07-08-07

Filmpjes over de sloop van de eeuw in Kortrijk

FI8

Wie is toch die verwoede volger van de enorme afbraakwerken tussen de Sint-Janslaan en de Sionstraat in Kortrijk, waar ooit het megawinkelcomplex van Foruminvest moet komen? Zijn of haar blog is meer dan de moeite waard. Een blikvanger zijn de dagelijkse filmpjes. Zo kun je volgen hoe het café Au Général Boulanger tot puin wordt gebeten door een kraan met dino-allures.

De filmpjes zijn te bekijken op: http://winkelcomplexkortrijk.blogspot.com

FI9

 

Vragen over asbestverwijdering bij sloopwerken Bijstand

FI6

Het te slopen bouwblok waar het megawinkelcentrum van Foruminvest moet komen, is "van ensen tens" afgezet met hekkens waarop een gele waarschuwingsband is aangebracht: "VERBODEN TOEGANG ASBEST WERKZAAMHEDEN". Asbestverwijdering in het hartje van de stad? Dat doet vragen rijzen bij de bewoners van de appartementen en huizen en bij de bezoekers en uitbaters van de winkels in de omliggende straten.

De eerste, voor de hand liggende vraag is of er wel asbest is ontdekt in de te slopen panden of gaat het om een vermoeden? Bij de stadsdiensten, die trouwens op vakantieregime draaien, konden ze mij daar geen uitsluitsel over geven. In Het Nieuwsblad berichtte Bernard Vancraeynest dat er voorafgaand aan de sloop twaalf specialisten van de firma Romarco aan de slag zijn om in de af te breken schoolgebouwen asbesthoudende materialen omzichtig te verwijderen. Die klus kan maanden duren.

In het bouwblok staan verschillende gebouwen uit de tijd dat men asbest beschouwde als een bijna miraculeus isolatie- en brandwerend materiaal. Sindsdien staat wetenschappelijk vast dat de vezels zeer kankerverwekkend zijn. Zolang het goedje vastzit in beton of bekledingsplaten, kan het niet veel kwaad. Maar op het moment dat de sloopkranen toeslaan, is kwalijke verspreiding te vrezen. Als asbeststof vermengd geraakt in puin en sloopafval, zijn de problemen niet te overzien voor de volksgezondheid.

De firma Romarco, Zele, is een gekende asbestverwijderaar, die alle technieken beheerst volgens de actuele "state of the art". Romarco behoort tot de internationale aannemersgroep Herbosch-Kiere (van Nederlandse oorsprong). Ik vertrouw erop dat de specialist zijn opdracht naar behoren uitvoert. Maar is het wel verantwoord dat er zo weinig - eigenlijk geen - nauwe opvolging is van dat delicate karwei door de stadsdiensten? En moeten de omwonenden niet beter worden ingelicht van wat er precies aan de hand is, wat de risico's zijn en welke maatregelen men zelf kan nemen? Een geel lint lijkt mij niet genoeg.

FI7

Zie ook: http://www.romarco.be. Een recente brochure over asbest van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://www.werk.belgie.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=6528

 

06-08-07

Foruminvest laat Général Boulanger voorgoed verdwijnen

FI5

Op de hoek van de Sint-Jansstraat en de Wijngaardstraat moet de grote ingang komen van het winkelcentrum van Foruminvest (dat nog altijd geen naam heeft). Het meer-dan-honderdjarige hoekcafé wordt gesloopt. De herberg droeg verschillende namen. Maar nu het pand ontdaan is van plakaten en opschriftborden, is een deel van de oorspronkelijke naam weer verschenen: 'GENE'. Wat zit daarachter?

boulanger

'U GENE' is een deel van het opschrift: "Au Général Boulanger", de eerste naam (1894) van de grote herberg, eigendom van de nabijgelegen brouwerij Lust. Waarom het café naar die Franse generaal (Georges Ernest Jean-Marie) werd genoemd, weet ik niet. Wie het weet, krijgt van mij een fles wijn.

Maar de Bretoen (1837-1891) was indertijd wereldberoemd in Frankrijk en omliggende. Hij begon zijn romaneske loopbaan in het Franse leger, waarin hij het na heldhaftig gedrag in diverse veldtochten schopte tot generaal. In tegenstelling met zijn collega's gedroeg hij zich als hoger officier meevoelend met zijn manschappen, die dan ook voor hem door het vuur gingen. Als directeur van de infanterie in 1882 voerde hij diverse felgesmaakte moderniseringen in in het leger; zo schafte hij het verbod af om als soldaat zijn baard te laten groeien.

