29-08-12

Venning Kortrijk: de bewoners zijn verdwenen, de katten zijn achtergebleven

venning 27 oogst 2012.JPG

Na wat, bij wijlen hevig gehakketak tussen de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning en het Kortrijkse stadsbestuur, is de doorgedreven vernieuwing van de sociale woonwijk Venning, aan de overkant van de Vaart Kortrijk-Bossuit, toch op kruissnelheid gekomen. Men is er volop de leegstaande straten aan het slopen, eerder dan gepland, om veiligheidsredenen. De enkele gezinnnen die er nog wonen, moeten binnenkort ook weg. Nodige grote herstellingen worden niet meer uitgevoerd aangezien de huizen toch moeten worden ontmanteld. Maar in bepaalde gevallen is dat echt niet verantwoord.

De overblijvers hebben ook te kampen met een overpopulatie aan achtergelaten katten. Tijd voor minstens een sterilisatiecampagne. Een actie van onbekenden die een twintigtal poezen vergiftigden, kan op veel minder bijval rekenen van de resterende bewoners. Een probleem is de halsstarrige weigering van Goedkope Woning aan verhuizende bewoners om een huisdier mee te nemen op hun vervangflat. Misschien een moment om de discussie over het houden van huisdieren op appartementen weer te openen?

Plaag

Zelf zag ik bij een bezoek aan wat er overschiet van de oude Venningwijk een vijftiental katten, zwerfkatten. Onder de resterende bewoners zijn er die het niet over hun hart kunnen krijgen die poezen aan hun lot over te laten. Ze geven de dieren wat te eten. Maar het kan niet blijven duren. En het zijn er hoe langer hoe meer. Carine Witdouck, dochter van Maurice en Yvette in de Kunstsmedenlaan, en zelf dierenliefhebster kan het niet meer aanzien: "De maatschappij Goedkope Woning of de stad moet er iets aan doen. Je kan spreken van een echte kattenplaag".

Waar komen al die katten plots vandaan? Carine, zelf tot voor enkele maanden bewoonster van de Venning (Tekenaarslaan), legt het uit. Veel van de bewoners die moeten verkassen naar andere woongelegenheden van Goedkope Woning, veelal appartementen, mogen hun huisdier niet meenemen. Niet iedereen vindt een oplossing voor zijn kat(ten). Verscheidene vertrekkers laten hun beestjes daarom zomaar achter en die versterken dan de bende zwerfkatten die er op de Venning al altijd een beetje is geweest. Intussen zijn die dieren zich ondereen ook al beginnen voortplanten.

Na de eerste slopingen, het deel van de Venning tussen de Tekenaarslaan en de Vaart - waar nu nieuwe flatgebouwen oprijzen - ontdekten buurtbewoners op een gegeven moment twintig dode katten in de bermen. Een onverlaat had het initiatief genomen om de populatie te vergiftigen. Die actie kan niet op veel begrip rekenen van de overblijvende bewoners. Ze pleiten voor diervriendelijker maatregelen.

Verboden vergif

Liese Vanneste, die in een private woning in de wijk woont, kan ervan meespreken: "Iedereen zag die zwerfkatten hier en vanuit de buurt vroegen wij regelmatig aan bevoegde instanties om er iets aan te doen. Men zei ons dat men iets zou ondernemen, maar er gebeurde niets, werkelijk niets. Na enkele maanden is er dan inderdaad die massale vergiftiging geweest door een onbekende. De wijk lag vol dode katten".

Dat waren niet enkel zwerfkatten maar ook katten met een thuis. Zo moest ook de kat van Liese eraan geloven: "Ocharme 't beest heeft afgezien! Drie dagen heeft ze nog gevochten voor haar leven en het dan nog niet gehaald". Het vergif is overigens onderzocht door de dierenarts. Wat blijkt? Het was geen gewoon rattenvergif maar een verboden middel dat ook schadelijk is voor de mens. Spelende kinderen zijn niet meer veilig. De wijkagent is door de buren op de hoogte gebracht; er is een artikel erover geschreven in de buurtkrant, maar zegt Liese: "Er gebeurde niets, totaal niets!".

Vriendschap

De resterende bewoners van de sociale woonwijk klagen om te beginnen aan dat de huurders geen huisdieren mogen houden op sociale appartementen. Het spreekt vanzelf dat de eigenaar, de maatschappij Goedkope Woning, overlast door huisdieren moet kunnen voorkomen door goede afspraken te maken met de huurders. Maar een algemeen verbod is veel te drastisch. Katten kunnen perfect gehouden worden op een flat met behulp van kattenbak en zo. Dikwijls behoedt de hond of de kat het baasje voor al te erge eenzaamheid. Men kan die mensen toch de vriendschap niet ontzeggen die hun huisdier hun geeft. En door ervoor te zorgen, blijven oudere bewoners langer actief en alert. Op die manier wordt al een grote oorzaak van het toenemend aantal zwerfkatten uitgeschakeld.

Voorts moet men ervoor zorgen dat de bestaande katten zich niet blijven voortplanten. En misschien kunnen zij ook worden gevangen en verwijderd, op een diervriendelijke wijze.

