19-08-12

Zondags Kortrijk (ansicht 43)

Elke zondag een bijzonder prentje, een ansicht van Kortrijk.

Bar Amorse1.JPG

Eindelijk een zwoele zondag. Letterlijk maar met het zomerkarnaval ook figuurlijk - en wat voor figuurtjes! Het prentje van de zwoele vandaag is het gevolg van een aanspoeling gisterenavond op Buda Beach. We zagen er effectief een koppel aanmeren met een roeibootje. En zoals wij gingen ze er ook eentje drinken in Bar Amorse, een van de stilaan vele originele horecaterrassen in de Groeningestad.

Bar Amorse2.JPG

Bar Amorse is tot 14 oktober (!) open van 13 uur tot zonsondergang, elke dag behalve 's maandags en op dinsdag. In tegenstelling met die door de uitbater verstrekte informatie, meldt de officiële website van de stad dat de bar na 3 september slechts in het weekend zal open zijn. Zie hier. Dat wordt door de uitbater geërgerd ontkend.

Behalve de terrasmeubeltjes zijn er ook strandzetels, een flinke zandbak (156 m², 30 cm diep) met wat speeltuigen voor de kleintjes, steenbrokken waar je je op kan nestelen, een park, een adembenemend zicht op de verlegde, verbrede en opvallend overbrugde Leie en niet te vergeten, wat verderop, een heuse trampoline op maaiveldhoogte. Je zou er zowaar een strandgevoel krijgen, ware het niet dat verschillende borden (verkeersborden?) het zwemmen in de Golden River verbieden.

verboden te zwemmen.JPG

Het nieuwe stadspark ligt tussen de IJzerkaai en de Leie. Door het verleggen van de Leie is daar 8750 m² grond bijgekomen. Daardoor is de IJzerkaai eigenlijk geen kaai meer. Even heeft men met de gedachte gespeeld om de oude (1913) kaaimuren in baksteen te behouden en te verwerken in de parkaanleg, maar onder meer door de optie Collegebrug (S-fietsbrug) is men daarvan afgestapt. Intussen blijft de IJzerkaai toch een speciale straat. Na het graven van de 'Nieuwe Leie' (een eerdere bochtafsnijding in 1913) is de eigenaar, de Belgische staat, opgevolgd door het Vlaamse Gewest, nooit overgegaan tot een overdracht aan stad Kortrijk.

In mei 2006 is tussen de stad en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z, Vlaamse Gewest) afgesproken onder de aanzet van de S-brug een nutsgebouw op te trekken, gebruik makend van het hoogteverschil tussen de IJzerkaai en de opgevulde Leiebedding. W&Z kon niet meer worden overtuigd om dat gebouwtje te beschouwen als de zoveelste compensatie voor het leed Kortrijk aangedaan door de aanslepende Leieverbreding. Ook de stad moest zijn duit in het zakje doen. De raming voor het gebouw aan de voet van de S-brug (op zich al een extra investering van 4,5 miljoen euro) bedroeg 890.000 euro: 260.000 euro te dragen door de stad en 630.000 euro door W&Z (die de BTW over het geheel zou recupereren).

bar 1.JPG

Oorspronkelijk was de bedoeling van die brugkelder niets meer dan nutsgebouw en ... openbare toiletten (!). Die openbare toiletten zijn er niet gekomen, hoewel Bar Amorse een drietal toiletten heeft voor zijn klanten (maar wat als de bar toe is?). De hoogspanningscabine is er wel ingericht. En in de multifunctionele ruimte is uiteindelijk een toog geplaatst zodat ze kan worden uitgebaat als café.

bar 2.JPG

Vorig jaar verliep de uitbating heel moeizaam. De stuk voor stuk getelde barbezoekers - de uitbaatster moest een streepje zetten per consument - klokten op het einde van de zomer af op 5500. De omzet bedroeg amper 15.000 euro, over de 22 dagen dat de zaak open was. De concessiehoudster zag het dan ook niet meer zitten om zich dit jaar opnieuw aan dat avontuur te wagen. 