Zijn populariteit oversteeg al vlug de kazernes. In de ontreddering in Frankrijk na de nederlaag in de Duits-Franse oorlog (1871) en het uitmoorden van de 'Commune van Parijs' (het eerste socialistische experiment), zagen uiteenlopende politieke stromingen hem als een mogelijke redder van de "patrie". Rond hem organiseerden zich niet alleen radicale republikeinen (centrum), maar ook monarchisten en bonapartisten (rechts en uiterst rechts) en zelfs hele takken van de toen onderdrukte socialistische beweging (links tot uiterst links).

In 1886 werd hij met steun van de monarchisten minister van Oorlog in de regering Freycinet. De politieke ideeën die hij met zoveel zwier en bijval uitdroeg, waren een combinatie van rechts en links. Hij is als het ware de uitvinder van het populisme (denk aan Dedecker). Zo stuurde hij onverholen aan op een nieuwe oorlog met het Duitse Keizerrijk: "Alleen een oorlog kan het land behoeden voor een sociale revolutie". Anderzijds verbood hij zijn troepen om een maandenlange staking van mijnwerkers in Decazeville met geweld neer te slaan; hij liet zijn mannen zelfs verbroederen met de mijnwerkers.

Nadat hij uit de regering was verwijderd, richtte hij de boulangistische beweging op. Zonder zelf kandidaat te zijn, schreven niet minder dan 100.000 kiezers zijn naam op hun stembrief bij een verkiezing in de buurt van Parijs in 1887. Zijn beweging kreeg enorme pakken geld van de Franse troonpretendent Philippe d'Orléans, en daarmee konden de boulangisten in minder dan geen tijd een serieuze organisatie op poten zetten. De truc bij de verkiezingen was om telkens de generaal bovenaan de lijst te zetten en dan nadien het mandaat te laten uitoefenen door zijn opvolger (er is niets nieuws onder de zon). In 1888 behaalde de generaal in het Noorden niet minder dan 172.500 stemmen en tegelijk in de Zuid-Franse streek Dordogne 59.000 stemmen. Overal waar hij opkwam, haalde hij de zetel binnen. Bepaalde van zijn aanhangers wilden hem ertoe overhalen een staatsgreep te plegen; wat hij weigerde.

Uiteindelijk werd hij door de gevestigde machten als een gevaar beschouwd en werd hij beschuldigd van landverrraad. Hij vluchtte naar Brussel in 1889. Nadat zijn maîtresse, Madame de Bonnemains, was gestorven aan een ziekte, ging de generaal zich een kogel door het hoofd schieten op haar graf in Elsene. De boulangisten vielen daarna uiteen als partij. Intussen had de beweging, waarin veel uiteengeslagen socialisten onderdak hadden gevonden, er wel voor gezorgd dat men zich weer openlijk als socialist kon vertonen in Frankrijk. Maar de combinatie van extreem nationalisme met enkele populaire eisen inspireerde later stromingen zoals de fascisten.

Georges_Boulanger_Nadar

De populistische generaal gefotografeerd door de Brusselse portrettentrekker Nadar - welja: de uitvinder van de nadar-afsluitingen! - in 1891.

Wat de grootste slopingswerken sinds de bombardementen van 21 juli 1944 allemaal niet naar boven spitten in Kortrijk!

05-08-07

De verpopping van Kortrijk Winkelstad is begonnen

FI1

Terwijl Kortrijk nog wegsuft in volle congé, is de vakantie in de bouw op 1 augustus afgelopen. Dat is meteen de èchte start van de immense bouwwerken die in het midden van de door leegstand en veroudering geteisterde winkelstraten een machtig nieuw koop-, recreatie- en wooncentrum moeten realiseren. De verpopping van Kortrijk Winkelstad is begonnen. De ontpopping is voor binnen enkele jaren. Intussen verdwijnen vertrouwde stadsgezichten in de oude Sint-Janswijk (tussen Veemarkt en Vlasmarkt). Ik ben nog rap een en ander gaan vastleggen op foto. Ik publiceer de kiekjes in schuifjes in de komende dagen.

