31-10-12

De ploeg van de Stadscoalitie in Kortrijk voorgesteld

schepencollege 2013.JPG

De nieuwe meerderheid stelde vandaag, 31 oktober 2012, zijn ploeg voor aan de pers.

Het stadsbestuur, 'college van burgemeester en schepenen' zal vanaf 2 januari 2013 bestaan uit (van links naar rechts op de foto): Koen Byttebier, OpenVLD - schepen voor bevolking, personeel en facility (voor de eerste drie en een half jaar); Bert Herrewyn, sp.a - schepen voor leefmilieu, klimaat, jeugd en Noord en Zuid; Marc Lemaitre, sp,a - schepen voor mobiliteit, openbare werken en parkeerbeleid (voor de eerste twee jaar); Philippe De Coene, sp.a - schepen voor sociale zaken, OCMW(-voorzitter), consumenten en ICT; An Vandersteene, N-VA - schepen voor cultuur, sport en onderwijs; Vincent Van Quickenborne, OpenVLD - burgemeester en bevoegd voor veiligheid; Catherine Waelkens, N-VA - schepen voor financiën; Wout Maddens, OpenVLD - schepen voor wonen en bouwen; en Rudolf Scherpereel, N-VA, eerste schepen, bevoegd voor ondernemen. In 2015 volgt Axel Weydts, sp.a, Marc Lemaitre op. Halverwege 2016 volgt Eveline Brugman, OpenVLD, Koen Byttebier op.

Die verdeling van de bevoegdheden over negen mensen betekent dat er één schepenambt niet wordt ingevuld van het wettelijk toegestane aantal. Het is ook één ambt minder dan waarmee tot nu toe in Kortrijk werd gewerkt. Bij de voorstelling op een zonovergoten Budabeach - Bar Amorse had jammergenoeg al een paar weken geleden zijn zomers terras opgekraamd - benadrukte Vincent Van Quickenborne nogmaals de uitgangspunten van de veelkleurige coalitie. Men wil voluit gaan voor een gemeenschappelijk project met hoge ambities. En de ploeg engageert zich ertoe het verschil te maken met wat Kortrijk gewoon is door een sober en transparant beleid te voeren. Luisteren naar en dialogeren met de Kortrijkse mensen is daarbij essentieel.

De Stadscoalitie is gevormd door OpenVLD, N-VA en sp.a. De coalitie heeft zowel een meerderheid in gemeenteraadszetels (22 op 41) als in stemmen (26.240 stemmen op 50.534 of 51,93%). In de komende zes jaar zal de oppositie worden gevormd door fracties met heel uiteenlopende standpunten: CD&V (15 zetels), Groen en VB (elk 2 zetels).

scie 2.JPG

Opvallend bij de meerderheidsfracties zijn de vele nieuwelingen. Niet minder dan 13 gemeenteraadsleden van de 22 zetelen voor het eerst. Voor OpenVLD zijn dat: Arne Vandendriessche, Wouter Allijns, Hilde Verduyn en Mohamed Ahouna. Voor N-VA (uiteraard allemaal nieuw): Kelly Detavernier, Piet Lombaerts (advocaat, 50, die voorzitter van de gemeenteraad wordt), Steve Vanneste en Liesbet Maddens. Voor sp.a: Phyllis Roosen en Axel Weydts (die in 2015 schepen wordt). Herverkozen raadsleden zijn: Marie-Claire Vandenbulcke (OpenVLD), Eline Brugman (die halverwege 2016 schepen wordt, OpenVLD) en Sliman You-Ala (sp.a). Bij de schepenen zijn nieuw: Rudolf Scherpereel, Catherine Waelkens en An Vandersteene (allen N-VA).

sp.a-fractie.JPG

Opvallend bij de sp.a-fractie is de sterke aanwezigheid van mensen die actief zijn in de vakbond ABVV: Phyllis Roosen is syndicaal consulente,  Bert Herrewyn is educatief medewerker in het ABVV, en Sliman You-Ala is een doorgewinterd vakbondsafgevaardigde.

Op de website die de Stadscoalitie intussen geopend heeft, vind je ook een beknopte biografie van de schepenen en opvolgende schepenen. Opvallend is dat alleen bij de N-VA'ers wordt gemeld hoe groot hun nageslacht is. Wellicht is dat omdat bij Catherine Waelkens wordt gepreciseerd dat zij haar professionele carrière heeft opgebroken als 'huisvrouw met gezin met zes kinderen'.

De burgemeester en schepenen in volgorde van leeftijd:
- Axel Weydts, 30 jaar, Vlasbloemstraat 49, 8500 Kortrijk, kabinetsmedewerker federaal vice-premier Johan Vande Lanotte
- Eline Brugman, 32, Bloemistenstraat 11, bus 32, 8500 Kortrijk, consultant Deloitte
- Bert Herrewyn, 33, Sint-Joblaan 23, 8501 Heule, educatief medewerker ABVV
- Vincent Van Quickenborne, 39, Koning LeopoldI-straat 13, 8500 Kortrijk, gewezen vice-premier en minister van pensioenen, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
- Philippe De Coene, 52, Merellaan 7, 8500 Kortrijk, Vlaams volksvertegenwoordiger, commissievoorzitter Cultuur en Media
- Wout Maddens, 52, Mimosalaan 2, 8500 Kortrijk, uittredend schepen van stedenbouw
- An Vandersteene, 53, Marke, leerkracht wiskunde-informatica
- Koen Byttebier, 57, Minister Liebaertlaan 53/C2, 8500 Kortrijk, zaakvoerder Byttebier NV
- Catherine Waelkens, 60, 8500 Kortrijk, licentiaat economie en MBA
- Rudolf Scherpereel, 61, 8500 Kortrijk, gewezen voorzitter Unizo-Kortrijk en zaakvoerder Eres-Rutten
- Marc Lemaitre, 62, Goedendaglaan 69, 8500 Kortrijk, commissiesecretaris Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams Parlement.

tony.JPG

Met dank aan de pertrettetrekker van dienst: Tony Decruyenaere.

De commentaren zijn gesloten.