we 16 panelen vast op verschillende muren van het zwembad: aan de ligweide, het peuterbad, aan de straatkant. Die panelen zijn speciaal in vernis gezet om bestand te zijn tegen regen en chloorwaterspatten” legt Hilde uit.

 

De tijdelijke tentoonstelling draagt de titel ‘Zwemmen is losbandig slapen’. Daar kan ik mij vanalles bij voorstellen maar het is een zin uit een gedicht van Paul Snoek. Het gedicht staat op één van de grote kunstpanelen.

 

Praktisch:

Kunsttentoonstelling ‘Zwemmen is losbandig slapen’

Openluchtzwembad, Abdijkaai

Dinsdag 1 mei tot en met zondag 6 mei

Vernissage op 1 mei om 11 uur.

Waterballet van de juniorgroep van Olympia om 11.30 u.

Gratis toegang op 1 mei

15:14 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-03-07

Philippe De Coene blogt

PDC

Sp.a-volksvertegenwoordiger Philippe De Coene is nu ook een blog gestart. Van een gedegen debatvoerder en een gewezen journalist en reclameman kunnen heel leesbare en meeslepende stukken worden verwacht. Vanaf 21 februari jl. heeft hij bijna dagelijks een stuk gepost. Zo horen we ook eens van een insider hoe en door wie Kortrijk verdedigd wordt in de Brusselse arena.

Zie: http://philippedecoene.wordpress.com

 

25-02-07

Alternatieve stadswandeling door Kortrijk: rood textiel

De Kien1

 

Zie: Kortrijk onvermoede hoekjes

17-02-07

Mysterieuze verdwijning bij De Post in Kortrijk

postje

De Post snoeit in zijn verlieslatend kantorennet. Ook in Kortrijk sneuvelen twee postkantoren. Dank zij socialistisch verzet in de federale regering mag er geen enkel postkantoor verdwijnen zonder dat er een 'postpunt' (postdiensten in private winkels) in de plaats komt. Zo staat het in het beheerscontract. Toch verdeelde De Post van de week in alle Kortrijkse bussen een folder met haar postcontacten (postkantoren en postpunten), waarbij het veroordeelde postkantoor in de Stasegemsestraat in Kortrijk simpelweg is verdwenen zonder dat het in de buurt door een postpunt is vervangen. Het bewonerscomité 'Ons postje blijft!' had nochtans van een topman van De Post de garantie gekregen dat het kantoor niet zondermeer zou verdwijnen. Ondertussen sluit het drukste postkantoor van Kortrijk - dat van de Brugsesteenweg - op 23 februari 2007. Misnoegde postgebruikers organiseren samen met voormeld bewonerscomité een heuse rouwstoet.

Zoals al eerder gemeld is een actiecomité van bezorgde buurtbewoners druk in de weer tegen de sluiting van de twee drukste postkantoren van Kortrijk: het kantoor in de Brugsesteenweg en dat in de Stasegemsestraat. Honderden vensteraffiches tegen de sluiting werden opgehangen door bewoners van de getroffen wijken. Een monsterpetitie leverde meer dan 4.500 handtekeningen op tegen de sluiting. Een weekend lang in januari gingen actievoerders aanbellen bij zowat 3000 buren en bijna nooit ging de voordeur open zonder dat mevrouw of mijnheer de petitie ondertekende. Een bijzondere vermelding verdient Piet Depauw, die zich een week lang in die ene koude week van januari aan de deur van het postje in de Stasegemsestraat opstelde en iedere postgebruiker liet tekenen.

Het standpunt van De Post

Met dat dikke pak petititieformulieren trok een delegatie van het comité naar het hoofdkwartier van De Post, in het Muntcentrum in Brussel. Hoewel de petitie was gericht aan Johnny Thijs, CEO van De Post, werden zij er ontvangen door een andere topman, Walter Van Wolputte, verantwoordelijke voor de publieke aangelegenheden van De Post.

De heer Van Wolputte deelde de delegatie onder meer het volgende mee. De Post heeft jarenlang verlies geboekt, maar vorig jaar was er winst. Die winst kwam er uitsluitend door de postbedeling; het kantorennet van De Post blijft zwaar verlieslatend. Binnen enkele jaren moet De Post, die nu nog voor verschillende activiteiten de enige dienstverlener is, de concurrentie aangaan met private en buitenlandse postdiensten; zo wil de Europese Unie het (n.v.d.r.: De sp.a, Philippe De Coene met name, verzet zich in het federale parlement met hand en tand tegen een "sociaal bloedbad" onder het postpersoneel en tegen een aftakeling van de openbare dienstverlening). In die Europese concurrentie die eraankomt, kan De Post maar overleven als ze haar verlieslatende activiteiten gezondmaakt.