FI2

Een van de eerste vertrouwde gezichten die gaan verdwijnen is het rijtje van 4 huizen aan de Veemarkt, dat al lang een beetje ongelukkig in de weg staat sinds de aanleg van de Romeinselaan. Als de bewoners uit hun achterdeur kwamen stonden ze pardoes op een middenberm van de kleine stadsring! Ooit deed de intercommunale Leiedal aan het stadsbestuur het voorstel om het nederige ensemble te onteigenen en te slopen om de Romeinselaan daar recht te trekken. Nu verdwijnen de panden om plaats te maken voor een reusachtige woontoren (minstens 10 verdiepingen) met ... een bosje hoogstammige waaibomen op het dak.

Het middenste pand heeft met veel fantasie nu al de allure van een torentje; en let aan de voorkant op de gouden ramen nu het nog niet is afgebroken. Het is na de Tweede Wereldoorlog door Arthur Egels heropgebouwd als een etablissement met "Kamers voor reizigers" en café met de naam "Petit Hôtel".

FI3

De vooruitgang van de werken wordt dagelijks opgevolgd en gepubliceerd door een collega Kortrijkblogger op: http://winkelcomplexkortrijk.blogspot.com . Interessant! Zie ook: http://blauw.skynetblogs.be/post/4826486/vhi-s-school-ond... .

Er is ook informatie te vinden op http://www.foruminvest.nl/#kortrijk---courtrai_shopping-s... , maar als je een beschrijving wilt van het project, krijg je die alleen in de Franse versie van de site. En dat voor een groep, Foruminvest, die werkt met kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen...

Over de oude Sint-Janswijk, genoemd naar de stadspoort nabij de Sint-Janskapel die er ooit stond, maakte ik eerder al een reportage op: Wat heeft Kortrijk toch met die Sint-Jan?

31-07-07

Het stadsbestuur van Kortrijk is een club

stadhuis5

Het stadsbestuur van Kortrijk is een club. Zoals alle gemeentebesturen in ons land. En zoals de gemeentebesturen in Nederland. Daar is men willen afstappen van dat clubgedoe. De poging - de operatie 'dualisering gemeentebestuur - is niet helemaal uit de verf gekomen. De gemeenten, van Amsterdam tot Zaltbommel, worden er nog bestuurd zoals een deftige vereniging, maar de manier van aanpak is er toch al veel volwassener dan ten zuiden van Lapscheure. Daarover gaat mijn scriptie Nederlands recht.

Veelal gaat men ervan uit dat het gemeentebestuur, gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen, op lokale schaal functioneert zoals het parlement en de regering op niveau van het land. Dat is verkeerd.

(Geen) scheiding van de machten

Op Belgisch en Vlaams niveau is er een scheiding van de machten. De regering bestuurt; het parlement, de vergadering van de verkozenen van het volk, benoemt die regering en stuurt ze aan door wetten (decreten) goed te keuren die de regering heeft voorbereid en die ze dan moet uitvoeren. Het parlement controleert nauwgezet de regering die het heeft benoemd. De wetgevende macht wordt gedeeld tussen regering en parlement, waarbij de regering het eerste woord heeft en het parlement het laatste. De regering heeft de uitvoerende macht, het parlement de controlerende macht. Bestuur en controle zijn strikt gescheiden. Het is een democratische taakverdeling die haar nut al meer dan tweehonderd jaar heeft bewezen. Het is ook een subtiele verdeling van de macht, waarbij beide machten elkaar in evenwicht houden en waardoor willekeur zoveel mogelijk wordt voorkomen. Een laatste bedoeling van dat systeem is dat er in alle openheid een politiek debat wordt gevoerd over het bestuur; zo kunnen de kiezers met kennis van zaken (in theorie althans) om de zoveel jaar ministers, parlementsleden en hun partijen vertrouwen geven of naar huis sturen.

Hoe anders is dat op lokaal vlak! Een gemeente, zelfs als het een stad is, wordt bestuurd als een vereniging. De bevolking kiest een algemene vergadering, de gemeenteraad, die op haar beurt een dagelijks bestuur benoemt, het college van burgemeester en schepenen (het schepencollege). In tegenstelling met parlement en regering is het op lokaal vlak de gemeenteraad die bestuurt (althans in theorie). Het is bijvoorbeeld de gemeenteraad die het gemeentepersoneel benoemt, terwijl het op nationaal vlak de regering is die de ministeries van personeel voorziet. De gemeenteraad heeft "volheid van bevoegdheden" zegt het Vlaamse Gemeentedecreet in zijn speciale taaltje.

