23-10-12

Kortrijks-Harelbeeks grensconflict vreedzaam opgelost

Spinnerijstraat.JPG

Een stuk van de Stasegemsesteenweg wordt Spinnerijstraat. De straat vormt immers de grens tussen Kortrijk en Harelbeke en draagt tot nu een verschillende naam al naargelang je je op de Harelbeekse dan wel de Kortrijkse kant bevindt. Vrachtwagens die er moeten zijn, rijden vaak verloren. In maart 2010 is al een poging ondernomen om de straat een eenvormige naam te geven. Maar dat stuitte op te veel bezwaren van bewoners en bedrijven. De tweede poging, tweeëneenhalf jaar later, houdt meer rekening met die bezwaren. In Kortrijk moet de gemeenteraad de nieuwe naam nog goedkeuren maar wellicht is dat maar een formaliteit.

Heirweg

De schuttersgilden van beide steden zijn niet moeten uitrukken. Het probleem is opgelost met de nodige palavers, onder begeleiding van de intercommunale Leiedal. De Stasegemsesteenweg is in de zestiende eeuw aangelegd als de bestrate weg naar Oudenaarde, 'den Audenaerdsen Heirweg'. De Stasegemsestraat aan de stadskant van de Vaart Kortrijk-Bossuit vormde, voor het kanaal was gegraven, het eerste stuk van de Stasegemsesteenweg. In 1858 werd de uitvalsweg door die vaart onderbroken. Van toen af heette het eerste stuk Stasegemsestraat en het gedeelte aan de overkant van de vaart  Stasegemsesteenweg.

De Kortrijkse Stasegemsesteenweg loop van café De Lille (spoorwegbrug) tot aan Steentje, het doodlopende straatje aan café Terminus van de Stasegemsesteenweg naar de Luipaardbrug over de Vaart. Dat Steentje dankt zijn naam aan een grenspaal die eewenlang daar de grens markeerde tussen de 'prochies' Harelbeke(-Buiten) en Kortrijk-Buiten. De steen verdween ongemerkt bij de rechttrekking van de Vaart in 1970. Maar soit!

Problemen

De steenweg ligt vanaf de kruising met de Kortrijkse Ring (R8) evenwel op de grens van Kortrijk en Harelbeke. De Kortrijkse kant heet Stasegemsesteenweg, de Harelbeekse kant Spinnerijstraat. Vooral het bedrijf AG Plastics ondervindt daar veel hinder van. Camionchauffeurs geraken er dikwijls geen wijs uit; hun gps trouwens ook niet.

Aan Kortrijkse kant zijn er minder problemen. Het sociale bedrijvencentrum Kanaal 127, Stasegemsesteenweg 110, heeft meer last van de verwarring met de Stasegemsestraat aan de overkant van de Vaart. Dat is op zich niet verwonderlijk aangezien de organisatie ooit is gestart met het idee in diezelfde Stasegemsestraat, nummer 127 (!), het toenmalige leegstaande fabriekspand van de gewezen Groeningeververij (Steverlyncks fabriek) in te richten als vestigingsplaats. Die droom is toen niet uitgekomen omdat de fabriek zich in een te belabberde staat bevond. Nu zijn daar de Kanaallofts (een realisatie van Lofting Group). Kanaal 127 is uiteindelijk naar de gebouwen van de vroegere Algemene Fluweelweverij getrokken, in de Stasegemsesteenweg.

Spinnerijstraat bis.JPG

Revitalisering

In opdracht van het Harelbeekse stadsbestuur en met steun van de Vlaamse Regering is de intercommunale Leiedal daar op en rond die tweenamige straat een project gestart voor de 'revitalisering' van de bedrijvenzone die zich daar bevindt. In dat kader wou men het straatnaamprobleem oplossen. Na enig onderzoek kwam de intercommunale studiedienst af met vier voorstellen.

Het eerste voorstel was om de grensstraat (van de R8 tot Steentje dus) aan beide kanten Spinnerijstraat te noemen. Voorstel twee wilde de hele grensstraat Stasegemsesteenweg noemen. Maar dat voorstel stuitte op bezwaren aan Harelbeekse kant: in Harelbeke bestaat al een Stasegemsesteenweg (van het kruispunt De Mol naar Stasegem, langs het Forestiersstadion en de Gavers).

Het derde voorstel behelsde de invoering van de naam Spinnerijstraat in Kortrijk voor de hele weg op de oostoever van de Vaart, van de Gentsesteenweg (nu Spinnerijkaai) tot de grens met Harelbeke. De historische naam Stasegemsesteenweg (èn Spinnerijkaai) zou dus verdwijnen. En voorstel 4 pleitte voor een geheel nieuwe naam voor de grensstraat.

Spinnerijstraat ter.JPG

Bezwaren

Op voorstel van Leiedal werd het eerste voorstel pincipieel goedgekeurd door de gemeenteraad van Kortrijk op 8 maart 2010. De stadsdirectie Burgerzaken liet in het dossier wel de waarschuwing opnemen dat een adreswijziging heel wat rompslomp met zich meebrengt voor de betrokken bewoners en bedrijven.Er konden veel bezwaren worden verwacht.

Het openbaar onderzoek bevestigde die vrees. Daarom werd de wijziging van de straatnaam een tijdlang uitgesteld. Intussen knoopte men overleg aan met de betrokkenen. Dat resulteerde in het voorstel om toch voorstel 1 door te voeren maar met een reeks maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Geschikte moment

De hele grensstraat tussen de R8 en Steentje (café Terminus) wordt dus ook aan Kortrijkse kant Spinnerijstraat. De Kortrijkse kant neemt evenwel de Harelbeekse nummering over. Het laatste pand in Stasegem (Harelbeke) draagt het nummer 69; het eerste pand in Kortrijk (voormalige fabriek van de Kortrijkse Textielmaatschappij) krijgt het nummer 71. De straatnaamwijziging wordt in november goedgekeurd door de Kortrijkse gemeenteraad maar gaat voor de betrokken bewoners en bedrijven pas in op 1 juli 2013. Kwestie van tijd te hebben voor de nodige adreswijzigingen op visitekaartjes, bedrijfscorrespondentie, facturen en ander drukwerk.

De naamsverandering gaat gepaard met een verbetering van de bewegwijzering, die nu nogal chaotisch is. En eigenlijk is het nu wel het geschikte moment om die straatnaam te veranderen. Op de gewezen KTM-site komen binnenkort immers tal van nieuwe bedrijven en die kunnen dan meteen starten met het nieuwe adres.

Steentje.JPG

Commentaren

Pietluttig detail, je ook al graag vergeven omdat het niet over jouw stad gaat :-) : de Stasegemsesteenweg in Harelbeke loopt niet van de Deerlijksesteenweg naar Stasegem, wel van het kruispunt De Mol naar (de rotonde net voor) Stasegem. Voor De Mol heet de straat overigens Stasegemsestraat (ook Harelbeke heeft een S-straat en een S-Steenweg). De weg naar Stasegem kruist aan De Mol de Guldensporenstraat-Heirweg. En die laatste weg loopt inderdaad naar Deerlijk. Maar de Deerlijksesteenweg in Harelbeke ligt elders. Detail weliswaar, zoals ik zei. Maar omdat straatnamen soms belangrijk zijn...

Gepost door: Filip D'Huyvetter | 23-10-12

Juist, Filip, ik pas het aan.

Gepost door: marc | 24-10-12

De commentaren zijn gesloten.