Gaia

Ooit stond Kortrijk model voor zijn diervriendelijke aanpak van de zwerfkatten. In 2006 feliciteerde de dierenrechtenorganisatie Gaia de stad voor het beleid dat ter zake was uitgestippeld door toenmalig schepen Philippe De Coene, sp.a. Is dat beleid nog voortgezet nadat Stefaan De Clerck, CD&V, coalitiepartner sp.a inwisselde voor OpenVLD?

In zijn memorandum van 2006 verduidelijkte Gaia dat de organisatie niet achter het standpunt stond van "hoe meer zwerfkatten hoe liever". Ook de dierenrechtenmilitanten vonden zwerfkatten een probleem: "Het zijn sukkelaars die aan hun lot worden overgelaten, ziekten verspreiden, hongerig huiskatten aanvallen (gebeurt effectief op de Venning!), vuilniszakken openkrabben enzovoort".

Gaia vond dat de gemeenten hier nuttig werk kunnen leveren. De club wees hiervoor naar de toenmalige voortdurende steriliseringscampagne die in Kortrijk in opdracht van het stadsbestuur werd gevoerd, met medewerking van lokale dierenartsen. De stad deed daarvoor een beroep op een gespecialiseerde vereniging die geregeld een kattenvangactie deed in wijken met een kattenplaag. Gezonde dieren werden gesteriliseerd en teruggeplaatst om geen plaats te maken voor katten van verderop. Zieke dieren liet men op een menselijke manier inslapen. Misschien is het moment gekomen om weer met die goede praktijk aan te knopen?

kattenplaag.JPG

Dierenasiel

Intussen verneem ik van Kortrijkwatcher dat het stadsbestuur pas onlangs, in samenwerking met de politie en het Dierenasiel der Leiestreek vzw, opnieuw heeft beslist de opvang van loslopende dieren en zwerfkatten in het bijzonder weer eens ernstig te regelen (beslissing 42 van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 juli 2012). De voorbeeldige regeling van Philippe De Coene had men dus inderdaad een stille dood laten sterven. Jarenlang is het de politie geweest waaraan de verantwoordelijkheid voor het onschadelijk maken van 'gevaarlijke dieren' (loslopende honden bijvoorbeeld) werd afgeschoven. Maar nu de politie alsmaar meer veiligheidsopdrachten krijgt en tegelijk moet besparen van het stadsbestuur, wou het die verantwoordelijkheid niet meer opnemen. Let op: zwerfkatten zijn nooit beschouwd geweest als gevaarlijke dieren en ontsnapten in realiteit dus jarenlang aan alle aandacht.

In het nieuwe contract is de stad 'de opdrachtgever', de politie 'het meldpunt' en het Dierenasiel 'de uitvoerder'. Het Dierenasiel garandeert een onophoudelijke permanentie (24 uur op 24 en alle 365 dagen van het jaar) maar reageert slechts op faxen (!) van de politie. De stad betaalt volgens afgesproken tarieven de diensten van het Dierenasiel. Dat zal evenwel zijn best zal doen om de eigenaar van de verloren lopende hond, kat of ander dier (behalve vee) op te sporen, zodat de kosten op die eigenaar kunnen verhaald worden.

Het Dierenasiel zal de dieren ophalen en huisvesten maar niet vangen. Het is aan de politie om rondzwervende honden (en katten, zegt het contract maar dat wordt door een andere bepaling tegengesproken) te vangen en te 'immobiliseren'. Het asiel gaat in opdracht van de stad wel op zwerfkattenjacht. De stad levert daarvoor vier vangkooien "en een dwangkooi" (wat is dat?). Het is dan weer de politie die - per fax dus - het asiel zal melden waar er zich problemen met zwerfkatten voordoen.

Zwerfkatten

Wat gebeurt met de gevangen katten? Wel, eerst wordt nagegaan of het geen 'huiskatten' zijn. Huiskatten kunnen geïdentificeerd worden door tatouages, chips, medailles, bandjes enzovoort. Bij twijfel gaat men ervan uit dat het een huiskat is. Katteneigenaars: merk uw dier! Die huiskatten worden onmiddellijk ter plaatse weer vrijgelaten. Maar huiskatten met ziektezymptomen worden beschouwd als zwerfkatten. Alle zwerfkatten gaan direct naar de dierenarts. Die controleert of ze gezond genoeg zijn voor eventuele castratie of sterilisatie. Vooral op de meest voorkomende kwalen kattenaids en kattenleukemie wordt gecontroleerd. Zieke dieren laat men op een diervriendelijke manier inslapen. 

De gezonde zwerfkatten worden, nadat men ervoor gezorgd heeft dat ze geen jongen meer kunnen verwekken of krijgen, "beheerst teruggezet". Als er te veel zijn voor een gezond evenwicht in de populatie, dus niet. Eer men beslist over eventuele terugzetting, worden de buren geraadpleegd. De teruggezette beestjes krijgen als merkteken een knip in het rechteroor.

Hoeveel zal het kosten aan eigenaars die hun verloren dier gaan ophalen in het Dierenasiel? Reken op zowat 50 euro per keer. Het zijn de contractuele tarieven die worden aangerekend en niet een of andere stadsretributie.

Wel, waarop wacht men om het nieuwe systeem toe te passen op de Venning?

Commentaren

is wel nietmeer aangepast, oud nieuws !

Gepost door: stock | 05-05-15

De commentaren zijn gesloten.