Het schepencollege heeft slechts de bevoegdheden die de gemeenteraad afstaat. Maar in de praktijk is het schepencollege oppermachtig en is de gemeenteraad hoofdzakelijk een stemmachine, waarbij de meerderheid àlles goedkeurt wat het college op tafel gooit en de oppositie ... bijna alles. In iedere zitting van de gemeenteraad zijn er wel enkele puntjes waarover de minderheid opmerkingen maakt en soms - heel zelden - een wijziging van de ontwerpbeslissing voorstelt, maar de meerderheid maakt daar uiteindelijk nagenoeg altijd korte metten mee. Als er iemand van de meerderheid het woord vraagt, is het meestal om het college te feliciteren of om in het vooruitzicht van het antwoord van de betrokken schepen de opmerking van de oppositie in twijfel te trekken.

Negentiende-eeuws

Eigenlijk vormen raad en college geen onderscheiden machten in de Vlaamse gemeente. Er is slechts een zekere taakverdeling, waarbij het schepencollege niet meer is dan de commissie van de gemeenteraad die belast is met het dagelijkse bestuur. Dat is nu juist de manier waarop een ernstige vereniging is georganiseerd: de algemene vergadering beslist in theorie over alles maar benoemt veelal een dagelijks bestuur om voor de club de dringende en minder belangrijke beslissingen te nemen. Die algemene vergadering, de gemeenteraad dus, is niet het parlement van de club maar is het bestuur zelf. Het dagelijkse bestuur, het schepencollege, is geen regering, die eigenstandig bestuurt, maar een uitvoeringscommissie met wisselende opdrachten.

Dat men in de 19de eeuw geen scheiding van machten wou doorvoeren op het lokale vlak, is heel verstaanbaar. De toenmalige stadjes en dorpen waren piepkleine gemeenschappen waar iedereen iedereen kende en controleerde - bah!, maar dat geheel ter zijde. Een systeem waarin verschillende machten elkaar in evenwicht hielden, was simpelweg overbodig. Een schepencollege dat over de schreef liep, werd bij de volgende verkiezingen niet alleen weggestemd, maar werd onmiddellijk weggepest uit de lokale gemeenschap. Bovendien hield het bestuur van een gemeente toen onvergelijkbaar veel minder in dan vandaag.

Publieke debatten over de grote keuzes

Vandaag is de toestand grondig anders. De gemeentebesturen beslissen over miljoenen euro's uitgaven en belastingsinkomsten; vaak zijn ze de grootste werkgever op hun grondgebied, en wat in het gemeentehuis wordt besloten, is bepalend voor tal van aspecten van het leven van de bevolking. Terzelfdertijd is die bevolking niet meer zo direct op de hoogte van wat er op het stadhuis bedisseld wordt. Hoogstens leest men nu en dan nog eens iets over een debatje in de gemeenteraad, maar de grootste nieuwsbron over de gemeente zijn de persberichten van het schepencollege, dat zijn eigen realisaties uiteraard eenzijdig toejuicht.

En het is opvallend dat die debatjes in de gemeenteraad zelden gaan over de fundamentele keuzes die moeten gemaakt worden - beleidsplannen, uitgewerkt door de gemeentediensten volgens richtlijnen van de hogere overheid, worden meestal zonder veel discussie unaniem goedgekeurd. Het is veel gemakkelijker voor een raadslid om in de pers te komen met een interventie over een bevattelijk, concreet detail, bijvoorbeeld de bouwvergunning voor een verlichtingsmast die tot schrik van de omwonenden uiteindelijk een gsm-mast blijkt te zijn (Philippe De Coene in de gemeenteraad van juli 2007). Let op: ik vind het te berde brengen van de verzuchtingen van de bevolking in de gemeenteraad zeer zinvol; maar het zou daarbij niet mogen blijven.

