02-09-12

Zondags Kortrijk (ansicht 45)

Elke zondag een bijzonder prentje, een ansicht van Kortrijk.

Kennedybos1.JPG

Op deze laatste dag van de schoolzomer ben ik nog eens naar het Kennedybos getrokken. Het is een van de zeldzame bossen van enige omvang op het grondgebied van Kortrijk; je hebt ook nog Heulebos (palend aan het Steenbekebos over de stadsgrens) - maar dat is grotendeels verkaveld - , het Bellegem- en Argendaalbos - ook vol villa's - en het Kooigem- en Argendaalbos in het uiterste zuiden - op het Gewestplan evenwel geen bos maar 'landbouwgebied'. Hoewel geklemd tussen autostrade, verkeerswisselaar en ontsluitingswegen, is het Kennedybos toch wel degelijk uitgegroeid tot een plek waar je je in Roodkapjes heimat kunt voelen.

bult.JPG

In bossentermen is het Kennedybos nog maar een peuter. Het is pas 41 jaar oud. Samen met zowat het hele verenigingsleven van de stad en al wie een spade en een schop kon hanteren, ben ook ik op zaterdag 20 maart 1971 enkele bomen gaan planten. Plaats van de afspraak voor de Plant-uw-boom-dag in Kortrijk was een kleistapeling naast de autostrade die toen nog de E3 werd genoemd. 't Was slecht weer, of laat mijn herinnering mij in de steek?

Mijn rubberen botten zogen zich in de zompige grond en ik vroeg mij af of die sprietige takken die wij in onze moeizaam uitgegraven putjes dropten, wel enige levenskans hadden. Veel deelnemers probeerden zich de exacte plaats in te prenten om later hùn boom nu en dan te kunnen komen aanmoedigen. 't Is vergeefse moeite geweest, want in die arme bodem ging het gros van de aangeplante sprieten roemloos ter ziele. In 1978 heeft men het nogmaals geprobeerd. Maar dan heeft men wijselijk de natuur zijn gang laten gaan. Het populierenscherm dat men rond het bos in spe had aangelegd, en dat wel aanpakte, is enkele jaren geleden drastisch uitgedund.

kb 1.JPG

Het Kennedybos is het resultaat van vele tonnen klei en andere diepe, bijna steriele grondlagen die men daar heeft gestapeld. Die grond kwam van de uitgravingen die nodig waren om de autostrade E17 (toen nog E3) door het heuvelachtige gebied in het zuiden van Kortrijk aan te boren. Het resultaat was een nieuwe kleibult. Tussen de schaarse aangeplante bomen die het overleefden, schoten al ras pioniers op zoals allerlei wilgen, berken en meidoorn. Na die 40 jaar loopt de bezoeker daardoor op veel plaatsen al onder een bladerdek met een hoogte van een verdieping of zes! Ook heeft zich een dichte struiklaag en een interessante kruidlaag ontwikkeld. Het is dus vanzelf een echt bos geworden, ook al vind je er je boom van in 1971 niet meer terug.

munt.JPG

Hier en daar zijn er open plekken gebleven waar tussen de uiteenlopende grassoorten heel wat bloemen het goed doen. In de lente vind je er zelfs orchideeën. Volgens Natuurpunt dankt het bos aan zijn kalkrijke kleigrond een gevoelige en zeldzame karakteristieke flora. Aan de kant van het rondpunt Beneluxlaan is er ook een vijver met dikke rietkraag. Natuurliefhebbers lopen hoog op met het bos. Het is een ware buitenkans dat men er de ontwikkeling van een piepjong bos kan meemaken. Intussen hebben er zich ook diverse diersoorten genesteld en komen er tal van vogelsoorten broeden of even verpozen in de trekperiodes.

wilgenroosje.JPG

Het bos is eigendom van het Vlaamse Gewest en het wordt beheerd door Bos en Groen.

beuk.JPG

Het was ooit de bedoeling dat men vanuit het Kennedybos ging vertrekken voor de aanplanting van een waar stadsrandbos in het zuidoosten van de stad. De vestiging van het fusieziekenhuis AZ Groeninge pal naast het Kennedybos nam een grote hap uit dat ambitieuze plan. Dat sneed het bos grotendeels af van de verbinding met het geplande Preshoekbos verderop. Een Groen Lint Zuid, ook Stadsgroen Marionetten genoemd, kan de schade nog enigszins beperken.

atalanta.JPG

Maar nu is plots een nieuwe bedreiging voor het Kennedybosje opgedoken. Het Kortrijkse stadsbestuur - heeft nog slechts drie maanden te goed - en de intercommunale Leiedal koesteren een plan om van de 14 ha van het Kennedybos er 1,5 van te gebruiken voor de aanleg van een parking voor AZ Groeninge. Die 'denkpiste' is het resultaat van een 'workshop voor een toekomstvisie over Hoog Kortrijk' die eind januari 2012 is georganiseerd met 'de belangrijkste actoren - stakeholders - op Hoog Kortrijk'. Bij die belanghebbenden heeft men eigenaardig genoeg de beheerders van het Kennedybos en de hele natuursector, voor wie dat deel van Kortrijk toch enorm belangrijk is, vergeten. Aan de workshop is deelgenomen door het stadsbestuur, Katho, Kulak, AZ Groeninge, Xpo, Syntra West en Barco. De parking van de fusiekliniek in het Kennedybos zou er komen in plaats van een te duur geachte parkeertoren op de terreinen van AZ Groeninge zelf.

sh....JPG

Het plan is voorgesteld aan de gemeenteraad op een informatieve zitting. Gevraagd naar een papieren versie van de presentatie die toen is vertoond, antwoordde het stadsbestuur dat men erover ging nadenken. Men vond het nogal delicaat dat prille plan zomaar publiek te maken... Inmiddels hebben de gemeenteraadsleden noch documentatie noch enig verslag van de vergadering ontvangen. Het plan is ook gepresenteerd in de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en de Milieuraad. Het stootte daar op hevig protest uit verschillende hoeken.

poel.JPG

Nog los van ecologische en natuurbeschouwingen kunnen er vragen gesteld worden over de haalbaarheid van het plan. Het Kennedybos is immers officieel bosgebied. Dat kan je niet zomaar van bestemming veranderen. Daarvoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig met inbegrip van een 'plan-MER' (milieueffectenrapport). Die procedure kan jaren aanslepen. Het hele plan is in elk geval geen opdracht meer voor het huidige stadsbestuur. Na de verkiezingen van 14 oktober zal het hoedanook moeten aftreden.

mos.JPG

De commentaren zijn gesloten.