Eerst wilde de raad van bestuur van De Post eenvoudigweg het grootste deel van het kantorennet zondermeer opdoeken. De federale regering - de overheid is nog altijd de hoofdaandeelhouder van De Post hoewel 40% van de aandelen is verkocht aan Deense partners - verzette zich tegen dat onzalige plan. Een nieuwe beheersovereenkomst verplicht De Post om minstens in elke officiële gemeente 1 postkantoor open te houden. De andere kantoren mogen pas gesloten worden op het moment dat er een alternatief is ingericht in de vorm van een 'postpunt'.

Een postpunt is een postdienst in een private winkel. Die postpunten zullen 80% van de diensten van de postkantoren over nemen. Wat verdwijnt, zijn de diensten waarvoor uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, geldverrichtingen van meer dan 500 euro bijvoorbeeld. Anderzijds zijn die postpunten langer (van 9 tot 20 uur) en op meer dagen (ook op zaterdag) open dan de postkantoren.

Omdat voor de oprichting van die postpunten de medewerking van private winkels nodig is, is het niet eigenaardig dat de drukste postkantoren het eerst worden gesloten. Precies die kantoren met een aanzienlijk klantenbestand zijn het aantrekkelijkst voor eventuele private partners.

Intussen heeft De Post voor het kantoor in de Brugsesteenweg een postpunt geopend bij Carrefour in het Ring Shopping Center. Voor de Stasegemsestraat zijn er contacten met Delhaize Noord, ook in de Stasegemsestraat, maar voor de inrichting van het postpunt is nog niet alles geregeld. Zo lang er geen postpunt komt, blijft het postkantoor in de Stasegemsestraat open, aldus Van Wolputte.

Niet helemaal tevreden

Helemaal tevreden met die uitleg is het comité niet. De 20% diensten die zullen verdwijnen bij de vervanging van het postkantoor door een postpunt, zijn juist diensten waarvan veel gebruik wordt gemaakt door het eigen punbliek van de Stasegemsestraat. Gepensioneerden komen er hun pensioen ophalen op het moment dat het gestort is; voortaan zal dat in schuifjes van 500 euro moeten gebeuren. Bedrijven van in het omliggende gaan voor hun geldzaken ook elders moeten gaan.

De ervaring met het postpunt bij Carrefour aan de Ring is niet bevredigend. Je kan er bijvoorbeeld niet meer terecht voor minder dan 10 postzegels - volgens Walter Van Wolputte is dat tegen de afspraken. Het postpunt ligt veel verder van stad dan het postkantoor in de Brugsesteenweg, dat in het midden van een dicht bewoonde buurt ligt.

Ook wordt gevreesd voor lange rijen wachtenden. Die zijn er nu ook wel in het drukke kantoor in de Stasegemsestraat, maar in Delhaize zullen de rijen nog langer zijn omdat er het personeel dat de postproducten verkoopt ook nog andere dingen zal verkopen zoals sigaretten, huisvuilzakken van Stad Kortrijk, sterke drank, enzovoort.

Verdwenen

In strijd met de uitleg van Posttopman Van Wolputte verspreidt De Post in Kortrijk thans een folder waarin het postkantoor/punt in de Stasegemsestraat op mysterieuze wijze is verdwenen. Het comité vindt dat oneerlijk. Is het de bedoeling het publiek in verwarring te brengen? Nu al denken veel mensen dat het kantoor in de Stasegemsestraat al gesloten is. Dat is niet waar. Van een alternatief postpunt is nog altijd geen sprake, en geruchten doen de ronde dat Delhaize niet zo happig zou zijn om een postpunt in te richten. In elk geval is het commercieel geen goede zet als men aan een privepartner een postpunt wil slijten waarvan men eerst het publiek heeft weggejaagd.

Rouwstoet

Ondertussen wil het comité de definitieve sluiting van het postkantoor 'Brugsepoort' in de Brugsesteenweg niet zomaar laten voorbijgaan. Op de sluitingsdag, vrijdag 23 februari, willen de actievoerders de laatste poststempel laten slaan op een 'doodsbrief' (rouwbericht) gericht aan staatssecretaris voor overheidsbedrijven Bruno Tuybens. Nadat de postbediende voor de laatste keer haar deur heeft gesloten, vertrekt een rouwstoet met doodskist en fakkels van de Brugsesteenweg naar het postkantoor in het stadscentrum (Kon. Albertstraat).

Afspraak op vrijdag 23 februari om 16.45 uur op de hoek van de Brugsesteenweg en de Kon. Elisabethlaan.