Dat is geen kritiek op de gemeenteraadsleden van Kortrijk; het ouderwetse, 19de-eeuwse systeem waarin het gemeentebestuur momenteel draait, leent zich niet tot publieke debatten over de grote keuzes die een stad of gemeente moet of kan maken. En als die debatten niet worden gevoerd, hoe kunnen de kiezers dan uiteindelijk met kennis van zaken een keuze maken tussen wat de verschillende partijen voorstellen?

Mogelijke modernisering

Een modernisering van het gemeentelijk bestel zou kunnen zijn dat er een scheiding van machten wordt doorgevoerd zoals op nationaal of Vlaams niveau. Creëer een lokaal parlement dat als hoofdtaak heeft: het uitklaren en vastleggen van de essentiële keuzes en plannen voor de gemeente. Dat parlement moet geen denktank worden van experten (zoals er hoe langer hoe meer worden opgericht buiten de gemeenteraad, zoals de gecoro, de milieuraad, Leiedal...) maar moet een vergadering worden van verkozen vertegenwoordigers van de bevolking; en wat is dat anders dan de gemeenteraad? En geef het college van burgemeester en schepenen (nog) meer vrijheid om zich uit te leven bij het besturen van de gemeente. Laat de gemeenteraad daar nauwgezet op toezien en geef de raad de nodige middelen om zo nodig de schepenen bij te sturen. Om de zes jaar volgt de grote evaluatie bij de gemeenteraadsverkiezingen en beslissen die kiezers of ze het met het gevoerde en voorgestelde bestuur en met de keuzes van de partijen eens zijn of niet.

Stap ervan af de gemeenteraad de illusie te geven dat hij de gemeente bestuurt. 90% van de huidige agendapunten zijn puur bezigheidstherapie voor de raadsleden, die denken dat zij beslissen maar in feite slechts hun overbodige handtekening plaatsen onder beslissingen van het schepencollege (waarvan de dossiers veelal voorgekauwd zijn door de gemeentediensten). Door de gemeenteraad daarvan te verlossen, krijgt hij de ruimte om zich meer met de grote lijnen bezig te houden.

Dat alles veronderstelt dat er een grotere afstand komt tussen college en raad. Burgemeester en schepenen zijn nu eigenlijk de kopmannen en -vrouwen van de gemeenteraadsleden van hun partij. Ze zijn zelf niet alleen schepen maar ook nog gemeenteraadslid, en controleren dus mede zichzelf. Een serieuze scheiding van machten is onmogelijk als er geen onverenigbaarheid wordt ingevoerd tussen de functie van gemeenteraadslid en schepen (of burgemeester).

Scheet in een fles

Sinds nieuwjaar 2002 zijn het in ons land de Gewesten die grotendeels bevoegd zijn over de organisatie van de lokale besturen. Dat gaf het Vlaamse Gewest de kans om in een Gemeentedecreet ter vervanging van de federale Gemeentewet het gemeentelijke bestel grondig bij te sturen. Er is aan dat Gemeentedecreet heel lang gewerkt; het is pas afgekondigd op 15 juli 2005. Het resultaat is evenwel teleurstellend. "Een minidecreet" zegt de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur; "een scheet in een fles" voor de goede verstaander.

Een aanvankelijk voorstel om de schepenen en de burgemeester hun lidmaatschap van de gemeenteraad te ontnemen, is afgevoerd. Bye bye scheiding van machten, want die functionele scheiding is het minimum. Toch zegt de memorie van toelichting van het decreet zonder verpinken een de gemeenteraad "een meer onafhankelijke positie te geven t.o.v. het college". Schuchtere stapjes in die richting zijn dat de gemeenteraad voortaan zijn eigen voorzitter kan kiezen (waar dat voorheen automatisch de burgemeester was) en dat de gemeenteraadscommissies niet meer voorgezeten worden door schepenen maar door gemeenteraadsleden. Dat de Kortrijkse gemeenteraad burgemeester Stefaan De Clerck als voorzitter heeft benoemd, typeert de ouderwetse ingesteldheid van de meerderheid (CD&V en Open VLD).

De grote doelstellingen van het Gemeentedecreet zijn in geen geval ingelost. Het was de bedoeling de rol van de politieke organen en vooral de beleidsbepalende rol van de gemeenteraad te versterken en om meer ruimte te geven voor het politieke debat in de raad. Daartoe biedt het Gemeentedecreet nauwelijks meer middelen dan de goede oude Gemeentewet. De gemeenten in Vlaanderen blijven bestuurd als de eerbiedwaardige clubs aangesloten bij A.Vi.Bo (Algemene Vinkeniersbond).

