29-07-12

Zondags Kortrijk (ansicht 41)

Elke zondag een bijzonder prentje, een ansicht van Kortrijk.

Manpadstraat 5 1.JPG

Het idyllische hoevetje dat vandaag het Kortrijks prentje vult, is meer dan een twee en een halve eeuw oud. De bliksemafleidende boom is wellicht ook al een eeuweling. De fermette, Manpadstraat 5, heeft pech dat ze nog juist binnen het officiële stedelijk gebied valt. Tot overmaat van ramp staat ze eveneens aan de verkeerde kant van de grens van een industriegebied. Eigenaar Barco wil ze slopen. Maar het stadsbestuur gaat daar op advies van de erfgoedverantwoordelijken tegen in. Nu nog een herbestemming vinden!

Manpadstraat 5 2.JPG

De boerderij dateert uit de jaren 1700. Toen de eerste baksteen werd gelegd - wellicht op het veld gebakken in de onmiddellijke omgeving - was het Oosterijkse hof over onze streken de baas. De bewoners moeten het geweten hebben dat progressisten (Vonckisten) en conservatieven (statisten) de krachten bundelden in een opstand tegen de eigengereide keizer Jozef II, de Brabntse Omwenteling of de eerste poging tot de vorming van een onafhankelijke en bovendien federalistische Belgische staat (ironisch genoeg onder de naam 'Verenigde Nederlandse Staten').

Misschien hoorden de boer en zijn familie van de pastoor ook wel van de Franse Revolutie die in diezelfde tijd het oeroude feodalisme omverwierp en afschafte. Ondertussen bleven zij in afwachting maar hun verplichtingen vervullen tegenover de heertjes die allerhande rechten op hun erf en landerijen uitoefenden. En enkele jaren later stonden de Franse revolutionaire troepen en ambtenaren aan hun poortje.

Manpadstraat 5 3.JPG

Allemaal pogingen van mijnentwege om het historische kader te schetsen, want van het concrete wedervaren van pachters en eigenaars is niets geweten. Hiermee wou ik ook aangeven dat het hier wel om heel erg oude gebouwen gaat. Veel uit die tijd is op Kortrijks grondgebied niet meer overeind gebleven.

In zijn advies beklemtoont ook de West-Vlaamse afdeling van Ruimte en Erfgoed de hoge erfgoedwaarde van het bedreigde pand. In de officiële inventaris van onroerend erfgoed wordt de hoeve omschreven als een typisch L-vormig landbouwcomplex uit de achttiende eeuw. Het hoofdgebouw bestaat uit lage bakstenen elementen waarvan de gevels gewit zijn. In die gevels zitten rechthoekige beluikte vensters onder latei. De gebouwen zijn afgewerkt onder een hoog rood pannendak.

Manpadstraat 5 4.JPG

De officiële erfgoedinstantie is vooral onder de indruk van 'de gaafheid van de volumes': de achtiende-eeuwse gebouwen zijn nagenoeg niet ontsierd door moderne toevoegsels of verbouwingen eigen aan hedendaagse landbouwtechnieken. Bovendien zijn de specialisten gecharmeerd door de mooie omgeving: 'een gaaf landschap waarin de hoeve is ingebed'.

Manpadstraat 5 5.JPG

Nu, als men daar gaaf en inderdaad wondermooi zacht heuvelend landschap wil zien, dan mag men niet achterom kijken. Achter de hoeve staat de horizon immers vol van de industriële gebouwen van het Kennedypark. Ook Barco is daar neergestreken. En alhoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was dat er op het Kennedypark, een zone voor hoofdkwartieren van lokale multinationals en grootschalige kantoren, is Barco er mettertijd in geslaagd ook diverse van zijn productie-eenheden daar te vestigen. En binnen afzienbare tijd komen er nog eens 1700 jobs van de elektronica- en schermenreus.

Het hoevetje ligt op een uithoek van de terreinen van Barco. Het is onbewoond en zienderogen aan het vervallen. Wellicht zoekt Barco een oplossing om leegstands- en verkrottingstaksen te ontlopen zonder te moeten investeren in herstel en onderhoud. Want op geen enkel van de uitbreidingsplannen van Barco is er sprake van een gebouw op de grond waar nu de hoeve staat. Het is zelfs de vraag of een dergelijk plan wel enige kans maakt: er is immers ook een verplichting om een bufferzone aan te leggen rond het terrein.

Manpadstraat 5 6.JPG

Het stadsbestuur weigert dus een slopingsvergunning te verlenen aan Barco. Er wordt bij de eigenaar op aangedrongen een herbestemming te zoeken met respect voor de erfgoedwaarde. Wel krijgt Barco de toestemming een later bijgebouwde open loods onder eternitgolfplaten te verwijderen.

Manpadstraat 5 7.JPG

Commentaren

Ik heb een idee. De eternitten loods wordt gesloopt, van de stallingen maken we een Leiemuseum en ik ga in het huisje wonen om de boel daar in de gaten te houden, ticketjes te verkopen enzo.. Nog een veldje vlas in de buurt en wat diertjes.

Gepost door: Martine | 29-07-12

Dat Barco die boerderij nu eens mooi restaureert en er iemand laat in wonen, zo hebben ze dan direkt een nachtopzichter voor hun bedrijf.

Gepost door: Bart | 01-08-12

De commentaren zijn gesloten.