Op een openbare oproep voor kandidaat-uitbaters kwam voor deze zomer slechts 1 gegadigde af: Bob Talpe, standenbouwer op beurzen, die evenwel ook geregeld in de horeca actief is. In 2007 en 2008 runde hij tijdens de bouw van K in Kortrijk het tijdelijke café Caravan in de Wijngaardstraat. De concessiehouder diende slecht 1000 euro vergoeding aan de stad te betalen. Het ziet ernaar uit dat zijn professioneler en enthousiaster aanpak een groter succes oplevert. Sommigen betreuren het nu al dat op verkiezingsdag (14 oktober) de beachtent voor dit jaar haar deuren zal sluiten.

bar 3.JPG

Het gebouwtje draagt in de stadsadministratie de oorlogsnaam 'het Bastion'. Ongeveer op die plaats was er vanaf 1578 - Kortrijk was een protestantse republiek in coalitie met de opstandige grootstad Gent - een bastion op de Grote Broel. Een bastion is een vijfhoekig uitsteeksel in de verdedigingsmuur. Die muur was een nieuwe stadsversterking, die toen ook rond Overleie werd opgebouwd.

Het puntige uitsteeksel werd later 'Bastion des Prairies' genoemd. De Broel behoorde toen nog bij Overleie omdat de Leiearm rond Buda pas in 1913 is doorgetrokken tot aan wat nu het Albertpark is. Verdedigingsmuur en bastions - er was er ook eentje ter hoogte van de Sint-Amandsproosdij (nu college) - zijn gesloopt in 1782 in een van de vele krijgsverrichtingen tussen het Franse koningshof en de elkaar opvolgende Habsburgers die het graafschap Vlaanderen in hun bezit hadden.

IJzerkaai.JPG

Bob Talpe vond het aantrekkelijker een meer uitnodigende naam te kiezen voor zijn strandcafé. Het werd Bar Amorse. Nu er al een tijdlang weer vis in de Leie zit - deskundigen en hengelaars gewagen van een twintigtal soorten, Noordzeevis kabeljauw niet inbegrepen - dekt de naam wel meer dan een lading. 'Amorce' (met een C) is visserslatijn en Frans voor lokspijs. Het is een van de gezelligste plekken om met passende drank en gezelschap de zon te zien ondergaan.

bar 4.JPG


Commentaren

ik weet niet waar u informatie haalt, maar bar amorse zal vanaf september enkel gesloten zijn op maandag en dinsdag. en dit tot half oktober.
ik ken u niet, heb u bij mijn weten nooit gesproken, en begrijp bijgevolg niet goed waarom u zo familiair foute informatie de wereld instuurt.
we hebben al geen topzomer achter de rug, en dankzij u moet ik mensen uitleggen dat we weldegelijk ook nog in de week een paar dagen open zijn.
ik begrijp al dat geblog soms niet goed, het gaat au fond meestal over de schrijver zelf.
zou u zo vriendelijk willen zijn om ALLE info waar u niet 100 prcent zeker van bent te verwijderen. het gaat ook voor een stuk over mijn broodwinning de komende maanden.

hartelijk dank
bar amorse

Gepost door: bar amorse | 02-09-12

Beste Amorse,

Die 'zo familiair foute informatie' heb ik gewoon geplukt uit de stadswebsite. Ik heb het nu nogmaals nagegaan en het staat er nog altijd: "van 3 september tot 14 oktober open op zaterdag en zondag van 13 tot 21 uur" (http://www.kortrijk.be/nieuws/zomers-genieten-langs-de-leie).
Ik mocht er toch redelijkerwijze van uitgaan dat de officiële stadsinformatie correct zou zijn...

Ik wil wel 'vriendelijk' zijn, maar als men denkt te moeten schelden vergaat mij wel een beetje de zin daartoe.

Als u nu uitleg moet geven aan mensen of de informatie in Kortrijklinksbekeken wel klopt, dan moet het wel zijn dat mijn positief bedoeld zondags stukje toch wel enkelen ertoe heeft gebracht uw zaak te bezoeken. Eerlijk: ik dacht u een dienst te bewijzen, niet voor uw schone ogen maar omdat ik het super vindt dat dergelijke initiatieven meer leven brengen in de stad. Geen dank!

Uiteraard pas ik de informatie aan aan jouw informatie. Ik hoop voor u dat ze klopt want ze is in tegenspraak met de informatie die de stad zelf verspreidt...

Gepost door: marc | 02-09-12

De commentaren zijn gesloten.