De weinige mogelijkheden gebruiken

Maar keren wij terug naar Kortrijk. In het bestuur van onze stad zouden wij toch al kunnen gebruik maken van de weinige mogelijkheden die het gemeentedecreet biedt. De bevolking heeft recht op een boeiend politiek debat dat nooit ophoudt in het stadhuis; zo kunnen de kiezers zich een gefundeerd oordeel vormen en kan de vervreemding tussen de mensen en de plaatselijke politici weggewerkt worden. Enkele voorstellen van een gemeenteraadslid, uw dienaar.

Voorzitterschap van de gemeenteraad: Vervang burgemeester Stefaan De Clerck als voorzitter van de gemeenteraad door een gemeenteraadslid dat niet in het schepencollege zit. Stefaan De Clerck zou een uitstekende voorzitter zijn van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij heeft de vereiste onafhankelijkheid van geest en de nodige ervaring. Maar hij is een slechte gemeenteraadsvoorzitter. Nog afgezien van zijn weidse en barokke spreekstijl kan hij het niet laten zich in elk debat te moeien en zonder uitzondering het laatste woord te nemen. Als gedreven burgemeester - wat hem tot eer strekt! - kan hij immers niet genoeg afstand nemen om de discussies in de gemeenteraad van Kortrijk op een degelijke en neutrale manier te leiden.

Maak een lijst van 'hamerstukken': Hou de gemeenteraad niet langer nodeloos bezig met punten waar geen enkele discussie over bestaat. In Nederland noemt men dergelijke punten 'hamerstukken': ze worden met een hamerklop van de voorzitter zonder stemming goedgekeurd. Het heeft geen enkele zin en het is hoogst ergerlijk telkens weer de voorzitter meer dan 90% van de agendapunten te horen aflezen en formeel te horen vragen of er geen 'bemerkingen' (een germanisme - dat Frans De Stoop daar nooit op gewezen heeft! - in het Nederlands zijn er neutrale 'opmerkingen' of negatieve 'aanmerkingen') zijn in de raad. Laat in de drie voorbereidende gemeenteraadscommissies een lijst maken van de dossiers waarover geen discussie bestaat en laat die lijst dan in 1 enkele trek goedkeuren door de gemeenteraad. Dat is een tijdsbesparing van zeker een paar uren, die aan interessantere gedachtewisselingen kunnen worden besteed.

Maak de commissies interessanter: De gemeenteraadscommissies zijn momenteel nog altijd hoofdzakelijk formele bedoeningen, waarvan de gemeenteraadsleden niet veel meer opsteken dan een extra zitpenning. Ze blijven beperkt tot het rap-rap-rap overlezen van een deel van de agendapunten van de gemeenteraad, waarbij de raadsleden enkele technische vraagjes kunnen stellen aan de betrokken schepen. Dat de schepen voor het beantwoorden van technische vraagjes niet de aangewezen persoon is - de aangewezen persoon is de betrokken ambtenaar -, is blijkbaar nog nooit bij iemand opgekomen. De commissies zouden nuttiger werk kunnen leveren door bijvoorbeeld, los van de agenda van de gemeenteraad, besprekingen, hoorzittingen en werkbezoeken te organiseren over actuele of belangrijke dossiers. De vermindering van het aantal raadscommissies van vier naar drie, "omdat er te weinig gespreksstof is voor vier", is een capitulatie geweest voor de passieve commissiewerking.

Een niet onbelangrijk detail: geef de commissies een degelijke werkruimte. De erbarmelijke manier waarop de commissies moeten vergaderen in het stadhuis is typisch voor de onderwaardering (om niet te zeggen de minachting) ten opzichte van de commissiewerking. Je wordt in een of andere niet te verlichten alkoof van het historische stadhuis gepropt en vergader dan maar rond een krakkemikkige tafel waarrond nooit genoeg stoelen kunnen staan voor alle deelnemers. Je leert er wel vlug gebruik te maken van je dijen om iets te noteren. Vergeet het om tijdens commissievergaderingen gebruik te maken van je laptop.

