28-08-12

Kortrijk tien maanden langer zonder jeugdherberg, als 't geen jaar is

GH2.JPG

De oude Kortrijkse jeugdherberg in het Groeningeheem sluit al op oudejaar 2012 definitief zijn deuren. Het is dan twee jaar wachten tot de nieuwe jeugdherberg - als 't allemaal meevalt - eind 2014 kan worden in gebruik genomen. Er was een mogelijkheid om het bestaande logiesaanbod nog tot november 2013 te rekken, maar het stadsbestuur ziet dat niet zitten.

Kortrijk heeft een jeugdherberg, maar die is erg verouderd en voorbijgestreefd. Hij is in 1973 ondergebracht in een gewezen collegegebouw van nog veel vroegere datum. Na een lange zoektocht naar een zo betaalbaar mogelijke oplossing is uiteindelijk dit voorjaar gekozen voor de realisatie van een 'jeugdhostel' naar de plannen van het Brusselse architectenbureau bvba Ura en de herinrichting van de hele site van het Groeningeheem. Voor de jeugdlogiesaccomodatie wordt het project geraamd op een dikke 5 miljoen euro. Voor de herinrichting van het eigenlijke Groeningeheem, de lokalen voor Kortrijkse verenigingen in het oude schoolgebouw, is er nog geen raming.

Gegoochel

Toerisme Vlaanderen (Vlaamse Gewest) brengt 4 miljoen euro in,de provincie West-Vlaanderen een half miljoen, en van de Kortrijkse hogescholen Howest en Katho wordt van elk 100.000 euro verwacht in ruil voor voordeeltarieven bij de latere huisvesting van uitwisselingsstudenten (zowat 3000 boekingen per jaar). in de overeenkomst met Toerisme Vlaanderen staat onder meer dat de stad bouwheer is, dat de jeugdherberg een sportzaal zal hebben en dat het geheel instapklaar moet zijn tegen december 2014.

Volgens de planning van het voorbije voorjaar zou in oktober 2012 al worden gestart met de eerste fase, de afbraak van de bestaande sporthal. Daar zit nu al drie maanden vertraging op: de verwachte startdatum is januari 2013. Maar het nieuwe 'jeugdhostel' wordt gebouwd aan de straatkant. Dat biedt de gelegenheid om desgewenst de bestaande jeugdherberg, achteraan de site en dus niet in de weg voor de nieuwbouw, zelfs tijdens de bouwwerken open te houden. Volgens de oorspronkelijke planning moest de bestaande jeugdherberg pas in januari 2014 gesloopt worden. Maar nu heeft men die afbraak blijkbaar twee maanden vervroegd tot november 2013. Dat gegoochel met data komt het stadsbestuur goed van pas in zijn argumentatie om de bestaande jeugdherberg tien maanden (of een jaar?) vroeger te sluiten.

URA Jeugdhostel Kortrijk.jpg

December 2014

Het vooruitschuiven van de afbraak van de bestaande jeugdherberg tot november 2013 zal wellicht niet lukken. Veeleer zal het maart 2014 zijn in plaats van de eerst geplande datum van december 2013. Er is immers nu al een vertraging van drie maanden. De start van de eerste fase, de sloping van de bestaande sporthal, was gepland voor oktober 2012 maar het zal niet eerder dan januari 2013 zijn. Het is op het terrein van die af te breken sporthal tot aan de straatkant dat de nieuwe jeugdherberg moet komen. Volgens de eerste planning zou de bouw van het 'jeugdhostel' voltooid zijn in december 2013; maar eerder dan in maart 2014 zal wel niet kunnen.

Logischerwijze zal men pas dan, na afwerking van het jeugdhostel, de oude jeugdherberg afbreken. Eerder hoeft ook niet want hij staat niet in de weg voor de bouw van de nieuwe. Toch verklaart men nu dat de afbraak van de oude jeugdherberg vervroegd wordt van januari 2014 (waar je gezien de vertraging drie maanden moet bijtellen, maart 2014 dus) naar november 2013. Dan kan men wat eerder beginnen aan de bouw van de nieuwe sporthal, die op de plaats van de oude jeugdherberg komt. De vraag is of dat wel hoeft. Zelfs als men pas in maart 2014 start met de nieuwe sporthal, kan die gerust nog afgewerkt worden tegen de datum geëist door Toerisme Vlaanderen: december 2014.

sporthal.JPG

Respect!

Toegegeven, het zou niet gemakkelijk zijn het gebruik van de oude jeugdherberg te rekken. Een extra probleem is dat de jeugdherbergbeheerder, mevrouw Christine Herman, die daar het grootste deel van haar actieve leven (36 jaar! Respect!) het beste van zichzelf heeft gegeven in niet altijd comfortabele omstandigheden, wil er op 31 december 2012 mee ophouden. Het is inderdaad niet menselijk haar te verplichten die zware opdracht (zeven dagen op zeven, meer dan elf maanden per jaar) voort uit te oefenen.

Maar het stadsbestuur zegt ook dat het niet mogelijk is voor de resterende periode nog tijdelijk iemand anders te zoeken. Het stadsbestuur spreekt van 9 à 10 maanden maar eigenlijk gaat het om meer dan een jaar (zie mijn berekening hiervoor). Waar hebben we dat onlangs trouwens nog gehoord: "we vinden geen exploitant"? Denk aan de 'Zwemkombar' (openluchtzwembad) en de bar op Budabeach. Uiteindelijk zijn toch gegadigden opgedoken. Kon men niet wat beter zijn best doen om een oplossing te vinden voor het nog een jaar openhouden van de oude jeugdherberg?

Met wat inventiviteit had men de oude jeugdherberg nog kunnen gebruiken tot februari-maart 2014. Nu zal men hem al sluiten op de laatste dag van december 2012. Maar dan een jaar vroeger! In tegenstelling tot wat het stadsbestuur beweert, is er nog wel degelijk vraag naar dergelijke overnachtingsmogelijkheid, bijvoorbeeld door sportclubs en Engelse scholen op expeditie naar het IJzerfront en de relicten van de Grootte Oorlog. 2014 is trouwens het grote herdenkingsjaar van honderd jaar Eerste Wereldoorlog.

En ik verneem dat Animo, de jonge socialisten, een nationaal meerdaags congres hadden gepland in Kortrijk voor maart 2013. Dat zal nu naar een andere stad moeten uitwijken...

vjhc.JPG

De commentaren zijn gesloten.