19-09-12

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in Kortrijk kosten de stad 30.000 euro

stemhokje.JPG

De goeie raadgeving 'Het potlood niet nat maken' ga je alvast op 14 oktober niet meer vinden in het stemhokje in Kortrijk. Er wordt gestemd 'met de computer'. Veel mensen maken zich zorgen maar 't is zo simpel als wat. Vooral je leesbril niet vergeten. Met het aantal geafficheerde smoeltjes in het straatbeeld stijgt ook de belangstelling van de bevolking voor de komende verkiezing van de Kortrijkse gemeenteraad en de West-Vlaamse provincieraad. De logistieke organisatie van de stembusslag is een opdracht van het stadsbestuur. Uit verschillende beslissingen blijkt dat dit aan de stad zowat 30.000 euro kost. Dat is ongeveer evenveel als toen er met potlood en papier moest worden gestemd. Het zou 10.000 euro goedkoper zijn geweest, ware het niet dat nieuwe gordijntjes moeten worden aangekocht om het geheim van ieders stem te vrijwaren.

Installatie stemhokjes

Kortrijk stemt op 14 oktober aanstaande voor het eerst elektronisch. De kiezers worden opgeroepen naar 76 stembureaus op 26 verschillende plaatsen. Op die bewuste zondag krijg je aanzienlijk meer tijd om te gaan stemmen dan tevoren: van 7 uur 's morgens tot 15 uur 's middags. Van die stemlocaties zijn er 15 in stadsgebouwen en 11 in andere, vooral scholen. Ieder stembureau krijgt 5 kiescomputers; in totaal worden er dus 380 opgesteld. Om dat allemaal in goede banen te leiden is er heel wat inzet nodig van stadspersoneel. Voor een deel krijgen vrijwilligers de kans een centje bij te verdienen.

Voor de inrichting van een gebouw tot kiesbureau (in Kortrijk op zijn Vlaams 'stembureau' genoemd) moet er heel wat gebeuren. Het plan onderscheidt 4 stappen: het vervoer van alle materiaal uit de stadsdepot 102 (Moorseelsestraat), de inrichting (bouwen hokjes, opstellen tafels, stoelen, paravents enzovoort), elektrische aansluitingen voor elk hokje, en ten slotte het installeren van de computers en de randapparatuur (scanner, printer...).

In de stadsgebouwen gebeuren de eerste drie stappen vanaf maandag 8 oktober, door het gebouwenteam van de directie Facility en het team Evenementen. In de scholen kan men maar beginnen als de scholieren zijn vertrokken, vrijdagnamiddag 12 oktober; dat wordt nachtwerk.

Het placeren van de computers is een geheel nieuwe opdracht. De 380 toestellen met hun randapparatuur moeten stuk voor stuk worden uitgepakt, aangesloten en getest. Men rekent op 40 minuten per stembureau (5 computers) of 50 uur in totaal. Maar men zal proberen wat tijd te besparen. In het Ontmoetingscentrum van Marke wordt bij de installatie van 7 stembureaus geëxperimenteerd (met de chronometer in de hand) om de opstelling zoveel mogelijk te vereenvoudigen.

Inzet vrijwilligers

De installaties in de stadsgebouwen gebeuren binnen de normale werkuren met de aangewezen personeelsleden (gebouwen- en evenemententeam). Voor de externe locaties zoekt men  in alle mogelijke directies vrijwilligers, die het ingeschakelde 'normale' personeel zullen assisteren.

De gepresteerde uren van de vrijwilligers worden betaald tegen een vaste vergoeding en niet in overuren. Voor die vergoeding gaat het stadsbestuur uit van de aanvangswedde van een D1 (lage graad!), verhoogd met de toeslagen voor zaterdagwerk (à 150%) en voor zondagwerk (200%). Dat komt op 15,92 euro bruto per uur op zaterdag en 21,22 euro per uur op zondag. De vrijwilligers kunnen op die manier zowat 270 euro bruto (PC-teams) of 255 euro (transportteams die wat minder uren moeten presteren) bijverdienen. Dat brengt de extra kost voor die 22 vrijwilligers op 5.900 euro (5.899,52 euro zonder patronale bijdragen).

Dat is 10.000 euro minder dan de vorige keer toen de stad bovendien nog telbureaus moest inrichten en bevoorraden. Nu zijn het vanzelfsprekend de computers die alle stemmen gaan optellen en de resultaten gaan berekenen.

En wees gerust, als er ergens een computer in de soep draait, staat er een ICT-permanentie klaar om het probleem subito presto op te lossen, al dan niet met een beroep op het herstellingscontract van de Vlaamse overheid die de toestellen levert.

Spijs en drank

Op 14 oktober zelf moeten heel wat burgers hun zondag komen spenderen aan de lokale democratie. De stad zorgt traditiegetrouw voor spijs en drank. Gezien het vroege beginuur (bijna in 't holst van de nacht, om 7 uur 's morgens) en het verlate sluitingsuur (15 uur) wordt er zowel een ontbijt als een lunch aangevoerd. Daarbij is de principiële beslissing genomen geen alcoholische dranken te schenken. Is het voor het eerst dat er geen bier zal zijn? Het stadsbestuur overweegt daarbij uitdrukkelijk dat koffie en koele frisdranken meer materiaal vergen dan pinten. Onder meer daarom is geopteerd voor een externe leverancier.

Er is prijs gevraagd bij Impe Catering, Mylle en Traiteur Fruy. Die laatste was niet geïnteresseerd. Mylle was goedkoper maar zijn aanbod was minder goed. Impe Catering van Heule mag dus leveren. Twintig kamionetten voeren kleine ontbijtkoeken en een variatie aan kleine belegde broodjes aan. De koffie komt van Bruynhooghe Koffie met gebruik van een koffiemachine per stemlocatie. Frisdranken blijven koel in koelboxen. Dit alles tegen 13.500 euro, BTW inbegrepen.

Gordijntjes

Ten slotte moet er nog geïnvesteerd worden in iets waar men eerst niet aan gedacht had. De bestaande stemhokjes kunnen perfect worden aangewend voor de stemcomputers. Maar omdat de beeldschermen recht staan, kan de wachtrij de stemhandelingen volgen van de kiezer die aan de beurt is. Dat is strijdig aan het geheim van de verkiezing! In allerijl besloot het stadsbestuur dan maar nieuwe gordijntjes aan te kopen. 400 stuks uit ondoorzichtige gordijnstof type Dimout klasse M1 met zeilringen.

Voor die bestelling zijn offertes opgevraagd aan 4 firma's: Ann Derouf (Weverstraat 52 Kortrijk), Renatex (Jan Palfijnstraat 20 Kortrijk), Zora (Tielt) en Servio Projects (Roeselare). De ingediende prijzen varieerden van 22.228 tot 8508 euro. Ann Derouf sleepte de opdracht in de wacht met haar goedkoopste prijs. Met BTW komt het op 10.295 euro.

Door die extra uitgave is voormelde winst van 10.000 euro verzwonden. Maar de democratie mag toch ook wat kosten.

De commentaren zijn gesloten.