Geef de gemeenteraad de regie over zijn eigen vergaderingen: Er is nog een tweede euvel naast het ergerlijke tijdverlies met het afwerken van de agendavulling. De gemeenteraadsvergaderingen worden ook teveel bezig gehouden met vragen van raadsleden. Dat kan tegenstrijdig klinken met mijn oproep voor meer politiek debat, maar dat is het niet. Ik heb niets tegen het aanbrengen van punten door gemeenteraadsleden waarover enige beroering bestaat onder de bevolking; zelfs al gaat het om details. Maar er moet altijd voldoende vergadertijd over zijn om debatten te houden over de hoofdlijnen. Bovendien kan men als raadslid vragen stellen op verschillende manieren: als een tijdig ingediende interpellatie, als een onaangekondigde mondelinge vraag op het einde van de vergadering en als een schriftelijke vraag (al dan niet achteraf gepubliceerd in het bulletin van vragen en antwoorden). Vertegenwoordigers van de verschillende fracties zouden een soort presidium moeten kunnen vormen om in onderling overleg al die vragen in goede banen te leiden. Op die manier zou dat presidium de vragen die aan bod komen in de gemeenteraad kunnen selecteren en de andere schriftelijk kunnen laten afwerken. Op de geselecteerde thema's zou dieper kunnen ingegaan worden. Het zou de gemeenteraadszittingen veel boeiender kunnen maken.

Raadsleden, stop ermee zogenaamde voorstellen neer te kwakken: Een gemeenteraadslid kan de agenda van de gemeenteraad, opgestelkd door het schepencollege, aanvullen met vragen en voorstellen. Ooit kwam iemand op het onzalige idee om de voorstellen van raadsleden op de agenda van de gemeenteraad voorrang te geven op de vragen. Het gevolg is dat het aantal voorstellen enorm steeg. Wie een thema wil te berde brengen op de gemeenteraad, verpakt dat in een voorstel om eerst aan bod te komen. Dat die zogenaamde voorstellen bijna nooit 'stembaar' zijn, wordt als niet belangrijk beschouwd. En eigenlijk is het niet de taak van de raadsleden om schepen te spelen met concrete bestuursvoorstellen. Hoogst uitzonderlijk kan het indienen van een voorstel beschouwd worden als een ultieme vorm van beleidscontrole: als het college onwillig is een bepaald dossier uit te werken, kan de raad het zelf aanpakken. Raadsleden moeten geen concrete voorstellen uitwerken, maar de grote lijnen uitstippelen en de beleidskeuzes maken waarbinnen het schepencollege dan concrete realisaties moet uitwerken. De beste raadsleden verliezen geen tijd met voorstellen, maar gooien zich volop op hun controletaak.

Geef de gemeenteraadsleden de geschikte middelen voor hun controletaak: Als raadslid beschik je bijna over evenveel rechten als een onderzoeksrechter om in de stadsadministratie in dossiers te gaan snuffelen. Maar begin er maar aan. Je bent altijd afhankelijk van de goodwill van de dossierbeheerder (ambtenaar), en als de betrokken schepen van je snuffelpoging op de hoogte geraakt, is die ambtenaar nog meer op zijn hoede. Waarom krijgen de raadsleden geen brede toegang tot alle elektronische documenten op het stadhuis? Wanneer komt er eindelijk een intranet, waarlangs de gemeenteraadsleden met een paswoord, onbeperkt kunnen 'surfen' in de dossiers zoals opgeslagen in het netwerk van de stadsadministratie?

Ik besef dat ik ver verwijderd ban geraakt van het onderwerp van mijn scriptie Nederlands Recht. Die scriptie gaat immers over het Nederlandse gemeentebestel. Maar ik wou het toch betrekken op Kortrijk, waar ik nu 20 jaar gemeenteraadslid ben - een van de redenen waarom ik een onderwerp heb gekozen met betrekking tot het gemeenterecht. Over Nederland bericht ik in een ander stukje. 

25-07-07

Allons enfants...

buurtbarbecue Goedendaglaan1

Levendige buurten maken de sterkte (en de gezelligheid!) van een stad uit. Het tweede stuk van de Kortrijkse Goedendaglaan verzamelt elk jaar rond een grote barbecue in ... de Hengelaarsstraat. Zie: http://www.goedendaglaan.bravehost.com . Dit jaar was het op de quatorze juillet. Of ze de Marseillaise gezongen hebben, zoals Leterme een week later zou doen, weet ik niet. Maar republikeins zijn ze wel mijn buren. Het stuk Goedendaglaan waar ik in woon doet het op een ander weekend, in ... de Vredelaan. Zou het niet gezelliger zijn met zijn allen samen?

Nee, ik ben nog niet herbegonnen met deze Kortrijkse nieuwsblog. Ja, ik ben nog bezig met mijn scriptie Nederlands Recht aan Open Universiteit. Op 14 augustus mag ik mijn thesis gaan verdedigen, in de Noord-Limburgse stad Heerlen. En dan ga ik nog een paar weken uitblazen. Maar het kan wel zijn dat ik intussen hier helemaal op het onverwachts een stukje post.

Afspraak begin september voor de definitieve heropstanding van Kortrijklinksbekeken. Ik broed op allerlei plannetjes. Suggesties, tips en onthullingen zijn van harte welkom - als het maar over Kortrijk gaat.

21:39 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-06-07

Wat vindt de vakbond ervan?

Het ABVV nam kennis van de verkiezingsuitslagen. Die zijn onder meer een vertaling van de thema's die op de hele campagne hebben gewogen: de affaires bij de PS in het zuiden, het communautaire in het noorden van het land. We stellen ook vast dat extreemrechts stagneert in het noorden en blijft hangen in het zuiden, dat is goed nieuws voor de democratie.

 

Zonder een voorkeur voor de ene of de andere coalitie uit te spreken, herinnert het ABVV aan de belangrijke politieke uitdagingen die het - in het kader van zijn memorandum aan de toekomstige regering - voorgelegd heeft aan alle politieke democratische partijen: federale eenheid en solidariteit, kwaliteitsvol werk voor alle werknemers en automatische koppeling van de uitkeringen aan de welvaart.

 

Op het ogenblik dat het communautaire opbod hoogtij viert in het noorden, waar het kartel CD&V- NVA aan zet zegt te zijn, stelt het ABVV dat het meer dan ooit aan de federale Staat gehecht blijft. Voor het ABVV is ons federaal sociaal model dé voorwaarde voor de instandhouding van de solidariteit. Het ABVV blijft categoriek neen zeggen tegen een model dat werknemers tegen elkaar uitspeelt en dat tot verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden in de regio's zou leiden.

 

Meer dan ooit denkt het ABVV aan de belangen van de werknemers in het noorden en het zuiden van ons land. Het is door kwaliteitsvolle banen te scheppen dat ons land een antwoord zal kunnen geven op de uitdagingen van morgen. Het is door de werkzekerheid te vergroten en de werkonzekerheid te verkleinen dat we ons echt ten dienste van de werknemers zullen kunnen stellen. Die zorg had voorop moeten staan bij alle Belgische politici en niet de afbouw van de solidariteit tussen de werknemers.

 

Werken, in het belang van alle werknemers in het hele land, is ook zorgen voor echte bestaanszekerheid. Daarom moeten er nog verdere stappen gezet worden en moeten de sociale uitkeringen automatisch aan de welvaart gekoppeld worden. Voor het ABVV schuilt het antwoord op de huidige problemen niet in het ondergraven van de sociale zekerheid noch in niet meer investeren in menselijk kapitaal, wel integendeel!

 

Ik hoop dat de boodschap aankomt.

09:53 Gepost in Algemeen | Permalink | Commentaren (15) |  Facebook |

09-06-07

Verkiezingen 10 juni 07: de revanche?

verkiezingen 100607

Een sfeerbeeldje op de vooravond van de verkiezingen.

In de schaduw van de titanenstrijd tussen de drie kandidaat premiers, speelt zich in Kortrijk een nevencompetitie af, tussen Stefaan De Clerck, gedegradeerd kopstuk van de CD&V (6de op de Kamerlijst), en Philippe De Coene (3de op de Kamerlijst voor sp.a-spirit), door De Clerck uit het schepencollege geweerd wegens teveel succes.

De vele Kortrijkzanen die vol ongeloof reageerden op de coalitiewissel van De Clerck na de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen daar nu op reageren.

Overigens vond ik in alle debatten Johan Vande Lanotte het redelijkst. Maar tja, de mening van een partijgenoot is geen referentie zeker?